HomeViestejäSarah Biermann27.9.2012 - Magneettiluominen ja fraktaalit

27.9.2012 - Magneettiluominen ja fraktaalit

MAGNEETTILUOMINEN JA FRAKTAALIT
 
Kirjoittanut Sarah Biermann (www.limitless-one.com)
27.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Alku: magneettiluominen
 
On taustalla oleva perusvoima, mikä sallii luomisen. Tämä voima on peräisin Luojalta ja se on hyvin samanlaista kun magnetismi. Siinä on kaksi puolta. Voiman toinen puoli on vetovoima - kun magneetti vetää toista magneettia puoleensa. Toinen puoli hylkii tai työntää pois. Magneetti on itse neutraali. Luoja - magneetin tapaan - luo sekä vetäviä että hylkiviä voimia, mutta on itse neutraali.
 
Jokaisen jakautumisen myötä yksittäisten osien taajuus aleni. Jokainen sirpale lähti saamaan kokemuksia ja luomaan ja universumiin luotiin koko tämä moninaisuus. Tätä luomista ei olisi voinut tapahtua ilman, että hylkivä voima oli hallitseva. Tämän magneettivoiman kautta Luoja kommunikoi luomakuntansa kanssa. Ahrazu kutsuu sitä "Luojan uloshengitykseksi". Luojan halusta erottaa tuli sirpaleiden halu. Tämä halu sai osat etsimään erillisyyttä, matalampaa värähtelyä ja suurempaa tiheyttä. Tämä magneettivoima on Luojan syvintä kommunikointia.
 
Hylkivän voiman ominaisuuksia:
 
erillisyys
pirstoutuminen
matalampi värähtely
negatiiviset tunteet
yksilöllisyys
harhaverhot
ristiriita
hämmennys
 
Vetovoiman ominaisuuksia:
 
vetovoima
yhteenliittyminen
korkeampi värähtely
positiiviset tunteet
yhteys
viisaus
yhteistyö
selkeys
 
Uloshengityksen aikana energioiden jakautuminen jatkui. Jokainen sirpale sai tietoisuutta itsestään ja sirpaleistaan, mutta pirstoutuneet osat olivat tietoisia vain itsestään ja omista sirpaleistaan. Kun alun alkaen oli ääretön määrä elämää, pystyimme jakautumaan ja jakautumaan eikä elämä koskaan loppunut. Vaikka universumin luominen ei ole vain kaksiulotteista, en osaa kuvata sitä tälle "paperille". Kuvio 1 on kaksiulotteinen kuva, mikä edustaa moniulotteista kokemusta. Jokaisen jakautumisen myötä levittäydyimme ulospäin keskuksesta. Matalamman taajuuden osat näyttävät olevan kauempana keskuksesta ja pienempiä. Koska Luoja koostuu kaikesta, mitä on, niin mikään osa ei itse asiassa ole Luojan ulkopuolella.
 
Kuvio 1
 
Sirpaleet ovat suuremman kokonaisuuden fraktaaleja. Wikipedian mukaan "fraktaalit ovat tyypillisesti "itsesimilaarisia" kuvioita, missä "itsesimilaarinen" merkitsee, että ne ovat samanlaisia läheltä ja kaukaa. Fraktaalit voivat olla täsmälleen samanlaisia kaikilla mittakaavoilla." Alla on hyvin yksinkertainen fraktaali, mikä on puun muodostava Y-muoto. Fraktaaleja on luomisen kaikilla tasoilla - atomin kaltaisesta mikrohiukkasesta makrotason aurinkokuntaan sekä niitä pienempiä ja suurempia.
 
Kuvio 2
 
Fraktaalit löysi IBM:n tutkija Benoit Mandelbrot 1970-luvulla. Vasta tietokoneiden ja niiden prosessointivoiman keksimisen myötä tämä monimutkainen matematiikka voitiin ilmaista kuvina. Wikipediassa on upea video monimutkaisesta ja kauniista fraktaalista, mikä on tehty Mandelbrotin joukosta. Se on "matemaattinen pistejoukko, minkä reuna-arvo on selvä ja helposti tunnistettava kaksiulotteinen fraktaalimuoto".
en.wikipedia.org/wiki/File:Mandelbrot_sequence_new.gif
 
Sieluyksilöjen luominen
 
Elämä jatkoi jakautumistaan yksilölliseen olentoon saakka, mitä on kutsuttu korkeammaksi itseksi tai ylisieluksi. (Itse kutsun sitä "suuremmaksi itseksi", koska se ei ole korkeampi tai parempi kuin sinä, se on vain "enemmän sinua".) Universumissa on monia paikkoja, joita tällaiset olennot asuttavat. Ne eivät voi kuolla ja näin ne tietävät itsensä kuolemattomiksi. Suuremmat olentoitset pirstoutuivat yksittäisiksi sieluiksi. Ylisielu jakaa kaikkien sirpaleidensa elämän. Sirpale on osa ylisielua, mutta samaan aikaan se on erillinen. Se on kuin suhde oman peukalosi kanssa. Se on osa sinua, tunnet, miltä se tuntuu, mutta olet tietoinen, että olet enemmän kuin vain peukalo.
 
Maan päällä ylisielu tai suurempi itse on pirstoutunut sieluyksilöiksi, joista jokaisella on omat linssit, joiden kautta se kokee elämää. Sieluilla on maskuliini-feminiinisuhde. Useimpien suhde on 70/30 jompaankumpaan suuntaan. Sieluilla on useampia inkarnaatioita kehossa, mikä sopii niiden pääasialliseen energiaan (mies- tai naispuolinen), ja tuo keho on niille mukavampi kuin vähäisemmän energian keho.
 
Mutta tämä ei ole jakautumisen loppu. Jokaisessa elämässä on keho, mieli/ego, useita energiakehoja ja itse sielu. Psyykkisellä tasolla on sisäisiä osia, kuten sisäinen lapsi, mies, nainen, kriitikko jne. Myös traumaattiset kokemukset voivat saada yksilön jakautumaan psyykkisesti. Osia elämästä voi olla piilotettuna, työnnettynä oman energiakentän ulkopuolelle ja mahdollisesti unohdettuna. Ja kehollamme on oma tietoisuutensa, kuten myös jokaisella elimellä ja rauhasella - aina jokaiseen soluun ja sitä pienempään osaan saakka. Hämmästyttävä asia fraktaaliluomisessa on, että se on ääretöntä - äärettömän suurta ja äärettömän pientä.
 
Luomissyklit
 
Kuvio 3
 
Luominen on syklistä, uloshengitystä ja sisäänhengitystä. Suurempien syklien sisällä on laajentumis- ja supistumissyklejä, erillisyys- ja yhdistymissyklejä, matalamman ja korkeamman värähtelyn syklejä. Nämä syklit ovat fraktaaleja. On suuria syklejä ja pieniä syklejä. Kuvio 3 osoittaa luomissyklien kaksi tasoa 2D-esityksenä. On itse asiassa ääretön määrä tasoja, jotka ovat moniulotteisia. Mutta en osaa piirtää sitä.
 
Sykli minkä monet tietävät, on 26000 vuoden aikakauden vaihtuminen. Kolmetoistatuhatta vuotta sitten maapallo oli sisäänhengityksen tai korkeamman värähtelysyklin lopussa. Sitten alkoi uloshengitys, kun hylkivät voimat hallitsivat ja sotaisat yhteiskunnat valtasivat rauhanomaiset yhteiskunnat. Tämä aloitti pimeysjakson, mikä on kestänyt jokseenkin viime aikoihin saakka. Mitä pidempi sykli, sitä pidempään siirtymä uloshengityksestä sisäänhengitykseen kestää (ja toisinpäin).
 
Uloshengitysjakso mikä alkoi noin 13000 vuotta sitten, alkoi kääntyä sisäänhengitystä kohti noin 2000 vuotta sitten Jeshuan ja Miriamin yhteisenergioiden myötä (Kristus ja Maria Magdaleena). Samanlaisia pienempiä syklejä on ollut 26000 vuoden syklin sisällä, kuten pimeä keskiaika ja renessanssi. Tällä hetkellä planeettamme on hyvin nopeassa muutosvaiheessa, kun siirrymme 13000 vuoden sisäänhengitysenergiasykliin ja lisää ihmisiä herää. Keskiajan renessanssin aikana koimme heräämisen kauneuden ja taiteen arvolle. Tässä renessanssissa on kyse avautumisesta ja tulemisesta tietoiseksi heränneen ihmissydämen ja "taianomaisen" ilmentämisen voimasta.
 
Erillisyyden kaukaisimmassa pisteessä, Lähteen uloshengityksen lopussa, jokainen näistä osista on tietämätön itsen muusta osasta. Tässä kohtaa kehoa pidettiin itsenä, koko itsenä.
 
Ahrazulta:
 
"On tärkeää ymmärtää, että uloshengityksen aikana energiat pyrkivät alentamaan värähtelyään ja unohtamaan todellisen luonteensa. Tämä oli Luojan tahto ja näin se oli haluttua ja sopivaa tuolloin. Sitä pidettiin oikeana tai hyvänä. Tällä hetkellä Luojan tahto on yhdistyä, joten pyrimme parhaillaan nostamaan värähtelyämme ja muistamaan enemmän moniulotteisesta itsestämme. Silloin kun tunnette houkutusta katsoa alaspäin jotakuta, joka on matalampaa taajuutta kuin te, muistakaa, että toiseen aikaan tilanne olisi ollut toisinpäin. Uloshengityksen aikana oli henkistä kilpailua tiheyden ja unohduksen saavuttamiseksi sekä draaman ja trauman kokemiseksi tällä planeetalla. Mikään kokemustaso ei parempi kuin toinen. Kaikki on osa peliä."
 
Tämä laajentumien jatkui aioneita, lyhyempien syklien tapahtuessa pidempien sisällä. Jossain kohtaa pirstoutuneet sirpaleet olivat niin etäällä toisistaan, että erillisyysvoima heikkeni ja nämä kaksi voimaa tuli tasapainoon.
 
Sisäänhengitys alkaa
 
Ahrazulta:
 
"Ja niin alkoi sisäänhengitys. Luojan tahto oli yhdistyä. Osat alkoivat tulla tietoiseksi toisistaan. Ensin havaitsitte, että te ette olleet ainoastaan keho, teillä oli sielu ja tämä aloitti uskonnon. Tuolloin käsitys Jumalasta alkoi voimakkaana elämänvoimana itsen ulkopuolella. Enemmän viime aikoina löysimme, että meillä oli mieli, joka oli erillinen kehosta. Kehitettiin psykologia yhdistämään taas itsen tunne- ja mentaaliosat, jotka ovat jakautuneet tämän elämän aikana. Psykologinen ymmärrys kehittyi sisältämään käsityksen sisäisistä alipersoonista, kuten sisäinen lapsi, minkä kanssa työskentelystä on tullut hyvin suosittua viime aikoina.
 
"Kun osat yhdistyvät, ne eivät sekoitu yhteen ja kadota yksilöllisyyttään. Sen sijaan ne yhdistyvät käsitykseksi itsestä. Kuvitelkaa tapaavanne suku- tai luokkakokouksessa joku, jonka tunsitte kauan sitten. Hän sanoo teille: "Muistatko, kun me …" Sekunnin ajan ette muista, sitten yhtäkkiä se palautuu mieleenne. Osanne jonka olitte unohtaneet, on nyt muistettu. Itsetuntonne on laajentunut sisältämään vähän lisää itsestänne."
 
Mennen elämän regressiossa ihmiset alkavat integroitua vielä suurempaan osaan itsestään. Jokainen elämä muistetaan erilliskokemuksena, kuitenkin ne kaikki ovat osa sinua. Se on kuin eri luokkien muistamista koulussa. Jokainen vuosi oli erilliskokemus, jolla oli eri opettaja, eri luokkatoverit ja oppitunnit, mutta ne kaikki ovat osa elämääsi.
 
Eksponentiaalisesti lisääntyvässä määrin ihmisiä herää nyt, murtautuen vapaaksi rajoittavista uskomusjärjestelmistä ja yhdistyen suurempaan itseensä. Ensin suurempi itse hahmotetaan erilliseksi itsestä. On iloinen ja innostava kokemus yhdistyä suurempaan itseensä. Koska tämä on tietoinen kuolemattomuudestaan ja sitä ei voi näin ollen uhata, koet syvällisen rauhan tunteen yhdistymisessä. Tuntuu siltä, että kaikki on todella ok, kaikki on niin kuin pitäisikin olla. Ei tarvitse tehdä mitään korjatakseen jotain tai muuttaakseen itseään ollakseen rakastettu. Olet luonnostaan rakastettu ja arvostettu juuri sellaisena, kuin olet, pelkästään siksi että olet osa luomakuntaa.
 
Tuomitseminen
 
Tämä aspektimme ei tuomitse tai syytä, koska se tietää, että käsitys hyvästä ja huonosta, oikeasta ja väärästä on harhaa. Se tietää, että olemme esittäneet uhrin ja hyväksikäyttäjän roolia monissa elämissä ja monina variaatioina. Se tietää, että uloshengityssyklin aikana tuntui hyvältä ja oikealta tehdä asioita, jotka alensivat taajuutta ja loivat erillisyyttä. Sillä on merkitystä, että saimme kokemuksia, joskus hyvin intensiivisiä kokemuksia.
 
Sen muistaminen, kuka olemme laajemmassa, moniulotteisessa mielessä, on alku vapautumiselle maapelitodellisuuden säännöistä. Se mitä tapahtuu tässä ja nyt, on jännittävää ja ennekuulumatonta transformaatiota. Koko universumi katselee meitä, kun muistamme, kuka oikeasti olemme, ja pidämme samalla fyysisen ilmiasumme. Onnistumisemme on varmaa! Hengitä syvään ja tunne se. Se tapahtuu! Siirtymä voi olla haastava. Tiedämme uuden todellisuuden mahdollisuudet, mutta vanha todellisuus on edelleen sen kanssa limittäin. Mielemme ja kehomme transformoituu myös. Tämä prosessi vie meidät läpi monista pienistä sisään- ja uloshengityksistä.
 
Roiskumista
 
Käytän vertauskuvaa vedestä esittämään sitä ohjelmointia, niitä uskomusjärjestelmiä, tukahdutettuja tunteita jne., joita meillä kaikilla on. Tätä vettä pidetään astiassa, fyysisessä ja ei-fyysisessä järjestelmässäsi. Kun teet tietoisuusmuutoksen, kaikki mikä ei sovi yhteen uuden tiedostamistaajuuden kanssa, tulee automaattisesti esiin puhdistettavaksi. Tämä voi olla tunteita, ajatuksia ja fyysisiä oireita. Kutsun tätä ilmiötä "roiskumiseksi". Sisäänhengityskokemukset ovat kauniita jalokiviä. Kun niitä putoaa astiaasi, uloshengitysenergioita roiskuu ulos. Yhdellä tavalla jalokivi voidaan heittää astiaasi, kun jotain todella rakastavaa ja tukevaa annetaan sinulle. Kuvittele jonkun kertovan sinulle, että hän rakastaa sinua hyvin paljon. Tässä kiva ja suuri jalokivi heitetään astiaasi. Ulos roiskahtaa kaikki "ei-rakastettava" -tunne-energia.
 
Avaimena on käsittää, että kyse on vain roiskumisesta, tuntea se ja päästää siitä irti. Jos tuomitset sen, yrität tukahduttaa sen ja sinun täytyy tehdä se vain myöhemmin. Sano: "Joo, tässä se tulee esiin puhdistettavaksi ja menee ulos." Vältä yritystä ymmärtää tai tajuta sitä. Et ole tehnyt mitään väärin. Luominen on syklistä - transformaatioprosessissa on luonnostaan erilaisia suuria ja pieniä syklejä. Kyse on vain kokemisesta. Ole kuin magneetti ja kykene sisältämään kumpikin energianapa, olematta kuitenkaan kumpaakaan. Olet neutraali.
 
----------------- 
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >