HomeViestejäJames Tyberonn23.9.2012 - Negatiivisuuden karkottaminen - massa- ja yksilösuhteiden nyanssit

23.9.2012 - Negatiivisuuden karkottaminen - massa- ja yksilösuhteiden nyanssit

NEGATIIVISUUDEN KARKOTTAMINEN - MASSA- JA YKSILÖSUHTEIDEN NYANSSIT
 
Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 23.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys, mestarit! Olen Metatron, valonherra, ja tervehdin teitä rakkauden, ehdottoman rakkauden vektorissa!
 
Ja niin on voimakasta aikaa ja planeetalla on paljon liikettä tässä syyskuun päiväntasauskuukaudessa 2012. Kerromme teille, että tämän päiväntasauksen energia on tuonut erityislaatuiset astrologiset olosuhteet, mitkä sallivat tarkastella syvällisesti, keitä olette ja minne olette menossa. Se syvällinen "aukko" minkä järjestivät planeetta- ja tähtikonjunktiot yhdessä päiväntasausjakson kanssa, alkoi viisi päivää ennen varsinaista päiväntasausta ja se ulottuu viisi päivää sen jälkeen, 27.9. saakka.
 
On aika miettiä suhteita, tarkoitusta ja henkistä sisältöä. Tätä pitää miettiä yksilötasolla ja se pätee myös massatietoisuuteen, ryhmätapahtumiin, joita on planeetallanne.
 
Monet teistä eivät ehkä täysin tiedosta suhteidenne laajaa vaikutuspiiriä. Jokaisella teistä on siteitä ryhmätapahtumiin ja ryhmäenergioihin, jotka esittävät avainrooleja reinkarnaatiovalinnoissanne. Teillä on usein sellaisia siteitä ryhmiin, että kokonaiset kansat ja aikakaudet reinkarnoituvat yhdessä.
 
Tämä on loogista, koska vuorovaikutussuhteenne toisten kanssa ovat yksi kasvun suurimmista ponnahduslaudoista. Siksi on luonnollista magnetismia ihmisiin, joiden kanssa olette viettäneet aikaa toisilla aikakausilla.
 
Kuusi erottavaa askelta
 
On sanottu, että on vain kuusi erottavaa askelta kaikkien sielujen välillä, jotka ovat inkarnoituneena planeetalle tiettynä aikana. Toisin sanoen, jokainen teistä tuntee jonkun, joka tunteet toisen jne. niin, että verkon kuusi lankaa tuo yhteyden jokaiseen planeetalla. Näin ollen olette kaikki yhdistyneet paljon monisyisemmin, kuin ehkä oivallatte.
 
Rakas ystävä, jokainen ihminen, jokaikinen teistä planeetalla kanssaluo maapallon massakokemusta. Jokainen ajatuksenne vaikuttaa ehdottomasti sivilisaation fyysisen todellisuuden ilmentymiseen sellaisena, kuin se on aikajaksollanne. Yksilölliset ajatuksenne yhdistyvät ja sekoittuvat kaikkien muiden heijastamiin ajatuksiin ja uskomuksiin planeetalla, mikä muodostaa massiivisen ryhmäajatusmuodon ja se ilmentyy kokemaksenne todellisuudeksi.
 
Tätä tapahtuu myös sen yksittäisen perheen, kansan ja aikakauden tasolla, missä olette. Ja vastaavasti se on liima, mikä tuo kokonaisia maailmoja aikaan ja paikkaan reinkarnoitumaan yhdessä. Tämä yhdistävä vuorovaikutusvoima sallii teidän jatkaa yhteistä edistymistä niiden harmonisten tavoitteiden saavuttamisessa, joita jokainen teistä on syntynyt toteuttamaan yksilöinä ja massana yhdessä.
 
Vastustaminen ja vetovoima
 
Sotivat ryhmät itse asiassa reinkarnoituvat massana yrittämään taas ratkaista erimielisyytensä. Tällaisiin massiivisiin konflikteihin sisältyvä tunne-energia on valtavaa ja niitä toistetaan, kunnes löydetään ratkaisu ja harmonia. Kerromme teille, että ajankohtaiset konfliktinne Lähi-idässä ovat ristiretkien uudelleentapahtumista ja toinen maailmansotanne oli jatkoa Atlantiksen konfliktille Aryanin ja Poseidan ryhmien välillä. Kaksinaisuudessa on vastakohtia ja lopetatte sodan vasta, sitten kun käsitätte vihan tuhovoiman. Lopetatte sodat vasta, sitten kun keskitytte rauhaan ja valitsette sen tietoisesti. Ette lopeta sotaa vihaamalla sotaa, vaan rakastamalla rauhaa, rakastamalla harmoniaa.
 
Ryhmädynamiikat
 
Kaksinaisuuden maailmassa massiivisia ryhmädynamiikkoja (ja yksilödynamiikkoja) valitaan oppituntia varten, mutta ei ns. perinteisessä karmamielessä. Paremminkin tasapainottaminen on motiivina eikä velan maksaminen. Tämä on tärkeä ymmärtää. Teidän kannaltanne karma on aina tasapainottumista itsessä, minkä korkeampi itse valitsee - se ei ole velkaa toiselle. Vastaavasti tasapaino voidaan saavuttaa syvällisellä ymmärryksellä siitä, mikä virhe on tapahtunut, sekä toiminnalla. Ja vaikka useimmissa tapauksissa valitaan toiminta, erityisesti ryhmäkarmassa, se voidaan yhtälailla tasapainottaa henkisellä ymmärryksellä ja syvällä halulla siirtyä harmoniaan. Ymmärrättekö?
 
Jokainen teistä osallistuu maailmanlaajuisiin draamoihin, jokainen teistä tukee jollain tavalla sitä, mitä planeetalla tapahtuu. Annatte ajatusenergiaa valtavasta mielen projektiosta, minkä avulla fyysiset tapahtumat muodostetaan.
 
Mutta tiedostakaa, että yksilön vastuu on todellinen tekijä. Vaikka olette ehkä osa ryhmää ja teidät vedetään luotuun massatodellisuuteen, olette henkisesti vastuussa yksilötasolla. Jos olette esimerkiksi eri mieltä sodasta, missä maanne on mukana, ja kieltäydytte tukemasta sitä rakastamalla rauhaa, nuo teot auttavat ryhmää siirtymään korkeammalle tasolle. Teidän on aina oltava oma tuomarinne ja etsittävä itsenäisyyttä. Ajatuksenne, tunteenne ja odotuksenne ovat kuin eläviä siveltimen vetoja, joilla maalaatte nurkkaanne elämän maisemasta. Jos teette parhaanne omassa elämässänne, niin autatte tosiaan parantamaan koko elämän laatua. Ajatuksenne ovat yhtä todellisia kuin mikä tahansa fyysinen esine, minkä voitte nähdä ja mitä voitte koskettaa, ja ne todella vaikuttavat. Ylösnousemus, valaistuminen tapahtuu yksi sydän kerrallaan, vaikka fyysinen todellisuus näyttäisikin jääneen kiinni matalampaan taajuuteen.
 
Vahvuus rakkauspiirteenä
 
Muistakaa, että vahvuuden kehittäminen on osa luovuutta. Kuten olemme kertoneet teille, silloin kun vallan/voiman rakkaus korvataan rakkauden voimalla, ihmiskunta tekee kvanttihypyn. Mutta ymmärtäkää, että rakkaus ilman vahvuutta on epätäydellistä. Miettikää tätä monimutkaisuutta tarkkaan. Se näyttää kenties paradoksilta, mutta sen viisaassa ja huolellisessa pohdiskelussa annetaan suuri totuus.
 
Negatiivisuus: tuhoamisen energia vs. luomisen energia
 
No niin, puhumme negatiivisuudesta. Mutta kenties parempi kuvaus niille kaksinaisuuden energiapolariteetin sähköisille puolille, joita sanotaan positiiviseksi ja negatiiviseksi, on luova ja tuhoava.
 
Rakkaus on perimmäinen luova voima, viha ja pelko ovat perimmäisiä tuhoavia ja rappeuttavia voimia. Aurakentässä viha ja pelko ovat pääasiallisia vahingollisia voimia, jotka aiheuttavat auratasapainottomuutta.
 
Rakkaat ystävät, on ehdottoman totta, ettei ole ketään ihmistä, joka vihaa, vaan tuo viha heijastetaan ulospäin ja tehdään fyysiseksi. Eikä ole ketään ihmistä, joka rakastaa, vaan tuo rakkaus heijastetaan ulospäin ja tehdään fyysiseksi.
 
Olette tietoisia olentoja ja vedätte energeettisesti puoleenne sitä, mihin keskitytte. Siksi on oleellista viisautenne kehittyessä tulla ajatustenne tarkkailijaksi ja vastuulliseksi vartijaksi. Teidän on aina tiedostettava tietoisen mielenne sisältö. Mielenne sisällön tiedostaminen ja tunnistaminen on oleellinen osa täysin tietoiseksi henkiolennoksi tulemista.
 
Ja tosiaankin, jokainen voi päästä täysin "käsiksi" ajatustensa ja uskomustensa koko sisältöön. Se kaikki on käytettävissä. Uskomuksenne eivät ole haudattuna, ellette usko niiden olevan. Ajatukset, tuntemukset ja tunteet jotka opastavat teitä päivästä toiseen, eivät ole lukittuna johonkin mielenne kaukaiseen sopukkaan. Ne ovat helposti tarkasteltavissa, jos olette halukas katsomaan. Se kaikki on ulottuvilla ja teidän nähtävänä ja harkittavana. Harkinnan pitäisi johtaa uudelleenharkintaan tarkastelemalla, mikä on rajoittavaa ja mikä on tuhoavaa. Rakkaat ystävät, ottakaa aikaa ajatustenne, uskomustenne ja tekojenne kalibroimiseen.
 
Se ei ole vaikea tehtävä. Se "paha mörkö" jonka ehkä tunnette istuvan olkapäällänne ja saavan teidät väärään toimintaan, on pelkästään väärä uskomus. Olette täällä etsimässä oikeita tekoja ja esteet (väärät uskomukset) on tarkoitus tunnistaa ja korjata. Negatiiviset, estävät uskomukset eivät ole oikeasti kätkettynä teiltä niin syvälle alitajuntaan, ettei niitä voi löytää. Terapia on pätevä auttaja joissain tapauksissa, mutta se on monille teistä taloudellisesti mahdotonta. Ja niin kerromme teille, että päättäväinen ihminen on ehdottoman kykenevä löytämään vastaukset sisältä. Esteet eivät ole niin syvälle haudattuna lapsuuteenne tai toiseen elämään, että te ette voi löytää niitä. Ette ole sidottuja niihin entisiin kokemuksiin, annettuihin lupauksiin ja sitoumuksiin, jotka saattavat teidät huonoon valoon ja näyttävät sitovan teidät arvaamattomaan käyttäytymiseen.
 
Suhteet peilinä ja katalyyttinä
 
Suhteita tulee ja menee vierailujenne aikana. Ja niiden monimutkaisuus ja monisyisyys on moninaista. Usein suhteen loppumisen draama on valtavan uudistumisen ponnahduslauta, vaikkei siltä ehkä näytä tunnesinkoilun ja näennäisen trauman aikana. Kuitenkin tämä on todellisuudessa mahdollisuus ja linssi itseen.
 
Todellisuudessa viha on rakkauden toinen puoli, saman asteikon vastapää tunnepuolella.
 
Avautuu hyvin monia oppitunteja, silloin kun kaksinaisuussuhteet loppuvat. Suhteissa jonka toinen lopettaa ja toinen haluaa, on usein petetyksi tulemisen tunnetta, mikä johtaa alussa latautuneeseen hylkäämisen kerjäämiseen. Sitten tämä voi muuttua kiukuksi näennäisestä hylkäämisestä ja yltyä hyökkäykseksi ja vihaamiseksi.
 
Aikanaan opitte, että kaikki negatiivinen energia mitä lähetetään, palaa takaisin heijastavaan lähteeseen. Kyse ei ole siitä, kuka oli oikeassa ja kuka oli väärässä, vaan siitä, mitä energiaa heijastettiin. Niin kauan kun olette loukkaantunut, kiukkuinen ja vihainen, nämä energiat pirstovat auraanne, turmelevat maailmaanne ja myrkyttävät tunnevakauttanne. Niin kauan kun keskitytte loukkaantumiseen, kiukkuun ja vihaan tai vellotte niissä, vedätte ehdottomasti lisää samaa puoleenne. Piste, poikkeuksetta. Kyse on yksinkertaisesti vetovoimanlaista.
 
Kuitenkin jotkut teistä uppoutuvat tällaiseen tuhoavaan negatiivisuuteen vuosiksi ja jopa elämiksi, ennen kuin opitte, että tuhoava tunne-energia (viha, pelko, kiukku ja loukkaantuminen) on syyllinen.
 
Loukkaantuminen mitä usein tunnetaan suhteiden loppuessa, johtaa itse asiassa korkeammassa puolessaan teidät totuuteen omasta itsenäisyydestänne.
 
Suhdetarkoitus
 
Suhteet ovat menetelmä uskomusjärjestelmänne tunnevaikutuksen kuvastamiseen ja antamaan teille palautetta siitä, mikä - yksinkertaisesti ilmaistuna - toimii ja mikä ei. Suhteen loppuunsaattaminen tuo yhtä lailla kasvua. Silloinkin kun se loppuu julmasti - kuten monet loppuvat - on tunnepuuska, mikä voi johtaa ymmärrykseen juuri sen irrallisuuden kautta, mitä toinen kumppaneista ei ehkä tietoisesti halunnut.
 
Irrallisuus vaatii yksilöä tutkimaan itseään, tutustumaan taas sisäiseen horisonttiin ja tämä edistää itsenäisyyttä ja on välttämätöntä sille. Itsenäisyys on mestaruuden "ylivoimaa".
 
Kahden itsenäisen ja riippumattoman ihmisen suhde on tasapainoisempi, luovempi ja pitkäikäisempi kuin kahden toisistaan riippuvaisen olennon "pariutuminen". Ymmärrättekö? Yksisuuntaiset suhteet, kaiken tason pariutumiset joissa toinen etsii paria enemmän kuin toinen tai toinen pyrkii kontrolloimaan toista, eivät voi koskaan kestää. Ei ole mikään virhe, että suuri määrä teistä jotka ovat valaistumispolun viime askelissa, ovat yksin tällä jaksolla. Se on esisoittoa tulevaan ylösnousemukseen. Jos olet näiden joukossa, kerromme sinulle, että kenties yksinäisyytesi on tarkoituksenmukaista. Kenties niin pitäisi olla. Nimittäin näin monet teistä ovat suunnitelleet.
 
Itsenäisyys polkuna mestaruuteen
 
Perimmiltään jokaisen sielun on selvästi määriteltävä itsensä mestaruuden saavuttamiseksi. Itsemestaruus ruumiillistetaan suunniteltujen irrallisuusjaksojen aikana. Tuolla jaksolla nuhteettomuus kristallisoituu. Ja kerromme teille, rakkaat ystävät, että kristallisoituminen nuhteettomuuden kautta on välttämätön itsemestaruuden vaihe. Se on kalibrointiristeys moniulotteisella vierailulla. Astutaan tyhjiöön, suureen mysteeriin, luonteenlujuuden ja itsenäisen vision etsinnässä, yksin, ilman olkapäätä mihin nojata. Ja prosessissa löydetään ylevä eheys ja itsen toteutuminen.
 
Älkää ymmärtäkö väärin tarkoitustamme. Pariutumisessa, sielukumppanin luonnollisessa aspektissa, on suurta "oikeellisuutta". Mutta yksilö kulkee vakuuttavasti mestaruuspolkua täysivaltaisessa irrallisuudessa.
 
Yksilö valaistuu, sitten kun se oppii ylittämään fyysisen itsen. Jokaisen teistä on pyrittävä nuhteettomuuden - kuten sitä kutsumme - viime valloitukseen. Nuhteettomuus on kristallisoituminen tai sielun yhtenäinen selkeys ja se on mestaruuden välttämätön osa. Tähän sisältyy riippuvuudesta irtipäästäminen ja irtipäästäminen kaikesta, mikä ei palvele jumaluuttanne. Se on kaiken sen uudelleenkäynnistämistä ja uudelleenohjelmoimista, mitä olette.
 
Suhdejärjestelyt ja vastakkaisuus
 
On tiettyjä järjestelyjä, jotka saatetaan valita kaksinaisuudessa ja joissa sielut näyttävät olevan vastakkain jonkin suuremman tarkoituksen vuoksi. Esimerkiksi voi tapahtua niin, että kehittyneet sielut ovat tarkoituksellisessa kilpailutilassa ajaakseen tai motivoidakseen toisiaan tavoitteen saavuttamisen. Tietyt kuuluisat tiedemiehenne ovat inkarnoituneet pareina, jossa heidän välisensä kireys ajoi heitä ponnistelemaan enemmän. On myös tapauksia, joissa poliittiset johtajat ottavat kehittyneen näkökannan yhteisen tavoitteen ajamiseksi. Esimerkkinä tästä ovat Martin Luther King ja Malcolm X, jotka kannattivat vastakkaisia keinoja vähemmistöjen kansalaisoikeuksin edistämiseksi. Toinen kannatti väkivallattomuutta ja toinen aggressiivisia keinoja. Kuitenkin näillä kahdella oli yhteinen tavoite. Todellisuudessa aggressiivisten toimien kannattaja toi massat sen menetelmän luo, joka opetti väkivallattomuutta, esittelemällä kaksi vaihtoehtoa.
 
Ruusunpunaiset lasit
 
On tapauksia, joissa henkiset johtajat ovat vastakkain, erityisesti silloin kun toinen tutkii egoa ja valtaan pyrkimistä. Tällainen vastakkaisuus saa korkeammassa puolessaan aikaan uudelleenharkintaa kummallakin puolella. On monia, jotka ilmaisevat henkistä johtajuutta pelkästään seuraajien saamiseksi. On tilanteita, missä toisen posken kääntäminen on epätarkoituksenmukaista. Silloin ei pyydetä anteeksi, kun toinen astuu jalalle. On väärin yrittää kontrolloida toisen tahtoa ja yhtä väärin sallia toisen kontrolloida itseään. Yksilöllä on oltava vapaa tahto ja erottelukykyä. Ette tarvitse muuta gurua kuin itsenne. Se ajatus, että henkisten etsijöiden on käytettävä ruusunpunaisia laseja, ei ole välttämättä paras polku tietyissä tilanteissa. Ketään ei palvella, silloin kun siedetään epäoikeudenmukaisuutta. Ketään ei palvella sallimalla puoskarien jatkaa laantumatta. Emme puhu väkivallasta, mikä ei ole oikea polku, vaan seisomisesta omassa totuudessa. Tuomitsemattomuus on myös hämmentävää. Päänsä pistäminen pensaaseen ei toimi. Sen erottamiseen mikä on oikea polkunne, liittyy tuomitsemista.
 
Joissakin uskonnollisissa teksteissä on pelkoon perustuvia vääristymiä ja vääriä tekoja, jotka voivat johtaa suureen konfliktiin ja tuhoon. Tekstit opettavat ihmisille, että uskon periaatteena vaaditaan myös virheellisten oppien täysin sokeaa hyväksymistä.
 
Näiden nyanssien ymmärtäminen on yksi suurimmista haasteistanne. Väkivallan käsittelemisen oppiminen on ollut ratkaisematon kysymys monien sivilisaatioiden ryhmätietoisuudessa.
 
Erottelukyky ja yksilön vapaa tahto
 
Rakkaat ystävät, valheelliset uskomukset eivät sido teitä eikä niiden pitäisi sitoa teitä. Olette nyt ja aina vapaita ja tietoisia olentoja. Ja erottelukyky on edellytys.
 
Mestarit, jokainen teistä syntyi voimakkaan tietoisuuden kera, tunnistaen oman jumaluutensa ja terveen hyvyytensä.
 
Rakas ihminen, vakuutamme teille, että tunnistatte luontaisesti, sisäisesti koskemattomuutenne ja tiedätte oikean ja todellisen paikkanne kosmoksessa. Tätä ei voi ottaa teiltä pois, ellette salli sitä.
 
Tietäkää siis aina, että synnyitte kera halun täyttää tarkoituksenne joka elämässä, saavuttaa tavoitteenne ja maksimoida taitonne ja kykynne. Nämä ovat ns. luontaisen lain periaatteita. Synnytte myötätuntoisena ja rakastavana. On ehdottomasti hyväntahtoinen luonteenne henkiolentoina, joilla on ihmiskokemus, olla utelias itsestänne ja maailmastanne. Olette täällä paljastamassa elämän mysteerit, löytääksenne tarkoituksen ja merkityksen.
 
Luontainen laki
 
Nämä ovat koskemattoman itsenäisyytenne ominaisuuksia ja kuuluvat yhtä lailla luontaiseen lakiin.
 
Jokainen sielu joka valitsee fyysisen elämän, astuu maatasolle kera ehdottoman tiedon, että jokaisella ihmisellä on kauniin ainutlaatuinen ja intiimi tunne olennosta, joka on ytimekkäästi itse. Ja että on tarkoituksenmukaista löytää täyttymys sekä yksilötasolla (ensin) ja näin tehdessä tukea esimerkillä ryhmän täyttymystä. Synnytte pyrkien rakkausihanteen toteuttamiseen, sen suuressa ja upeassa moninaisuudessa.
 
Kannustamme jokaista teitä lisäämään arvoa elämänne laatuun, lisäämään omat taitonne, kokemuksenne ja kykynne rikastamaan elämää sillä polulla ja siinä menetelmässä, minkä ainoastaan te yksilönä voitte antaa kosmokselle. Näin tehdessänne saavutatte olemistilan, mikä on ainutkertaisesti teidän, ja samalla lisäätte valtavasti maailman arvoa ja täyttymystä. Nimittäin luovan ja positiivisen sielun energia ei kirkasta ainoastaan maapalloanne, vaan myös Kaikkeutta sen harmonisessa sinfoniassa kaikkien todellisuussfäärien läpi.
 
Ymmärrämme ne vaikeudet, joita kohtaatte tavoitteidenne saavuttamisessa ja maayliopiston mestaruudessa. Mutta tietäkää kuitenkin, että kaikessa mitä teette täällä, on suuri tarkoitus. Älkää koskaan unohtako, että näette tarkoituksellista unta. Ne oppitunnit, myriadit harjoitukset joita olette saaneet maayliopiston kaksinaisuuden mestaruudessa, palvelevat olemistanne monissa muissa maailmoissa ja myriadeissa toisiinsa yhdistyneissä todellisuusjärjestelmissä. Ja todellisuus on avainfraasi, sillä se on unta, mutta hyvin, hyvin todellista. Eikä se ole helppoa - mitään arvokasta ei saavuteta helposti. Mutta ymmärtäkää, että jos maayliopistonne tuskaa, vastoinkäymistä ja kärsimystä ei koettaisi todellisena, oppitunteja ei opittaisi eikä kasvua voisi tapahtua. Ja kerromme teille, että täällä koetetut ilot ja ylevät intohimot ovat myös hyvin todellisia.
 
Tarkoitukselliset harhakuvat
 
Mestarit "kätketyissä" todellisuuksissanne, moniulotteisten itsejenne valtavassa valikoimassa, monet ihmiset uneksivat samaa unta kerralla ja luotte kaiken, mitä näette ympärillänne. Tarkoituksellinen harhakuvanne on mielekästä draamaa. Se on korkeammasta perspektiivistä koulutusluomus, elokuvan kuvauspaikka, missä tuotatte, ohjaatte ja näyttelette eri tietoisuustasoilla. Te korkeampana itsenänne olette tuottaja ja ohjaaja ja te fyysisyydessä olette näyttelijä, joka saa intuitiivisia ohjeita korkeammalta itseltä. Näyttelette niin täydellisesti lineaarisen ajan ja paikan lavasteissa, että te ette tiedä sen olevan draamaa. Mutta ymmärtäkää, rakkaat ystävät, että draamalla ja sen monisyisellä esittämisellä on todella suuri ja syvällinen merkitys ja toiminta jokaisessa kohtauksessa, jokaisessa elämässä, on todella merkittävää. Koko itse on tarkkailija ja fyysinen inkarnaatio keskittyy täysin näyttelijään eri rooleissa. Jokaisella roolilla on merkitys ja se tarjoaa oppitunnin. Oppitunti on luovuutta, ilon ja harmonian luomista ja todellisen viisauden saavuttamista prosessin aikana.
 
Lopuksi
 
Tällä tavalla opitte vierailujenne aikana, miten olla tietoinen ja iloinen olento. Ja sitten kun tämä merkittävä askel saavutetaan (ja jokainen teistä pääsee aikanaan siihen), ette pelkää sisäistä itseä ja koette vapaasti elämää kokonaismaapallolla sen kaikissa taajuuksissa ja teillä on tieto turvasta paikassanne kosmoksessa. Tiedätte kokemuksesta, että positiivinen halu luovuuteen ja rakkauteen, tuhoamisen ja vihan sijasta on kvanttihyppy. Sitten kun tämä on opittu, kierto on lähellä loppua ja uudet maailmat odottavat teitä mestarina.
 
Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita ja kunnioitamme teitä, jokaista teitä.
 
Ja niin se on …
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >