HomeViestejäRonna VezaneMarraskuu 2022 - Muistisiemenaktivoijat

Marraskuu 2022 - Muistisiemenaktivoijat

MUISTISIEMENAKTIVOIJAT

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Marraskuu 2022
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Pyhän paikan muistisiemenkristalliaktivoijat ja ensisijaiset* muistisiemenaktivoijat

(*Suom. huom. sana tarkoittaa myös pääasiallinen, tärkein, pää-; suomennoksessa käytetään "ensisijaista")

Rakkaat mestarit, on suuri määrä urheita tähtisiemensieluja, jotka ovat muistisiemenaktivoijia monilla eri värähtelymallitasoilla. Näin on, jotta ne muistisiemenatomit jotka sisältävät uuden Vesimiehen ajan jumalaisen suunnitelman, voidaan aktivoida ennalta määrätyissä kristallirakenteissa, jotka ovat suurissa luolissa syvällä Maassa. Toinen osa muistisiemenaktivoijien Vesimiehen ajan jumalaisessa suunnitelmatehtävässä on auttaa aktivoimaan vastikään luodut pyhät paikat tai erityiset, ennalta määrätyt ley-linjayhdistelmät Maan pinnalla.

Tämä prosessi on suunniteltu niin, että nuo ennalta ohjelmoidut muistisiemenatomit toimitettaisiin tarkoituksenmukaiseen aikaan aktivoimaan nämä pyhät energiakeskukset. Se on osa Vesimiehen ajan jumalaista suunnitelmaa – luova ydinprosessi joka on suunniteltu tapahtumaan ihmiskunnan ja Maan kesken. Jokainen näistä aktivoinneista jotka käynnistävät välttämättömiä muutoksia Maan ja ihmiskunnan kehittymistä varten, on Gaian, ihmiskunnan ja suurten valo-olentojen yhteistyöponnistus, Isä/Äiti Jumalamme ohjauksessa.

Teitä valotyöntekijöitä pidetään Maan huoltajina/edunvalvojina. Tulitte tänne ollaksenne osa suurta siirtymää uuteen valaistumisen aikaan. On muistisiemenaktivointeja, jotka alkoivat monta vuotta sitten neljännen ulottuvuuden keskivaiheen tasoilla. Tämä prosessi ei voinut alkaa, ennen kuin Maan ja myös suuren ihmissielumäärän värähtelytaajuudet oli viritetty neljännen ulottuvuuden keskitason taajuusmalleihin. Kun tapahtui tämä siirtymä neljännen ulottuvuuden neljältä ensimmäiseltä tasolta, kolmen korkeamman tason taajuuksiin, oli monia rakkaita sieluja, jotka alkoivat auttaa aktivoimaan violetit transformaatioliekit, sekä jotkut uuden jumalaisen suunnitelman muistisiemenatomitaajuusmallit Maassa. He toimivat myös paikanpitäjinä ylösnousemusprosessin alkuvaiheissa, ankkuroimalla ylösnousemuksen valospilareita eri paikkoihin ympäri planeettaa.

Nyt siirrymme eteenpäin siitä. Kuten olemme opettaneet teille aiemmissa viesteissämme: sen henkilön energiavärähtelyissä joka tekee aktivoinnin, täytyy olla taajuusmalleja, jotka käynnistävät suuriin kristallirakenteisiin tallennetun ydinolemuksen aktivoitumisen. Olemme selittäneet, että suurin osa näistä aktivoinneista ei ole "aika-aktivoituja", vaan "tapahtuma-aktivoituja".

Tiedostakaa kuitenkin, että aktivointiprosessissa on eri tasoja. Kun ihmiset polun alussa alkoivat siirtyä neljännen ulottuvuuden keskiosaan, oli niitä sieluja, jotka johdatettiin viemään ryhmiä pyhiin paikkoihin. Se on suosituin tapa, ja siitä voitaisiin sanoa: "Violetin liekin ja Maan kristallienergian yksinkertaisin energia-aktivointimuoto." Muistakaa kuitenkin, että lukumäärässä on voimaa, ja nuo ponnistukset ovat auttaneet kovasti Äiti Maata sisäisten energioiden alkumuuntoprosessissa: paineen poistaminen, suurien luolien ja labyrinttien puhdistaminen, sekä suuren osan poistaminen siitä negatiivisuudesta, joka on puristanut ja saastuttanut Gaian ydinolemusta ja fyysistä olemusta. 

Fokusoidutaanpa nyt teihin, jotka siirrytte ja yhdistytte viidennen ulottuvuuden taajuuksiin ja jalostuneeseen ympäristöön. Tämä on kehittyneempi vaihe tässä kosmisessa Maan/ihmiskunnan aktivoinnissa. Esimerkkinä, yksi suurista energialähteistä on Mt. Shasta Kaliforniassa, ja toinen energiapyörre on Tahoe-järvessä Kaliforniassa. Nevadan erämaassa USA:ssa on muinainen portaali, pyhä paikka, joka tunnetaan Grimes Pointina. Ympäri Maata on monia tällaisia paikkoja. Monet niistä risteävät nyt, ja monet muut olivat yhteydessä menneinä aikoina. Kun yksi tällainen kosminen energiavoimakeskus aktivoituu, se alkaa välittömästi säteillä jumalaisen valon taajuusmalleja muihin ennalta määrättyihin komponentteihin. Ja luodaan näin kolmioita ja geometrisia kuvioita, jotka auttavat kutakin portaalia siirtymään vakaasti paikoilleen tai integroimaan korkeampitaajuisen energian nopeammin ja dynaamisemmin.

Haluamme tähdentää teille tällä kertaa, että tähtisiemenet – uuden jumalaisen suunnitelman geometrisen kuvion pitäjät – ovat nyt henkilökohtaisesti prosessissa, jossa heidän oma ensisijainen muistisiemenatominsa aktivoidaan täydemmin. Näin on, että heidät voidaan saattaa vähitellen täyteen potentiaaliinsa. On aika! Niiden valtavan negatiivisten asioiden vuoksi, joita tapahtuu nyt ympäri maailmaa, on elintärkeää, että otetaan dramaattisia askelia nopeuttamaan Maan ja kaikkien sen aistivien olentojen siirtymäprosessia.

Jokainen ihminen opastettiin tai opastetaan tiettyihin paikkoihin, jotta hänen osuutensa tulevaisuuden geometrisesta kuviosta voidaan välittää tuohon paikkaan. Kristallimuistisiemenatomit aktivoidaan, kun nämä ensisijaiset aktivoijat menevät kuhunkin näistä pyhistä paikoista, ja ennalta ohjelmoidulla tavalla ja ennalta suunnitellulla taajuustasolla he aktivoivat tietyn osuuden jumalaisesta suunnitelmasta.

Sitten ajan kuluessa muut lisäävät siihen siemenatomitaajuutensa, ja näin muistisiemenatomikristallit voivat alkaa laajentaa valovoimaa ja vapauttaa enemmän ja enemmän jumalaista suunnitelmaa. Se on kuin lisäisi enemmän ohjelmoitua energiavoimaa. Tai "lisää sähkömagneettista sähkötehoa" lähteeseen, joka odottaa aktivoitumista. Lisäksi, kun kukin henkilö lähettää ohjelmoitua muistisiemenatomienergiaansa Maahan tai muille sieluille, vuorostaan myös hän saa muistisiemenatomilisäyksen tai energia-aktivoinnin. On aina oltava keskinäistä energiavaihtoa, positiivista tai negatiivista.

Näitä pyhiä kuljettajia on monia, ja heidän ainutlaatuiset energiamallinsa yhdistyvät ja sekoittuvat, kun he aktivoivat eri pyhiä paikkoja ympäri Maata. Tapahtumat Maan päällä ja ihmiskunnassa ovat edenneet niin, että Ensisijaisen/tärkeimmän tapahtuman aika on tullut. Ensisijainen tapahtuma on nyt valmis "viritettäväksi". Kaikkien aktivointien on aika tapahtua ympäri Maata ja ihmiskunnassa. Niinpä ensisijaiset aktivoijat opastetaan nyt inspiroivasti näihin paikkoihin, jotta voidaan lisätä heidän ruumiillistamansa komponentit: muistisiemenatomit täyttämään Maa Luojatietoisuuden korkeammilla taajuuksilla uutta Vesimiehen aikaa varten.

Tämä pyhä prosessi voidaan suorittaa etänä – se ei rajoitu henkilön läsnäoloon fyysisessä sijaintipaikassa. Teidän ei tarvitse olla fyysisesti läsnä tuossa paikassa. On kuitenkin paljon voimallisempaa/tehokkaampaa pyhälle paikalle ja teille, jos olette fyysisesti siellä aktivointia varten. Voimme helposti opastaa ja auttaa teitä sen suorittamisessa – voimme helpottaa ja avata tietä. Se on osa prosessia – jumalaiset erivapaudet, joita sallitaan tänä aikana niille, jotka ovat sitoutuneet sisäisen olemuksensa syvyyksissä, sillä se vaaditaan tämän tärkeän mission onnistuneeseen suorittamiseen.

Siis kuten tiedätte, monet teistä tuodaan yhteen, ja monet useammat teistä astuvat esiin vaatimaan ja toteuttamaan jumalaisen missionsa. Monet ovat kuitenkin myös kaatuneet tiensivuun. Heitä ei tuomita/moitita – heidän aikansa tulee tulevassa "vetoomuksessa". On aina joku rohkea sielu valmiina ottamaan heidän paikkansa, sillä tätä prosessia ei torjuta. Se saatetaan loppuun! Se tapahtuu menestyksekkäästi.

Tämä jumalainen aktivointi alkaa voimistua ja yhdistyä nopeasti. Korkeammat ja voimakkaammat transformaatiosäteet pommittavat ja täyttävät Maata ja ihmiskuntaa. On elintärkeää, että tämä prosessi alkaa tapahtua tällä hetkellä. Siis se inspiroituminen ja jumalainen tyytymättömyys jota monet teistä tuntevat, johtuu siitä, että kohtalonpolkunne kutsuu: se aika on nyt.

Siis olkaa kärsivällisiä, rakkaat, ja sallikaa tulevaisuutenne paljastua vähitellen. Olette ällistynyt, kun kaikki alkaa loksahtaa paikoilleen. Olette ansainneet tämän jumalaisen erivapauden. Sen säteilyn vuoksi jota heijastatte nyt maailmaan, olette ansainneet sen. Se aika jota on kauan ennustettu, on nyt käsillä, ja pääsette voitolle. Olette todistaneet, että olette luottamuksen arvoisia. Teitä rakastetaan kovasti.

Olen arkkienkeli Mikael.

***

Arkkienkeli Mikaelin ylivalaisemana * Ronna Vezane, pyhä kirjuri

MAA-AIKA JA KORKEAMMAN ULOTTUVUUDEN "EI-AIKA"

Ronna: Maa-aika ja korkeamman ulottuvuuden ei-aika koostuu ohjelmoiduista muistisiemenatomeista, "taajuusmallien" ja "taajuustapahtumaketjujen" laajasta asteikosta.

Lähtökohta on, että kaikki tapahtuu samanaikaisesti nyt-hetkessä. Ihmisperspektiivistä katsottuna, miten se on mahdollista? Jos tämä on totta, meidän on pakko elää kaikkia elämiämme samanaikaisesti, valtavassa määrässä erillisiä hologrammeja ympäri kosmosta.

Tällä hetkellä fokusoidumme vain tähän aliuniversaaliin kokemukseen ja kolmannen/neljännen ulottuvuuden maaympäristöön, sekä maaelämiimme seitsemällä ja lopulta kahdellatoista tietoisuustasolla tässä aliuniversumissa. Kaukaisessa tulevaisuudessa koemme aurinkokunnan ylösnousemuksen, sitten galaktisen ja aliuniversaalin ylösnousemuksen, ja niin edelleen.

Aika, sellaisena kuin tunnemme sen, on vain kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa, fyysisessä todellisuusmaailmassamme – kaksinaisuus ja polariteetti. Elämme tiheässä aika-paikkajatkumossa tai todellisuudessa, joka koostuu 1.–4. ulottuvuudesta ja aliulottuvuudesta, ja jokaisessa ulottuvuudessa on monia tasoja mutkikkaita taajuusmalleja tai taajuustapahtumaketjuja.

Mitä alempi tiheys, sitä kiinteämmäksi (tiheämmäksi) aineelliset kappaleet ja fyysinen kehomme tulee. Vaatii pidempää ja fokusoituneempaa ponnistusta ja energiaa ilmentää visiomme. Olemme astuneet uuteen aikakauteen. Koemme ilmiötä, jonka mukaan aika näyttää dramaattisesti nopeutuneen. Syy on tämä: Mitä korkeampia taajuusmallit ovat, sitä enemmän luomisprosessi nopeutuu ja sitä nopeammin se ilmentyy. Taajuus/värähtelymalleista tulee aina vain jalostuneempia. Fyysisestä ja aineellisesta massasta tulee vähemmän tiivistä/tiheää. Siitä tulee hyvin vähitellen enemmän "eteeristä, herkkää, valontäyteistä ja henkistä".

Viidennestä ulottuvuudesta alkaen ja kaikilla korkeammilla ulottuvuus- ja aliulottuvuustasoilla, jokainen ylempi alitaso muodostuu paljon korkeammista (jalostuneemmista) värähtelymalleista. Mitä korkeampia muistisiemenatomitaajuusmallit ovat, sitä vähemmän tiheä/tiivis aineellisesta kappaleesta ja fyysisestä kehostamme tulee. (Ei välttämättä fyysisenä massana, vaan jumalaisina valotaajuusmalleina.)

Siksi universumin korkeimmissa ulottuvuuksissa ja sen yli, ilmentymisprosessi on välitön, mikä luo todellisuuden, jossa kaikki tapahtuu "samanaikaisesti". On "ei-aika"!

Kaikki luominen muodostuu "Ylimmän luojan inspiroimista", ohjelmoiduista valkoisen tulen muistisiemenatomeista – laaja asteikko taajuusmalleja ja taajuustapahtumaketjuja – mikä on johtanut valtavaan määrään holograafisia universumeja, aliuniversumeja jne. ympäri kosmosta.

Olemme olemassa kosmisessa hologrammissa, joka sisältää mittaamattoman määrän ja valikoiman hologrammeja. Se muodostuu täydellisestä jumalaisesta suunnitelmasta, jonka Ylin Luoja on luonut ja joka on määrä toistaa joka tasolla ja ulottuvuudessa koko ilmentyneessä luomakunnassa.

Hologrammia voitaisiin kuvata sfääriksi tai geometriseksi kuvioksi, jolla on jumalainen luomissuunnitelma jostain koosta, muodosta tai ulottuvuudesta ja joka on muista riippumaton ja kaikenkattava itsessään. Luojavalokalvot ympäröivät jokaista hologrammia, mikä erottaa jokaisen hologrammisuunnitelman muista yksilöityneistä luomuksista.

Syntymähologrammimme sisältää jumalaisen suunnitelmamme jokaiseen elämään. Meihin vaikuttaa myös seitsemän sukupolvea esi-isiltä perittyjä entisiä elämiä, sekä positiivisesti että negatiivisesti. Kaikkien entisten elämiemme kokemusten kohokohdat on tallennettu eetterihologrammeihin – muistisiemenatomeihin DNA:ssamme.

Aikuiskoti- ja nykyperhehologrammimme. Avioliitossa tai intiimeissä kumppanuuksissa olemme alttiina ja meihin vaikuttaa toisen ihmisen henkilökohtainen hologrammiympäristö. Myös oma hologrammimme vaikuttaa kumppanimme hologrammiympäristöön. Meihin vaikuttavat myös kaikkien hologrammien jumalainen suunnitelma ja taajuusmallit tässä aliuniversaalissa hologrammissa, riippuen tämänhetkisen sielulaulumme taajuusmalleista. Kun tasapainotamme ja harmonisoimme negatiiviset taajuusmallit, jotka sisältyvät kuhunkin hologrammiin, siirrymme asteittain ylöspäin ja korkeampiin taajuuksiin tuossa tietyssä hologrammissa, kunnes saavutamme sen korkeimmat taajuusmallit.

Henkilökohtaisessa jumalaisen suunnitelman hologrammissamme tätä elämää varten, siirrymme sitten seuraavaksi korkeamman taajuuden hologrammiin jatkamaan kulkuamme neljännen ulottuvuuden alitasojen läpi. Tavoitteemme on lopulta liittyä jälleen pyhään triadiimme viidennen ulottuvuuden sisääntuloalitasolla. Tämä on se aika, jota olemme odottaneet.

Enkelisiunauksin, Ronna

***

Viesti Ronnalta

Rakkaimmat ystävät ja sieluperhe, helmikuusta 1992 alkaen olen joka kuukausi, yhtä lukuun ottamatta, kanavoinut ja lähettänyt viestin arkkienkeli Mikaelilta suurelle yleisölle. Marraskuussa saatan loppuun 94. kierrokseni auringon ympäri ja aloitan 95. kierroksen, joka lupaa olla "jysäys/poikkeuksellinen". Minun täytyy nyt rajoittaa aikaa tietokoneella näköni vuoksi, joka on edelleen melko hyvä. En voi kuitenkaan enää viettää 6–8 tuntia päivässä tietokoneella. Työskentelen edelleen kotitoimistossani 5–7 tuntia päivässä ja teen sitä niin kauan, kuin pystyn.

Kaikki viestit arkkienkeli Mikaelin viisausopetuskirjoista on nyt Youtubessa kerrotussa muodossa, ja siellä on myös minun ja Randyn viisausjalokivivideoita – yhteensä yli 650 esitystä. "Lahjamme maailmalle!"

Olen kokenut hiljattain uskomattoman "siirtymäriitin", ja minua on opastettu "pitämään sapattia" valmistautuakseni ja integroidakseni kosmisen totuuden seuraavan, korkeamman tason. Vastaanotan nyt "syventäviä opetuksia" niille, jotka ovat valmiita vastaamaan uuteen vetoomukseen tulla maailmanpalvelijoiksi ja opettajiksi siitä, "miten kuljetaan neljännen ulottuvuuden viimeisten alitasojen ja siirtymänollavyöhykkeiden läpi, valmistautuen pääsemään käsiksi viidennen ulottuvuuden sisääntulotasolle". Kun alan postata opetusten seuraavaa tasoa, viestit ovat arkkienkeli Mikaelilta/lady Faithilta ja kosmisen kahdentoista neuvoston ylösnousseilta mestareilta.

Haluan kiittää ja kunnioittaa kaikkia rakkaita ystäviäni, koko sielusukuani ja lukijoitani tuesta ja omistautumisesta monia vuosia "totuudenvalon levittämiseen" ihmiskunnalle. Yhdessä meillä on vaikutusta.

Tällä hetkellä jatkamme kuukausittaisten viestien postaamista "määrittelemättömän ajan".

Rakkautta, enkelisiunauksia ja isoja haleja kaikille.

Ronna

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >