HomeViestejäRonna VezaneHeinäkuu 2022 - Tiheän kaksinaisuus- ja polariteettimaailman oppiminen

Heinäkuu 2022 - Tiheän kaksinaisuus- ja polariteettimaailman oppiminen

TIHEÄN KAKSINAISUUS- JA POLARITEETTIMAAILMAN OPPIMINEN

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Heinäkuu 2022
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, matkanne tiheyteen on ollut melkoista seikkailua. Se ulottuu miljardien vuosien jaksolle teidän aikalaskunne mukaan. Olemme selittäneet, miten siirtyessänne syvemmälle ja syvemmälle suureen tyhjiöön ja pimeään avaruuteen, autoitte täyttämään tuon tyhjiön valolla, substanssilla, rakenteella ja muodoilla, jotka ylittivät hurjimman mielikuvituksenne.

Ja sitten jumalaisen suunnitelman mukaisesti, sukelsitte jokaiseen uuteen todellisuuteen, jonka olitte auttaneet muovaamaan, jotta voisitte kokea luomisen monissa suurenmoisissa ja moninaisissa muodoissaan. Näin alkoi kiinteän aineen ilmentäminen puhtaalla ajatuksella, joka tuotiin Ylimmän Luojan mielestä ja myöhemmin jokaisen universumin Isä/Äiti Jumalan mielestä ja lopulta omien ajatustenne kautta, kun siirrytte kauemmas ja kauemmas kaiken luomisen puhtaasta Lähteestä.

Sen jälkeen kun teistä tuli yksilöllistynyt tietoisuus ja oivalsitte olevanne Ylimmän Luojan, Kaiken olevaisen, jumalainen kipinä, tiesitte, että teidän oli määrä matkata suureen ilmentymättömään tyhjiöön valon lähettiläänä, sillä se oli koodattuna syvälle kuolemattomaan sieluunne ja pyhän sydämenne ytimeen. Teidän oli määrä kokea, kaikkien muiden heränneiden jumalaisten tietoisuuskipinöiden kanssa, luomisen kaikki ihmeellinen moninaisuus Luojan, Isä/Äiti Jumalamme ja kaikkien niiden suurien valo-olentojen puolesta, jotka jäivät Luojavalon yleviin ulottuvuuksiin. 

Kerromme teille tämän, koska haluamme painottaa teille, miten ikivanhoja ja monimutkaisia olette. Tullessanne tähän elämään teillä oli runsaasti tietoa ja rikas ja mutkikas sukulinja koodattuna DNA:hanne, solurakenteeseenne, mentaali- ja tunnekehoonne sekä tietoisuutenne laajaan chakrajärjestelmään. Ihmettelette usein, miksi perheenjäsenet ovat hiin erilaisia, kun kapeasta näkökulmasta katsottuna he tulivat samoista vanhemmista ja samasta suvusta. Maaperheenne sukulinja tässä elämässä on vain olematon osa valtavaa ja korvaamatonta perintöänne.

Olette jakaneet tietoisuutenne tai pirstoneet itsenne miljoonia kertoja voidaksenne kokea luomisen suuren moninaisuuden, ja olette myös yhdistyneet jälleen monien osienne kanssa useammin, kuin osaatte laskea. Joka kerta kun teitte sen, lisäsitte monimutkaisempaa informaatiota ja ainutlaatuisempia kokemuksia muistipankkiinne.

Mitä etäämmälle siirryitte Ylimmän Luojan täydellisyydestä ja syvemmälle moniulotteisuuteen, sitä tiheämpiä ja vähemmän täydellisiä luomuksistanne tuli, sillä teillä oli vähemmän puhdasta valosubstanssia, jonka kanssa työskennellä.

Sen vuoksi ei ole mitään syyttelyä, eikä pitäisi olla mitään syyllisyyden ja epäonnistumisen tunteita. Se oli oppimiskokemus. Nyt kun tiedätte, että teillä on voima yhdistyä rajattomaan määrään täyden asteikon Luojavaloa, nimeltään timantinhohtoiset hiukkaset, mitä vielä odotatte? Jumalaisen syntymäoikeutenne torjuminen on irvikuva, ja korkeampi itsenne ei lopeta tönimistä auttaakseen teitä heräämään ja vaatimaan kuninkaallisen perintönne.

Olemme selittäneet, miten tähän universumiin luotiin valo- ja varjoasteikko, jotta voisitte kokea kaksinaisuuden ja polariteetin. Korkeammissa ulottuvuuksissa, niissä jotka ovat lähimpinä Isä/Äiti Jumalaamme ja Suurta keskusaurinkoa, kaksinaisuusasteikko on hyvin kapea. Siitä tuli kuitenkin leveämpi ja huomattavampi kunkin ulottuvuuden muodostamisen myötä, kunnes se saavutti sen maksimikaksinaisuuden, joka ihmiskunnan oli määrä kokea.

Tiedätte, ettei ollut määrätty tai tarkoitettu, että ihmiskunnan pitäisi vajota niin syvälle kaksinaisuuteen ja polariteettiin, aiheuttaen siten paljon tuskaa ja kärsimystä. On tullut aika tuoda menneisyyden vääristymät ja liiallisuudet takaisin harmoniaan, ja suurin halumme on auttaa teitä menemään tämän prosessin läpi helposti ja armollisesti.

Ottakaa onkeenne sanamme: kukaan olento näkymättömistä ulottuvuuksista ei tuomitse teitä eikä ole koskaan tuominnut – vain te tuomitsette itsenne!

Universaalien syyn- ja seurauksenlakien mukaan, kaikki ajatuksenne, aikomuksenne ja tekonne tallennetaan aurakenttäänne ja chakrajärjestelmäänne. Säteilette sillä tavalla luotuja värähtelymalleja, jotka lähtevät teistä äärettömyyskuviona ja palaavat teille vastaavina taajuuksina ja määrinä.

Ennen vei usein monta elämää saada palkkiota positiivisista ja rakastavista toimista tai kokea rangaistuksia negatiivisista tai loukkaavista teoista. Siksi useimmiten ei ollut selvää, että "oikeamieliset" tosiaan palkitaan ja myös "väärämieliset" saavat oikeudenmukaiset palkkionsa. Taas kerran, mikään suuri tai pieni olento ei jaa palkkioita tai rangaistuksia.

Universaalit lait ovat vakaasti käytössä, ja oma korkeampi itsenne valvoo edistymistänne tai sen puutetta – joko selvittäen tietä edessänne ja siunaten teitä suurilla tai pienillä ihmeillä, tai laittamalla enemmän esteitä eteenne siinä toivossa, että heräätte ja astutte ylösnousemusspiraaliin.

Rakkaat, liian monet teistä kantavat suuria taakkoja menneisyydestä, virheitä joita olette tehneet tässä elämässä, ja myös monia taakkoja entisestä ehdollistumisesta ja haudatuista muistoista, jotka koskevat tuskallisia tapahtumia tai tekoja kaikissa aiemmissa elämissänne. Kiinnipitäminen näistä muistoista tai "epäoikeudenmukaisuustaakkojen" kantaminen ei enää palvele teitä.

Teidän on aika sallia meidän auttaa teitä parantamaan menneisyyden tuskalliset muistot, aivan kuten puhdistamme kolmannen ja neljännen ulottuvuuden kollektiivitietoisuuden uskomusmallien vääristymät ja saatamme nuo ulottuvuudet takaisin alun perin suunnitellulle kaksinaisuusasteikolleen.

Kun laskeuduitte tietoisuuden rajoittuneisiin ja rajoittaviin ulottuvuuksiin, valokalvoja laitettiin monien DNA-säikeidenne ympärille, jättäen vain kaksi käyttöön ja aktiiviseksi. Valokalvoja laitettiin myös muistinne päälle sekä niiden viisausvalopakettien ympärille, jotka on tallennettu korkeampaan aivorakenteeseenne.

Verho laitettiin muistinne päälle, jotta useimmiten ette voisi muistaa entisiä elämiänne, sillä olisi liiallinen taakka muistaa kaikki entiset virheenne ja puutteenne. Se oli armoteko, sillä teille on osoittautunut riittävän vaikeaksi antaa itsellenne anteeksi virheenne ja väärät arvionne tässä elämässä, puhumattakaan kaikista entisistä harhautumisistanne. Nämä rajoittavat valokalvot ovat hitaasti häviämässä, kun palaatte tasapainoon ja harmoniaan ja edistytte ylösnousemus- ja jälleenyhdistymisspiraalissa.

Valokalvo laitettiin portaalin päälle pyhän sydänkeskuksenne takana, kunnes teidän oli aika aloittaa matkanne takaisin korkeampiin ulottuvuuksiin ja valomaailmoihin. Kuitenkin te – ja yksin te – laitoitte suojakalvon myös pyhän sydänkeskuksenne etupyörteen päälle, koska olette loukkaantuneet ja pettyneet usein.

Hitaasti mutta varmasti olette, teille antamiemme tekniikkojen avulla, hävittäneet nuo rajoittavat valokalvot, jotta rakkaus-valo voi virrata vapaasti teihin ja teistä sillä tavalla, kuin oli tarkoitus.

Voidaksenne päästä käsiksi ja säteillä jatkuvasti lisääntyviä valotaajuuksia, teidän täytyy kyetä integroimaan ja levittämään olemukseenne nämä kehittyneet värähtelymallit, ja teidän täytyy olla valmistautunut säteilemään niitä Maan ytimeen ja sitten projisoimaan niitä maailmaan laajemmin pyhän sydänkeskusportaalinne kautta, sekä edestä että takaa. Muistakaa meidän kertoneen, että kun alussa tulitte Maahan, olitte säteilevä kristallivalopilari.

Kun vajositte tiheyteen, aloitte hitaasti rakentaa aineen ristiä, josta tuli aina vain hankalammin käsiteltävä, kun valo- ja varjoasteikkonne lisääntyi. Nyt rakastatte nuo sirpaleet, joita olette luoneet, takaisin tasapainoon ja harmoniaan, kun pyritte yhdistymään korkeampiin ja korkeampiin valotaajuuksiin. Teistä on tulossa valoristi, rakkaat ystävät, kun selkärankanne chakrajärjestelmä syttyy ja säteilette rakkaus-valoa pyhästä sydänkeskuksestanne edestä ja takaa.

Olemme toistuvasti kehottaneet teitä "parantamaan menneisyytenne, käsikirjoittamaan tulevaisuutenne ja sitten elämään hetkessä", sillä juuri tämä hetki on luomisen hiljainen piste tai voimakeskus. Miksi ette siirtyisi tuon spiraalin keskelle, kaksinaisuuden ja polariteetin myrskynsilmään, jossa kaikki on tyyntä ja rauhallista ja täynnä puhdasta ja rikasta luojavaloa, joka odottaa muokkaamista visioksenne tulevaisuudesta?

Juuri tässä hetkessä, kun siirrytte pyhään sydänkeskukseenne, voitte kokea Isä/Äiti Jumalamme ja Ylimmän Luojan syvän rakkauden ja myötätunnon. Ja voitte epäilemättä tulla tietoiseksi, että olette kallisarvoinen poika tai tytär tärkeässä tehtävässä, eikä mikään mitä sanotte tai teette, voi vähentää tuota rakkautta.

Muistakaa, että tunne-, mentaali- ja eetterikehonne voidaan parantaa ja transformoida takaisin ehjäksi antamalla anteeksi.

Seiskää peilin edessä ja katsokaa itseänne silmiin tai menkää valopyramidiinne makaamaan kristallipöydälle. Sanokaa itsellenne:

* Annan anteeksi itselleni jokaisen toimen, ajatuksen tai teon – entisen, nykyisen tai tulevan, tässä tai kaikissa muissa todellisuuksissa – joka ei ole ollut pyhän rakkauden taajuuksia.

* Annan anteeksi jokaiselle, jonka tunnen kohdelleen minua epäoikeudenmukaisesti tässä tai jossain muussa elämässä, ja palautan hänelle, kiedottuna rakkauskuplaan, kaikki negatiiviset muistot, altistuneet energiat ja todennäköiset tulevaisuudet, joita olemme luoneet yhdessä.

* Pyydän anteeksiannon enkeleitä levittämään olemukseni kaikkiin osiin rakkaus-valotaajuuksia, jotta minusta voi tulla sielufokusoitunut ja sydänkeskeinen valonkantaja ja itsemestari.

Hengittäkää syvään, kun siirrytte pyhään sydänkeskukseenne. Sallikaa puhtaan rakkaus-valon virrata alas lävitsenne, korkeamman itsenne kautta. Tuntekaa laajentuminen sydänkeskuksessanne, kun jumalainen rakkauseliksiiri leviää olemuksenne syvyyksiin. Pyhä rakkaus vapauttaa teidät kahleista, jotka olette kutoneet ympärillenne, sitoen, rajoittaen ja sotkien teidät karmavuorovaikutukseen.

Silloin kun kiellätte tämän rakkauden, kiellätte perintönne ja jumalaisen syntymäoikeutenne. Tehkää tämä harjoitus niin usein, kuin on tarpeellista, kunnes teistä tuntuu, että olette hyväksyneet sen totuuden, että olette anteeksiannon arvoinen.

Anteeksianto itselle, mikä edesauttaa anteeksiantoa kaikille muille, on oleellinen askel portaalin avaamisessa pyhään sydänkeskukseenne. Muistakaa, että pyhän sydänportaalinne täytyy olla auki voidaksenne yhdistyä onnistuneesti sieluperheenne korkeampiin osiin.

Teidän täytyy sinnikkäästi pyrkiä palaamaan harmoniaan ja tasapainoon omassa olemuksessanne, voidaksenne olla valmis jännittävään matkaan ykseystietoisuuteen. Tuskalliset ja epätyydyttävät maasuhteenne ovat tulosta sisäisistä arvottomuuden- ja syyllisyydentunteista ja epäonnistumisen- ja torjumisenpelosta. Sukupuolten välinen taistelu on oikeasti sisäistä taistelua Itsen kanssa, kun projisoitte tarpeenne, puutteenne ja halunne ulospäin johonkin toiseen, siinä toivossa että hän voi antaa sen, mikä puuttuu sisältä.

Suhteenne heijastavat varmasti teille ne negatiiviset energiat, jotka teidän täytyy selvittää, sekä joitain positiivisia ominaisuuksia, joita haluatte itsellenne. Kumpikin voi olla tuskallista tai tyydyttävää riippuen siitä tavasta, jolla haluatte pelata kaksinaisuussuhteiden peliä.

Negatiiviset, fyysiset suhteet ovat pelkopohjaisia, jäykkiä, itsekeskeisiä ja rajoittavia. Pyhät suhteet ovat rakkauspohjaisia ja hengen inspiroimia ja sallivat kummakin osapuolen integroida luontaisen maskuliini- ja feminiiniluontonsa positiiviset ominaisuudet ja ilmaista niitä. Ne fokusoituvat eheyteen ja yhtenäisyyteen ja ovat kuitenkin joustavia ja sallivat ilmaisunvapauden.

Kun nostatte tietoisuuttanne ja palaatte sisäiseen harmoniaan, säteilette korkeampia taajuusmalleja ja siksi vedätte puoleenne niitä, jotka säteilevät valoasteikon samaa tasoa ja kokevat sen miellyttäväksi. Jälleenyhdistymisprosessiin sisältyy sieluperheenne monien osien ja tasojen jälleenyhdistyminen, koostuen maaperheestänne, aurinko-, galaktisesta ja universaalista perheestänne ja monista Itsen osista, mukaan luettuna jumalainen kaksoisliekkinne ja sitten lopulta "minä olen" -olemuksenne kokonaisuudessaan.

Rakkaat, ettekö aloita anteeksiantoprosessin nyt ja pyri sinnikkäästi avaamaan pyhän sydänkeskuksenne portaalin, jotta näitä upeita lahjoja voidaan "suihkuttaa" teille? Kutsukaa meitä ja sallikaa meidän auttaa teitä. Muistakaa, että olemme vain sydämenlyönnin ja ajatuksen päässä. Kiedomme teidät pyhään, ehdottomaan rakkauteen.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >