HomeViestejäRonna VezaneHeinäkuu 2021 - Rauhan ja seesteisyyden etsiminen sisältä

Heinäkuu 2021 - Rauhan ja seesteisyyden etsiminen sisältä

RAUHAN JA SEESTEISYYDEN ETSIMINEN SISÄLTÄ

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Vezane (www.starquestmastery.com)
Heinäkuu 2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, on aika tehdä inventaari siitä, mitä ajattelette tavanomaisesti ja mitä tunne-energiaa projisoitte näinä konfliktin, myllerryksen ja stressin kriittisinä aikoina planeetallanne. Heikennättekö tai vääristättekö harmonista aura, jonka olette luoneet ympärillenne, sallimalla itsenne jäädä kiinni siihen väärinluomisen ja tuhoamisen kaaokseen, jota Maassa on tällä hetkellä? Oletteko syventyneet niihin skenaarioihin, joita esitetään uudestaan ja uudestaan television, radion ja sanomalehtimedian kautta? Oletteko sallineet jälleen kerran vetää itsenne takaisin misinformaation ja illuusion negatiiviseen ja tiheään ympäristöön?

Jos vastauksenne on kyllä mihinkään näistä kysymyksistä, lisäätte energiallanne polttoainetta massatietoisuuden negatiivisen uskomusjärjestelmän kaoottisiin värähtelyihin, sen sijaan että lisäisitte rakkauttanne, valoanne ja voimaanne muiden harmonian ja seesteisyyden lähettiläiden energiaan ympäri maailmaa. Seisotteko niiden rinnalla, joiden suurin halu on synnyttää rauhanomainen ratkaisu kaikkien suurimmaksi hyväksi – vai harmonisoidutteko tahattomasti niiden kanssa, jotka haluavat jatkaa erillisyyttä, kärsimystä ja ylivaltaa?

Emme tarkoita, että teidän pitäisi pysyä informoimattomina siitä, mitä ympäri maailmaa tapahtuu. Sanomme kuitenkin, että nyt, enemmän kuin koskaan, teidän täytyy nousta sen yläpuolelle, mitä tapahtuu, ja liittyä seuraamme tarkkailijoina korkeammasta näkökulmasta – näkökulmasta jossa ei ole oikeaa tai väärää, on vain totuuden eri sävyjä ja eri motiiveja, näkökulmasta jossa mikään rotu, maa tai uskonto ei ole täysin oikeamielinen tai syytön, eikä täysin väärässä.

Muistakaa, että jokainen sielu Maassa kantaa jumalan kipinää sisällään. Teidän täytyy pysyä sydämeen keskittyneenä ja sieluun fokusoituneena, kun viritytte korkeampaan itseenne hengen inspiroiman tietoisuuden kera, jotta tekonne ja päätöksenne ovat aina linjassa jumalaisen suunnitelman kanssa. Silloin, rakkaat, olette niiden oikeamielisten sielujen joukossa, joiden suurin halu on palauttaa Maa ja ihmiskunta rauhanomaiseen rinnakkaiseloon ympäristössä, jossa Isä/Äiti Jumalamme hallitsee ylimpänä.

Totta, on niitä, jotka ovat suostuneet esittämään paholaisen kannattajaa, niitä jotka esittävät varjopuoltanne teille tuhoisimmalla tavalla. On muita, jotka väittävät omahyväisesti, että heillä on vain korkeimpia ja pyyteettömimpiä motiiveja. Kuitenkin me näemme ja tiedämme salatummat motiivit niiden päätösten ja tekojen taustalla, joita aloitetaan rauhan ja oikeudenmukaisuuden nimissä. Kaksinaisuuspeliä pelataan maan päällä dramaattisimmassa muodossaan juuri tällä hetkellä, ja riippuu teistä, vedetäänkö teidät tuohon massakarmatoiminnan alaspäin kulkevaan spiraaliin, joka parhaillaan pyörii.

Olemme puhuneet monta kertaa aiemmin syyn- ja seurauksenlaista tai siitä, että "jokainen toiminta aiheuttaa reaktion", mikä johtaa ns. negatiiviseen tai positiiviseen karmaan. Olette valaistuneina sieluina tehneet monta aikakautta uutterasti työtä saattaaksenne henkilökohtaisen karman, esi-isiltä perityn karman ja rodulliset karmavaikutukset tasapainoon. Se on merkittävä osa kaksinaisuus- ja polariteettipeliä – palaaminen tasapainoon ja harmoniaan olemisenne kaikissa puolissa.

On paljon arvailuja siitä, mitä tapahtuu nyt, kun sodan, konfliktin ja tuhon tuulet pyörivät, kuin tumma ja raskas pilvi Maan ympärillä, koskettaen kaikkia ja vaikuttaen kaikkeen. Rakkaat ystävät, se riippuu siitä, mitä tunnette ja ajattelette. Mitä on mielessänne ja sydämessänne? Seisotteko tiukasti valossa, vai lisäättekö niitä negatiivisia karmallisia ajatusmuotoja, joita luodaan joka hetki? Monet teistä ovat ihailtavasti onnistuneet tasapainottamaan elämänsä karmatilikirjan. Kuvitelkaa, että symbolisesti teillä on plus- ja miinussarake, ja tavoitteenne on muuttaa miinukset plussiksi tai positiivisiksi energiamalleiksi.

Emme pyydä teitä istumaan passiivisesti sivussa tekemättä mitään. Teitä pyydetään nousemaan otettavaksi huomioon, sillä dynaamista elämänvoimaenergiaanne tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Olette voimakkaampia, kuin voitte kuvitella, urheat ystäväni. Älkää yhtään epäilkö: ESITÄTTE tärkeää roolia rauhanomaisen ratkaisun saamisessa hyvin huolestuttavaan maailmantilanteeseen. Sillä kollektiivisella energialla jota te ja muut valotyöntekijät säteilette sydänkeskuksistanne, on yhtä paljon vaikutusta tämän suuren konfliktin lopputulokseen kuin niillä, jotka ovat "eturintamissa". Tekin olette ns. eturintamissa, sillä teillä on kyky hyödyntää Luoja-valon puhtaita ja ilmentymättömiä timantinhohtoisia hiukkasia niin, että voitte muovata ne voimakkaiksi positiivisiksi ajatusmuodoiksi ja toimiksi, jotka voivat voittaa minkä tahansa vastoinkäymisen.

Monia teistä on häirinnyt, että käytämme termejä "rauhansoturit" ja "valonsoturit" tai muita, jotka voitaisiin tulkita militanttiterminologiaksi. Jälleen kerran, totuudesta on monia eri tulkintoja ja sillä on erilaisia puolia. Siitä lähtien kun Maa ja ihmiskunta putosivat erillisyys- ja tuskatiheyteen, olemme taistelleet uutterasti teidän puolestanne ja kanssanne. Olemme taistelleet illuusiovarjoja ja negatiivisuutta vastaan, joita loivat kollektiivitietoisuutenne uskomukset – pelko, syyllisyys ja arvottomuus. Olemme pyrkineet auttamaan teitä yhdistymään taas jumaluuteenne ja muistamaan, miten suurenmoisia todella olette.

Olemme myös uutterasti toteuttaneet määräyksiä ja ohjeita, joita Isä/Äiti Jumalaltamme ja Luojalta on annettu: "auttaa lapsiamme palaamaan valoon ja saamaan takaisin jumalaisen perintönsä". Kyllä, olemme osallistuneet aionien ajan sotaan Luoja-valon ja ihmiskunnan varjojen välillä. Kuitenkin aseitamme ovat olleet rakkaus, myötätunto, ymmärrys ja tuki, kun matkaatte epätoivon laaksojen poikki ja yritätte kohota toivon ja valaistumisen vuorenhuipuille.

Jos liitytte meihin ponnisteluissamme tuoda valoa ihmiskunnan varjomaailmaan ja sydämiin, jos seisotte tiukasti vakaumuksessanne, että oikea hallitsee lopulta (tietäen, että vain Isä/Äiti Jumalamme tuntee koko kuvan ja mikä on todella paras lopputulos), jos voitte säilyttää rauhan ja ilon tunteen sisällä ja säteillä Luojan laajentavaa rakkautta KOKO ihmiskunnalle, niin olette todella soturi valojoukoissamme.

Ne jotka protestoivat, huutavat ja marssivat rauhan puolesta, lisäävät energiaansa kaaoksen sulatusuuniin. He eivät tarjoa ratkaisuja tai ryhdy positiivisiin toimiin, vaan syyttävät ja protestoivat muiden tekoja, julistaen, että toimimattomuus on ainoa tie rauhan ja harmonian saavuttamiseen. Se on yksi muoto istua aidalla tai olla ottamatta kantaa. Olemme kertoneet teille monta kertaa aiemmin, että on päästävä pois velttouden ja päättämättömyyden aidalta. On aika julistaa, kumpaa puolta palvelette – valo- vai varjopuolta. On aika julistaa, että olette valonlähettiläs, Jumalan roihuava kipinä ja rakkauden, ilon, yltäkylläisyyden ja harmonian kanssaluoja. Tai ihmisolento joka on halukas valitsemaan helpon tien seuraamalla muiden sanelua ja näin ollen laittamalla jumalaisen syntymäoikeutensa sivuun tällä erää.

Rauha ja seesteisyys eivät ole sama asia. Rauha viittaa niihin kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden tietoisuuskenttiin, joita hallitsee pääasiassa ihmisten tunneluonto. Jokaista askelta valopolulla leimaavat sairaudet tai haasteet ja kaaos, väliin siroteltuna integroinnin ja rauhantunteen aikoja

Mielen ja tunteiden seesteisyys saa aikaan syvää sisäistä tyyneyttä, joka on vapaa kaikenlaisista tunnehäiriöistä, ja siksi tunneluonto on fokusoitunut hyvin kapealle kaksinaisuusasteikolle. Korkeimmat valinnat ovat sääntö, ja säilytetään puolueeton näkemys kaikista olosuhteista. Rauha on alemman tiheyden tietoisuustila, kun taas seesteisyys on viidennen ulottuvuuden tunnelaatu.

"Rauha" on huolestuttavina aikoina usein käytetty sana, ja se voidaan tulkita monilla tavoilla. Käytätte termiä "mielenrauha", ja se merkitsee levollista ja tyyntä mielentilaa, joka on vapaa epäharmonisista ja riitaisista ajatuksista tai mielen ristiriidasta. Rauha voi merkitä keskinäistä sopimusta kahden ihmisen välillä tai perheen, ryhmän, naapuruston, kaupungin tai maan sisällä, mikä hyödyttää kaikkia osallisia ja synnyttää tyynen, seesteisen ja turvallisen ilmapiirin sekä lainmukaisen järjestyksen. Se voi merkitä myös sopimusta estämään tai lopettamaan konfliktin kahden toisin ajattelevan ryhmän välillä. Teitä voidaan kutsua sopuisaksi ihmiseksi tai pasifistiksi, koska olette valmis rauhanomaiseen ympäristöön tai pyritte edistämään sellaista. Saatatte "etsiä rauhaa" tai pyrkiä "pitämään rauhan" sovinnollisilla toimilla tai ratkaisemaan erimielisyydet kompromissilla.

Rauha on lopputulos harmonian ja tasapainon saavuttamisesta johonkin tilanteeseen. Rauhaa ei koskaan saavuteta egon tunneluonnon tai mielen kautta, vaan Hengen korkeammalla värähtelevien energioiden kautta, kun se etsii aina parasta lopputulosta KAIKKIEN osallisten kannalta. Kaksinaisuus- ja polariteettimaailmassanne optimitavoite on etsiä harmoniaa ja tasapainoa kaikissa asioissa – tämän harmonian täytyy kuitenkin alkaa sisältä. Sen täytyy kukoistaa sydämessä, kun sallitte Hengen laskeutua ja ottaa jälleen kerran hallinnan fyysisessä astiassanne. Sitten alatte nähdä rakkauden suodattamin silmin ja kuuntelette myötätunnon keventämin korvin.

Tiedätte, että kaikki mitä ikinä tarvitsette, on teillä pyydettäessä, ettekä enää yritä ottaa sellaista, mikä kuuluu toiselle. Pyritte aina "kaikki voittavat" -tilanteeseen, ja tiedätte, että kun yksi häviää, kaikki häviävät. Teistä tuleen valonmestareita, ja kuljette pehmeästi mutta rohkeasti, kun kannatte jumalaisen tahdon, rohkeuden, totuuden ja oikeudenmukaisuuden hehkuvaa eetterimiekkaa. Vahvistatte sitä, mikä on totuuttanne, ja elätte oman totuutenne päättäväisesti, lahjomattomuuden ja nöyryyden kera, opetatte esimerkillä ja sallitte kaikille muille saman oikeuden.

Teidän täytyy ensin etsiä rauhaa sisältä, rakkaat, ja sitten kun löydätte etsimänne, säteilette seesteisyyden auraa maailmaan, jossa se liittyy vahvistaen muiden auroihin, jotka ovat rauhallisia ja harmonisia. Yhtenä voimana voitte voittaa minkä tahansa vastoinkäymisen, ja voitte luoda ja kasvattaa niitä valosoluja tai -alueita, joita rakennatte Maahan sekä uuteen viidennen ulottuvuuden ympäristöön. Ja kun nuo valoajatusmuodot saavuttavat tietyn voimakkuustason, ne alkavat taianomaisesti ilmentyä maatasolle. Monet visionne ovat lähestymässä tuota kohtaa, ja ne ilmentyvät näennäisesti ilman ponnistelua. Loppuviimeistelyjä tehdään, ja valmistelut ovat melkein saatu loppuun, rakkaat. Pitäkää silmällä nyt kaikkien päättäväisten ponnistelujenne ihmeellisiä tuloksia.

Ihmisten julmuus toisiaan kohtaan on ollut jatkuva ja koskaan lakkaamaton asia tiheyteen putoamisen jälkeen. Rauhanomainen rinnakkaiselo on tuskin koskaan ollut minkään konfliktin perimmäinen tulos. Tausta-aikomuksena on useimmiten ollut kukistaa, saada valtaansa ja pakottaa muut alistumaan, ajattelematta yhtään niiden hyvinvointia, jotka ovat jääneet taistelun keskelle tai pakotettu taistelemaan.

Selitimme jokin aika sitten, että valon ja varjojen välinen kuilu on lisääntynyt jonkin aikaa. Kuitenkin vähitellen valon värähtelymalleja on asetettu kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden illuusio- ja varjomaailman päälle. Tämä tila tulee joka päivä dramaattisemmin näkyväksi. On välttämätöntä, että pysytte valppaana, sydänkeskeisenä ja hengen inspiroimana joka hetki. Teidän täytyy oppia asettamaan vakuuttavat rajat ja jatkuvasti vahvistamaan suojelevaa Luoja-valokilpeänne tai -pilarianne. Teidän täytyy kuunnella sydämenne kuiskauksia, sillä sinne enkelioppaanne ja opettajanne jättävät viisauden jalokiviä käyttöönne.

Menkää sisällenne, uskolliset kumppanini, ja muistakaa, miten hyvin monia aioneita sitten liitelimme universumissa yhdessä, kun loimme uusia galakseja, maailmoja ja sivilisaatiota yli hurjimpien unelmienne. Muistakaa, miten teillä oli käytössänne kaikki luomisen jumalainen aine, ja teidän täytyi vain kuvitella jokin ja se ilmestyi taianomaisesti eteenne. Yrittäkää muistaa ne monet muodot, joita olette ottaneet – jotkut ihmisiä, kuitenkin myös monia erilaisia muotoja, joilla oli monenlaisia rakenteita, koostumuksia ja piirteitä, mutta kaikki kauniita ja täydellisiä Isä/Äiti Jumalamme silmissä.

Teidän on tärkeää muistaa, että olette kokeneet jokaisen juurirodun, joka on koskaan asuttanut Maata, eli olette olleet jokaista väriä ja olette kantaneet kaikkien niiden rotujen ominaisuuksia, joita on nyt ruumiillistuneena Maa-tasolle. Kerromme teille, että te, tähtisiemensielut, olette monipuolisia olentoja, jotka ovat kokeneet kaiken rikkauden ja moninaisuuden, mitä tällä Maalla, aurinkokunnalla, galaksilla ja universumilla on tarjottavana. Ja näin ollen, miten voitte tuomita sisarenne ja veljenne, jotka seuraavat polkua takananne, koska tässä elämässä heillä on erivärinen iho kuin teillä ja heillä on erilaiset tavat, uskomukset ja he palvovat Jumalaansa eri tavalla tai kutsuvat häntä eri nimellä? Tämä on sanottu, mutta se kannattaa sanoa uudestaan ja uudestaan: "TUOMITSETTE VAIN ITSENNE!"

Muistakaa, urheat soturit, että näinä suuren muutoksen aikoina voitte vaikuttaa. Säteilkää rakkaus-valoanne kaikkien nähtäväksi. Sallikaa meidän auttaa teitä toteuttamaan maatehtävänne ja hoivata teitä rakkaudellamme. Yhdessä voitamme. Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >