HomeViestejäRonna VezaneElokuu 2016 - Avoin kirje ylösnouseville tähtisiemensieluille

Elokuu 2016 - Avoin kirje ylösnouseville tähtisiemensieluille

AVOIN KIRJE YLÖSNOUSEVILLE TÄHTISIEMENSIELUILLE
 
AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Elokuu 2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, kun opitte hyödyntämään korkeampien maailmojen kosmisia tiedostoja, alatte laajentaa tietoisuuttanne kosmisesta sukulinjastanne. Jälleenyhdistyminen on hyvin käynnissä, ja siksi monet uskolliset valonpalvelijat pyrkivät nyt ottamaan takaisin jumaluutensa monet osat. Osa tehtäväämme on auttaa teitä muistamaan jumalainen perintönne ja myös ymmärtämään se ennenkuulumaton prosessi, jonka keskellä ihmiskunta on tällä hetkellä.
 
Monet teistä, tähtisiemenet ja tiennäyttäjät, tulivat tähän elämään säteiden (timanttiytimellisessä jumalsolussanne) värähtelytaajuudet aktiivisempana kuin niillä, jotka toimivat edelleen kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden maailmoissa. Siksi olette kokeneet enemmän jumalatietoisen tajuntanne räjähdyksiä viime vuosina. Jos vertaatte muistiinpanojanne aiemmista kokemuksistanne toisten kanssa tällä polulla, huomaatte, että teillä on ollut monia samanlaisia kokemuksia elämänne aikana. Tiedätte nyt, että monet ihmeet, inspiroituneet ajatukset ja hyödylliset yhteensattumat eivät ole tavallisia keskivertoihmisellä, joka on ja toimii edelleen massatietoisuuden uskomusrakenteen vääristyneissä maailmoissa.
 
Urheat sydämet, koette nyt neljännen ulottuvuuden maailman viime vaiheiden siirtymää. Monet teistä jotka olette ylösnousemusprosessin pikaraiteella, integroitte parhaillaan korkeamman itsenne neljännen ulottuvuuden jäljellä olevia osia. Tämä aktivoi monia muistoja ja tunteita, kuin kokemuskaleidoskooppi muinaismenneisyydestänne korkeammissa maailmoissa. Useiden vuosien saatossa olemme kertoneet teille siitä kriittisestä prosessista, jonka läpi teidän täytyy mennä voidaksenne saapua ohjelmoituun määränpäähänne – viidennen ulottuvuuden ensimmäiselle alitasolle.
 
Kun integroitte korkeamman itsenne jalostuneempia sirpaleita, saatte pääsyn menneisyytenne kosmisiin tiedostoihin sekä viisauteen, jota tarvitaan kulkeaksenne neljännen ulottuvuuden materiaalisten osien viimeiset tasot. Alatte saada vilauksia siitä, miten todella suurenmoinen olette korkeammissa maailmoissa. Vedätte myös hitaasti aurakenttäänne viiden korkeamman galaktisen säteen jalostuneempia taajuuksia, jotka sisältävät jumalaisen suunnitelman Vesimiehen ajalle. Lisäksi alatte vähitellen integroida omaa uutta jumalaista suunnitelmaanne kundaliini-muistisiemenatomin kautta, joka on ollut tallennettuna juurichakraanne monien ihmiselämien ajan.
 
Olemme painottaneet monta kertaa tätä tosiasiaa: "Nykyelämänne on yksi tärkeimmistä elämistä, jonka koskaan koette, fyysisen astian ottamisesta saakka." Valitsitte syntymäpäivänne niiden tiettyjen astrologisten asetelmien ja energioiden vuoksi, joita se sisälsi ja heijasti – energioita ja ominaisuuksia, jotka keskittyivät niihin vahvuuksiin ja taitoihin, joita teidän oli määrä kokea. Lisäksi korostuneena olivat ne negatiiviset ajatusmuodot ja energiat, jotka olivat eniten epätasapainossa neljässä alemmassa kehojärjestelmässänne: fyysinen, tunne, mentaali ja eetteri – alemman taajuuden ajatusmuodot, jotka pitävät teitä harhakuvien ja rajoittuneisuuden varjomaiden vankina.
 
Valitsitte samasta syystä vanhempanne, perheenne ja ne, joiden kanssa olisitte vuorovaikutuksessa tämän elämän aikana – ne jotka heijastaisivat tai peilaisivat teille positiivisia ominaisuuksia, jotka teidän tarvitsi integroida, ja myös negatiivisia piirteitä jotka teidän täytyi voittaa. Kaikki rakkaat sielut elämässänne ovat osa sitä suurta draamaa, jonka päätitte kokea tässä elämässä – jokainen sielu suostui esittämään roolia, joka olisi toivottavasti hyödyllinen molemmin puolin. Kysykää itseltänne, mitä positiivisia piirteitä vanhempanne, perheenne, puolisonne ja lapsenne ovat heijastaneet teille. Ajatelkaa sitten niitä negatiivisia piirteitä, joita he ovat esittäneet – siinä ovat ne oppitunnit, jotka järjestitte itsellenne koettavaksi ja toivottavasti hyödynnettäväksi sielutasolla. Oletteko oppineet läksynne hyvin? Ilmaisetteko enemmän niitä positiivisia piirteitä vai negatiivisia piirteitä, joita toiset peilaavat teille? Ajatelkaa noita testejä ja haasteita tilaisuutena muuntaa kerta kaikkiaan kaikki ne tasapainottomuudet, jotka estävät teitä astumasta portista uuteen viidennen ulottuvuuden todellisuuteenne.
 
Te ja perheenjäsenenne päätitte tulla yhdessä perheenä, koska tiesitte, että se antaisi teille suurimman tilaisuuden tasapainottaa älyllinen ja tunneluontonne. Tunnemme, että tärkein oppitunti monille teistä on tietää, että olette rakkauden ja kunnioituksen arvoinen ja on aika alkaa ottaa takaisin oma voimanne. Ihmiset elämässänne eivät kunnioita teitä, ennen kuin opitte asettamaan rajat ja tyydyttämään omat tarpeenne ennen heidän auttamisyritystään. Ette ole vastuussa kenenkään muun sielukasvusta kuin omastanne. Kun opitte asettamaan rajat ja ottamaan takaisin voimanne, huomaatte suhteenne ympärillä oleviin alkavan vähitellen muuttua paremmaksi. Lisäksi, ette voi ottaa itsellenne kenenkään oppitunteja tai vastuuta heidän virheistään. Heidän täytyy oppia syyn ja seurauksen säännöt itse. Suurin lahja jonka voitte antaa toisille, on rakastaa heitä riittävästi salliaksenne heidän selvittää omat ongelmansa ja virheensä.
 
Urheat ystäväni, olette täällä opettamassa rakkautta, ehdotonta rakkautta, rakastamalla ensin itseänne ehdottomasti. Maan päälle on tänä aikana inkarnoituneena monia sielukumppaneitanne, sekä miehiä että naisia. Enemmän sieluperheitä alkaa yhdistyä jälleen, kun siirrytte syvemmälle jalostuneempiin valoulottuvuuksiin. Paras tapa auttaa perheenjäseniänne, ystäviänne tai työtovereitanne on olla säteilevä esimerkki.
 
Olette täällä myös oppimassa kiintymättömyyttä – ette voi oikeasti omistaa ketään tai mitään. Universumin kauneus, yltäkylläisyys ja rusaus ovat jumalainen syntymäoikeutenne, mutta nämä lahjat ovat vain lainassa teillä. Teidän täytyy pitää niitä kevyesti käsissänne ja sallia niiden virrata vapaasti maailmaan – ottakaa, mitä tarvitsette, ja jakakaa sitten loput, älkää hamstratko. Kun ihmiskunta pääsee tähän todellisuuteen, kaikki köyhyys ja puute häviää maan päältä.
 
Tämän ajan pääpaino on palaaminen eheyteen itsessänne – henkilökohtaisen vastuun ottaminen teoistanne, itsearvostuksen rakentaminen ja arvoisuudentunteen kehittäminen – solaarisydänkeskuksenne kautta, yhteistyössä sieluitsenne ja korkeamman itsenne kanssa. Totuus ja tinkimättömyys ovat jokaisen suhteen perusta tulevaisuudessa. Ensin teidän täytyy hyväksyä se, kuka olette tällä hetkellä, pyrkiessänne tulemaan parhaaksi persoonaksi, joka voitte mitenkään olla, tutkimalla asenteitanne, uskomuksianne, tapojanne ja heikkouksianne.
 
Lähitulevaisuudessa tiennäyttäjät ja eturintaman sielut jotka tuovat esiin uuden jumalaisen suunnitelmansa korkeampaa viisautta, todistavat, että minkäänlaista sairautta ei tarvitse ilmentyä, kun keho vanhenee. Ihmisen fyysisen kehon tarkoitus oli toimia optimiterveystasolla ainakin 120 vuotta. Ihmiskunta on yleensä jäänyt kiinni siihen kolmannen/neljännen ulottuvuuden massatietoisuuden uskomusjärjestelmään, jonka mukaan menneisyyden ydinongelmat ja vajavuudet esi-isä-DNA:ssa sallivat noiden stressaavien ja heikentävien oireiden ilmentyä – jos olento sallii itsensä tuntea rakkaudettomuutta, arvottomuutta tai se tuntee minkäänlaista syyllisyyttä, häpeää tai kaunaa.
 
Kun sielun sallitaan tulla fyysisen persoonallisuuden oppaaksi ja johtajaksi – egon halukehotietoisuuden sijasta – kaikki negatiiviset energiat jotka ovat tulosta syvistä muinaismenneisyyden ydinmuistoista, nousevat pintaan, jotta jokainen ihminen voi päästää niistä irti kerta kaikkiaan. Tämä tapahtuu käyttämällä tietoisesti violettia muuntamisliekkiä ja ottamalla onkeensa ne inspiroidut ajatusmuodot, joita poimitaan pyhästä mielestänne ja kosmisilta oppailtanne – sekä monista korkeamman taajuuden parannusmenetelmistä joita on nyt käytettävissänne.
 
Kun siirrytte syvemmälle itsetietoisuuteen ja alatte kuunnella fyysisen kehon – kehomuistisiemenatominne – viisautta, ette ole enää niin riippuvainen ulkoisista menetelmistä (lääkkeet, leikkaukset ja keinotekoiset hoitomenetelmät). Ne dramaattiset fyysiset tasapainottomuudet ja huono terveys mitä valtaosa ihmisistä nyt kokee, korvataan vähitellen terveellisillä ja harmonisilla elämistavoilla, joita opastaa se uusi intuitiivinen henkiviisaus, jonka olette tallentaneet pyhään mieleenne. Enää ihmiset eivät voi luottaa ainoastaan lääketieteen ammattilaisten nykyisiin menetelmiin. Sielunne tönii teitä integroimaan kokonaisvaltaisemman lähestymistavan fyysisen, mentaali- ja tunnekehonne parantamiseen, jotta ylisielunne korkeammat taajuudet voivat integroitua ilman niin suurta traumaa ja ahdistusta fyysiselle astialle.
 
Olemme todenneet monta kertaa, että valo, ääni ja väri ovat tulevaisuuden parannusmenetelmiä. Chakrajärjestelmän ja viiden korkeamman galaktisen säteen taajuuksien tutkiminen auttaa parantajia ja terapeutteja siinä, miten informoidaan potilaille, mikä on epätasapainossa heidän aurakentässään, ja miten autetaan heitä palaamaan vähitellen terveeseen fyysiseen kehoon ja ylläpidetään se. Opetuksemme antavat teille kaikille suuntaviivat, joita tarvitsette integroidaksenne nämä lisäparannusmenetelmät nykyiseen terveydenhoito-ohjelmaanne. Teillä on myös upea informaatiovarasto käytettävissä pyhässä mielessänne.
 
Kun säteilynne laajenee ja tulee voimakkaammaksi ja kauaskantoisemmaksi, teistä, toisten valotyöntekijöiden rinnalla, tulee yhdistynyt voima, jota ei voi kieltää – korkeimman järjestyksen mukainen transformaatio- ja muutosvoima. Olkaa rohkeita visiossanne. Nähkää, mikä on oikein maailmassanne, ja vahvistakaa näin sitä rakkaus-valoa, joka asuu jokaisessa ihmisessä, jonka kohtaatte. Älkää keskittykö varjoihin, sillä ajatusmallinne yhdistyvät aina niihin ulottuvuustaajuuksiin, joihin keskitätte huomionne, ja näin vahvistatte niitä.
 
Ainoa todellinen vihollisenne on pelko. Päästäkää irti pelosta ja säteilkää rakkaus-valoa, ja sitten katselkaa, kun ihmeitä tapahtuu. Olette ilmentämisen mestari – olette vain unohtaneet. Uskokaa itseenne ja lakatkaa luomasta noita asioita, jotka tuovat teille tuskaa, syyllisyyttä ja kärsimystä. Tulkaa taas kerran valon, rauhan, tasapainon ja harmonian kanssaluojaksi ja liittykää niihin, jotka pyrkivät saamaan takaisin maaplaneetan turmeltumattoman kauneuden. Vaatikaa takaisin oikeutettu paikkanne valonmestarina, rakkaat ystävät, ja muistakaa: kun integroitte Hengen tietoa ja valaistua totuutta, pyydämme teitä jakamaan viisautenne. Olemme aina lähellä opastamassa, suojelemassa ja inspiroimassa, mutta enimmäkseen rakastamassa teitä.
 
Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >