HomeViestejäRonna VezaneHelmikuu 2016 - Integroidusta tiedosta tulee viisautta

Helmikuu 2016 - Integroidusta tiedosta tulee viisautta

INTEGROIDUSTA TIEDOSTA TULEE VIISAUTTA
 
AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Helmikuu 2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, nykyään saatatte ihmetellä, miksemme kerro teille paljon uutta informaatiota, vaan toistamme aiempia viisausopetuksia enemmän tai vähemmän. Olemme kertoneet teille – monien valon viestintuojien kautta, jotka ovat omistaneet suuren osan ajastaan ja energiastaan viisausopetusten tuomiseen tietoisuusylösnousemustanne varten – että olemme nyt antaneet teille tärkeät pääopetukset tätä nimenomaista ylösnousemusprosessikierrosta varten. Keskitymme aiempiin opetuksiin syystä – jalostaen ja parantaen niitä. Toistaminen on yksi parhaista tavoista auttaa teitä integroimaan ja säilyttämään tulevaisuuden korkeamman taajuuden opetukset.
 
Ymmärrämme, että on jännittävää ja houkuttelevaa saada jatkuvasti uutta, radikaalia ja sensaatiomaista informaatiota. Kysymme kuitenkin teiltä: "Oletteko integroineet kaikki opetukset, joita on annettu? Oletteko saavuttaneet kaikki tarpeelliset tavoitteet päästäksenne kelvollisesti ja helposti viidennen ulottuvuuden ympäristöön ja elääksenne siellä?"
 
Rajallinen määrä kehittyneitä sieluja on saavuttanut tuon tavoitteen. Kuitenkin valtaosa teistä on edelleen niiden viimeisten ja kriittisten siirtymäriittien eri vaiheissa, jotka vaaditaan Jumalatietoisuuden viidennen valtakunnan sisäänpääsyyn. Tässä korkeamman tietoisuuden integroinnin kriittisessä vaiheessa tarvitaan kärsivällisyyttä ja valmiutta antaa prosessin kehittyä omana aikanaan. Olette sitten intensiivisessä testi- tai kasvuvaiheessa tai "nolla-alueella" tai pohdiskelu- ja pyhäkköajassa, on valtavan tärkeää, että sallitte ylisielunne/korkeamman itsenne määrätä temmon ja ajoituksen prosessin viime vaiheille.
 
Vihkimys on suuri energiatesti käyttämällä tahtoa. Se on korkeamman tietoisuuspolun vähittäistä ymmärtämistä ja kosmisen viisauden integroimista. Koostutte eri taajuuksien energiayksiköistä. Teidän on elintärkeää pyrkiä kontrolloimaan tunneluontoanne ja valikoimaan niitä energiavoimia, joita vedätte luoksenne ja integroitte. Se energiakenttä jossa elätte ja liikutte, luo todellisuutenne aineellisessa maailmassa.
 
Kun te ja Maa palaatte tasapainoon täydellisen harmonian hiljaisessa pisteessä, polariteettitietoisuus ei enää pysty tanssimaan ja kutomaan valon ja varjojen välillä. Ei ole tarvetta konfliktiin, erillisyyteen tai mihinkään, mikä estää teitä kehittämästä mestaruuttanne ja luomasta sitä, mikä tuo rauhaa, hyvinvointia ja suurta iloa kaikille. Varmasti tuodaan tietoisuuteenne, että valosta tulee hallitsevampi tietyissä ihmisissä ja tietyillä alueilla, kun varjosta/negatiivisuudesta tulee selvempää ja kaoottisempaa toisilla alueilla. Tämä johtuu erillisyydestä, sekä jokaisen teidän sisällä että kaikkialla ympärillänne. Teidän täytyy valita, mitä polkua seuraatte: valaistumisspiraalia ylöspäin vai jatkuvan kaaoksen ja rajoitusten spiraalia alaspäin. Tehtävämme on auttaa teitä tekemään korkeimpia valintoja. Oletteko valmis ilmentämään ja elämään viidennen ulottuvuuden ympäristön taiassa ja majesteettisuudessa, joka odottaa teitä?
 
Urheat ystäväni, olette todella kosmisen tanssin keskellä ja pyrimme auttamaan teitä löytämään harmonisen tahdin ja rytmin, joka sallii teidän valssata, liukua ja surffata uuden ajan muutosaaltojen harjalla ja muuntamaan aallonpohjia niiden välissä. Emmekö ole kertoneet teille monta kertaa aiemmin, että tässä suuressa draamassa jonka keskellä olette, ei ole kyse valosta ja pimeydestä, hyvästä ja pahasta, negatiivisesta ja positiivisesta, oikeasta ja väärästä, sillä jokaisessa näistä käsityksistä on monia sävyjä, tulkintoja ja totuustasoja? Etsitte keskitietä tai tasapainoa, mikä merkitsee kaikkien olemuksenne puolien saattamista harmoniaan toistensa kanssa – fyysinen keho, tunnekeho, mentaalikeho ja eetterikeho – jotta ne värähtelevät yhteensopivasti ja täydentävät ja vahvistavat toisiaan.
 
Monet teistä kokevat luovan olemassaolonne huippua, kun siirrytte nopeasti vanhan todellisuutenne jäljellä olevista vääristymistä selkeämmin määriteltyyn elämään ja näkökulmaan. Tunne- ja mentaalitajuntanne ovat kuitenkin edelleen ristiriidassa ja ne taistelevat vanhojen ja uusien ajatusmallien ja uskomusten kahtiajaon kanssa, kun niitä pyörii ympärillänne. Symbolisesti toisaalta teillä on oikeutetusti ansaittu korkeamman värähtelyn tietoisuus ja viisaus, kun testaatte ja vahvistatte vasta laajentuneita aistejanne ja koette monia pieniä ja suuria taianomaisia ilmentymiä, joita tapahtuu jokapäiväisessä elämässänne. Kuitenkin toisaalta yritätte edelleen tasapainolla sen pyörivän vääristyneen ajatusmuotomassan kanssa, jota kutsumme yleiseksi ihmistietoisuudeksi ja joka kituu sen vanhan kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuden jänteiden kourissa, joka jatkaa pelkoa, puutetta, erillisyyttä ja syvään juurtunutta tarvetta kontrolloida ja hallita muita.
 
Ensin saavutatte tämän tavalla, joka voidaan nähdä horisontaalina, jolloin integroitte kaikki energiapuolenne, joita olette luoneet voima/aurakenttäänne. Fokusoidutte jokaiseen chakraan tai mielikeskukseen ja valaistuneella aikomuksellanne ohjelmoitte vähitellen jokaisen näistä keskuksista uudestaan ja korvaatte vanhat heikentävät värähtelyt Luojatietoisuuden uusilla mestarimuistisoluilla. Kun teette sen, kunkin keskuksen jalostunut energia säteilee ulospäin ja määrittelee uudestaan/harmonisoi ne ominaisuudet ja laadut, jotka liittyvät tuohon tiettyyn energiakeskukseen. Kuten olemme opettaneet aiemmin, kun saatatte yksitellen nämä energiakeskukset harmoniaan, aktivoitte/avaatte vähitellen korkeamman tietoisuuden seitsemän sinettiä, mikä sytyttää valopilarin selkärangassanne. Tämä mahdollistaa teille pääsyn tietoisuuden jalostuneemmille vertikaaleille tasoille, jotka tunnetaan ylisielunanne/korkeampana itsenänne ja lopulta pyhänä triadinanne.
 
Korkeampi mentaali-itsenne on se erotteleva korkeampi älykkyys, joka valvoo ja säätelee valolisäyksiä ja niitä Hengen lahjoja, joita annetaan teille henkisen tiedostamistasonne ja nykytarpeidenne mukaan. Erityisiä erivapauksianne valvoo ja jakaa pyhä mentaali-itsenne (jumalaisen tahdon/rakkauden/älykkyyden henkitriadinne), joka on välittäjä teidän ja Jumalasiemenatominne (minä olen –olemus) välillä.
 
Meditointi auttaa alemman mielen ja egon saamisessa kuriin, jotta voitte virittyä tietoisesti korkeamman mielenne pohdiskeluun. Vaatii kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta lopettaa mielen pulina, joka on normaalia niillä, joilla korkeampi tietoisuus on suljettu. Kannustamme teitä meditoimaan aktiivisesti ja passiivisesti.
 
Julistus tai affirmaatio on rukous, jossa on voimaa. Sen pitäisi olla ytimekäs ja positiivinen affirmaatio, joka ilmaistaan luottavaisena ja vakuuttuneena siitä, että se ilmentyy oikeassa muodossa tarkoituksenmukaiseen aikaan. Jos affirmaatio lähetetään aikoen rakastavasti suurinta hyvää, harmonisoitte tahtonne korkeamman itsenne tahdon kanssa ja universaali laki varmistaa, että kanssaluoja-ajatuksenne ja –pyrkimyksenne yhdistetään samanmielisten kanssa. Näin niiden vahvuus ja voima lisääntyy. Hiljainen meditointi on vastauksen kuuntelemista korkeammalta itseltänne, suojelusenkeliltänne tai pyhältä triadiltanne.
 
Teillä jotka olette syvällä transformaatioprosessin keskellä tällä hetkellä, on monia ristiriitaisia ajatusmalleja, mutta opitte olemaan prosessin tarkkailija ja katsotte jokapäiväistä elämändraamaanne mestarin korkeammasta näkökulmasta. Koette harvempia ja vähemmän dramaattisia vastoinkäymisiä, ja kun prosessoitte nämä tasapainottomat energiat, siirrytte takaisin voimakeskukseenne paljon nopeammin. On kuitenkin kriittinen aika testata kykyänne vaatia se, jonka on tarkoitus olla korkein totuutenne, ja säilyttää tasapaino, kun muutosaallot kulkevat.
 
Kun totutte tarkkailemaan maailmaa korkeammasta näkökulmasta, kykenette näkemään energeettisesti todennäköisiä tulevia aikajanoja, joita ympärillänne olevat luovat positiivisilla tai negatiivisilla ajatusmuodoillaan ja teoillaan. Näette intuitiivisesti, mitä heillä on edessä, jos he jatkavat nykykurssiaan – mahdollisesti ei tiettyjä yksityiskohtia, vaan heidän tekojensa kohottavia tai stressaavia tuloksia. Aivan kuten me emme voi puuttua asiaan tai ratkaista ongelmia puolestanne, te ette voi olla ympärillänne olevien puolestapuhujana. Voitte olla joutumatta kiinni heidän negatiivisiin draamoihinsa ja voitte palvella parhaiten olemalla horjumaton esimerkki ja pysymällä tiukasti sydänkeskuksenne voimassa joka hetki – riippumatta siitä, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu.
 
Teidän täytyy oppia fokusoitumaan sisäiseen maailmaanne tai sielun pyhäkköön. Sielulla, fyysisellä astialla ja erityisesti mielellä on omat rytmiset kiertonsa ja agendansa. Sielun halu keskittyy valaistumiseen. Mieli keskittyy informaation saamiseen ja säilyttämiseen. Fyysinen keho keskittyy kokemiseen aistien kautta. Ihmiskunta kokee jatkuvasti kasvu-, pysähtymis- ja lahoamiskiertoa, mikä tekee teitä uudelle kasvu- ja laajentumisjaksolle. Mestari kääntyy sisäänpäin ja pyrkii parantuneeseen elämänlaatuun, kun taas heräämätön sielu etsii ulkopuolista stimulointia ja mielihyvää nautinnollisten fyysisten aistimusten ja aineellisen omaisuuden avulla. Rakkaus ulkoisena, itsenne ulkopuolisena, tuo aina haavoittuvuuden tunteen ja tarvitsee jatkuvasti vahvistusta jostain tai joltain. Rakkaus sisäisenä, ulospäin heijastettuna, on jatkuvaa itsevarmuuden ja itsensä hyväksymisen virtaa, joka pyrkii aina yhdistymään enemmän tähän autuaaseen ykseyden ja harmonian tunteeseen koko luomakunnan kanssa ja heijastamaan sitä.
 
On riemastuttavaa aikaa olla fyysisessä astiassa, ja kuitenkin fyysinen astianne kamppailee pysyäkseen niiden jatkuvasti lisääntyvien taajuuksien perässä, jotka ovat ulottuvillanne ja joita integroitte hetkestä ja päivästä toiseen. Monilla teistä jotka ette ole kärsineet vilustumisesta, flunssasta tai vatsaoireista moneen vuoteen, on nyt näitä heikentäviä oireita, ja jotkut teistä kysyvät: "Mitä teen väärin?" Ette tee mitään väärin, urheat ystäväni – se mitä teette oikein, aiheuttaa nämä kehoahdistuksen epämukavat jaksot. Tämä on hyvä esimerkki vanhoista, rajoittavista ajatusmuodoista: näette kaikki nämä oireet tai sairaudet pahana tai epäterveenä ja teitä rangaistaan tai teitte jotain väärää tämän tapahtumiseksi. Emme tietenkään tiedä tätä omakohtaisesti, mutta näemme ja tunnemme kuitenkin ahdistuksenne ja tunnustamme, että nämä tapahtumat eivät ole miellyttäviä fyysiselle keholle.
 
Haluamme antaa teille toisen totuuden pohdittavaksi. Taas kerran, monet teistä jotka olette uppoutuneet syvälle transformaatio- tai ylösnousemusprosessiin, koette näitä epämukavia oireita tapana muuntaa nopeasti negatiivisia energioita fyysisessä astiassanne. Sitä voitaisiin sanoa muuntumiseksi tulella tai tulikasteeksi, vanhojen taajuusmallien polttamiseksi/irtipääsemiseksi, mikä sallii korkeampien ja jalostuneempien kristallisten tietoisuussolujen soluttautua sisään ja ottaa hallinta. Kaikki virukset eivät ole pahoja, eivätkä kaikki epämukavat oireet, joita koette. Nähkää ne keinona, joka palvelee korkeampaa tarkoitusta.
 
Kukaan ei ole immuuni näille syvälle tunkeutuville energiamalleille. Riippumatta henkilön paikasta ylösnousemustikkailla, jokainen kokee spiraalina ylöspäin kulkevien valotaajuuksien vaikutukset. Kuten voitte nähdä, monet ovat maailmassa siirtyneet syvemmälle erillisyyteen ja pelkoon ja väittävät tiukasti, että heidän tapansa tai totuutensa on ainoa oikea tai hyväksyttävä. Ja tässä tulee yksi suurimmista testeistä teille, jotka vaaditte todellisuudeksenne harmoniaa ja rauhallista rinnakkaiseloa kaikille. Nämäkin asiat menevät ohi, rakkaat.
 
Pyydämme teitä hoivaamaan itseänne ja kiinnittämään enemmän kuin koskaan huomiota fyysiseen astiaanne ja niihin signaaleihin tai viesteihin, joita viisas kehoelementaalinne heijastaa teille. Miten nautitte siitä kauniista rakkauden, ilon ja yltäkylläisyyden maailmasta, jota luotte, jos kallisarvoinen fyysinen astianne ei ole elinvoimainen ja terve?
 
Kun olette saavuttaneet sielun täyttämän henkis-inhimillisen tilan, älykkyytenne, tehokkuutenne ja käytännöllisyytenne auttaa teitä edistymään ällistyttävästi. Teillä on työkalut ja sisäiset taidot saavuttaa, mitä tahansa haluatte tässä elämässä ja sen jälkeen, rakkaat. Muistakaa, että silloin kun olette harmoniassa nykyisen korkeimman kohtalonne kanssa, joka toimii kaiken suurimmaksi hyväksi, pääsette käsiksi rakkauden/valon/elämän Luojahiukkasiin ja säteilette niitä ulos maailmaan. Olemme täällä auttamassa teitä kaikin mahdollisin tavoin henkisen valaistumisen saavuttamisessa ja säteilemme teille ikuisen rakkauden sädettä.
 
Olen arkkienkeli Mikael.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >