HomeViestejäRonna VezaneHelmikuu 2015 - Oletko valittujen joukossa?

Helmikuu 2015 - Oletko valittujen joukossa?

OLETKO VALITTUJEN JOUKOSSA?

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Helmikuu 2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, monille teistä on uuden vuoden alku maan päällä. Kuitenkin katsottaessa suurempaa kuvaa meidän näkökulmastamme, on uuden aikakauden ja uuden kultaisen ajan alku. Monet teistä protestoivat, ettei näytä uudelta kultaiselta ajalta. Ennen jokainen uusi luomus mikä tuotiin maatasolle, vaati paljon ponnistelua ja usein tuskaa, kamppailua ja selkkauksia. Tämä on edelleen luomismoodi maailmanne monissa osissa – niin ei kuitenkaan tarvitse olla.
 
Olemme kertoneet teille, että valo erottuu varjoista ja melkein kuin kaksi maailmaa olisi asetettu päällekkäin. Toinen maailma on vaihtelevassa määrin täynnä pelkoa, vihaa, tuomitsemista, ahneutta ja halua kontrolloida ja kukistaa maapallon maita sekä hallita ja alistaa valtaansa maapallon kansoja keinoilla, joita pidetään välttämättöminä. Ne miljardit kauniit nuoret sielut jotka joutuvat jatkuvasti kiihtyvän kaaoksen pyörteeseen, kärsivät eniten. Tuo maailma heikkenee nopeasti, kun kaikkien negatiivisten ajatusmuotojen peitto laskeutuu noille maille ja voimistaa luotuja vihapyörteitä. Voi kyllä, on pimeyden pyörteitä, aivan kuten on valopyörteitä ja ennustettu Harmagedon on varmasti saapunut noihin paikkoihin.
 
Valomaailma mikä on laitettu varjomaailman päälle, on toivon maailma – maailma mikä vahvistaa kaikkea, mikä on kaunista ja harmonista. Tämä valoa säteilevä maailma on täynnä sisarellista/veljellistä rakkautta, rauhaa, iloa ja yltäkylläisyyttä – maailma missä henki ja ihmisyys ovat yhdistäneet voimat taas kerran ja missä kaikki pukevat ylleen henkisen haarniskansa, kun symbolisesti marssimme näyttämään, että yhdessä olemme voittamattomia. Tässä maailmassa teistä tulee tehokkaita käyttämään luomisen universaaleja lakeja, kun synnytätte suurempia ja suurempia fyysisiä ilmentymiä siitä, mitä haluatte omaan nurkkaanne paratiisista. Ihmeitä on runsaasti – sekä suuria että pieniä – kun yhdistytte jumalaiseen lähteeseenne ja teistä tulee Jumalsiemenatominne ja enkeliauttajienne kumppani. Valostanne tulee säteilevämpi ja teistä tulee vaikutuspiirissänne suuri, positiivinen voima hyvän puolesta.
 
Viime aikoina olemme puhuneet paljon pyramidin tärkeydestä ja voimasta, sillä monet rakkaat sielut heräävät sielun jumalaiseen tyytymättömyyteen. Valopyramidit joita on kaikkialla tämän aliuniversumin monissa ulottuvuuksissa, ovat Luojavalon varastoja. Ne ovat levähdyspaikkoja polulla, mikä johtaa teidät takaisin todelliseen kotimaahanne tähdissä. Antakaamme yksinkertainen kuva siitä, miten pyramidivoimaa käytetään, teille jotka olette uusia tavoittelijoita polulla.
 
Kuvittele pyramidi, jossa on neljällä sivulla askelmia, mitkä johtavat vähitellen huipulle. Kahden sivun juuressa on kaikki ne rakkaat sielut, jotka ovat jääneet kiinni petoksen ja matalammalla värähtelevän energian verkkoon, ne jotka kamppailevat kontrolloidakseen negatiivista maailmaansa millä tahansa vaadittavalla tavalla – todellisuus mikä on nopeasti hajoamassa. Pyramidin kahden muun sivun juuressa ovat kaikki ne rakkaat sielut, jotka kamppailevat selviytyäkseen ja elääkseen parhaalla tuntemallaan tavalla. Heitä hallitsevat ulkopuoliset voimat, joihin heillä ei näytä olevan kontrollia. Siksi he ovat jääneet myös vaihtelevassa määrin kiinni rajoitusten, pelon ja negatiivisuuden maailmaan, mutta syvällä sisällä on halu, mikä ilmentyy syvänä tyytymättömyytenä elämään, jotta he yhdistyvät taas Luojaansa ja täyttävät valitsemansa tehtävän maan päällä.
 
Pyramidin kärki on "valohuippu". Tänne tulette kaikki jonain ajankohtana – tiennäyttäjät, etujoukko, valon- ja rauhansoturit, kaikki ne jotka ovat harmoniassa valon ja Luojamme kanssa, kosmisessa kampanjassa paratiisin muodostamiseksi taas maan päälle. Kun liitymme yhteen suuressa valopyramidissamme, mikä muodostaa huipun, lähetämme ehdotonta rakkautta maapallolle ja koko ihmiskunnalle. Yhdistynyt rakkaus-valoenergiamme säteilee kaikille, jotka ovat pyramidin juuressa tai jollain ylemmällä tasolla. Tämä lahja on kaikkien käytettävissä, jotka haluavat osallistua tähän transformatiiviseen infuusioon, avaamalla sydänkeskuksensa, jotta Luojan rakkaus-valo voi virrata sisään.
 
Valo etsii aina valoa pimeydessä. Riippumatta siitä miten himmeältä kipinä jonkun sisällä saattaa näyttää, se voidaan sytyttää ja lopulta se räjähtää liekkiin. Tämä edesauttaa ja nopeuttaa parantumis- ja tasapainottumisprosessia, jotta jokaisella on mahdollisuus nousta nopeasti ylösnousemuspyramidia pitkin valoon – riippumatta siitä, kuka hän on ja mitä hän on tehnyt. Ketään ei suljeta pois. Luoja pitää syli avoimena auki vapahdusovia, jotta kaikki voivat astua sisään. Tämä on harvinainen lahja, mikä annetaan tänä aikana – lahja mikä annetaan vain aikakauden lopussa ja uuden ajan alussa.
 
Pyramidienergiat ovat elintärkeää elämänvoimaenergiaa, sekä eetteritasoilla että fyysisillä tasoilla. Siellä asuu ilmentynyt Luojatietoisuus – jumalaisen elämän/valon timantinkovat hiukkaset, valkoisen tulen siemenatomit – mikä sisältää kaiken sen puhtaan elämänvoimasubstanssin, mikä tarvitaan transformoimaan maapallo ja kaikki elämänmuodot. Myös teillä on kehossanne valotietoisuuden pyramidimuoto, mikä aktivoituu, kun tasapainotatte sisäiset taajuusmallit ja alatte rakentaa valoastiaanne. Kun tämä prosessi kiihtyy, aktivoitte myös voimamatriisikristallit kehossanne, galaktisen tietoisuuden kristallisfäärin kruunussa, ylösnousemuschakran kallon juuressa ja "minä olen" –tähtikristallinne kolmannessa silmässä. Miten pääsette käsiksi näihin siunattuihin lahjoihin? Siirtymällä sisäiseen ja ulkoiseen harmoniaan, Jumaltietoisuuden hiljaiseen pisteeseen, mistä joko toimitte neutraalisti tai säteilette positiivista elämänvoimaenergiaa maailmaan.
 
Olette usein kuulleet sanonnan: "Monia kutsutaan, mutta harvat valitaan". Olette kaikki niiden joukossa, jotka kutsuttiin, tai muuten ette olisi maan päällä fyysisessä astiassa tänä merkittävänä aikana. Muutamme tuon vanhan fraasin muotoon: "Monia valitaan nyt." Kuka valinnan tekee? Te teette. Te valitsette itsenne. Teidän täytyy valita, kummassa maailmassa elätte. Teidän täytyy valita, missä asutte elämänpyramidissa. Kukaan ei voi valita puolestanne. Nämä päätökset jokaisen teidän täytyy tehdä itse. Kuitenkin valitessanne valon tien, otamme teitä kädestä ja helpotamme kulkua koko matkan säteilevälle huipulle. Ensisijainen tavoitteemme näinä kiihtyvinä transformaatioaikoina on auttaa teitä integroitumisessa korkeamman tietoisuuden muistipankkiinne – tarvittavat pääaskeleet, universaalit lait ja ylösnousemusolosuhteet viidennen ulottuvuuden ympäristöön.
 
Ihmiskunnan ylösnousemustavoite maakokemuksen tällä aikakaudella on integroida kaikki sieluitsen jäljellä olevat sirpaleet kolmannessa/neljännessä ulottuvuudessa, mikä käynnistää sisäänpääsyn viidennen ulottuvuuden alimmille alitasoille, pyhään kolmikkoon. Se on tämän evoluutiokierroksen päätavoite. Tämän saavuttamiseksi:
 
Persoonallisuutenne/egonne on virityttävä sielunne/korkeamman itsenne kanssa, kun pyritte harmonisoimaan monet todellisuustasonne ja pääsemään harmoniaan Jumalitsenne ja "minä olen" –olemuksenne kanssa.
 
Valopyramidiinne meneminen on nopein ja varmin tapa yhdistyä jumalaiseen luomislähteeseen. Kuvitelkaa miljardien pikkuruisten kristallivalopyramidien, jotka ovat täynnä korkeimpien värähtelyjen jumalaista energiaa/tietoisuutta, laskeutuvan, ympäröivän ja täyttävän teidät, kun synnytätte uusia ajatusmuotoja, ideoita ja inspiraatiota. Yhdistykää universaalin mielen dynaamiseen voimaan ja käyttäkää sitä ja vapauttakaa itsenne maapallon ja massatietoisuususkomusten rajoista.
 
Opetelkaa universaalin luomisen/ilmentämisen peruslait. Opetelkaa erottamaan Hengen halut ja egon halupersoona. Egon haluilla, puutteilla ja tarpeilla on tunneperusta, jolloin etsitte itsenne ulkopuolelta jotakuta tai jotain täyttämään sisäisen janon. Ego ei ole koskaan tyytyväinen ja se etsii jatkuvasti jotakuta tai jotain uutta tyydyttämään janonsa, josta tulee usein riippuvuuksia. Kun olette harmoniassa Hengen kanssa, kaikki fyysiset halunne/tarpeenne odottavat teidän vaativan ne – odottavan ja vaativan, että niin on. Teidän täytyy kuitenkin olla aktiivinen kumppani ja ryhtyä tarvittaviin fyysisiin toimiin unelmienne toteuttamiseksi. Teidän täytyy aktivoida ja vetää puoleenne positiiviset värähtelyt, joita tarvitaan visionne ilmentämiseksi fyysiseen muotoon.
 
Maataso on maailma, mitä stimuloi syy ja seuraus. Polariteetin ja kaksinaisuuden maailmassa vastakkaiset voimat ovat olleet parhaita opettajianne. Negatiiviset kokemukset tuovat tietoisuuteenne oman totuutenne, pätevien kokemusten kautta. On aika laittaa sivuun päättämättömyys. Tuntekaa sydämellä ja sisäisellä tietämisellä, mitkä ovat oikeita tai vääriä toimia ja ajatuksia. Kun opitte ja saatte viisautta jostain tapahtumasta tai vuorovaikutuksesta toisen ihmisen kanssa, teidän ei enää tarvitse kokea negatiivisten toimien syy-seuraussyndroomaa (tunnetaan karmana).
 
Teidän on elintärkeää ymmärtää elämän ja kuoleman todellinen merkitys. Se hahmo minkä olette ottaneet tässä elämässä, on vain pikkuruinen osa siitä, kuka todellisuudessa olette, mitä olette olleet ja mitä olette tulevaisuudessa. Fyysisen astian kuolema on vain siirtymä toiseen olotilaan. Olkaa rohkeita pyrkimyksessänne muuttaa vanhat kuolemaan liittyvät uskomukset. Päästäkää irti rakkaidenne sielusta rakkaudella, älkääkä sitoko heitä maatasoon surullanne. Kyllä, kaipaatte heitä ja teillä on suruaika, mutta tietäkää, että he ovat aina kanssanne hengessä. Lähettämällä heille rakastavaa energiaanne, autatte siirtymän tehneitä siirtymään nopeasti rakkaus-valomaailmaan.
 
Rakkaat, he eivät mene mihinkään epämääräiseen paikkaan, vaan ihmeelliseen maailmaan mikä on todellisempi kuin se, missä asutte. Siellä he voivat elää ilossa, palvella, oppia ja kokea kaikkia asioita, joita he ovat halunneet, mutta joita he eivät voineet saavuttaa maatasolla. Jos haluatte, voitte kommunikoida heidän kanssaan tulevaisuudessa. Teidän täytyy kuitenkin selvittää tie telepaattiselle kommunikoinnille niiden kanssa, jotka asuvat näkymättömissä maailmoissa. Monet lähtevät planeetaltanne näinä suuren myllerryksen aikoina. Tietäkää, että he ovat tai tulevat olemaan suuren ilon paikassa, missä rauha ja harmonia vallitsevat ylimpänä, ja he auttavat teitä monin ihmeellisin tavoin kohonneesta olotilastaan.
 
Teidän täytyy oppia kärsivällisyyttä ja ymmärtää, että tuntemanne aika on muuttumassa nopeasti. Muodostakaa visionne harmoniassa Hengen kanssa ja tietäkää sitten, että kaikki ilmentyy oikeaan aikaan. Kun harmonisoidutte Hengen kanssa, kaikki ilmentyy täydellisellä ajoituksella ja oikeissa olosuhteissa. Teidän täytyy olla kärsivällisiä ympärillänne olevien suhteen ja pyrkiä näkemään paras kaikissa ihmisissä ja asioissa ja näin vahvistaa positiivista energiaa ja torjua negatiivisuus, mitä on luotu. Nousette maallisen maailman yläpuolelle ja palaatte sisäiseen tasapainoon ja harmoniaan.
 
Säteilynne laajenee eksponentiaalisesti ja säteilette jatkuvasti rakkaus-valoa solaarivoimakeskuksestanne. Siitä tulee luontainen olotilanne ja alatte nähdä maailman ja tapahtumat mestarin korkeammasta näkökulmasta. Olette kokeneet monia köyhyyden ja vaurauden jaksoja kaikilla ilmaisualueilla, mikä johtaa teidät lopulta siihen johtopäätökseen, että todellinen vauraus saadaan sielunne/korkeamman itsenne viisaudesta ja yhdistymisestä Jumalasiemenatomiinne. Aarrearkku mikä sisältää jumalaisen syntymäoikeutenne, avautuu täysin, kun tuotte taas kerran kaiken harmoniaan.
 
Herkkyytenne lisääntyvät ja tarpeenne/halunne muuttuvat. Teistä tulee rauhallinen ihminen ja arvostatte kovasti yksinäisyyttä. Teistä on epämukavaa alemman värähtelyn sosiaalisissa tilanteissa ettekä halua enää olla niissä. Teidän täytyy olla yksin löytääksenne, kuka todellisuudessa olette. Olette ainutlaatuinen ja teidän täytyy oppia toimimaan intuitiiviselta tasolla, ei tunnetasolla. Tämän on alettava sisältä, kun alatte vetää energiavirtanne toisista ja katkaista ne langat tai energiavirrat, joita toiset ovat kiinnittäneet teihin solar plexuksen kautta. Muistakaa siunata heidät, kun he seuraavat omaa polkuaan ja te seuraatte omaanne. Olette rauhassa missä tahansa tilanteessa, kun uskomuksenne perustuvat totuuteen. Tiedätte siirtyneenne harmoniaan sieluitsenne kanssa, kun teillä ei ole tunnereaktioita negatiivisilta näyttäviin tapahtumiin elämässänne.
 
Ylitätte astrologiset vaikutuksenne, kun integroitte kaikkien 12 astrologisen merkin positiiviset energiat. Yöllisillä matkoillanne käytte Jumaltietoisuuden seitsemässä sfäärissä, mikä auttaa teitä positiivisten energioiden integroinnissa – kaikkien seitsemän säteen ominaisuuksien ja hyveiden – ja näin tasapainotatte ja aktivoitte kaikki tärkeät ja vähäisemmät chakrat fyysisessä kehossa. Myös galaktisen tietoisuuden viisi korkeampaa sädettä integroidaan sisälle ja ne muuntavat, aktivoivat ja uudelleenmäärittelevät DNA:nne ja kiihdyttävät valoastianne rakennusprosessia.
 
Monet teistä ovat aloittaneet todellisen tehtävänsä tai valmiina ryhtymään siihen – mikä se onkin. Pitäkää mielessä, että perimmäinen tavoite on tulla rakkaus-valon välittäjäksi. Teidän täytyy elää totuutenne, kun opitte kulkemaan korkeampaa polkua ja ohjaamaan visiotanne. Teidän täytyy vaatia ja tunnustaa olemuksenne jokainen osa, kun pyritte harmoniaan ja yhtenäiseen tietoisuuteen.
 
Rakkaat, tiedämme, että on tuskaa, epämukavuutta ja pelkoa, kun kuljette tämän nopeutuneen prosessin läpi ja kaikkia radikaaleja muutoksia tapahtuu maailmassanne. Tietäkää, että yhdessä voitamme kaikki vastoinkäymiset. Tehtävämme on avata tie jokaiselle rakkaalle sielulle, joka ilmaisee halua palata sydänkeskeiseen ja sielufokusoituneeseen harmoniaan. Tietäkää, että jokainen teistä voi vaikuttaa ja vaikuttaa.
 
Rakkaat ystävät, silloin kun epäilette, tarvitsette inspiraatiota tai vahvuutta, tulkaa valopyramidiinne ja annamme teille rohkeutta, kohotamme teitä ja innostamme teitä. Silloin kun tunnette yksinäisyyttä tai rakkaudettomuutta, siirtykää pyhään sydänkeskukseenne ja odotamme siellä täyttääksemme teidät Isä/Äiti Jumalamme säteilevällä rakkaudella.
 
Olen arkkienkeli Mikael.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >