HomeViestejäRonna VezaneJoulukuu 2014 - Päätöshetki - tulevaisuus on nyt

Joulukuu 2014 - Päätöshetki - tulevaisuus on nyt

PÄÄTÖSHETKI - TULEVAISUUS ON NYT

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Joulukuu 2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, teillä ei ole ollut koskaan ennen näin upeaa tilaisuutta palvella ihmiskuntaa ja Luojaa. Olette risteyksessä evoluutioprosessissanne, sillä maailma minkä olette tunteneet menneisyydessä, on häviämässä hitaasti pois. Luojan jumalaisina kipinöinä teille annettiin suuri lahja, Luojaolemuksen aarrearkku, käytettäväksi millä tahansa haluamallanne tavalla. Aloititte tämän elämän niin, että osa timantinkovia valohiukkasia (Ylimmän Luojan ydinolemusta) oli tallennettuna pyhään sydämeenne ja myös reservi pantuna piiloon juurichakraanne - pyhän tulen siemenatomi mitä joskus kutsutaan kundaliniksi ja kuvataan kerällä olevana käärmeenä.

Teillä on aina ollut pääsy pyhään tuleen, mikä on tallennettuna sydämeenne. Teidän on kuitenkin muistettava, miten käytetään "valtakunnan avaimianne", voidaksenne sytyttää tämän jumalaisen valovoimalähteen ja käyttää sitä tehokkaasti. Kundalini tai käärmetuli on eri asia, sillä teidän täytyy puhdistaa 51% siitä vääristyneestä energiasta, mitä olette luoneet menneisyydessä, voidaksenne hyödyntää tätä voimakasta jumalaisen luojavalon varastoa. Tämän tason saavuttamiseksi teidän täytyy harmonisoida fyysisen, tunne-, mentaali- ja eetterikehonne värähtelymallit siinä määrin, että energiapuumerkkinne resonoi neljännen ulottuvuuden keskiosan harmonioihin ja korkeammalle.

Korkeamman tietoisuuden herääminen alkaa, kun kundalinituli syttyy juurichakrassa ja alkaa liikkua selkärankaa pitkin ylöspäin eteerisen chakrajärjestelmän kautta ja näin aktivoi korkeamman tietoisuuden seitsemän sinetin avautumisprosessin. Ydinjatkos tai ylösnousemuschakra mitä kutsutaan joskus Jumalan suuksi, aktivoituu ja käpylisäke alkaa sykkiä ja toimia alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti. Tämä vuorostaan avaa kruunuchakran tai valaistumislootuksen päälaella ja näin yhdistyy säteilevään valopilariin, mikä perimmiltään johtaa Jumalasiemenatomiinne tai "minä olen" -olemukseenne. Sitten kun olette muodostaneet tämän yhteyden, olette muuttuneet iäksi. Hengen voimaantuminen alkaa virrata lävitsenne, kun alatte ottaa takaisin itsemestaruutenne ja jumalaisen perintönne jumalaiset lahjat.

Teidän ja muiden valotyöntekijöiden on aika ymmärtää, mihin sovitte tässä suuressa kosmisessa laajentumis- ja evoluutiotapahtumassa. Nyt on se aika, mihin olette valmistautuneet tässä ja monissa entisissä elämissä. Teitä uskollisia ihmisiä jotka pyritte saavuttamaan itsemestaruuden, jotta voitte tulla valon maailmanpalvelijoiksi, tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Nyt on aika julistaa: "Pyrin tulemaan rohkeaksi valokantajaksi, jotta voin vetää itseeni maksimimäärän Luojavaloa ja säteillä sitä maailmaan, ihmiskuntaan ja koko luomakuntaan."

Aivoissa avataan uusia väyliä, kun alatte purkaa viisauden valopaketteja ja historiaanne, mitkä on tallennettuna pyhän mielenne korkeammille ulottuvuustasoille. Vanhat väylät ja tuskalliset muistot kolmannen ja neljännen ulottuvuuden menneisyydestänne alkavat haalistua ja huomaatte tulevan aina vain vaikeammaksi ja vaikeammaksi muistaa entisten eläimienne epäonnistumisia ja kärsimystä. Emmekö ole kertoneet teille, että parannatte menneisyyttä, kun menette spiraalina tulevaisuuteen? Muistatte, kuka olette, ja muistatte historianne, mutta vain positiiviset ja harmoniset tapahtumat.

Valaistuneena olentona olette alkaneet rakentaa tietoisuussiltaa takaisin tämän aliuniversumin korkeampiin maailmoihin. Sitä kutsutaan "antakaranaksi" esoteerisissa muinaisopetuksissa ja "sateenkaarisillaksi" nykyään. Voidaksenne palata mestaruutenne, teidän täytyy oppia käyttämään mentaaliluontonne kolmea aspektia: aivot, mieli ja sielu. Teidän täytyy myös selvittää alitajuisen mielen vääristymät ja virittää tietoinen mieli sieluitseen, jotta sielunne ja korkeamman itsenne viisaus voi alkaa virrata koko neljän alemman kehon järjestelmässän. Muistakaa, että joka atomissa ja koko fyysisessä olemuksessanne on tietoisuus ja niiden on valaistuttava ja virityttävä ylösnousemuksen korkeampiin taajuusmalleihin. Teidät on tehty jumalaisesta olemuksesta. Olette Ylimmän Luojan kipinä/sirpale. Teillä on latentteja voimia, joita on kehitettävä. Ihmiskunnalla on suuri tarve virkistää henkimuistiaan ja kehittää valonmestarin voimia.

Antakarana muodostuu valon alisivujoista tai virroista, mikä lopulta vahvistaa ja parantaa yhteyksiä korkeamman itsenne monien osien ja Jumalasiemenatominne välillä. Näillä valovirroilla on tietoisuus ja ne sisältävät niiden monien itsenne tasojen älykkyyttä, jotka asuvat korkeammissa maailmoissa. Kuten olemme kertoneet teille, alitajuisesta mielestä on tulossa tietoinen, ja tietoinen mieli on avautumassa supertietoisen mielen viisaudelle, mikä sisältää tämän aliuniversumin mysteerit.

Olette mitä ihmeellisimmän kokeilun loppuvaiheissa: päättämässä Hengen yhteensulautumista aineeseen korkeimmassa muodossaan. Egon halukehon, fyysisen persoonallisuuden tahdon, on sulauduttava yhteen Hengen tahdon kanssa, yhdeksi tietoisuusyksiköksi. Voidaksenne kehittyä/ylösnousta tietoisuuden seuraavaksi korkeammalle taajuustasolle, teidän täytyy pyrkiä seisomaan tiukasti valo- ja varjopolun keskellä, kun kuljette kaksinaisuusmaailmoissa. On elintärkeää, että pääsette käsiksi niihin toivon, inspiraation ja intuition siemenatomeihin, jotka on tallennettua pyhään mieleenne ja pyhään sydämeenne. Kun poistatte negatiivisuuden sumun eetterikehostanne, mielestänne ja tunnekehostanne, vähitellen nämä arvokkaat siemenatomit alkavat sykkiä ja vapauttaa voimakkaita ja kosmisia hyveitä, taitoja ja viisautta, mitä on tallennettuna niihin. Teidän täytyy pyrkiä irrottautumaan aineellisen maailman glamourista ja aineen rajoittavista voimista.

Sielu etsii ikuisesti ykseyttä. Opettelette olemaan käytännön mystikkoja - seisomaan tiukasti kolmannen ja neljännen ulottuvuuden ympäristön jalostuneilla tasoilla, kun vähitellen yhdistätte olemuksenne monet osat viidennen ulottuvuuden alkutasoille. Olette hyvin matkalla älykkään ihmismielen kesyttämisessä, voidaksenne käyttää intuitiivista korkeampaa mieltä. Itsemestarin sisäinen elämä eletään ja ohjataan tietoisuuden mentaalitasolta. Kaikki tunteet, ajatukset ja teot suodatetaan sielun mentaalikyvyn kautta. Sen tuloksena harhakuvat antavat tietä intuitiolle, jolloin korkeamman taajuuden tieto tulee vähitellen käyttöön. Aineellisen maailman houkutus häviää hitaasti, kun egon halukeho menettää hallitsevan otteensa ja persoonallisuudesta tulee sielun täyttämä. Itsemestarina opitte toimimaan tehokkaasti dynaamisen fyysisen voiman ja kosmisen energian yhteiskentillä.

Maapallo ja ihmiskunta ovat suurimman heräämisen ja transformaation partaalla sitten ihmistietoisuuden putoamisen alemman tiheyden maailmoihin. Kun maapallo ja ihmiskunta valmistautuvat seuraavaan suureen hyppäykseen evoluutiossa ja tietoisuuden laajentumisessa, kaikkea ravistellaan olemassaolon syvimmillä tasoilla. Mitä korkeammalle kohti valaistumista pääsette, sitä syvemmälle teidän on mentävä menneisyytenne ydinolemukseen. Kun yhdistytte kosmisen menneisyytenne muistisoluihin ja tiedostatte kuninkaallisen perintönne, muistatte myös, millaista muinaisessa menneisyydessänne oli kerta toisensa jälkeen, kun todellisuutenne ja maailma näytti kääntyvän ylösalaisin. Kaikki mikä oli tuttua, muuttui nopeasti jollain tavalla tai pyyhittiin pois, usein kansojen ja/tai rotujen välisinä sotina tai ekologisina katastrofeina luonnon elementtien kautta - tuli, vesi, ilma/tuuli ja maan liikkeet.

Kuten olemme todenneet monta kertaa, Isä/Äiti Jumalamme ei rankaise. Kuitenkin kun universaali muutoskuvio tulee vielä pakottavammaksi ja aikakausien vaihtuminen kiihtyy, kaikkea mikä ei perustu totuuteen, harmoniaan ja rauhalliseen rinnakkaiseloon, ravistellaan ytimeen saakka. Monet kallisarvoiset sielut jotka eivät ole valmiita valmistumaan reinkarnaatio- ja karmapyörästä, nousevat korkeampiin maailmoihin valmisteluna tietoisuuden lisääntymiseen, kun ne valmistautuvat uuteen ja parempaan kokemuskiertoon aineellisissa/fyysisissä ilmaisumaailmoissa.

Alemmat ja dramaattisen tasapainottomat kolmas ja alempi neljäs ulottuvuus palautetaan vähitellen alkuperin suunniteltuun kaksinaisuusasteikkoon. Tuo ikivanha ja vääristynyt kanssaluomisprojekti tai -kokeilu tulee loppuun eikä se koskaan enää toistu. Sen vuoksi, mitä te valojoukot olette saaneet aikaan, on varmistettu, ettei minkään muun sieluryhmän tarvitse kokea niin syvää kärsimystä, pelkoa, negatiivisuutta ja riistoa, mitä te kaikki olette kokeneet monilla vierailuillanne tässä aliuniversumissa ja erityisesti maaplaneetalla.

Vuosisadan vaihteessa Luojan kauniille ja uskollisille palvelijoille sekä Isä/Äiti Jumalallemme ja mahtavalle deeva- ja elementaalikunnalle annettiin toinen uusi direktiivi - ohjeet alkaa täyttää maapalloa nopeutetusti tulielementeillä, kosmisella tulella, Luojavalon timantinkovilla hiukkasilla, kaiken luomisen voimaenergialla; ilmaelementillä, Isä/Äiti Jumalamme pyhällä hengityksellä; puhdistavalla ja elämää ylläpitävällä vesielementillä ja aineellisen tason olemassaolonne perustalla, maaelementillä. Kaikilla maapallon alueilla koetaan arvaamattomia säämalleja ja maamassojen muuttumista, kun Äiti Maanne karistaa lisää tiheyttä ja vapauttaa negatiivisia ajatusmuotoja syvältä fyysisestä astiastaan. Elementit eivät ole vihollisianne, ne ovat Luojan jumalaisia lahjoja. Ihmiskunta on kuitenkin käyttänyt väärin ja hyväksikäyttänyt maapalloa ja toisiaan riittävän pitkään. Teidän kaikkien on aika aistivina olentoina ottaa täysi vastuu luomuksistanne. Jokainen sielu maan päällä kärsii tekojensa seuraamuksista tai korjaa niiden palkkioita.

Tulee nopeasti selväksi, mitkä planeetan alueet tarvitsevat eniten puhdistamista ja tasapainottamista. Emme kuitenkaan halua iskostaa pelkoa tai epäilyä massojen tietoisuuteen. Itse asiassa haluamme hälventää niitä, kun pyrimme vakuuttamaan, että te - ja vain te - päätätte, siirryttekö korkeamman tietoisuuden uuteen ympäristöön itsemestarina vai vetävätkö vääristyneet energiamallinne mullistuksia ja kaaosta henkilökohtaiseen ympäristöönne. Päätarkoituksemme on auttaa teitä ymmärtämään, mitä teille on varastossa seuraavien kriittisten maapallon ja ihmiskunnan transformaatiovuosien aikana. Päätökset joita teette nyt ja energiat joita säteilette itsestänne ja jotka luovat sen aurakentän, missä olette, määräävät tulevaisuuden todellisuutenne ja sen, miten koette nämä tärkeät siirtymävuodet. Teidän on aika päättää, siirryttekö eteenpäin ylösnousemusspiraalia valaistumisen avulla, täysin tietoisena siitä, kuka ja mitä olette. Vai täytyykö teidän kokea fyysinen kuolema kolmannen ja neljännen ulottuvuuden vanhojen elämän- ja kuolemanlakien kautta.

Fyysiseen maailmaan laskeutumisestanne saakka henki-itsenne on yrittänyt toimia fyysisessä päällysteessään, kun olette pelanneet kaksinaisuus- ja erillisyyspeliä. Nyt on aika tuoda nämä kaikki eri puolenne takaisin harmoniaan, jotta voitte toimia taas kerran yhtenäistietoisuuden tilassa. Aurakenttänne ja säteilynne palaa kirkkaammin ja laajentuu kauas, kun integroitte enemmän ja enemmän Jumalasiemenatominne osia - sen jumalaisen itsenne osia, joka asuu korkeimmissa olemassaoloulottuvuuksissa, tämän universumin taittuneiden ja itsetietoisten valo-olentojen alkupisteessä. Eikö ole ihanaa saada jatkuva kumppani, joka ohjaa, inspiroi, hoivaa ja suojelee teitä? Eikö ole hämmästyttävää, miten monet sieluperheet yhdistyvät jakamaan korkeampia totuuksia, taitoja ja kokemuksia - yhdistyvät luomaan rakkauden, hyväntahtoisuuden ja voimaantumisen voimakkaan ja synergisen ajatusmuodon?

Te jotka olette pysyneet uskollisesti kurssissa, lataatte kosmisen viisauden hämmästyttäviä uusia käsityksiä ja teitä autetaan monin tavoin, kun yltäkylläisyyden tulvaportit avautuvat enemmän ja enemmän. Korkeimmat visionne alkavat ilmentyä, kun ne ovat harmoniassa kaiken suurimman hyvän kanssa. Inspiroituja ajatuksia ja uusia luomisideoita tulvii niiden mieleen, joilla on kyky ladata näitä jaloistuneita käsityksiä ja sitten toteuttaa ne aineellisessa muodossa koko ihmiskunnan hyväksi.

Siltä ei ehkä näytä monilla teistä. Kuitenkin ihmiskunnan ja maapallon upea uusi visio, voimallinen todennäköinen tulevaisuus on ottanut muodon ja sitä vahvistetaan hetkestä toiseen. Kun useammat ja useammat teistä vetävät hitaasti huomionsa ja ajatuksensa pois itseä rajoittavista vanhoista ajattelumalleista, ne hajoavat vähitellen ja tulevat tehottomaksi. Kun sallitte Jumalaitsenne ominaisuuksien ilmestyä esiin ja Hengen jalostuneesta energiasta tulee hallitseva voima elämässänne, teillä on selvä polku alkaa päästä käsiksi kaikkiin kahdentoista säteen asteikon osiin, mitkä on tallennettuna timanttiytimelliseen Jumalasoluunne, ja voitte alkaa integroida niitä.

Monet valotyöntekijät ja tähtisiemensielut tiedostavat, että tämä on tärkein elämä, minkä he koskaan kokevat maaplaneetalla. Monille viisaille ja kehittyneille sieluille jotka tulivat maapallolle avaamaan ylösnousemuspolun ja johtamaan tietä, tämä on myös viimeinen inkarnaatio, minkä ne kokevat tietoisuuden aineellisten tasojen neljän alemman ulottuvuuden tiheydessä. Sanomme rohkeille ja urheille valonsotureille: "Hyvin tehty."

Rakkaat valonmestarini, ei ole pelkurien aikaa ja on aika lakata harrastelemasta henkisyyttä. Monet teistä ovat olleet puolella sydämellä pyrkimyksessään herätä sielun ja korkeamman itsen viisauteen. On aika sytyttää sydämenne tulee voimakkaalla halulla vaatia itsemestaruutenne ja tulla sielun etsijäksi, nautinnon etsijän sijasta. Salaisuuksia siitä, miten kuljetaan dramaattisissa muutoksissa ja kaoottisessa transformaatioajassa, paljastetaan jatkuvasti teille. Teidän täytyy kuitenkin ponnistella ja pyrkiä aktiivisesti omaksumaan ne pettämättömät menetelmät, joita on käytössänne, jos teidän on tarkoitus ratsastaa menestyksekkäästi muutosaaltojen harjalla edessä olevina myrskyisinä aikoina. On aika päästää irti vanhasta ja tehdä tietä uudelle. Jokaisen Jumalatietoisuuskipinän/osan sekä jokaisen ulottuvuustason parantaminen ja jalostaminen saavat vauhtia, kun Ylimmän Luojan valoa säteilee ilmentyneen luomakunnan reunalle saakka tässä aliuniversumissa.

Rakkaat, näemme valon laajentuvan ja saavan voimaa monissa paikoissa ympäri maailmaa. Näemme myös säteilynne ja vaikutuksenne kasvavan ja teette positiivisen vaikutuksen useampiin elämiin kuin koskaan ennen. Teidän täytyy pysyä sydän- ja sielukeskeisenä, kun kaaos ja pelko kasvavat ja leviävät ympäri planeettaa. Olemme nyt yhdistäneet voimat ja olemme ikuisesti voittamattomia, sillä toteutamme Isä/Äiti Jumalamme jumalaista mandaattia. Ikuinen rakkaus, ikuinen suojelu ja ikuiset siunaukset ovat teidän - nyt ja ikuisesti.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >