HomeViestejäRonna VezaneMarraskuu 2013 - Vuoden 2013 tarkastelua - transformaatiovuosi

Marraskuu 2013 - Vuoden 2013 tarkastelua - transformaatiovuosi

VUODEN 2013 TARKASTELUA - TRANSFORMAATIOVUOSI
 
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Marraskuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, siitä prosessista mitä maailma ja ihmiskunta kokevat nyt, ovat puhuneet monet viisaat tietäjät ja mestarit useiden kuluneiden vuosisatojen aikana ja kuitenkaan massat eivät ole ottaneet onkeensa ja jatkavat itsetuhon syöksykierrettä. Ihmiskunta on rakentanut vauraus- ja yltäkylläisyysharhan, mutta se on rakennettu ahneuden ja puutteenpelon juoksuhiekalle. Tämä jättimäinen harhakupla on puhjennut totuuden elävän valon paineen alla. Se mitä ihmiskunta nyt kokee, on syy ja seuraus tai karmatulosta egon halukehon impulssien seuraamisesta Hengen kuiskausten sijasta. Monet rakkaat sielut eivät ole koskaan kokeneet puutetta tai niukkuutta, vaan he ovat eläneet välittömän mielihyvän elämää, kun taas toiset ovat eläneet monta elämää niukkuudessa ja köyhyydessä.
 
Te, tähtisiemenet, olette keskellä hämmästyttävää heräämistä tietoisuuteen taivaallisesta perinnöstänne, mikä on ollut koodattuna siemenatomikristalleihin ja tallennettuna pyhään mieleenne. Tiedostakaa myös, että suurenmoisen urhea ja erinomainen historia on pudottuna ihmisevoluution väkivaltaiseen ja usein työlääseen matkaan. Koette niiden lisäaistien ja korkeamman tietoisuuden henkiinheräämistä, jotka ovat olleet horroksessa monia aikakausia. Se ei ole kuitenkaan aina helppo ja mukava prosessi ja vaatii omistautumista ja ponnistelua sinetöidyn oven avaamiseksi sisäiseen viisauteenne, pyhään mieleen. On elintärkeää, että opitte luottamaan omaan sisäiseen opastukseenne taas kerran. Rakastava ja kiitollinen sydän puhdistaa tietoisuuden ja luo levollisuutta ja mielenrauhaa. Se kehittyy vähitellen jatkuvaksi seesteisyyden ja itsevarmuuden tilaksi, pelkän tilapäisen tapahtuman sijasta.
 
On ilmeistä maallisen olemassaolon joka osassa, että ihmiskunta herää menneiden aikakausien harhakuvaunesta, kun virkistävää Jumalatietoisuuden valoa leviää koko luomakuntaan. Jokaisella sielulla on ainutlaatuinen tietoisuuskoodi timanttiytimellisessä Jumalsolussaan. Tämä koodi sisältää täydellisen värähtelyn tai harmonian kuhunkin elämään. Yksi ihme sielulaulunne uudelleenkalibroinnista energiapuumerkillänne on, että viritetyt taajuudet alkavat resonoida elävien valovirtojen kanssa, jotka yhdistävät vähitellen ylisieluitsen korkeamman itsenne moniin muihin osasiin. Silloin ylösnousemusprosessinne todella alkaa. Ette vielä voi ymmärtää, että olette voimakkaasti yhdistynyt korkeamman itsenne kaikkiin osiin. Yksi suurimmista ja ällistyttävimmistä heräämisistä on, kun tiedostatte, että olette suuren, moniulotteisen valo-olennon osa.
 
Se voi olla uskomatonta tämän suuren kärsimyksen aikana, mutta ne olosuhteet joita maailman ihmiset parhaillaan kokevat yltäkylläisyyteen liittyen, johtavat lopulta suuriin siunauksiin. Sitten kun menetyksen kärsimyksestä ja tuskasta tulee riittävän suurta, useammat ja useammat rakkaat sielut kääntyvät sisäänpäin saadakseen vastauksia ja korkeampien maailmojen kaikki mahtavat voimat odottavat vastatakseen ihmisten vetoomuksiin ja he ovat valmiina tarjoamaan apua.
 
Näyttää ehkä siltä, että pelastusköyttänne vedetään ja työnnetään moniin eri suuntiin, kun Henki yrittää saada huomionne. Voitte vastustaa ja pidätellä, potkia ja huutaa, mutta lopulta kuitenkin siirrytte ylösnousemusspiraaliin. Sitä ei voi kieltää, että se evoluutiosykli joka on nyt täydessä vauhdissa, luo kaaosta ja vanhojen uskomusjärjestelmien ja rakenteiden merkittävää hajoamista. Muistakaa, mitä olemme usein sanoneet: "Kaaoksesta syntyy uuden luominen." Jokaisen ihmisen sieluitse tönii ja tökkii jossain määrin ja yrittää saada hänen huomionsa. Kukaan ei pysty säilyttämään vallitsevaa tilannetta ajelehtien rannikkoa pitkin ja olemaan piittaamatta heräämiskutsusta. Teidän on joko kasvettava ja ylösnoustava tietoisuudessa tai vajottava syvemmälle kaaokseen ja rajoittuneisuuteen - ja näin lykäten vain vääjäämätöntä.
 
Rakkaat, nouskaa sen pelon ja avuttomuudentunteen yläpuolelle, mikä on yleistä ympäri maailmaa. Nähkää itsenne viidennen ulottuvuuden valopyramidissanne ja pyytäkää koko luomakunnan ääretöntä yltäkylläisyyttä virtaamaan teille ja kauttanne. Teidän on määrä ottaa, mitä tarvitsette, ja sitten sallia lopun virrata muodon maailmaan.
 
Muistakaa, että kun teidät täytetään Hengen valolla, se vaikuttaa kaikkeen ja kaikkiin ympärillänne. Kun säteilynne kasvaa ja laajenee, vedätte enemmän ja enemmän samanmielisiä ihmisiä tietoisuuspiiriinne. Henkinen heräämistrumpetti kuuluu kovempaa ja kaikuu kaikkialle - maapallon harvaan ja tiheimmin asutuille alueille. Valolla ei ole suosikkeja, se täyttää ja siunaa kaikkea tai kaikkea, mikä on vastaanottavainen sen transformoiville ja elävöittäville energioille.
 
Teidän on myös tiedostettava, että jotkut rakkaat sielut eivät pysty olemaan valonne aurassa, sillä se on liian tuskallista. Joko tahallaan tai tahtomattaan he yrittävät heittää teidät pois keskuksestanne ja palauttaa vallitsevan tilanteen tai pitää asiat entisenä, niiden kaoottisuudesta tai epätyydyttävyydestä huolimatta. On tärkeämpää kuin koskaan, että te, jalostuneen Luojavalon muuntajat ja transformoijat pystytte keskittyneenä ja päättäväisenä, kun pyritte yhdistämään ja säteilemään enemmän ja enemmän jalostunutta luomisvaloa maailmaan. Monet ympärillänne ihmettelevät ja kysyvät, miksi olette muuttunut niin paljon ja miksi ette enää halua osallistua vanhoihin draamapeleihin ja matalamman taajuuden huvituksiin. Kun siirrytte eteenpäin polulla itsemestaruuteen, toisten energiat ja teot vaikuttavat teihin aina vain vähemmän.
 
Kuten olemme usein kertoneet teille, teidän on ensin opetettava esimerkillä, aikomuksilla ja teoilla ja lopulta viisauden sanoilla sopivaan aikaan. Jos ympärillänne olevat eivät ole kuitenkaan halukkaita oppimaan toimimaan ja reagoimaan positiivisemmin ja harmonisemmin tarkkailemalla tai kuuntelemalla, kun tarjoatte rakastavia ehdotuksianne ja moraalista tukeanne, on tärkeää, että vetäydytte draamasta, mitä he luovat, ja omaksutte puolueettoman tarkkailijan roolin.
 
Viisauden ja transformoitumisen etsijät oppivat omista teoistaan ja reaktioistaan, positiivisista tai negatiivisista. Henkisestä näkökulmasta negatiiviset tapahtumat antavat tilaisuuden oppia, mikä toimintasuunta synnyttää positiivisimpia tuloksia. Korkeampi itsenne testaa aina teitä uudestaan ja uudestaan, kunnes torjutte ne asiat, jotka eivät ole parhaan etunne mukaisia, ja vahvistatte sitä, mikä on oma totuutenne.
 
Itsemestaruuden tärkeä tekijä on oppia keskittymään sisäiseen maailmaanne tai sielun pyhättöön. Sielulla, fyysisellä astialla ja erityisesti mielellä on omat rytmiset syklinsä ja agendansa. Sielun halu keskittyy valaistumiseen. Mieli keskittyy informaation saamiseen ja säilyttämiseen. Fyysinen keho keskittyy fyysisen maailman kokemiseen aistien kautta. Ihmiskunta kokee jatkuvasti kasvun, pysähtyneisyyden ja rappeutumisen syklejä, mikä tekee tilaa uudelle kasvu- ja laajentumissyklille. Mestari kääntyy sisäänpäin ja pyrkii parempaan elämänlaatuun, kun taas heräämättömät sielut etsivät ulkoista stimulointia ja mielihyvää nautinnollisista fyysisistä aistimuksista ja materiaalisesta omaisuudesta. Rakkaus ulkoisena fokuksena, itsenne ulkopuolella, tuo aina haavoittuvuuden tunnetta ja jatkuvaa tarvetta vahvistukseen jostain tai joltain.
 
Rakkaus sisäisenä fokuksena mikä heijastetaan ulospäin, on jatkuvaa itsevarmuuden ja itsensä hyväksymisen virtaa ja jatkuvaa pyrkimystä yhdistyä enemmän autuaaseen ykseydentunteeseen ja harmoniaan koko luomakunnan kanssa ja heijastaa sitä. Alatte tuntea enemmän ja enemmän älykkyyden, ehdottoman rakkauden ja lopulta pyhän rakkauden tasoja, kun sielustanne tulee hallitseva sisäinen voima ja egon halukeho ja persoona ovat kontrolloituja. Kun käännytte sisäänpäin, ajatuksistanne tulee harmonisempia ja vähemmän kriittisiä ja ne värähtelevät korkeammalla taajuudella, mikä jalostaa energiapuumerkkiänne.
 
Teidän on pidettävä mielen kautta kommunikointikanava avoimena sielun ja aivojen välillä. Tämä käynnistää käpylisäkkeen hitaan uudelleenaktivoitumisen ja portaalin avautumisen pyhään mieleen, mikä sijaitsee aivojen takaosassa, lähellä päälakea. Sitten kun taajuutenne saavuttaa tietyn yhteensopivuustason, ne valokalvot jotka vartioivat sisäänkäyntiä pyhään sydämeen ja pyhään mieleen, alkavat hävitä ja saatte vähitellen pääsyn sisälle tallennettuihin rakkaus- ja viisausaarrearkkuihin.
 
Taas kerran muistutamme teitä tästä tärkeästä tosiasiasta: koko luomakunta vaihtelee jatkuvasti tiettyjä värähtelymalleja, joita kutsumme "energiapuumerkeiksi" tai "energiaäänioktaaveiksi". Teidät tunnistetaan energiapuumerkistä ja sielulaulusta, mikä määrittelee aurakenttänne valokirkkauden. Energiapuumerkki koostuu fyysisen astianne taajuuksista kolmannen/neljännen ulottuvuuden ympäristössänne. Ylemmän neljännen ja viidennen ulottuvuuden tasapainoiset taajuudet on tallennettuna sieluitseenne ja niistä tulee sielulaulunne osa. Rakkaat, juurruttakaa tämä ajatus tiukasti mieleenne. On lukematon määrä yhtenäisiä tietoisuuskenttiä. Olette yhdistymässä monien näiden kosmisen tietoisuuden korkeampien taajuuskenttien magneettivoimaan. Alatte virittyä jumalaisen tahdon, jumalaisen viisauden ja jumalaisen rakkauden värähtelyihin, mitkä ovat Isä/Äiti Jumalamme ensisijaisia ominaisuuksia ja laatuja.
 
Voimakkaan sisäisen tilanne yksi tärkeä ominaisuus on, että kaksi kättänne ovat kehittyneimpiä linkkejä aivoihinne, sillä kämmenissä on eteeriset kristalligeneraattorit. Ne suunniteltiin olemaan joitain fyysisen astian voimakkaimpia sähkömagneetti-impulsseja. Tästä syystä ne jotka ovat aktivoineet tai kehittäneet käsiensä parannusvoimaa, ovat hyvin tehokkaita parantamistaidossa. Tulevaisuudessa teillä on mahdollisuus kehittää taas sormenpäidenne muistisoluja, niin että voitte päästä tietoisesti ja alitajuisesti käsiksi informaatioon kosketuksella.
 
Hyvä harjoitus voisi olla pitää toisessa kädessäsi kristallia, jonka olet ohjelmoinut parantavaksi kristalligeneraattoriksi, kun keskityt aktivoimaan kämmeniesi parannuskykyjä. Keskity äärettömyyshengityksen avulla lähettämään/tuntemaan timantinkovia valohiukkasia kämmenissäsi. Kämmenistä voi tulla hyvin lämpimät tai ne alkavat kihelmöidä. Sinulta saattaa mennä vähän aikaa näiden aistimusten tuntemiseen. Saat kuitenkin vähitellen kyvyn lähettää parantavaa Luojavaloa oman kehosi eri paikkoihin. Tulevaisuuden parantamisessa on mukana valaistuneita ja dynaamisia parantajia, joilla on kyky lähettää melkein lasermaisia jumalaisen valon parantavia säteitä asiakkaisiinsa. Reiki ja muut energiamenetelmät perustuvat tähän esoteeriseen muinaistietoon.
 
Myös chakrajärjestelmässä on sekä magnetisointi- että säteilykykyjä. Mitä korkeampia taajuusmalleja pystyt sisältämään, sitä nopeammin ja täydellisemmin chakrasi pyörivät ja näin säteilevät suurempaa voimaa ja korkeampia taajuusmalleja koko kehoosi ja maailmaan. Energia on aina liikkeessä. Luominen on aina liikkeessä. Ainoa tauko on luomisen hiljaisen hetken aikana.
 
Kuten monet teistä tietävät, viime vuosien kuluessa termistä "maaenkeli" on tullut yleinen henkisesti suuntautuneissa viesteissä ja kanavoiduissa kirjeissä. Selkeyden vuoksi, tämä voi merkitä ketä tahansa sielua, joka pyrkii päättäväisesti saavuttamaan itsemestaruuden, jotta hän voi liittyä maailmanpalvelijajoukkoihin. On monia siunattuja sieluja, jotka ovat suostuneet ruumiillistumaan maan päälle voidakseen edustaa niitä arkkienkeleitä, jotka säteilevät 12 suuren Jumalatietoisuussäteen energioita tässä aliuniversaalissa kokemuksessa. Muistakaa, että maatehtävänne pääfokus on auttaa matalampien ulottuvuuksien rakkaus-valon voimistamisessa ja näin vähitellen palauttaa kolmannen/neljännen ulottuvuuden tasapainoiseen ja harmoniseen tilaan.
 
Me enkelimaailmasta olemme täällä suurena voimana auttamassa teitä siirtymään tämän suuren evoluutiomuutosajan läpi helposti ja sujuvasti. Teidän on kuitenkin pyydettävä apuamme, sillä emme voi loukata vapaata tahtoanne. Ottakaa takaisin oikeutettu paikkanne valonmestareina, rakkaat ystävät, ja muistakaa, että kun integroitte Hengen ja valaistuneen totuuden tietoa, pyydämme teitä jakamaan viisauttanne. Olemme aina lähellä opastamassa, suojelemassa, innostamassa, mutta ennen kaikkea rakastamassa teitä.
 
Olen arkkienkeli Mikael.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >