HomeViestejäRonna VezaneSyyskuu 2012 - Oletteko valmis tulemaan täysin "lentokykyiseksi" kanssaluojaksi

Syyskuu 2012 - Oletteko valmis tulemaan täysin "lentokykyiseksi" kanssaluojaksi

OLETTEKO VALMIS TULEMAAN TÄYSIN "LENTOKYKYISEKSI" JUMALAN INNOITTAMAKSI KANSSALUOJAKSI
 
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Syyskuu 2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat mestarit, on ollut paljon puhetta ihmiskunnan oikean ja vasemman aivopuoliskon yhdistymisestä osana ylösnousemuksen evoluutioprosessia. Teidän on tärkeää ymmärtää, että niin kauan kuin olette kaksinaisuuden tai erillisyyden värähtelykentässä, ette yhdistä täysin oikean ja vasemman aivopuoliskon ilmaisualueita. Kuitenkin yhdistyessänne pyhään mieleenne, mikä sijaitsee pään ylätakaosassa, yhdistytte viidennen ulottuvuuden ympäristöön, missä on ykseystietoisuus. Aivojen eetterialueella kaikki on yhtenäistä, ei ole mitään erillisyyttä.
 
Jumalattaren innoittama oikea aivopuolisko etsii ikuisesti rakastavaa tunnevuorovaikutusta ja luovaa ilmaisua sielutietoisuuden kautta. Vasen aivopuolisko, maskuliininen mieli on kiinnostuneempi konkreettisista faktoista, joita on muodostettu tietoisuuden aineellisen tason kautta, mikä saa aikaan työntävän ja vetävän kaksinaisuustietoisuuden. Sielunne ja korkeampi itsenne toimii aika- ja paikkarajattomassa todellisuudessa, kun taas egotietoisuutta rajaavat aika- ja rakennerajat. Menneisyyden ja nykyisyyden Jumalainen suunnitelma on tulossa nopeasti loppuunsa. Kaksinaisuuden ja erillisyyden kokeilukokemukset joko muutetaan, harmonisoidaan, integroidaan tai eliminoidaan.
 
Ette voi tuomita sitä, mitä tapahtuu kaksinaisuuden negatiivisella alueella, astumatta ulos kapealta tasapainopolulta ja näin asettumatta sille näyttämölle, minkä tuomitsette moraalittomaksi tai huonoksi. Muistakaa, että egomieli on tiheämpien polariteettitasojen ansassa ja tuomitseminen on tulosta polarisoituneesta mielestä. Jokaisella ulottuvuustasolla on värähteleviä tietoisuuskenttiä, jotka mukautuvat aina henkilön tietoisuustilaan ja vahvistavat sitä. Matalan tason värähtelyt heikentävät fyysistä kehoa, sillä käytettävissä on vähemmän valo/elämänvoimaa.
 
Teidän on jatkuvasti pyrittävä kontrolloimaan egonne halukehopersoonaa. Kolmannen/neljännen ulottuvuuden olemassaolonne on muuntunut tietoisuustila - heikentynyt tila - mikä edustaa vain pientä osaa voimakkaasta ja suurenmoisesta jumalitsestä. Itsensä tiedostamisen alkuvaiheissa egopersoonan kontrolli on hyvin voimakasta. Halunne ja valmiutenne seurata sieluitsen tönäisyjä on oltava vielä voimakkaampia. Kun "oikeuden" polku kapenee, teidän on pyrittävä korkeimpiin valintoihin kaikissa päätöksissä.
 
Te jotka olette tiukasti valopolulla, ette puhdista ainoastaan kaikkea vääristynyttä negatiivista energiaa, mitä on tallennettuna fyysiseen astiaanne, vaan myös alemman astraalitason energiaa, mitä teillä edelleen on aurakentässänne. Kolme alinta astraalitasoa sisältävät kollektiivitietoisuuden uskomusjärjestelmän. Irrottaudutte tuosta vaikutusalueesta ja siirrytte sen ulkopuolelle, kun pyritte saavuttamaan tasapainoisempia ja harmonisempia energiamalleja. Tehdessänne tämän on tärkeää, että teistä tulee prosessin tarkkailija. Teidän on katsottava ja odotettava kärsivällisesti, kunnes tilaisuutenne palvella on tehty erittäin selväksi teille. Teidän on myös muutettava prioriteettejanne sopimaan yhteen unelmienne kanssa ja teillä on oltava luottamusta itseenne ja siihen jumalaiseen suunnitelmaan, mikä odottaa toteutumista. On tärkeä virstanpylväs, kun muutospelko kehittyy jännitykseksi ja odotukseksi siitä, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Oletteko tarpeeksi uskalias valitaksenne elämän, mitä kaipaatte?
 
Kun siirrytte korkeammalle valaistumispolulla, ette ole enää kiinnostuneita ympärillänne olevien pikkudraamoista, sillä ette enää edusta matalampia kiinnittymistaajuuksia. Itsensä mestarin korkea näkökulma sallii teidän nähdä jatkuva kolmannen/neljännen ulottuvuuden draama tarkkailijana, ei osallistujana.
 
Ylösnousemusprosessin aloittaminen tai värähtelymallienne nostaminen on kriittinen tekijä korkeamman ulottuvuuden tietoisuuskenttien saavuttamisessa. Ensin yhdistytte taas fyysisesti ruumiillistuneeseen sieluitseenne, sitten korkeampaan ylisieluitseenne ja eetterikopioonne, mikä asuu henkilökohtaisessa valopyramidissanne. Kun olette saavuttaneet nämä kolme valaistumisvaihetta, olette valmis astumaan ylösnousemuksen pikaraiteelle.
 
Pysyminen keskittyneenä pyhään sydämeen ja pyhään mieleen sallii henkisen/älyllisen kasvun nopeutua. Jokainen sielu yhdistyy lopulta nerouspotentiaaliinsa, mikä on tallennettuna pyhään mieleen. Tämä viisauden aarreaitta sijaitsee aivojen korkeammilla taajuustasoilla. Nerouden määrä on kapasiteettia toimia ja reagoida yksilöllisellä ja omaperäisellä tavalla valintoja tekemällä. Se määrää, miten sopeudutte olosuhteisiin ja miten ilmaisette yksilöllisyyttänne. Teidän on tarkoitus etsiä tunnevakautta ja korkeamman mielen tasoja ilmaistaksenne älykästä rakkautta. Puhtaan Luojaolemuksen siemenatomi asuu pyhässä sydämessänne. Hyvin tärkeitä oivalluksia paljastuu ja yhteytenne kaikkeuden lähteeseen tulee intiimimmäksi, silloin kun alatte tuntea tämän puhtaan rakkausolemuksen pyhässä sydänkeskuksessanne.
 
Muistakaa, että magnetisoitte energiaa itseenne ja säteilette energiaa solaarivoimakeskuksestanne (edestä ja takaa). Kun energiapuumerkistänne tulee jalostuneempi ja se on virittynyt korkeampiin valotaajuuksiin, vedätte edelleen osittain peruselämänvoiman puolispektriä, niin kauan kun pysytte kolmannen/neljännen ulottuvuuden ympäristössä. Kuitenkin se sekoittuu ja sulautuu yhteen korkeamman taajuuden timantinkovien valohiukkasten kanssa ja rakastava aikomuksenne transformoi sen automaattisesti korkeammaksi energiataajuudeksi, kun harmonisoitte vapaan tahtonne Isä/Äiti Jumalamme tahdon kanssa.
 
Eriväriset luminenssisäteet auttavat galaktisen tietoisuuden korkeampien taajuusmallien integroinnissa ja tasapainottamisessa. Mitä enemmän tasapainotatte, harmonisoitte ja vahvistatte chakrajärjestelmäänne, sitä enemmän jumalaista valoa pystytte imemään. Selkärangasta tulee lopulta valo/voimatanko, jonka kautta Luojan valkoisen tuliolemuksen virrat voivat kulkea esteettä, minkä myötä ylösnousemusprosessi nopeutuu kovasti.
 
Ylin Luoja on puhdasta valoa - perimmäinen olemistaso. Jokainen jumalainen valokipinä sisältää laimentamattoman Luojatietoisuuden siemenatomin, timantinkovia valohiukkasia. Nämä jumaluuden kipinät sisältävät rakkautta, jumalaista tahtoa ja viisautta luoda kaikkea olemassaolossa - menneessä, nykyisessä tai tulevassa. Tämä siemenatomi asetettiin timanttiytimellisen Jumalsolunne keskelle tätä aliuniversaalia kokemusta varten. Näkökyvyn ja intuition sisäinen siemenatomi on avattava vähitellen ja saatettava tarkaksi polttopisteeksi. Atomit ja molekyylit ovat miniaurinkokuntia, joissa on ydin keskellä ja sitä kiertäviä elektroneja, mutta ne koostuvat enimmäkseen tilasta/avaruudesta. Ydin ja elektronit eivät ole kiinteää ainetta, vaan energiamuotoja - energiaa mikä ottaa muodon. Kaikilla muodoilla ja geometrisilla malleilla on energiapuumerkki.
 
Ylin luoja on antanut raaka-ainetta ja kaavoja kaikkea kuviteltavissa olevaa luomista varten. Teille, itsetietoisille kanssaluojille, annettiin Elohim-luojajumalien, enkelimaailman ja suurten muodonrakentajien rinnalla käsky mennä luomaan maailmoja loputtomasti. Jokaisella aliuniversaalilla kokemuksella on pääteema, kuitenkin Jumalan suunnitelman toimeenpano on jätetty kunkin aliuniversumin Jumalvanhemmille.
 
Yksilöllistyneen tietoisuuden jumalkipinän ensimmäinen impulssi oli tahto ja halu luoda. Jokaiselle kipinälle annettiin/annetaan tietoinen tajunta itsestä sekä luomiskyky ilmentää aineellisilla tietoisuustasoilla ja oikeus valita, mitä luo. Kuitenkin tämän upean lahjan myötä tulee vaatimus, että jokaisen sielun on koettava omat luomuksensa, ovat ne sitten positiivisia tai negatiivisia. Alussa kaikki uudet luomishankkeet ovat rajattomia. Kuitenkin sen jälkeen kun Jumalainen suunnitelma on toteutettu kaikissa suurenmoisissa muunnelmissaan, valaistuneilla sieluilla käynnistyy ylösnousemusprosessi. Olette yhdessä näistä poikkeuksellisista ajoista.
 
Aika määritellään tärkeiden ja vähäisten sykkeiden yksiköillä, joita lähetetään energia-aaltomalleina: kristallisoituja siemenajatuksia, jotka ovat peräisin Isä/Äiti Jumalamme mielestä. Nämä aallot ja sykkeet koetaan aikajaksoina ja -kiertoina. Niitä lähetetään suurina valoräjähdyksinä, jotka säteilevät voimakkaasti suureen kosmiseen avaruuskohtuun, missä Äiti Jumalamme rakastava olemus tuudittaa ja hoivaa niitä.
 
Tämän kriittisen evoluutio/ylösnousemusvaiheena aikana teidän on välttämätöntä ymmärtää ilmentämisen universaalien lakien käyttämisprosessi, niin että voitte pysyä tyynenä ja käyttää kanssaluomiskykyjänne täysillä. Teille tarjotaan kultainen tilaisuus liittyä suurten muodonrakentajien joukkoon. Siksi annamme teille katsauksen joistain kanssaluomisprosessin tärkeimmistä askelista. Ehdotamme, että myös tarkastelette tai tutkitte niitä kuvauksia kahdentoista säteen luomispyöränne tai henkilökohtaisen elämänkukkanne rakentamisesta, joita annoimme viestintuojallemme jokin aikaa sitten. (Nämä kuvaukset löytyvät opiskelumanuaalistamme "Reference and Revelations * Glossary and Illustrations". RH)
 
Jos olette noudattaneet ohjeitamme, olette luoneet valo/voimapyramidinne viidenteen ulottuvuuteen ja olette säännöllinen vierailija valopyramidissa, mikä sisältää maapallon hologrammikopion. Monet teistä ovat myös liittyneet luomaan ryhmäpyramideja tiettyjä tarkoituksia varten ja olette myös luoneet eri pyramideja erityisprojekteihin voidaksenne ammentaa luomisolemusta, mitä tarvitaan visioidenne toteuttamiseen. Tietäkää tämä: olette jättäneet jokaiseen näistä pyramideista eetterikopion itsestänne, mikä integroi jatkuvasti tiettyjä geometrisia valomalleja, joita tarvitaan uuden todellisuutenne luomiseen maan päälle ja myös perustan luomiseen uudelle olemassaolollenne korkeammissa ja jalostuneemmissa ulottuvuuksissa. Ette ole aktiivinen ainoastaan fyysisessä maailmassa, teillä on myös monia Jumalitsenne osia korkeammissa ulottuvuuksissa, joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa. Emmekö ole kertoneet teille, että teistä on tulossa moniulotteisia olentoja?
 
Annoimme teille erityisohjeita ja askelittaisia tekniikoita päästäksenne alueenne valokaupungin taajuuksiin henkilökohtaisen valopyramidinne kautta. Käyttämällä äärettömyyshengitystä täytätte eetterikopionne ja fyysisen astianne valon timantinkovilla hiukkasilla tai Jumalhiukkasilla. Jalostamme nyt prosessia ja lisäämme siihen komponentteja.
 
Oletteko ihmetelleet, miksi opastimme teitä useita vuosia sitten "hengittämään valoa sisään ja rakkautta ulos", kun menette maailmanpyramidiin aikomuksenanne säteillä rakkautta/valoa ihmiskunnalle ja maailmalle? Silloin kun hengitätte valoa sisään, hengitätte timantinkovia hiukkasia pyhään sydämeenne. Silloin kun hengitätte ehdotonta tai pyhää rakkautta ulos, rakastava aikomuksenne voimaannuttaa tai sytyttää puhtaan Jumalolemuksen timantinkovat hiukkaset, jotta niitä voidaan käyttää suurimmaksi parhaaksi. Olette astia näille Jumalhiukkasille ja rakkautenne on aktivoija.
 
Kuvitelkaa tämä. Meditoidessa tai hiljaisena aikananne, mieluummin kaksi kertaa päivässä - aamulla ja illalla - tehkää 12 täyttä äärettömyyshengitystä, ja vetäkää 12. jälkenne vatsanne sisään ja pidättäkää hengitystänne hetki. Nyt kun vedätte seuraavan kerran henkeä (13. kerran tai voitte aloittaa laskemaan taas alusta), nähkää sen virtaavan solaarivoimakeskuksestanne (pyhä sydänydin) kehonne eteen. Äärettömyysmalli on nyt vaakasuora kuvio pystysuoran sijasta. Sisäänhengityksessä ensimmäinen silmukka laajenee ulospäin kehonne edestä ja uloshengityksellä toinen silmukka laajenee kehonne takaa ja tekee äärettömyysmerkin valmiiksi.
 
Hengittäkää sisään ja ulos kuusi äärettömyysmerkkiä ja näin tehdessänne ne luovat automaattisesti 12 silmukan kuvion, mikä ympäröi teitä täysin kuin kukan terälehdet. Kun hengitätte ulos viimeisen silmukan, pidättäkää taas hengitystänne hetki ennen palaamistanne normaalihengitykseen. Hengittäkää sitten sisään ja ulos tietoisesti, kun kuvittelette luomisen ydinolemuksen virtaavan teistä maailmaan. Kuvitelkaa myös valospiraalien yhdistävän teidät maailmanpyramidiin ja niihin moniin pyramideihin, joita olette luoneet korkeampiin ulottuvuuksiin, ja näin jaatte valo/rakkaushiukkasianne maailman kanssa sekä "voitelette" visioitanne koko luomakunnan jumalaisen elämänvoiman substanssilla.
 
Ottakaa muutama hetki viimeistelläksenne tämän prosessin keskittymällä pyhään sydänkeskukseenne, niin että voitte tuntea sen täyteyden ja pakahduttavan rakkauden, mitä virtaa koko kehonne läpi. Olette nyt yhdistynyt elämänvirtaan, mikä sisältää timantinkovien hiukkasten ehtymättömän varaston. Se on konkreettista, rakkaat ystävät. Se on todellista ja se on upein ja autuain tunne, mitä koskaan koette maa-astiassanne, sillä tunnette Luojan puhtaan ja rakastavan ydinolemuksen.
 
Urheat ystäväni, älkää pelätkö tulevaisuutta, sillä silloin kun sydämenne ja aikomuksenne ovat puhtaat, olette suojassa Luojavalon säteilyssä ja suojeluksessa. Emme sano teille, ettei edessä ole stressaavia aikoja, sillä teidän on kuljettava polariteetti- ja kaksinaisuuspolkua saavuttaaksenne rauhan ja harmonian tasanteen. On aina haasteita, oppitunteja ja tilaisuuksia laajentaa tietoisuuttanne, kun integroitte lisää jumaluuttanne.
 
Tietäkää, että tilanteita tai ongelmia joita tulee tiellenne ratkaistavaksi, ei voi ratkaista niiden luomistasolla. Teidän on noustava egoitsen ristiriitojen yläpuolelle ja nähtävä jokainen tilanne rakkaussuodattimen läpi ja itsensä mestarin näkökulmasta. Kuvitelkaa sielunne silmin eheys, mikä ei voi koskaan vääristyä, maailma missä ei ole puutteita ja täydellinen "sinä", joka asuu tässä paratiisissa. Ei ole pelkuruuden, päättämättömyyden tai kieltämisen aika, sillä maailmanne muuttuu radikaalisti, uskotte sitä tai ette. Eikö ole aika hyväksyä lahjat, joita tarjoamme, jotta voitte siirtyä sujuvasti ja iloisesti tulevaisuuteen? On suurin ilomme ja kunniamme auttaa ja palvella teitä - älkääkä koskaan unohtako, että teitä rakastetaan ehdottomasti.
 
Olen arkkienkeli Mikael.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >