HomeViestejäRonna VezaneHeinäkuu 2012 - Parhaista paras

Heinäkuu 2012 - Parhaista paras

PARHAISTA PARAS
 
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Heinäkuu 2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Yhteenveto arkkienkeli Mikaelin "Parhaista paras" -viisausopetuksista kesäkuun seminaarissa 2012 Rosevillessä, Kaliforniassa. Ronna Herman, pyhä kirjuri
 
Rakkaat mestarit, on elintärkeää, että ymmärrätte ne erilaiset vaiheet, joiden keskellä olette, sekä myös jotain siitä, mitä luultavasti koette tulevaisuudessa, kun kuljette näitä evoluutiotransformaation kriittisiä aikoja. Teidän on aika tehdä inventaari "henkisestä agendastanne", kun kehitytte heräämisprosessissa aloittelijan harjoituksista ja hyväksytte roolinne polun täysin "lentokykyisenä" opetuslapsena. Monia jumalaisia erivapauksia on annettu ja teillä, tavoittelevat valonkantajat, on enemmän apua ulottuvillanne kuin koskaan aiemmin.
 
Aiemmin olemme selittäneet, että on aika yhdistää Hengen tunneluonne Hengen älykkyyteen. Tunne- ja mentaalikehonne on edettävä tiedossa ja laajennuttava tietoisuudessa, kun pyritte yhdistämään, tasapainottamaan ja harmonisoimaan fyysisen, tunne- ja mentaalikehonne, integroiden ylisieluitsenne monia puolia. Tarkastelemme uudelleen joitain entisiä viisausopetuksia ja tulevaisuudessa kuukausiviesteissä kerromme enemmän niistä kehittyneistä opetuksista, joita olemme antaneet rakkaalle viestintuojallemme.
 
TIEDON VALOTAAJUUKSISTA TULEE VIISAUDEN VALOA:
TIETO = PERSOONAVALO **VIISAUS = SIELUVALO **INTUITIO = SYDÄNVALO
 
Puhdas valosubstanssi sisältää kosmista älykkyyttä, mikä taittuu Luojatietoisuuden moniksi säteiksi. Kaikki luominen on Ylin Luoja, joka sallii itseään ilmaistavan rajattomissa muotovariaatioissa. Jokainen teistä on yksi noista variaatioista. Teidän on opittava keskittymään sisäiseen maailmaanne tai sielun pyhäkköön.
 
Sielulla, fyysisellä astialla ja erityisesti mielellä on omat rytmiset syklinsä ja agendansa. Sielun halu keskittyy valaistumiseen. Mieli keskittyy informaation saamiseen ja säilyttämiseen. Fyysinen keho keskittyy kokemaan aistien kautta. Ihminen kokee jatkuvasti kasvun, pysähtymisen ja lahoamisen syklejä, mikä tekee tietä uudelle kasvu- ja laajentumissyklille. Mestari kääntyy sisäänpäin ja pyrkii parempaan elämänlaatuun, kun taas heräämätön sielu etsii ulkoa ärsykkeitä ja tyydytystä nautinnollisten ja fyysisten aistimusten ja aineellisen omistamisen kautta.
 
Rakkaus ulkoisena fokuksena, teidän ulkopuolellanne, tuo aina haavoittuvuuden tunteen ja jatkuvan tarpeen jonkun tai jonkin antamasta vahvistuksesta. Rakkaus sisäisenä fokuksena, joka heijastuu ulospäin, on jatkuvaa itsensä vahvistamisen ja hyväksymisen virtaa, ja pyritään aina yhdistymään enemmän tähän autuaaseen ykseyden ja harmonian tunteeseen kaiken luomisen kanssa ja heijastamaan sitä.
 
* Teidän ja toisten valotyöntekijöiden on aika ymmärtää, mihin sovitte tässä suuressa kosmisessa laajentumis- ja evoluutiotapahtumassa. Nyt on se aika, johon olette valmistautuneet tässä ja monissa entisissä elämissä. Teitä uskollisia, jotka pyritte saavuttamaan itsemestaruuden, jotta teistä voi tulla valon maailmanpalvelijoita, tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Nyt on aika julistaa: "Pyrin tulemaan ROHKEAKSI VALONKANTAJAKSI, niin että voin vetää puoleeni maksimimäärän Luojavaloa ja heijastaa sitä maailmaan ja koko ihmiskuntaan."
 
* Uusia väyliä avataan aivoissa, kun alatte avata valopaketteja ja historiaanne, mitkä on tallennettuna pyhän mielenne korkeamman ulottuvuuden tasoille. Kolmannen ja neljännen ulottuvuuden menneisyytenne vanhat väylät ja tuskalliset muistot alkavat haalistua ja havaitsette, että tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi muistaa menneiden elämienne epäonnistumiset ja kärsimykset. Emmekö ole kertoneet teille, että parannatte menneisyyttä, kun kuljette spiraalina tulevaisuuteen? Muistatte historianne ja kuka olette, mutta vain positiiviset ja harmoniset tapahtumat.
 
* Heräämishetki on, silloin kun kundaliinituli syttyy juurichakrassa ja liikkuu selkärankaa pitkin chakrajärjestelmän läpi ja avaa korkeamman tietoisuuden seitsemän sinettiä. Ydinjatkos tai ylösnousemuschakra mitä joskus kutsutaan Jumalan suuksi, aktivoituu ja käpylisäke alkaa sykkiä ja toimia niin, kuin se alun perin suunniteltiin tekevän. Tämä vuorostaan avaa kruunuchakran tai valaistumisen lootuksen päälaella ja näin yhdistää säteilevään valopilariin, mikä perimmiltään johtaa Jumalitseen tai "minä olen" -olemukseenne. Kun muodostatte tämän yhteyden, olette muuttuneet iäksi. Hengen voimaantuminen alkaa virrata lävitsenne, kun alatte hankkia takaisin itsemestaruutenne sekä jumalaisen perintönne lahjat.
 
Ympyränlaki varmistaa, että lähettämänne värähtelymallit palaavat teille, samanlaatuisen energian (tai saman taajuusmallin värähtelyjen) kumuloituneen määrän kera. Olette energiapyörrekeskus, mikä on tehty niiden värähtelymallien pitkulaisista silmukoista, joita olette heijastaneet ulos maailmaan solaarivoimakeskuksenne kautta. Solar pleksuksenne on osuvasti nimetty, sillä aivan kuten maapallo saa kosmista energiaa aurinkokuntanne auringosta, myös jokainen teistä heijastaa elämänvoimaenergiaa omasta solaarivoimakeskuksestaan.
 
Kuvittele hetki itsesi maailmasi keskipisteenä. Olet voimalähde ja ajatuksesi, tekosi ja aikomuksesi säteilevät sinusta energiasilmukkoina, jotka yhdistyvät samanlaisen energian kanssa. Tuo energiaa voimistuu ja ilmentyy syyn ja seurauksen maailmaan ja sitten palaa luoksesi, vahvistaen todellisuuskuvaasi. Kehosi imee tuon energiaosuuden ja luo tuskaa ja kärsimystä tai iloa ja siunauksia taajuuksista riippuen. Loppuosa virtaa ulos takaasi ja luo toisia äärettömyysmallisilmukoita, samalla kun jäämä virtaa vähitellen aurakenttääsi ja henkilökohtaiseen luomispyörääsi. Teet jatkuvasti lisäyksiä henkilökohtaiseen todellisuuteesi maan päällä ja luot negatiivisen energian vankilaa tai valokulkuneuvoasi. Muista, että tulit maan päälle luomaan yhdessä Jumalvoiman kanssa. Miksi et käyttäisi tätä suurta tilaisuutta tullaksesi itsesi mestariksi ja mestarilliseksi kanssaluojaksi, niin että sinusta voi tulla aktiivinen osallistuja maapallon ja ihmiskunnan ihmeellisessä uudistumisessa?
 
UUTTA ALIJUURIROTUA KEHITETÄÄN JA TE, TÄHTISIEMENET, VALAISETTE TIETÄ.
 
KOKEILU: KULKEAKSENNE KESKIPOLKUA MUKAVASTI JA TEHOKKAASTI, TEIDÄN ON UUSIA KÄSITYKSIÄ ESITELTÄESSÄ KOKEILTAVA JA KATSOTTAVA, ONKO KÄSITYS KOHOTTAVA, VOIMAANNUTTAVA JA HYÖDYLLINEN, ENNEN KUIN HYVÄKSYTTE SEN TOTUUDEKSENNE.
 
* Miten uusi ajatus sopii nykytodellisuutenne puitteisiin? Onko se voimaannuttava? Voitteko hyväksyä käsityksen täysin ja varauksetta?
 
* Autatte muodostamaan uuden etiikkakoodin, uuden ja korkeamman moraalistandardin ihmiskunnalle. Te, tähtisiemenet, olette suostuneet olemaan esimerkkejä, kun ihmiskunnan tietoisuus herää kaikkialla maailmassa.
 
* On tärkeää, että kokeilette vasta kehittyneitä taitojanne, ennen kuin niistä tulee osa transformoitunutta ja voimaantunutta "sinua". Venytte ja kuormitutte yhdistyäksenne Luojavalon maksimimäärään ja käyttääksenne ja säteilläksenne sitä. Vaikutuksenne kasvaa eksponentiaalisesti, kun sielulaulunne värähtelytaajuudet jalostuvat ja voimistuvat.
 
KOKEMINEN: TEIDÄN ON KOETTAVA KAIKEN UUDEN INFORMAATION FYYSISET, MENTAALISET, TUNNE- JA ETEERISET PUOLET SEKÄ KAIKKI UUDET TAIDOT TAI LAHJAT, SILLÄ OLETTE SYVÄLLÄ YHDISTYKSEEKSI HENKI-IHMISEKSI TULEMISTA.
 
* Neljä alempaa kehojärjestelmäänne ovat olleet ristiriidassa toistensa kanssa tuhansia vuosia, mikä on ollut kaiken tuskanne ja kärsimyksenne sisäinen lähde.
 
* Edistyäkseen ylösnousemuspolulla ylöspäin, on ensin yhdistettävä fyysisen itsen monet puolet. Tämä on ensimmäinen askel korkeamman itsen monien puolien integroimisessa ja lopulta yhdistymisessä niihin moniin muihin sieluryhmiin, joiden kanssa olette kulkeneet tässä aliuniversumikokemuksessa.
 
* Joka kerta kun saavutatte uuden viisaus- ja säteilytason, aurakenttänne laajentuu automaattisesti ja suotuisa vaikutuksenne vahvistuu.
 
* On elintärkeää, että tarkastelette viimeaikaista menneisyyttänne säännöllisesti. Ovatko jokapäiväiset elämänkokemuksenne olleet harmonisempia kuluneena vuonna?
 
* Onko ollut vähemmän ristiriitaa tai väärinkäsitystä toisten kanssa?
 
* Koetteko suotuisampia tilanteita, kun teette päivittäisiä velvollisuuksianne ja toimianne?
 
* Ovatko ihmiset joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa, armollisempia, rakastavampia ja antavampia kuin menneisyyden ihmiset? Ovatko he vähemmän tuomitsevia, positiivisten ja kohottavien asenteiden kera?
 
* Olemme kertoneet teille aiemmin "voitte helposti nähdä niistä ihmisistä ja tilanteista, joita vedätte puoleenne jokapäiväisessä elämässänne, oletteko edistyneet värähtelytaajuutenne nostamisessa."
 
ITSEILMAISU: TE, TÄHTISIEMENET, RAKENNATTE SILTAA MATERIAALISEN MAAILMAN JA HENKIMAAILMAN VÄLILLE. TEIDÄN ON TARKOITUS VAALIA AINUTLAATUISTA ITSEILMAISUTAPAANNE JA SAMALLA PYRKIÄ KEHITTÄMÄÄN YKSEYSTIETOISUUTTANNE. TAVOITTEENNE ON TULLA PLANEETTAPALVELIJAKSI, HARMONIASSA NOPEASTI KASVAVAN MAAILMANPALVELIJARYHMÄN KANSSA. PALVELUHALUNNE ON OLTAVA AITOA JA VILPITÖNTÄ JA TEIDÄN ON PYRITTÄVÄ TÄYTTÄMÄÄN ENNALTA "MÄÄRÄTTY" TEHTÄVÄNNE SELLAISENA, KUIN SE PALJASTUU TEILLE.
 
* Teidän on tarkoitus toteuttaa henkilökohtaiset tavoitteenne. Kuitenkin ennen kaikkea omistautumisenne täytyy mennä siihen, mikä on kaikkien suurin hyöty.
 
* Erottelukyky ja hienotunteisuus ovat tärkeimpiä, kun saatte suurempia taitoja ja teistä tulee tehokkaampi maallisten asioiden ilmentämisessä. Korkeat ihanteet, keskittynyt aikomus, mielen selkeys ja sydänkeskeinen omistautuminen ovat itsemestaruuteen pyrkivän vihittävän toivottuja ominaisuuksia.
 
Matkanne alussa eheyteen tai pyhyyteen affirmaatiot auttavat teitä pyrkimyksessänne tasapainottaa ja harmonisoida värähtelymalleja neljässä alemmassa kehojärjestelmässänne: fyysinen, mentaalinen, tunne- ja eteerinen. Affirmaatiot auttavat teitä alitajuisen ja tietoisen mielenne uudelleenohjelmoinnissa ja muodostamaan uusia ohjenuoria elämiseen. Ensin teidän on pyrittävä tulemaan sydänkeskeiseksi ja sieluun keskittyneeksi. Teidän on palattava polariteetin/kaksinaisuuden hyväksyttyjen värähtelymallien asteikolle, niin että voitte päästä koreamman neljännen ja alemman viidennen ulottuvuuden ympäristöihin.
 
* Teidän on tärkeää ymmärtää, että kehitätte yksilöllistä aurinkovaloanne, mikä on heijastus omasta Jumalolemuksestanne.
 
* Ihmisen älyllisen ajatteluprosessin on kehityttävä kielen rajojen yli.
 
* Teitä odottaa inspiraation kautta valtava informaatiorunsaus.
 
* Teidän on kehitettävä intuitiokykyjä saadaksenne Kosmisen valoneuvoston viisautta. Se ei tule ulkopuoleltanne. Se pulppuaa omassa pyhässä mielessänne ja pyhässä sydämessänne. Teidän on kurkotettava tarttumaan siihen, sillä se ei tule alas maatasoille etsimään teitä.
 
* Kypsä henkisyys ei ole tiedostamatonta kokemista. Teidän on kehitettävä omavarainen jumaluus, minkä myötä hengitätte jatkuvasti Luojaolemuksen elämänhiukkasten tai timantinkovien hiukkasten rikasta praanahengitystä, niin että voitte vastaanottaa henkisen ylläpidon elämänvirrasta kahdeksannen chakran eli sielutähtenne kautta ja pyhän sydämenne takaportaalin läpi.
 
* Voimaannuttava äärettömyyshengitys avaa väyliä, jotka johtavat Luojatietoisuuden moniulotteisille tasoille. Teidän on laajennettava sisäistä perspektiiviänne, kun muutatte vähitellen ajattelu- ja havaintotapaanne tai -tilaanne.
 
* Luojan henkeä ei voi eristää. Henki tunkeutuu jossain määrin kaikkeen olemassaoloon.
 
Rohkeat sydämet, teidän on harjoiteltava ja kehitettävä niitä tekniikoita, jotka käynnistävät Luojavalon timantinkovien hiukkasten tai praanan virran ja lisäävät sitä. Luokaa valo- ja voimapyramidinne viidenteen ulottuvuuteen ja käyttäkää sitä. Harjoitelkaa ja käyttäkää usein äärettömyyshengitystä ja avatkaa näin ylösnousemuschakra ja sydämen takaportaali. Tehkää "binäärijärjestysharjoitus" ainakin kerran. On elintärkeää, että muodostatte henkilökohtaisen luomispyöränne perusmallin, jos teidän on tarkoitus tulla tehokkaaksi kanssaluojaksi aineelliselle tietoisuustasolle. (Selitetty kirjassa "Revealed Cosmic Truths - Book Five of AA Michael's Messages".)
 
Sitten kun olette tiukasti keskittynyt pyhään sydämeenne, nousette kaiken merkittävän epäharmonian yli. Kun elätte totuuttanne, luotatte itseenne ja pyritte aina puhumaan rakentavasti. Kun puhdistatte vääristymät siitä valopilarista, mikä yhdistää teidät korkeampiin maailmoihin, telepaattisesta ajatuskommunikoinnista tulee normi.
 
Polun vihittävänä teidän täytyy pyrkiä keskittymään positiivisiin tapahtumiin jokapäiväisessä elämässänne. Nousee aina joitain vaikeita asioita, kun pyritte harmoniseen olemistilaan. Tavoitteenne on ylläpitää jumalaisen välipitämättömyyden tila, kun etsitte korkeataajuuksista ratkaisua jokaiseen haastavaan tilanteeseen. Toisin sanoen, teidän ei ole tarkoitus jäädä kiinni siihen negatiivisuuskierteeseen, mikä säteilee aina sellaisesta ihmisestä tai tapahtumasta, mille antavat voimaa alemman taajuuden värähtelyt. Kiintymättömyys merkitsee, että te ette salli negatiivisten energialankojen lävistää henkihaarniskaanne ja saastuttaa aurakenttäänne.
 
Nostakaa sydämenne ja tietoisuutenne, rakkaat, ja tietäkää, että tulevaisuus on täynnä lupausta. Yhteisponnistusten avulla voitamme kaikki vastoinkäymiset. Nähkää lady Faithin ja oman olemukseni rakkausvalon ympäröivän teitä.
 
Tietäkää, että te ette ole koskaan yksin.
 
Olen arkkienkeli Mikael.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >