HomeViestejäAnna Johnson20.9.2010 - Faleekastrina - Avatkaa mielenne

20.9.2010 - Faleekastrina - Avatkaa mielenne

AVATKAA MIELENNE

Faleekastrinaa kanavoinut Anna Johnson (crystalchildmessages.typepad.com)
20.9.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen Faleekastrina Maan auttajaneuvostosta ja neuvostoni on yksi valtavasta määrästä neuvostoja, jotka auttavat maata. Se on vain piste, jos laskisitte jokaisen neuvoston tässä multiversumissa. Mutta olemme yksi harvoista neuvostoista, joissa on jäseniä kaikkialta multiversumista, jotka ovat tulleet yhdessä auttamaan yhtä tiettyä planeettaa.

Kaikkialla multiversumissa on universumeita ilman niitä käsitteitä, jotka pyörittävät tätä universumia, missä nyt olemme. Jokaisella universumilla on omat lakinsa, kuten aika tai gravitaatio, mutta ne ovat kaikki erilaisia. Jossain toisessa universumissa ei olisi aikaa tai gravitaatiota, olisi jotain muuta, muita lakeja joita emme voisi koskaan kuvitella olevan. Jokaisella universumilla on yksi sen Luovan mielen ajattelutapa, joka muodosti kaikki universumit.

Teidän on avattava mielenne. Mielenne avaamalla sallitte Luovan lähteen ilmaista itseään.

Matelijat ovat tämän maailman hallinnassa ja ne tekevät sen muodostamalla oppeja, perinteitä, kapea-alaisia lakeja, näkemyksiä ja toimintatapoja, jotka laittavat ihmismielen erilaisten rajojen häkkiin. Ihmisille opetetaan, että yksilöllisyyttä arvostetaan, mutta kenenkään ei sallita olla oma itsensä.

Kaikkia opetetaan kuin armeijan alokasleirillä: "Meidän on kaikkien oltava rivissä. Meidän on kuljettava yhdessä ruodussa toistemme takana. Kukaan ei saa astua ulos rivistä. Meidän on oltava samaa maata. Meidän on rohkaistava ihmisiä, jotka yrittävät astua ulos rivistä, että on parempi pysyä mukavassa, turvallisessa ja varmassa paikassa, missä kaikki on selvitetty." Mutta voin kertoa teille varmuudella, että maan päällä ei ole mitään selvitetty.

Teidän on päästettävä irti pelosta ja käsitettävä tästä näkökulmasta, ettei asioita voi oikeasti olla selvitetty. Olette Matelijoiden hallintajärjestelmässä, missä teille on opetettu tietyt totuudet. Teille on esim. vakuutettu, että miesenergia on seurallisempi tai aggressiivisempi, että naisenergia on vastaanottavampi.

Teille vakuutetaan, että hyvä merkitsee kaiken voitavanne tekemistä auttaaksenne ihmisiä, jotka eivät auta itseään, mutta hyvin usein ainoa asia, mikä auttaisi heitä kasvamaan, olisi käsittää, että heidän on seistävä omilla jaloillaan, koska kukaan ei auta heitä. He oppisivat luottamaan itseensä ja he rikkoisivat karmallisia tapoja, joita heillä on ollut hyvin pitkään. Sen sijaan he opettelevat edelleen manipuloimaan ihmisiä säälimään ja auttamaan heitä. Ihmiset oppivat pärjäämään ilman ja että on parempi antaa kaikki jollekin, jolla ei ole mitään, mutta he aiheuttavat tällä vain sen, ettei heillä itselläänkään ole mitään.

Hyvin monet käsitteet maatasolla ovat Matelijoiden kontrolloimia. Ilmaisu on ollut jäykkää tällä planeetalla ja uusia näkökulmia ja uusia ajatuksia on pidetty pinnan alla eikä niiden ole sallittu tulla ihmisten tietoiseen mieleen. Mutta nämä paikat ovat tulossa esiin, nämä muistot ja nämä asiat, joita olette oppineet ennen tulemistanne tänne maatasolle. Asiat joista ymmärrätte, että te ette voi selittää niitä, koska teille ei ole opetettu niitä kirjoista eikä kukaan ole kertonut niitä teille. Ja jokaisen sisällä on jotain, joka yrittää tulla muistetuksi ja joka haluaa paeta rajoistaan - tulla vapautetuksi siitä vankilasta, että kaikki on selvitetty.

Teillä ei ole asiat selvitettynä. Päästäkää irti pelosta. Päästäkää irti ja sallikaa itsenne päästä tietoiseen mieleen muistamalla, että tässä näkökulmassa asiat, joita teille on opetettu, ovat auttamassa teitä etsimään totuutta ja löytämään sen, mutta teidän on ensin ymmärrettävä, että monien totuuksienne on pudottava pois.

Aidolla ihmisellä on avoin mieli. Ihminen on utelias ja etsii aina totuutta, on aina aulis päästämään irti totuuksista, jotka se on hyväksynyt aiemmin, ja se on aina aulis oppimaan toisilta, tarkastelemaan itseään ja muuttumaan. Se käsittää, miksi on täällä, miksi se tuli tähän näkökulmaan: se tuli tähän paikkaan nähdäkseen, voisiko se tästä näkökulmasta oppia kääntymään sisään, näkemään itsensä, löytämään todellisen luonteensa kaikkien näiden fyysisten asioiden keskellä. Se tuli tänne kääntyäkseen sisäänpäin, kääntyäkseen sisäänpäin ja kääntymällä sisäänpäin kaikki on siellä. Mitään ei ole ulkopuolella jossain kirjassa. Se on sisällänne. Kaikki on sisällänne.

Teidän on käännyttävä sisäänpäin. Jos ette voi löytää tietoa sisältänne, teillä ei ole sitä koskaan. Tämä osanne, tämä syvä ja alitajuinen osanne ei ole unohtanut, mitä se tiesi ennen tulemistaan tänne, ja siihen teidän on yhdistyttävä. Teidän on jatkuvasti sanottava itsellenne: "Kuka on todellisuuteni? Mitä todellisuuteni tekee? Mitä todellisuuteni haluaa tehdä? Mitä todellisuuteni haluaa sanoa? Mitä todellisuuteni tietää aidosta luonteestaan?"

Teidän on jatkuvasti meditoitava aitoa luontoanne. "Mitä ovat todelliset ajatukseni? Mitä asioita todella haluan? Tiedän, mitä minut on opetettu haluamaan, mutta on muutakin ja minun sallitaan haluta sitä."

Ette tulleet tänne ollaksenne rajoitettuja tai hillittyjä. Tulitte tänne, että näiden rajojen keskellä voisitte oppia olemaan itsenne, ja löytämällä itsenne ja virittymällä omaan korkeampaan taajuuteenne muutatte maailman kudosta ympärillänne. Siitä tulee paikka, missä aitoja ideoita ilmaistaan, missä Jumalalähde toimii vapaasti, missä kaikkia uusia ideoita kannustetaan, missä ihmiset ovat olemassa henkistä, älyllistä ja tunnepuolen kehittymistä varten ja he ovat harmoniassa toistensa kanssa.

Opettelemme kaikki olemaan rauhassa ja harmoniassa toistemme kanssa. Opettelemme kaikki olemaan tuomitsematta toisiamme, koska opettelemme olemaan tuomitsematta itseämme. Ja jos lakkaatte tuomitsemasta itseänne, sallitte korkeampien puolienne tulla tietoiseen mieleenne, koska ne tietävät olevansa hyväksyttyjä. Ja sitten niiden energiat alkavat integroitua kanssanne tietoisesti ja te transformoidutte ja ihmisrotu palaa alkuperäiseen taajuuteensa. Siitä tulee enkeli-ihmisrotu, millä ei ole sairautta eikä sotaa, mikä ei manipuloi eikä kontrolloi toisia, vaan toimii rauhassa ja harmoniassa. Kun päästämme irti pelostamme, teemme tämän.

Kun päästämme irti puutteen pelosta, olemme automaattisesti harmoniassa toistemme kanssa, koska emme tarvitse kenenkään muun energiaa. Jos ette tarvitse jonkun toisen energiaa, teillä ei ole mitään tarvetta kontrolloida häntä. Hän on vain siinä ja te olette siinä ettekä tarvitse mitään toisiltanne. Ja ne jotka eivät ole tarvitsevuuden tilassa, eivät koskaan sodi toistensa kanssa. He seisovat rinta rinnan, täysin tasavertaisina ja heillä on kaikki tarvitsemansa. He ovat täysin vapaita ja yhteydessä Jumallähteeseensä, jolta ei puutu mitään.

He eivät tarvitse sotaa. He eivät tarvitse pelkoa. He eivät tarvitse taistelua, koska he eivät tarvitse toistensa energiaa. He ovat löytäneet kaiken tarvitsemansa sisältään. He ovat rauhassa sisällä ja näin he ovat löytäneet rauhan ulkopuolelta, maailmasta ympärillään. Kaikki heidän ympärillään toimivat harmoniassa, kun nämä ovat heidän lähellään, koska silloin kun joku on harmoniassa ja rauhassa kaikissa ulottuvuuksissaan, hän voi vetää ympärillään olevista ihmisistä vain niitä ulottuvuuksia, jotka ovat myös harmonisia.

Me olemme rauhassa kanssanne ja jos luet tätä viestiä, vedät värähtelyysi jotakuta, joka on täysin harmoniassa kanssasi. Vedät puoleesi jotakuta, joka haluaa sinun laajenevan ja kasvavan. Vedät puoleesi jotakuta, joka hyväksyy sinut sellaisena, kuin olet, joka näkee sinut, kaikki osasi, myös korkeamman luontosi ja ne paikat, jotka sinussa etsivät ilmaisua, ja hän hyväksyy ne. Ja tätä vedät värähtelyysi juuri nyt. Jollain tasollasi olet täysin harmoniassa itsesi kanssa.

Toteat vain: "Olen yhteydessä siihen osaani, joka on harmoniassa itsensä ja kaiken kanssa", ja olet automaattisesti tuossa ulottuvuudessasi. Sitten ehdotat itsellesi: "Päästän irti kaikesta kontrollista ja astun siihen osaani, joka on rauhallinen", ja olet automaattisesti tuossa ulottuvuudessa ja ne ulottuvuudet jotka pidättelevät sitä, alkavat vapautua tunne- ja mentaalikehostasi.

"Asetun riviin korkeamman luontoni kanssa. Se ohjaa minua. Asetun riviin Jumallähteen kanssa. Minulla on kaikki, mitä tarvitsen. Minulta ei puutu mitään. Asetun linjaan niiden osieni kanssa, joka ovat harmoniassa itseni ja kaiken rinnallani olevan kanssa. Kaikki mitä on, on osa luovaa Jumallähdettä, ja näin minä myös olen niiden rinnalla ja sisällä. Olen harmoniassa kaikkien asioiden kanssa. Olen harmoniassa itseni kanssa."

Kun tämä korkeampi luonto tulee esiin, se transformoi tämän paikan värähtelyn, ja meidän on jatkuvasti tehtävä työtä laajentaaksemme mieltämme, kasvaaksemme ja oppiaksemme lisää korkeammasta luonnostamme. Ja meidän päästettävä irti osista, jotka eivät enää toimi, käsittäen, että olemme enemmän, kuin mitä olemme ajatelleet, eikä ole mitään loppupistettä. On aina seuraava ulottuvuus, samoin kuin numeroissa. Voitte jatkaa ja jatkaa ja jatkaa laskemista. Niin on myös ulottuvuuksien osalta. Niin on Jumalan osalta.

Ei ole koskaan loppupistettä. Voitte aina oppia vielä lisää. Voitte tulla aina paremmaksi, laajentaa mieltänne ja transformoitua. Ei ole loppupistettä. Ei ole koskaan niin korkeaa ulottuvuutta, ettei se voi kehittyä. Ei ole koskaan niin korkeaa huippua, ettei sen yläpuolella ole vielä jotain, jotain mihin katsoa ylöspäin. Meistä tulee ikuisesti rakastavampia, me kasvamme ja opimme ikuisesti, koska Jumallähde oppii aina, tulee aina vain tietoisemmaksi itsestään ja olette osa tuota tietoisuutta ja olette heräämässä nyt.

Heräätte aina vain enemmän. On aina jotain parempaa. On aina uusi horisontti eikä ole koskaan tylsyyttä tai samanlaisuutta, silloin kun astumme universumin virtaan. Se tuottaa aina uusia kokemuksia, uusia käsityksiä joita se ei ollut ajatellut ja ne ovat sen mielessä. On siis mahdollista yhdistyä kaukaisen universumin tietoon, jos vain laajennatte mielenne kapasiteettia oppimaan sen.

Ymmärtäkää, ettei mikään ole koskaan maallista Matelija-ajattelutavan ulkopuolella. Ei ole sellaista kuin samanlaisuus. Kukaan ei ole samanlainen. Olemme kaikki ainutlaatuisia luovan lähteen muotoja, joilla on jotain sanottavaa, mikä eroaa kaikista muista ihmisistä. Olemme jokainen ainutlaatuista värähtelyä ja meistä on tulossa tietoisempia omasta värähtelystämme. Sen valkenemiseksi meidän on alettava hyväksyä se täysin - mitä ikinä se onkin.

Namaste.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >