HomeViestejäMark Kimmel9.6.2013 - Kolme valintaa

9.6.2013 - Kolme valintaa

KOLME VALINTAA
 
Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)
9.6.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Hyvää huomenta, Adrial.
 
Hyvää huomenta, Mark. Tiedätte jo osan siitä, mitä haluamme tuoda julki tänään. Aloitetaanko?
 
Kyllä, ole hyvä. On aina ilo kuulla teistä.
 
Te - ja puhun tässä kaista maan ihmisistä, niistä jotka lukevat näitä sanoja ja niistä jotka eivät lue - olette nyt transformaatioajassa. Se ei ole kyseenalaista, tekeekö maapallo ja sen ihmiset siirtymän, vain tapahtumien kulku jää nähtäväksi.
 
Jollain tietoisuustasolla käsitätte, etteivät nämä ole tavallisia aikoja ja että muutoksia tapahtuu kaikkialla ja monissa elämänne puolissa. Teidän täytyy vain katsoa suurehkojen maanjäristysten määrää ympäri maailmaa, lisääntynyttä vulkaanista aktiivisuutta, epätavallisen suuria ja vuodenaikaan nähden poikkeuksellisia tornadoja ja energiapurkauksia auringostanne tai taloudellista ja poliittista kaaosta, mikä jatkuu monissa maissa.
 
Tätä taustaa vasten jokaiselle ihmiselle esitetään kolme vaihtoehtoa:
1) Vastustaa tai olla piittaamatta muutoksista ja siitä, mitä on tulossa.
2) Virrata muutosten mukana.
3) Ottaa vastuu omasta elämästään.
 
Minäpä selitän lisää. Ensimmäinen tapaus ovat ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä nykyelämäänsä. Ovat he sitten mukavissa olosuhteissa tai onnettomia ja kieltäytyvät katsomasta toisia tapoja elää, kaikki päättävät pysyä omalla mukavuusalueellaan. Jotkut ovat varakkaita ja vaikutusvaltaisia ja he uskovat omaisuutensa ja asemansa vievän heidät läpi ajankohtaisista muutoksista. Toiset ovat niitä, joita on vaurioittanut päihderiippuvuus, muut haitalliset tavat tai elämänolosuhteet ja he ovat haluttomia tai kyvyttömiä muuttumaan. Toiset eivät yksinkertaisesti näe vaihtoehtoa nykyelämälleen: "On aina ollut tällaista ja aina tulee olemaan." Riippumatta siitä vastustavatko nämä ihmiset muutoksia vai ovat piittaamatta niistä, he valitsevat pysymisen kolmannessa ulottuvuudessa.
 
Toisessa kategoriassa ovat ne, jotka näkevät muutokset ja päättävät mennä sen mukana, mitä tahansa tulee. Heidän asenteensa on "Tiedän asioiden muuttuvan. En ehkä pidä niistä, mutta luotan, että minusta huolehditaan" tai "Tiedän muutoksia tapahtuvan minussa ja ympäristössäni. Nautin, kun katselen muutoksia ja luen niistä ja upeasta elämästä edessäni. Tiedän, että minulla tulee olemaan kaikki ok." Nämä ovat valmistuneet neljänteen ulottuvuuteen.
 
Kolmannessa kategoriassa ovat ne, jotka ottavat vastuun omasta elämästään ja haluavat pysyä muutosaaltojen harjalla. He transformoivat joka päivä kurinalaisesti itseään korkeammille värähtelytasoille, edistääkseen ylösnousemustaan viidenteen ulottuvuuteen. He oivaltavat tulevien muutosten laajuuden ja valmistautuvat aktiivisesti ottamaan täyden hyödyn edessä olevasta ihmeellisestä elämästä. He eivät odota suotuisten tapahtumien pyyhkäisevän heitä mukanaan tai jonkin ulkopuolisen voiman pelastavan heitä. He ottavat oman ylösnousemuksensa riskin. He tietävät täysin hyvin, että eläminen viidennessä ulottuvuudessa on vaativaa sekä iloista ja onnellista - suuressa määrin he jo elävät siinä, mitä on tulossa.
 
Ensimmäisestä kategoriasta sanoisimme, että he hyvin luultavasti pysyvät kolmannessa ulottuvuudessa, kunnes maapallon värähtelyt ovat sellaiset, että he eivät enää siedä niitä. Tuossa kohtaa he lähtevät kehostaan.
 
Toinen ryhmä jää jollekin neljännen ulottuvuuden tasolle ja heitä työnnetään hitaasti ylöspäin. Aikanaan he saattavat ylösnousta viidenteen ulottuvuuteen, jos he elävät riittävän pitkään ja selviytyvät transformaatiotapahtumista.
 
Kolmas ryhmä elää jo viidennessä ulottuvuudessa, kun muutokset pyörivät heidän ympärillään. He näkevät itsensä oman elämänsä luojina ja näin käsittävät, että luodakseen rakkaudesta heidän on kontrolloitava jokaista ajatusta, jokaista tunnetta, jokaista sanaa ja jokaista tekoa joka hetki.
 
Tähän meidän on lisättävä, että joulukuun 2012 tapahtumat kiihdyttivät transformaation kaikkia puolia: kolmannen ulottuvuuden perusta poistettiin. Tie korkeampiin ulottuvuuksiin on nyt avoin kaikille, jotka päättävät ylösnousta. Lisäksi aika romahtaa, niin että kaikki vaikuttaa tapahtuvan nopeammin.
 
Ankkuroituna korkeammat värähtelyt muuntavat hiilipohjaisen ihmiskehonne kristallimuotoon. Tähän liittyy muutoksia aivoissanne ja kaikissa muissa sisäelimissä. Mentaali-, tunne- ja henkikehonne integroidaan uudeksi ihmeelliseksi yksiköksi. Taas kerran, tämän tekeminen vaatii aktiivista osallistumista jokaiselta yksilöltä.
 
Näette maapallon muuttuvan vähitellen pitkän jakson kuluessa, kun viidennen ulottuvuuden fyysinen muoto seuraa tiukkaa kolmatta ulottuvuutta. Emme näe jyrkkiä muutoksia, kuten aiemmin ennustettiin - ja jotkut edelleen ennustavat - emmekä näe sellaisia muutoksia, joita tapahtui Atlantiksen romahtaessa. Näemme muutoksia pitkällä jaksolla.
 
Adrial, tämä on suuri muutos.
 
Kyllä, Mark, joulukuun tapahtumat muuttivat monta asiaa, merkillepantavimmin avasi kosmoksessa portit moniin ulottuvuuksiin kaikille fyysisessä muodossa. Tämä on nyt kaikkien ihmisten ulottuvilla. Maapallon transformaatio oli käännekohta, mitä kaikki olivat odottaneet.
 
Voimmeko hypätä kolmannesta ulottuvuudesta viidenteen?
 
Ei, jokaisen täytyy viettää jonkin aikaa neljännessä ulottuvuudessa. Ihmisen fyysinen, mentaali- ja tunnekeho eivät kestä suoraa hyppäystä kolmannesta ulottuvuudesta viidenteen. Yksilön siirtäminen tiukasta kolmannesta ulottuvuudesta suoraan viidenteen ulottuvuuteen repisi kappaleiksi hänen fyysisen kehonsa ja myös mentaali- ja tunnekehonsa.
 
Miltä teknologiakehitys näyttää?
 
Näemme, että teknologiassa tapahtuu suuria hyppäyksiä, sitten kun keskitytään rajattomaan viidenteen ulottuvuuteen. Tiukkaan kolmanteen ulottuvuuteen perustuvilla teknologioilla ei ole sijaa uudella maapallolla. Teknologiat jotka hyödyntävät viidennen ulottuvuuden virtaavuutta ja ykseyttä maan kanssa, kukoistavat. Tähtiveljenne ja -sisarenne ovat valmiina auttamaan teitä transformaation jälkeen.
 
Siis mikään ei sellainen kestä, mikä on rakennettu kolmannen ulottuvuuden tiukalle alustalle?
 
Juuri niin, mitään kolmannesta ulottuvuudesta ei jää, sitten kun maapallo ja sen ihmiset ovat ottaneet vastaan viidennen ulottuvuuden.
 
Miten kauan se kestää?
 
Lineaarisessa ajassanne mitattuna näemme sen vaativan 50-100 vuotta.
 
Entä ne suhteet joita ihmisillä on toisten kanssa ja jotka muodostuvat kolmannen ulottuvuuden perustalle?
 
Ne eivät jää henkiin. Uudet tavat liittyä toisiin, jotka perustuvat rakkauteen, rauhaan, kiitollisuuteen, henkilökohtaiseen voimaan ja ykseyteen, ovat tulevaisuutta. Pelkoon, väkivaltaan, pakkoon, ahneuteen tai statukseen perustuvat suhteet eivät selviydy transformaatiosta viidenteen ulottuvuuteen.
 
Luulen, että alan tajuta. Tämä vaatii minulta perspektiivimuutosta. Ensin uskoin, että kaikki muuttuisi hetkessä. Nyt kerrotte minulle, että se on asteittaista. Luulen, että dramaattinen muutos olisi saattanut olla helpompi.
 
Siirrytäänpä nyt siihen ihmeelliseen polkuun, mikä odottaa kaikkia, jotka päättävät syleillä tätä transformaatiota. Viidennen ulottuvuuden korkeammat värähtelyt integroituvat jokaisen ihmisen kehoon maan päällä, joka niin valitsee. Sitten kun tämä transformaatio on valmis, ihmiskehonne saa monia uusia toimintoja ja täysin uuden todellisuuden. Elämässänne on luomista, telepatiaa, selvänäköisyyttä ja monia muita korkeampia ominaisuuksia. Lisäksi nautitte vuorovaikutuksesta kaikkien kosmoksen korkeammalla värähtelevien olentojen kanssa.
 
Polku edessänne on poikkeuksellinen. Se on polku, mitä ei ole koskaan ennen kuljettu: koko planeetan väestön henkiinherääminen kolmannen ulottuvuuden pimeydestä. Polku viidenteen ulottuvuuteen ylösnousemiseen on nyt avoin kaikille ihmisille. Tämä merkitsee, että planeetallanne kaikilla on tilaisuus laittaa sivuun kolmannen ulottuvuuden kaksinaisuus, väkivalta ja tuomitseminen. Kyllä, tämä tilaisuus on nyt avoinna kaikille ja on paljon helpompaa ylösnousta kuin silloin, kun kolmannen ulottuvuuden tahmeus oli täysivoimaista.
 
Se on prosessi, missä nuoret voittavat vanhempiensa tiukkuuden. Se on prosessi, minkä kärjessä ovat valotyöntekijät ja tiennäyttäjät. Mutta siitä tulee todellisuutta ja maapallo säteilee taas kerran Kristus-valoa, säteilee kuin tähti omaa valoaan eikä vain heijasta aurinkonne valoa.
 
Maapallosta tulee paratiisi, missä monia ympäri kosmosta - fyysisiä ja ei-fyysisiä - vierailee. Teitä, maan ylösnousseita ihmisiä, kunnioitetaan kosmoksessa kaikkien keskuudessa siitä, mitä olette saavuttaneet: transformoineet fyysisen kehonne kolmannesta ulottuvuudesta viidenteen. Ja matkustatte helposti kaukaisille planeetoille ja kaukaisiin galakseihin. Selitetäänpä lisää.
 
Tänään KAIKKI planeetallanne ovat kokeneet Kristus-energian. Useimmat eivät ole tietoisia tästä upeasta tapahtumasta, mutta silti se on tehty. Niille jotka odottavat Jeesuksen paluuta - se on tapahtunut ja mitä poikkeuksellisimmalla tavalla: Kristus-valo on laitettu planeetan jokaisen ihmisen sydämeen. Se on vuorostaan laittanut sen planeetan sydämeen. Tämä suuri urotyö saavutettiin monien taivaallisten olentojen ja planeettanne valotyöntekijöiden yhteistyöllä.
 
Älkää odottako planeettanne ja sen ihmisten täydellistä uudistumista välittömästi, sillä useimmat eivät tiedosta tätä upeaa tapahtumaa. Kuitenkin valo palaa kirkkaasti kaikkien sydämissä. Jokainen ihminen näkee jonkin omassa elämässään muuttuvan. Jokainen näkee jonkin ympäristössään muuttuvan. Suurimmat muutokset tapahtuvat kaikkien sydämissä. Katsokaa sisäänne ja nähkää, oletteko erilainen kuin ennen.
 
Jos katsotte puolihuolimattomasti medianne kuvaamia tapahtumia, näette harvoja muutoksia. Jos kuitenkin tutkitte sitä lähemmin, näette, että muutoksia tapahtuu, kun totuus ilmestyy esiin. Totuus muutamien vallasta ja ahneudesta verrattuna monien tarpeeseen. Totuus harvoista jotka kontrolloisivat monien elämää. Muutamien arviointi monien perusihmistarpeita vastaan. Kaikki ihmiset ovat veljiä ja sisaria. Jokainen ansaitsee tulla kohdelluksi sellaisena. Kukaan ei ole vähäisempi tai suurempi kuin toiset. Kukaan ei ole etuoikeutettu, vaikka he voivat pitää itseään sellaisena. Arvoa ei mitata vallalla tai varallisuudella. Arvo mitataan ilolla, rakkaudella, onnellisuudella ja sisäisellä rauhalla.
 
No niin, Mark, puhutaanpa henkilökohtaisesta transformaatiostasi. Näemme sinun etenevän nopeasti sisätasolla. On hyvin mielenkiintoista nähdä muutokset kehossasi ja se, miten ne ilmentyvät tavoissasi ilmaista itseäsi toisille. Näytät tosiaan tietä korkeampaan tietoisuuteen kääntymällä sisäänpäin ja olemalla riippumaton ulkoisista lähteistä sen vahvistamisessa, kuka olet ja mitä tapahtuu. Tämä vahvistaa luottamustasi henkilökohtaiseen arvoosi ja ainutlaatuiseen matkaasi.
 
Luotamme, että näet nyt sen tarkoituksen, miksi inkarnoiduit tähän maailmaan tällä kertaa. Olet elintärkeä osa, kuten monet muut, maapallon johtamisessa pois siitä pimeydestä, missä se on ollut monta aionia. Tämä ei tee sinusta parempaa kuin toiset, ainoastaan ensimmäisenä polkua kulkevan.
 
Kuten sanoimme, niiden tapahtumien mitä olette nähneet viime vuoden joulukuusta saakka, kiihtyminen jatkuu tämän vuoden loppuosan ja sen yli. Tämä saa aikaa maan ja ihmiskunnan transformaation. Älkää odottako mitään suurta tähtiveljienne ja -sisartenne esittäytymistä, ennen kuin suuri osa tästä on saatu loppuun. Planeetan ulkopuolisten fyysisten olentojen saapuminen aiheuttaisi liikaa pelkoa eikä pelko edistäisi positiivista lopputulosta. Sen sijaan heidät pidetään hallinnassa ja he antavat energiansa auttamaan kaiken positiivista transformoitumista.
 
Olen Adrial, tämän universumin taivaallinen, ja puhun kollektiivin puolesta. On ollut ilo kommunikoida kanssanne. Siunausta.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >