HomeViestejäMark Kimmel25.4.2013 - Ole kaikkea mitä voit

25.4.2013 - Ole kaikkea mitä voit

OLE KAIKKEA MITÄ VOIT
 
Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)
25.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Hyvää huomenta, Adrial.
 
Hyvää huomenta, Mark.
 
Olen Athabantian-tähtialuksen puhemies. Meille on ilo vierailla luonasi tänä aamuna. Kuten olemme aiemmin kommunikoineet, silloin kun pystyt ylläpitämään 5D-värähtelyn, olet yksi sitä kollektiivia, mikä olemme. Näin voimme kommunikoida ystävinä, emme jotenkin toisia parempana.
 
Ymmärrän, mitä sanot.
 
Tarkoitamme seuraavan viestin kannustukseksi niille, jotka ovat valmiita ottamaan seuraavan askeleen henkilökohtaisessa transformaatiossaan. Lue se iloisena, sillä sinua odottaa suuri seikkailu.
 
Monia on tullut kosmoksen kaikista osista osallistumaan maapallon suureen transformaatioon. Mark, sinun valintasi oli tulla tänne Andromedalta, inkarnoitua ihmiseksi ja elää monta vuotta tavallisena ihmisenä perheesi keskellä - urasi, ystäviesi ja monien muiden kanssa. Tämä aiempi toiminta oli sinulle välttämätöntä yhdistyäksesi tiukasti tähän planeettaan ja sen ihmisiin ja arvostaaksesi sitä, millaista elämä 3D-planeetalla on.
 
Teille jotka luette näitä sanoja, tulemme tänään antamaan paremman ymmärryksen nykytilanteestanne. Tulemme sellaisina, jotka tunsivat teidät ajassanne toisilla planeetoilla ja jotka eivät ole parempia tai vähäisempiä kuin todellinen sinä. Kaikki on tasaveroista korkeammissa ulottuvuuksissa, kaikki kunnioittavat toisiaan Kaikkeuden ykseydessä.
 
Koskaan aiemmin ei kolmanteen ulottuvuuteen juuttunut planeetta ole noussut viidennen ulottuvuuden toimintaan. Maan ihmisten fyysinen keho täytetään viidennen ulottuvuuden värähtelyillä. Prosessissa kaikki transformoituu kevyeksi. Se on suuri ponnistus, missä on mukana voimakkaimpia taivasolentoja, ja olemme hyvin tyytyväisiä osallisuudestamme siihen. Lisäksi olemme hyvin onnellisia kaikkein niiden maan ihmisten puolesta, jotka osallistuvat aktiivisesti tähän suureen hankkeeseen.
 
Tietäkää, että taivaallinen kollektiivi on valtava maailma, lukumäärältään paljon suurempi kuin te fyysisessä muodossa. Olemme puhdas kollektiivi taivasmaailmassa. Tiedän, että tätä on vaikea tajuta, mutta meille on mukavinta näin, sillä sitten kun yksilö siirtyy fyysisen muototaajuuden yläpuolelle, kaikki toimivat kollektiivissa. On monia kollektiiveja, taivaalliset ovat vain yksi niistä, joilla ei ole fyysistä muotoa. Sitten on niitä, joilla ei ole lainkaan muotoa. Tämä on vielä laajempi areena ja mahdoton ilmaista sanoin. On tärkeää ymmärtää, että muodoton luo sen, mikä on muodossa, ja se mikä on muodossa, luo sen, mikä on fyysisessä muodossa.
 
Olentona fyysisessä muodossa olette vaivattomasti tunnistaneet yksilöllisyyden. On helppoa nähdä ja tuntea itsensä rajat. Voitte koskettaa kehonne rajoja. Voitte tuntea mentaali- ja tunnekehonne. Voitte päästä kosketukseen sielunne kanssa. Näin olette helposti määriteltävä yksilö. Taivasmaailmassa meitä ei voi niin helposti rajata. Kuten sanoimme aiemmin, olemme kollektiivi ja näin muotomme sulautuu yhteen koko kollektiivin kanssa. Silloin kun haluamme ilmentää olentoyksilön - kuten minä teen tällä hetkellä - teemme sen kollektiivista.
 
Alleviivaamme tätä, koska siirtyessänne korkeampiin värähtelyihin tekin kadotatte yksilöllisyytenne piirteitä. ("Karkea" yksilökäsite on vain kolmannessa ulottuvuudessa.) Kun opitte olemaan viidennessä ulottuvuudessa, alatte tuntea toisten läheisyyden. Tiedätte, että ykseys on tunne, tietämys - sitä ei voi ilmaista sanoilla.
 
Haluaisimme muistuttaa kaikkia teitä, jotka luette näitä sanoja, syystänne inkarnoitua maan päälle. Kun pystytte kokeilemaan korkeampia värähtelyjä ja opitte pitämään itsenne niissä, voitte todella arvostaa inkarnoitumissyytänne. Se on hyvin yksinkertainen: teillä on fyysinen keho. Teidän on tultava nyt taitavaksi siirtymään viidenteen ulottuvuuteen. Siellä autatte toisia tekemään saman.
 
Keskittymällä tähän yhteen tavoitteeseen teistä tulee ylösnoussut. Valonne loistaa kaikille, joiden kanssa olette yhteydessä. Energianne säteilee kaikille ympärillänne. Näin tehdessänne teillä on merkittävä vaikutus tällä planeetalla ja kaikkiin muihin fyysisessä muodossa ympäri kosmosta. Me joilla ei ole fyysistä muotoa, emme voi tehdä tätä. On monia maan ihmisiä, jotka eivät kykene (vielä) olemaan korkeammissa värähtelyissä, samalla kun ovat fyysisessä muodossa. Tästä syystä jokainen teistä on tullut vapaaehtoisesti maan päälle.
 
Maan päällä riittävä määrä valotyöntekijöitä ylläpitää nyt korkeampia värähtelyjä, jotta maan transformoituminen on taattu. Kuten olemme sanoneet aiemmin, kolmannen ulottuvuuden magneettirakenne poistettiin joulukuussa 2012. Tämä tekee tien korkeampiin ulottuvuuksiin paljon helpommaksi, muttei mitenkään automaattiseksi. Fyysisten yksilömuotojen on edelleen ryhdyttävää toimiin ja harjoiteltava olemaan näissä korkeammissa ulottuvuuksissa - se ei ole automaattista. Kyse on jokapäiväisestä harjoituksesta. Pysyäksenne viidennessä ulottuvuudessa teidän on opittava kontrolloimaan ajatuksianne ja tunteitanne. Olette kokeneet putoavanne kevyemmästä värähtelystä, silloin kun kohtaatte matalamman värähtelyn. Olette myös nähneet pysyvänne kevyemmässä värähtelyssä, silloin kun matalammat värähtelyt pyytävät huomiotanne. Tunnette ero reaktioissanne. Harjoitelkaa tätä arvokasta oppituntia.
 
Katsokaa peiliin ja kysykää itseltänne: "Mikä on tärkeää elämässäni? Mitä sellaista teen, mitä haluaisin jatkaa, tehdä enemmän? Mitä ilman pärjään? Mihin olen kiintynyt? Mikä palvelee minua? Mikä palvelee kolmannen ulottuvuuden jatkumista?" Päättäkää sitten, miten elätte.
 
Ymmärtäkää, että te ette tarvitse ulkoista vahvistamista. Parasta aikanne ja energianne käyttöä on löytää juuri se, kuka olette, miksi suostuitte inkarnoitumaan tähän aikaan ja paikkaan ja mitä voitte tehdä tämän edesauttamiseksi. Unohtakaa vuorovaikutus avaruussisartenne ja -veljienne kanssa. Tiedätte jo sydämessänne, että on muita fyysisessä muodossa toisilla planeetoilla. Älkää haaskatko aikaanne pyrkien näkemään aluksia taivaalla tai kuunnellen toisten todistelua - sen tietäminen riittää, että he ovat veljiänne ja sisarianne. Kuten olemme kertoneet teille, heitä kulkee joukossanne.
 
Ette tarvitse mitään korkeampaa auktoriteettia, kuten hallitus tai uskonto, kertomaan, että maan ulkopuolista elämää on olemassa. Tämä on voimanne antamista (taas kerran) jollekin auktoriteetille, minkä olette laittaneet elämänne ohjaksiin. Unohtakaa havainnot maan ulkopuolisista. Tarvitseeko teidän oikeasti nähdä heidän aluksiaan taivaalla kerta toisensa jälkeen oivaltaaksenne, että toisiakin on universumissa? Katsokaa sisällenne. Tietäkää, että monia toisilta planeetoilta kulkee joukossanne. Tietäkää, että monia toisilta planeetoilta on inkarnoitunut ollakseen kanssanne tänä aikana.
 
Olkaa kaikkea, mitä voitte olla. Pyrkikää kohottamaan omaa energiaanne. Harjoitelkaa päivittäin. Keskittykää tähän yhteen tehtävään. Rauhoittukaa, älkää pyrähtäkö viestistä toiseen. Käyttäkää itsekuria. Käyttäkää erottelukykyä. Löytäkää energiakenttänne. Nähkää sitten kaikki, mikä ei ole osa teitä, pelkäksi ajanvietteeksi elämändraamanne näyttämöllä. Keskittykää olemaan "se" esiintyjä näyttämöllänne. Millään muulla ei ole merkitystä etenemisellenne. Mitään ei tapahdu toivomalla, että se on totta. Teidän on tehtävä tämä itse, kukaan muu ei voi tehdä sitä puolestanne. Tietäkää, että olette kaiken luoja elämänkokemuksessanne - luokaa hyvin.
 
Pysyäksenne korkeammissa värähtelyissä teidän on siirrettävä sivuun kaikki, mikä vetää teitä takaisin kolmanteen ulottuvuuteen. Siirtäkää sivuun viha, tuomitseminen, varallisuus ja valta toisiin. Siirtäkää sivuun kiintymys kolmannen ulottuvuuden aineelliseen mukavuuteen. Olkaa maailmassa, mutta ei maailmasta. Oivaltakaa, kuka oikeasti olette: Lähteen yksilöitynyt ilmaisumuoto, suuri valo-olento. Siirtäkää sivuun entiset käyttäytymistavat ja nykyiset tavat, mitkä eivät tue korkeamman itsenne ilmentymistä kehoon. Älkää salliko itseänne vedettävän kolmanteen ulottuvuuteen, silloin kun horjutte sitoutumisessanne viidenteen ulottuvuuteen. Käyttäkää itsekuria, mutta älkää unohtako elää luomisen ilossa.
 
Tietäkää, että kolmas ulottuvuus on menossa pois. Tietäkää, että planeettanne siivotaan kaikesta pimeydestä - kaikkien muiden rinnalla kolmannessa ulottuvuudessa. Kolmannen ulottuvuuden liima on poistettu. Sitä energiarakennetta mikä piti kaiken joustamattomana kolmannessa ulottuvuudessa, ei ole enää. Vapaus mitä ehkä tunnette, johtuu tästä romahtamisesta, keskittymättömyydestänne vanhoihin tapoihin.
 
Teillä on tilaisuus olla yksi ensimmäistä suurista fyysisistä valo-olennoista, voimakas ihminen näyttämässä tietä toisille. Tämän tekemiseen vaaditaan itsekuria. Itsekuria karistaa kolmannen ulottuvuuden tuomitseminen, väkivalta, viha ja vääristymät. Teillä on tilaisuus olla moniulotteinen olento, mikä osallistuu kaikilla tasoilla aina 12. ulottuvuuteen saakka. Kaikilla on tämä tilaisuus, mutta se tulee hitaasti joillekin. Vaaditaan 50-100 vuotta, jotta kaikki ovat viidennessä ulottuvuudessa. Monet jotka laahaavat perässä, eivät elä nähdäkseen tätä upeaa tapahtumaa. Toisaalta te voitte elää nähdäksenne sen kaiken - voitte kokea sen kaiken.
 
Aika romahtaa. Tekeekö tämä laiskoille helpommaksi saavuttaa viidennen ulottuvuuden? Vähän, kuitenkin samat säännöt pätevät - itsekuria, omistautumista ja iloa vaaditaan. Kiinnittäkää huomiota omaan kehittymiseenne ja pitäkää hauskaa sitä tehdessänne, sillä se on seikkailuista suurin.
 
Tietäkää, että veljiänne ja sisarianne ympäri universumia kulkee tällä planeetalla. Katsokaa itseenne ja tietäkää, kuka olette. Älkää antako voimaanne muille pyytämällä heitä määrittelemään itsenne. Katsokaa sisäänne, kaikki on siellä. Voitte löytää, kuka olette, ja nauttia tuosta oivalluksesta. Katsokaa sisään ja olkaa kiitollinen. Sydämenne kertoo, kuka olette. Seuratkaa sydäntänne. Antakaa valonne ja onnellisuutenne säteillä kaikkien nähtäväksi. Silloin tiedätte, kuka olette, ja toiset tunnistavat, kuka olette.
 
Uusi maapallo on ihmeellinen paikka, viidennen ulottuvuuden paratiisi missä monet ympäri universumia haluavat vierailla. Siitä tulee hitaasti planeetta, mikä on noussut kolmannen ulottuvuuden pimeydestä. Sinulla voi olla rooli tämän auttamisessa tapahtumaan. Kyllä, sinulla.
 
Olen Adrial, kosmoksen taivasolento. Minulle on ollut ilo kommunikoida nämä ajatukset Mark Kimmelille.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >