HomeViestejäMark Kimmel11.11.2012 - Viides ulottuvuus

11.11.2012 - Viides ulottuvuus

VIIDES ULOTTUVUUS
 
Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)
11.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys. Kaikki Athabantian-alukselta joiden kanssa olet kommunikoinut viime kuukausina, ovat läsnä tänään: Justine, Moraine, Bren-Ton, Ro-Tan, Adrial ja Taught. Tulemme luoksesi kera suuren iloviestin teille ja meille. Tämän päivän viesti korvaa osan siitä, mitä olemme kommunikoineet aiemmin.
 
Radikaalisti uusi olemistapa on tulossa nyt esiin. Tämä lähiajan määränpää maaplaneetalle ja kaikille sen pinnalla on tulossa nyt tietoisuuteen. Tämä maan ja kaikkien sen asukkaiden transformaatio johtaa koko kolmannen ulottuvuuden radikaaliin transformoitumiseen koko luomakunnassa. Tämän tapahtumisesta ei ole epäilystäkään ja epäilemättä se vaikuttaa meihin Athabantian-aluksella. Näistä syistä olemme tänään puhumassa kanssanne.
 
Ymmärtäkää, että planeettanne ja kaikki sen asukkaat ovat transformoitumassa korkeampiin värähtelyihin. Nyt kokemanne fyysisen muodon joustamattomuus poistuu. Kaikki pelkopohjaiseen kolmanteen ulottuvuuteen liittyvä poistuu. (Huom. Teemme eron fyysisen muodon ja pelkopohjaisen 3D-vuorovaikutuksen välillä.) Uudessa värähtelyssään maasta tulee Luojan Kristus-planeetta, missä kaikki haluavat käydä ja/tai asua. Tässä uudessa viidennessä ulottuvuudessa olette täysin transformoituneet valo-olennoiksi, joiden fyysinen muoto on "nestemäinen".
 
Puhumme nyt kuukausista sitä ennen, kun saavutatte tämän kevyemmän muodon ja asutte kevyemmän maapallon pinnalla. Tänä aikana koette kaiken sen kuolevan, mikä luotiin pelkopohjaisen 3D-jäykkyyden mukaisesti. Sellaiset asiat kuin hallitukset, rahajärjestelmät, suuryritykset, oikeusjärjestelmät, terveydenhoitojärjestelmät ja uskonnot kuolevat pois. Niiden kuolema on ensimmäinen tekijä, mikä johtaa kaaoksen ja epävarmuuden aikaan ja siirtää fokuksenne pois henkilökohtaisista saavutuksista.
 
Välikuukausien aikana maan fyysinen muoto transformoituu kevyempään olomuotoon. Ympäristöänne ja fyysistä muotoanne ei pelkästään siirretä siihen, sillä sen tekeminen olisi vain vanhojen tapojen perusteella päättelemistä. Uudet olemistavat ilmestyvät esiin tavoilla, jotka sopivat kevyempään olotilaanne. Viidennen ulottuvuuden korkeammat värähtelyt integroituvat uuteen fyysiseen muotoonne, mikä luo uudentyyppisen ihmisen.
 
Monta vuotta maan ihmiset ovat tienneet, että suuri transformaatio olisi tulossa. He tunsivat sen, mutta eivät tienneet yksityiskohtia. Etsiessään lisätietoa he kaivoivat muinaiskirjoituksia, kuten Maya-kalenteri, ja viisaiden miesten ja naisten ennusteita.
 
Kolmannelle ulottuvuudelle todellisella tavalla monet näkivät pahimpia mahdollisia skenaarioita. Jotkut jotka vastaanottivat viestejä ei-ihmisiltä, maalasivat ennusteita massiivisista maamuutoksista. Kaikki nämä perustuivat pelkoon, mikä on luontaista 3D:ssä - pelkoon mihin he olivat uppoutuneet. Nekin ennusteet jotka olivat hyvää tarkoittavia, ennustivat maan fyysisen muodon vakavia uudelleenjärjestelyjä. Nämä pelkoon perustuvat ennusteet ovat toinen tekijä, mikä osoittaa vuoteen 2012 radikaalina siirtymäaikana ja tekee teille vaikeaksi keskittyä siihen, mikä on tärkeää.
 
Nyt kun 2012 on melkein loppu ilman mitään dramaattisia maamuutoksia, monet tietoiset ihmiset sanovat, ettei mitään tapahdu, että maapallon ennustettu transformaatio on toinen väärä hälyytys. "Elämä jatkuu niin kuin aina ennenkin."
 
Syvemmälle katsoen huomaatte muutoksia tapahtuvan: muutoksia ihmiskunnan perusrakenteessa; yksilöllisiä muutoksia niissä, jotka on alettu tuntea valotyöntekijöinä; muutoksia suhteissa ja polarisoitumista niihin, jotka jatkaisivat vanhoilla tavoilla, ja niihin jotka etsivät uutta polkua ihmiskunnalle.
 
Transformoitumisen rakentuminen vuoteen 2012 perustui viestien pelkopohjaiseen tulkintaan sekä väärään tulkintaan läsnäolevista avaruusveljistänne ja -sisaristanne pelastajina. Suurta osaa tästä ohjasi pimeä energia - kun sitä ei tapahtunut, se voisi taas kerran vahvistaa ihmismielien kontrollointia. Kuten olemme sanoneet aiemmin, emme tule pelastamaan teitä. Tämän odottaminen on kolmas tekijä, mikä tekee transformaationne viidennen ulottuvuuden olemistapaan vaikeammaksi teille.
 
Todellisuus on, että fyysinen muutos on asteittaisempi eivätkä tulokset ehkä ole mitään niiden ennusteiden kaltaista, mitkä perustuivat päättelemiseen kolmannen ulottuvuuden perusteella. Tämä ei olisi odottamatonta, koska melkein kaikki kanavoijat ovat parhaasta tarkoituksestaan huolimatta, tiedostamatta uppoutuneet kolmanteen ulottuvuuteen. Todellisuudessa vain vähän siitä, mikä koskee teitä, jää entiselleen, koska siihen ovat vaikuttaneet hyvin raskaasti ihmiskollektiivin 3D-energiat.
 
Toisiin kanavointeihin vaikutti hyvin suoraan pimeä energia. Tämä pätee sekä varhaisempiin että uudempiin viesteihin. Tämä selittää painottumisen ennusteisiin lyhyen aikavälin dramaattisista luonnonmuutoksista 2012 ja taianomaisista ratkaisuista. Kun valo on lisääntynyt planeetallanne, niin on tapahtunut myös pimeyden ponnistuksille. Ne ovat turhia, mutta se ei vähennä niiden vaikutuksia.
 
Olemme hyvin tyytyväisiä, että vedät nyt viidettä ulottuvuutta fyysiseen kehoosi, Mark. Olemme hyvin kiitollisia omistautumisestasi tähän hankkeeseen ja hyvin tyytyväisenä kutsumme sinua "veljeksi". Siksi suosittelimme, että lähdet mestarialkemiakoulutukseen, ja sen tulokset ovat olleet vielä paremmat, kuin olimme toivoneet. Muistele aikaasi matriisienergetiikan parissa, jolloin sinulle kerrottiin, että se mitä teit, tehtiin kaikille planeetalla. Haluamme laajentaa tätä ja kertoa, että se mitä teet nyt, tapahtuu koko luomakunnalle fyysisessä muodossa.
 
Tänä aikana yksi tärkeimmistä asioista on välttää tarpeetonta vuorovaikutusta kolmannen ulottuvuuden asioiden kanssa. Elokuva jonka näitä hiljattain, oli hyvä esimerkki kolmannesta ulottuvuudesta. Melkein koko toiminta ja juoni olivat 3D:tä. Mitään ei ratkaistu ilman väkivaltaa. Vältä sellaisia tilanteita. Sitä vastoin teit hyvin uppoutuessasi viidenteen ulottuvuuteen ja tyhjentäessäsi muistot tuosta elokuvasta.
 
Puhutaanpa nyt muista tavoista, millä 3D vaikuttaa sinuun. Tunnista, että olet täysin uppoutunut 3D-keitokseen. Tunnista, että useimmat ihmiset ympärilläsi toimivat pelkopohjaisesta 3D:stä. Tunnista, että kaikki ihmisrakenteenne - talous, hallitus jne. - toimivat 3D-puitteissa. On ok keskustella ja analysoida 3D-asioita toisten kanssa, jotka ovat valaistuneita. Tämäntyyppisten keskustelujen vatvominen ei kuitenkaan palvele sinua. Minimoi rationaalisen mielesi käyttö, voimaannuta sydänenergiaasi. Käytä erottelukykyä siinä, mitä päästät tietoisuuteesi.
 
Tunnista myös, että kaikki valotyöntekijät ovat uppoutuneet kolmanteen ulottuvuuteen. Kaikki nojaavat kolmannen ulottuvuuden rakenteisiin jossain määrin. Kaikkiin vaikuttavat tiedostamatta heidän kokemuksensa uskonnosta, ammatista, lapsuudesta ja ympärillään olevista ihmisistä. Tämä aiheuttaa vääjäämättä vääristymää kommunikoinnissa, mitä he vastaanottavat korkeammassa värähtelyssä olevilta. Joidenkin kanavien kimppuun ovat hyökänneet pimeyden agentit eivätkä he huomaa, että heidän viestejään on pilattu.
 
Löydä sydämestäsi paikka, missä resonoit sen kanssa, mikä on totta sinulle. Hiljennä rationaalinen mielesi ja kuuntele sydämelläsi. Etsi ne viestit, jotka puhuvat syvimmälle tietämisellesi. Jos osa viestistä ei vetoa sinuun, salli sen tulla tietoisuuteesi, mikä vetoaa. Laita sivuun se, mikä ei tue kehittymistäsi korkeampiin värähtelyihin ja niiden ylläpitämistä.
 
Tämä jälkimmäinen on tärkeintä näinä transformaatioaikoina. Keskittäkää energianne siihen, mikä kohottaa tietoisuuttanne. Pysykää erossa kaikesta, mikä ei tue pyrkimystänne pysyä korkeimmassa mahdollisessa värähtelyssä. Älkää puuhastelko matalamman taajuuden asioiden kanssa siksi, että ne ovat tapoja tai että olette utelias. Pysykää keskuksessanne. Säilyttäkää fyysinen terveytenne. Etsikää toisia ihmisiä, jotka tukevat teitä tässä etsinnässä. Etsikää yhteys meihin, jotka olemme korkeammissa värähtelyissä.
 
Tietäkää, että kaikki Athabantian-aluksella kunnioittavat sitä, mitä teette. Vaikutatte todella. Kulkekaa Kristus-tietoisuudessa. Omaksukaa uusi käyttäytymistapa, jotta kaikki tietävät, että olette sisäistäneet uuden olemistavan. Kulkekaa puhuen uudesta keskuksestanne, uudesta tietämisestänne ja uudesta energiastanne käsin.
 
Kannustamme jokaista, joka lukee näitä sanoja, tulemaan valo-olennoksi, joksi suostuitte tulemaan inkarnoituessanne tähän aikaan ja paikkaan. Siunauksia teille jokaiselle kaikilta Athabantian-aluksella.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >