HomeViestejäMark Kimmel16.9.2011 - Lisää vastauksia

16.9.2011 - Lisää vastauksia

LISÄÄ VASTAUKSIA
 
Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)
16.9.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys maan sisarillemme ja veljillemme meiltä Athabantian-tähtialuksella. Rakkaudessamme teitä kohtaan ja ykseydessämme teidän kanssanne käytämme tämän tilaisuuden jakaa lisää havaintojamme kanssanne. Olemme hyvin tyytyväisiä, kun teette aikaa kommunikointimme lukemiselle. Tänään palaamme ja vastaamme lisää kysymyksiinne. Jotkut näistä näyttävät ehkä toistolta aiempiin viesteihimme, mutta näitä kysymyksiä esitetään jatkuvasti, joten vastaamme. Tapahtumat ovat myös tulossa käännekohtaan, joten kommunikoimme ehkä useammin.
 
Aiemmassa viestissänne puhuitte napamuutoksesta. Miten vakavia maanjäristykset, tsunamit ja vulkaaniset purkaukset ovat näiden muutosten seurauksena?
 
Emme odota näiden tapahtumien olevan läheskään niin vakavia, kuin jotkut ennustavat. Maapallo jatkaa säännöllisiä maanjäristys- ym. jaksojaan. Nämä helpottavat kerääntyvää painetta. Silti kaikki huomaavat maan käynnistämät napamuutokset.
 
Olette puhuneet eri rotujen läsnäolosta Athabantian-tähtialuksella. Tekevätkö planeetan ulkopuoliset rodut yhteistyötä vai kilpailevatko jotkut?
 
Athabantian-aluksella on edustettuna useita rotuja sekä monia taivasolentoja, kuten Adrial. Valtaosa henkilökunnasta, lukumäärältään useita tuhansia, on Andromedalta. Meillä on myös yksilöitä Plejadeilta, Siriukselta, Antaresilta ja Lyyralta.
 
Missä tahansa tähtijärjestelmässä, galaksissa tai universumissa voi olla niitä, jotka ovat päättäneet seurata pimeää energiaa, ja näin ollen he näkevät itsensä kilpailemassa toisten kanssa. Me jotka olemme tämän universumin viidennessä ulottuvuudessa tai korkeammalla, emme kilpaile - teemme yhteistyötä. Athabantian-aluksella ei ole ketään kilpailuhenkistä.
 
Millainen maapallo on transformaation jälkeen? Onko mitään fyysisiä rakenteita jäljellä?
 
Kun on vaihdettu uuden maapallon pääasiallisesti rakkausperustaiseen sivilisaatioon, monet vanhan toimintamallin fyysisistä rakenteista jäävät. Sellaiset asiat jäävät, kuin ihmisten koti. Aikanaan kaikki siirtyy fyysisiin rakenteisiin, jotka ovat sopivampia uudelle maapallolle.
 
Miten korkean taajuuden maapallo lopulta saavuttaa?
 
Maan taajuus, maan värähtely asettuu lopulta noin 19 hertsiin - viides ulottuvuus. Tämä on ylöspäin nykyisestä noin 11 hertsin taajuudesta.
 
Jäävätkö kasvit ja eläimet?
 
Kasvit ja eläimet muuttuvat asuakseen valo- ja rakkausympäristössä. Kaikki on harmoniassa, kaikki on ykseydessä. Enää ei toimi "vahvin selviytyy" -periaate.
 
Miten nopeasti tämä tapahtuu?
 
Vie monia maapallon kiertoja auringon ympäri tämän toteutumiseksi täysin. Vuosina välittömästi vaihtohetken jälkeen - muutama kuukauden päästä - asiat eivät näytä kovin erilaisilta, paitsi että kaikki on rakkausperustaista, ei pelkoperustaista. Ihmisiltä vie aikaa sopeutua tähän uuteen näkemis- ja käyttäytymistapaan. Tässä kohtaa ne instituutit joita ollaan luomassa, tulevat mukaan: auttamaan ihmisiä sopeutumisessa maailmaan, mikä on rakkausperustainen, maailmaan missä planeetan ulkopuoliset olennot ovat normaali piirre ja maailmaan ilman monia asioita, joita nyt pidetään itsestäänselvyytenä.
 
Milloin öljyyn perustava sivilisaatio loppuu?
 
Tämä tapahtuu nopeammin kuin uuden sivilisaation täydellinen toteutuminen, vaikka se on jättiaskel sitä kohti. Kuten Maapallo on todennut, uutta öljynporaamista tai kaivamista ei sallita muutoksen jälkeen. Niinpä on vain ajan kysymys, ennen kuin öljynsaanti ehtyy. Prosessin aikana siitä tulee hyvin kallista, jotta vaihtoehtoja etsitään innokkaasti.
 
Jaetaanko sähköä edelleen koteihin?
 
Väliaikana kotien käytössä on edelleen sähköä - mutta kaikkiin koteihin kaikilla alueilla ei toimiteta. Sähköntuotanto fossiilisilla polttoaineilla korvataan kristalleilla ja muilla ei-fossiilisilla polttoainemenetelmillä. Voitte olla varma, ettemme halua sivilisaationne palaavan primitiiviseksi ja ponnistelemme kaikin tavoin muun varmistamiseksi.
 
Käytämmekö nykyisiä kuljetusmenetelmiä?
 
Nykyiset kulkuneuvonne poistuvat vähitellen käytöstä, kun öljyvarat loppuvat. Muistakaa, ettei tule uutta fossiilisten polttoaineiden tutkimusta, poraamista tai tuotantoa täydentämään varantoja.
 
Mitkä ovat aikapuitteet kaiken tämän tapahtumiselle?
 
Vie monta vuotta, että uuden maapallon sivilisaatio vakiintuu täysin. Toisaalta ajan romahtamisen ja neljännessä ulottuvuudessa toimimisen vuoksi se näyttää tapahtuvan melko nopeasti.
 
Tuleeko siirtymästä vaikea?
 
Jokainen kokee riittävästi vaikeuksia, jotta hänen on mahdollista nähdä nykymalli sellaiseksi, mitä se on, ja valita, eroaako hän siitä vai ei. Joillekin tämä tarkoittaa äärimmäisiä vastoinkäymisiä, toisille ne ovat melko minimaalisia.
 
Täytyykö meidän varastoida ruokaa, vettä ja polttoainetta?
 
Kyllä, määriä, jotka vievät teidän väliajasta läpi.
 
Miten pitkä väliaika on?
 
Se on jo alkanut. Muutaman päivän tai viikon kuluttua se kiihtyy melko nopeasti. Sitten se jatkuu vuoden 2012 loppuun ja pitkälle vuoteen 2013. Jossain kohtaa huomaatte, että maapallon värähtely siirtyy valtaosin pelkopohjaisesta valtaosin rakkauspohjaiseen.
 
Jos pystyn nostamaan värähtelyni viidenteen ulottuvuuteen, estääkö se minua kokemasta epäsuotuisia vaikutuksia siitä fyysisestä, tunne- tai mentaalimyllerryksestä, mikä liittyy tähän siirtymään?
 
Jos onnistut nostamaan värähtelysi viidennen ulottuvuuden tasolle ja säilyttämään sen, koet silti siirtymän, mutta se ei vaikuta sinuun fyysisesti, tunteellisesti tai mentaalisesti. Lisäksi palvelet ehkä valomajakkana niille, jotka kokevat siirtymän täyden vaikutuksen. Sama on totta, mutta vähemmässä määrin, jos olet neljännen ulottuvuuden olento.
 
Varottaisimme teitä, että havaintojemme mukaan viidennen ulottuvuuden värähtelyn saavuttaminen ja sitten ylläpitäminen ei ole helppoa eikä automaattista. Lähestykää sitä tehtävänä, mihin kannattaa ryhtyä, sillä teidät palkitaan siirtymän aikana ja sen jälkeen.
 
Transformaation aikana suurimmat muutokset tapahtuvat henkilökohtaisessa tavassanne nähdä ja tietää. Teillä on tilaisuus olla sydänkeskeinen ja nähdä kaikki muutoksenne draamana. Tai voitte sitoutua muutoksiin ja tulla pyyhkäistyksi mukaan niiden pelkoon, jotka vastustavat transformoitumista uudelle maapallolle.
 
Ovatko maanmuutokset, nykyisen toimintamallin kuolema ja transformaatiomme sidoksissa tapahtumiin, joita tulee maapallon ulkopuolelta?
 
Kyllä, niiden maanmuutosten viime vaiheen, joista olemme puhuneet, laukaisevat tapahtumat maapallon ulkopuolella. Nämä vuorostaan tapahtuvat samanaikaisesti nykyisten rahajärjestelmien, hallitusten ja uskontojen kuoleman sekä sen kanssa, että yhdistymme teihin neljännessä ulottuvuudessa. Illuminati on liian juurtunut poistettavaksi ainoastaan maan ihmisten toimilla. Sen loivat planeetan ulkopuoliset olennot ja sen pimeiden energioiden voittamiseen vaaditaan planeetan ulkopuolisia olentoja.
 
Ovatko raportit auringon massiivisista purkauksista oikeita? Miten ne vaikuttavat ihmisiin?
 
Tähtenne - aurinko kuten sitä kutsutte - käy läpi valtavia muutoksia lähitulevaisuudessa ulkoisten vaikutusten vuoksi. Tämä vuorostaan lähettää voimakkaita energioita maapallolle. Pitäkää kuitenkin mielessä tähtenne todellinen luonne: se on galaksinne keskeltä tulevien energioiden muuntaja, ei lämpöydinenergialähde. Näin niillä epätavallisilla energioilla joita tulee tähdestänne lähitulevaisuudessa, on paljon enemmän vaikutusta teihin henkilökohtaisesti kuin maapallon fyysiseen ympäristöön.
 
Ne jotka joukossanne näkevät aurinkonne rajuja purkauksia, tarkastelevat tapahtumia 3D-perspektiivistä. Kannustamme teitä katsomaan tulevia tapahtumia 4D- ja 5D-perspektiivistä. On erityisen tärkeää, että te ette ala pelätä näinä aikoina.
 
Olemme tyytyväisiä voidessamme kommunikoida kanssanne ja odotamme innolla lisätilaisuuksia siihen. Pidämme teitä ehdottomassa rakkaudessa ja toivotamme teille hyvää tänä transformaatioaikananne. Seuraavaan kertaan saakka, minä olen Adrial, tämän universumin taivasolento. Minä olen Bren-Ton, minä olen Justine ja minä olen Moraine, kaikki Andromedalta. Ja minä olen Zepher Plejadeilta.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >