HomeViestejäMark Kimmel10.9.2011 - Nyt on se hetki

10.9.2011 - Nyt on se hetki

NYT ON SE HETKI
 
Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)
10.9.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Miten monta kertaa teille pitää sanoa, etteivät asiat jatku entisellään? Miten monta kertaa meidän täytyy sanoa teille, että kaikki muuttuu? Miten usein meidän täytyy sanoa, että te ette vain leiju transformaation läpi sen vaikuttamatta teihin? Asiat eivät jatku entisellään. Kaikki muuttuu. Te ette leiju muutoksen läpi ilman vaikutuksia. Te muututte. Toiset muuttuvat. Kaikki teissä muuttuu.
 
On siirtymäaika - "väliaika" - kun maapallo ja kaikki jotka sen valitsevat, vaihtavat korkeampiin taajuuksiin. Väliajan jälkeen kaikki on hyvin erilaista maan päällä. Ainoa tie uudelle maapallolle on muuttua. Opetelkaa värähtelemään korkeammalla taajuudella, näkemään kaikki ykseydessä ja ajattelemaan sydämestänne.
 
Nyt on transformaatiohetkenne.
 
Ne muutokset joita näette kuvattavan elokuvissa ja videoilla, ovat kolmatta ulottuvuutta, pelkoon perustuvia esityksiä muutoksesta, mikä on tulossa planeetallenne ja teille sen ihmisasukkaille. Suurempia muutoksia ovat ne, joita yksilöt kokevat käsitellessään korkeamman värähtelyn, korkeamman olemistavan energioita. Sillä rakkaus tulee puuskina ja valtaa kaikki. Vain ne jotka ovat valmistautuneet, hyväksyvät sen. Ne jotka eivät ole valmistautuneet, pakahtuvat ja alkavat pelätä - juuri niin, kuin heidän ei pitäisi tehdä.
 
Pimeyden näkeminen ykseyden toisena ilmentymänä on oikea tapa nähdä asiat. Älkää juosko pakoon pimeyttä. Älkää kääntäkö selkänne sille pelosta. Älkää sivuuttako sitä sanoen: "En halua olla missään tekemisissä tämän kanssa." Sillä nämä teot vain rohkaisevat pimeyttä. Vaikka on totta, että pimeys tuntee pakahtuvansa ja on viime taipalellaan, sillä on edelleen voimaa saada ansaan ne, jotka pelkäävät, sillä se ruokkii itseään heikkoudella.
 
Tulevina päivinä ja viikkoina tapahtumat voivat vetää huomionne pois sydämeen keskittyneisyydestä. Näiden joukossa on rahajärjestelmien ja hallitusten romahtaminen. Samaan aikaan joitain ulkopuolisia energioita tulee maan päälle ja aiheuttaa fyysisten tapahtumien ilmentymistä. Nämä tapahtumat eivät ole yhtä katastrofaalisia kuin kuvataan elokuvissanne.
 
Minäpä käsittelen tätä yksityiskohtaisemmin. Magneettinavat muuttuvat, kuten on tapahtunut aiemmin maapallon matkatessa galaksissa. Maapallon magneettikenttä vähenee jo. Silloin kun se on minimaalinen, magneettinavat muuttuvat. Älkää aliarvioiko tätä vaikutusta, sillä se on erittäin järkyttävä kaikkien tunteille.
 
Mitä fyysiseen napamuutokseen tulee, niin maapallon iho muuttuu, niin että fyysinen napa näyttää olevan eri paikassa, vaikka maapallon ydin jatkaa pyörimistään yhtä kiinteästi kuin jättimäinen gyroskooppi. Voimme ennakoida muutoksen, mikä vie pohjoisnavan etelään päin, Siperiaan. Maan iho on silloin kiertynyt niin, että päiväntasaaja ylittää Pohjois-Amerikan. Tätä seuraa maamassojen uudelleensuuntautuminen.
 
Mitä maan pyörimisakseliin tulee, niin veljenne ja sisarenne ympäri galaksia ovat suoristamassa maan pyörimisakselia, niin että siitä tulee vertikaali. Tämä merkitsee, että maa pyörii vertikaalisti suhteessa aurinkoon eikä kallistuneena kuten nyt. Ei ole enää vuodenaikoja. Avaruussisarenne ja -veljenne poistavat kuun, koska se on keinotekoinen satelliitti, jonka asetti pimeä energia eikä sillä ole mitään käyttöä neljännen ulottuvuuden planeetalle.
 
Nämä muutokset maapallossa johtavat massiivisiin muutoksiin kasvikunnassa, kun puut, pensaat ja ruoho, jotka ovat ennen talvehtineet, eivät voi sopeutua elämään päiväntasaajalla ja päinvastoin. Tämä vuorostaan vaikuttaa eläimiin, kaloihin, lintuihin ja hyönteisiin. Niinpä välittömästi muutoksen jälkeen kaikki on kaaoksessa. Sitten asiat alkavat järjestyä, kun kaikki tottuvat uuteen maapalloon ja uusiin kykyihinsä neljännessä ulottuvuudessa.
 
Uskotte ehkä, että tämä valtava projekti vaatii merkittävän ajan. Todellisuus on, että se tapahtuu nopeasti. Vahvistuneen energiansa myötä maapallo on enemmän kuin kykenevä luomaan itsensä yhdessä kierroksessa auringon ympäri. Kuitenkin rakkauspohjaisen ihmissivilisaation luominen vie monta vuotta.
 
Ajan "yhtyminen" - aika nopeutuu, kun kaikki siirtyy korkeampaan taajuuteen - sekoittaa tämän transformaation tutkimista kolmannen ulottuvuuden perspektiivistä. Katsotaanpa, pystynkö selittämään sen toisella tavalla. Kun ajan romahtaminen jatkuu matkalla siihen hetkeen, jolloin kaikki vaihtuu uuteen toimintamalliin, ilmentyy enemmän jyrkkää pimeyden ja valon todellisuutta. Tämä jyrkkyys yhdistettynä ajan romahtamiseen saa perimmiltään tämän muutoksen kaikki osat tulemaan yhteen.
 
Tapahtuu ihmisten instituutioiden hajoamista, yhdistettynä lukuisiin maapallon uudelleenjärjestelyihin, planeetan puhdistamiseen ja tähtiveljienne ja -sisartenne saapumiseen - ja henkilökohtaista transformoitumistanne valitsemiinne korkeampiin tiheyksiin.
 
Se miten yksilö suhtautuu tähän transformaatioon, on lähes kokonaan riippuvainen hänen henkilökohtaisesta värähtelystään. Tämä ei paljonkaan eroa siitä tämän päivän tilanteesta, missä pelokas yksilö resonoi kolmannen ulottuvuuden pelkoon. Samaan aikaan ne jotka ovat rakkauspohjaisia, eivät resonoi kolmannen ulottuvuuden kanssa, vaikka he ovat hyvin tietoisia siitä. Emme lue maapalloa ja kaikkia luonnon asioita mukaan kolmanteen ulottuvuuteen, koska ne palvelevat näyttämönä, missä sitä suurta näytelmää esitetään, jossa te kaikki olette mukana.
 
Niin tulee olemaan, sitten kun maapallo ja kaikki mikä on tätä uutta taustaa, resonoi uuden toimintamallin korkeammassa värähtelyssä. Ne jotka resonoivat maan korkeamman taajuuden kanssa, nauttivat sen vieraana olemisesta. Ne jotka ovat matalampaa värähtelyä, eivät pysty sietämään maan korkeampaa värähtelyä ja päättävät lähteä. Teemme järjestelyjä kaikkia niitä varten, jotka lähtevät taajuusepätasapainon vuoksi.
 
Tarpeetonta sanoa, että paljon korkeamman taajuuden olennot pystyvät elämään maan päällä tänä päivänä, vaikka se värähteleekin matalammalla kuin he. Sama pätee niihin, jotka värähtelevät uuden maapallon korkeammalla taajuudella. He ovat vapaita tulemaan ja menemään, niin kuin haluavat.
 
Tarkastellaanpa joitain yksityiskohtia. Tänä päivänä olette luoneet yhteiskunnan, mikä toimii hallitusten, rahajärjestelmän, yritysten, terveydenhoitojärjestelmien, uskontojen ja koulutusjärjestelmien kolmannen ulottuvuuden rajoissa. Sopeutatte elämänne tähän eri tavoin, jotkut onnistuneesti ja jotkut eivät, jotkut saavuttavat varallisuutta ja toiset jäävät köyhäksi. Tämä on suurelta osin yhdistelmä sielun valinnasta, karmasta ja omistautumisesta maapolulle. Ei ole mitään oikeaa tai väärää, vain kerättäviä kokemuksia. Jotkut saavuttavat riittävästi sydänkeskeisyyttä elääkseen suuremmassa yhteiskunnassa, tehden työtä sen rakenteissa, mutta olematta kuitenkaan sen osa. Kutsuisimme näitä valotyöntekijöiksi tai tiennäyttäjiksi.
 
Uudella maapallolla on taas rakenteita, mutta ne perustuvat rakkauteen siinä mielessä, että ne palvelevat kaikkien tarpeita. Nämä uudet rakenteet syntyvät uuden maapallon asukkaiden valintojen vuoksi. Luodaan hallitus, mikä edustaa oikeasti kansaa. Jotkut näistä rakenteista ja hallituksista syntyvät helpommin kuin toiset, mukana olevien ihmisten yksilötaustasta johtuen. Tätä seuraa rahajärjestelmä ja rakenteet jakamaan hyödykkeitä, joita tarvitaan elämiseen, työn tekemiseen ja leikkimiseen. Yhteiskuntanne eivät ole primitiivisiä, koska mukana olevat ihmiset kantavat sisällään tietoa rakenteista aiemmissa elämissään maapallon matalammissa tiheyksissä ja nyt ollessaan sydänkeskeisiä he järjestävät asiat vain eri tavalla. Heitä auttavat veljet ja sisaret toisilta planeetoilta luomaan energialähteitä, kuljetus- ja kommunikointilaitteita ja -järjestelmiä.
 
Kaikessa tässä on monia yksilöjä, jotka värähtelevät viidennen, kuudennen ja korkeampien ulottuvuuksien taajuuksilla. He auttavat maaveljiään ja -sisariaan luomaan uusia tapoja nähdä, käyttäytyä ja kohottaa lisää värähtelyään. Nämä ovat uuden maapallon hoitajia toisilta planeetoilta olevien rinnalla, jotka samalla tavalla värähtelevät korkeammissa taajuuksissa. Kaikki suuntautuu kohti nousemista uusiin näkymiin, uuteen olemistapaan, kaiken ykseyteen ja lopulta kaiken yhdistymiseen Lähteen kanssa. Instituutit joita luomme, auttavat näissä luomuksissa.
 
Olen Adrial, tämän universumin taivasolento. Toiveeni on, että kaikki päättävät ylösnousta uuden maapallon kevyempiin värähtelyihin. Me Athabantian-aluksella odotamme innokkaasti sitä päivää, kun voimme ilmentyä teille ja työskennellä uuden sivilisaation luomiseksi.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >