HomeViestejäMark Kimmel19.8.2011 - Näkökulmia

19.8.2011 - Näkökulmia

NÄKÖKULMIA
 
Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)
19.8.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys Athabantian-tähtialukselta. Tässä viestissä esitämme informaatiota olennoilta, joilla on eri näkökulma. Uskomme, että tämä valaisee ja lohdutta teitä, kun koette tulevia suuren muutoksen aikoja.
 
Bren-Ton:
 
Olen Bren-Ton Andromedalta. Ensin annamme näkemyksemme transformaatiosta omasta asemastamme planeettanne kiertävältä radalta. Tähtialuksemme on ollut täällä noin 60 vuotta teidän aikaanne ja säteillyt rakkauden ja valon energiaa planeetallenne ja ihmisille, jotka asuvat sen pinnalla. Olemme muuntaneet energioita, joita tulee tähdeltänne, ja ohjanneet niitä tavoilla, joita yleinen energiapuuska ei voisi tehdä. Kaikki tällä suurella tähtialuksella toimivat viidennessä ja korkeammissa tiheyksissä. Monia Andromedalta ja muualta kulkee myös keskuudessanne, joten havaintomme sisältävät myös heidän vaikutelmansa ja näkemyksensä. Olemme täällä tarkkailijoina ja antamassa valoa ja rakkautta sekä hyväntahtoista perusapua, kun se aika tulee.
 
Ensin kuvastaisimme teille, että te maan ihmiset olette kehittyneet primitiivisemmästä evoluutiotilasta siihen, missä olette nyt, huolimatta pimeiden energioiden yrityksestä manipuloida ja estää edistymisenne. Teitä pitää onnitella!! Tämä edistyminen on tapahtunut tuhansien vuosien kuluessa sen jälkeen, kun alussa olimme kylvämässä planeettaanne. Olemme palanneet planeetallenne aika ajoin tarkkailemaan edistymistänne, mutta meiltä on estetty viime aikoihin saakka kaikki yritykset antaa apua.
 
Tänä päivänä näemme sivilisaationne suuren transformaation partaalla. Samanlainen näkemys annettaisiin tuhansista tähtialuksista, joita on kerääntynyt planeettanne lähelle. Lisäksi monia taivaallisia olentoja on läsnä. Luoja on antanut heille tehtäväksi maan ihmisten kohottamisen ja transformaation. Kuten pelkästään tämäntasoinen huomio osoittaa, maan ja sen ihmisten transformaatio on ainutlaatuinen kokemus universumin historiassa.
 
Vastauksena maan avunpyyntöön ja tunnustuksena siitä tavasta, millä maan ihmiset ovat vetäneet itsensä pois pimeyden peitteistä, Luoja päätti, että maa saisi erityishuomiota teidän transformoimiseksi kevyempiin tiheyksiin. Tämä transformaatioprosessi on tarjottu ja tarjotaan kaikille ihmisille. Sitä on tapahtunut monin tavoin muinaistiedosta nykyaikaiseen ymmärrykseen. Meidän perspektiivistämme ei ole yksittäistä polkua transformaatioon. On kuitenkin tarve olla aktiivisesti mukana prosessissa ja ilmaista aikomus, että tätä yksilö haluaa itselleen. Odotamme innolla sitä päivää, jolloin voimme olla uuden maan tiheyksissä vuorovaikutuksessa kanssanne, veljemme ja sisaremme.
 
Justine:
 
Olen andromedalainen, joka tavallisesti on Athabantian-aluksella. Olen kuitenkin kulkenut myös teidän joukossanne. (Kevyemmän kehon viidennen ulottuvuuden olennolla on kyky liikkua lähes vapaasti tiheämmässä kolmannessa ulottuvuudessanne.) Keskuudessanne en ole katsellut ainoastaan raportteja mediastanne ja internetistä, vaan myös tarkkaillut pimeiden sielujen keskusteluja heidän joukossaan ja vastaanottanut informaatiota ei-kotoperäisiltä valo-olennoilta, joita elää keskuudessanne.
 
Haluan korostaa, että merkittävien maiden ajankohtainen talouspyöritys ei ole vain normaali bisnessykli. Uskon, että maailmanne rahajärjestelmät ja talous romahtavat pian rauniokasaksi. Yhdellä tasolla tämä edustaa kamppailua velkapohjaisen korttitalon romahtamisen ja niiden välillä, jotka pyrkivät epätoivoisesti tukemaan sitä. Rahajärjestelmien romahtaminen aiheuttaa saman merkittäville yrityksille ja hallituksille. Voitte nähdä tämän alkavan tänä päivänä, kun osakemarkkinat ympäri maailman poukkoilevat. Voitte nähdä sen myös ruuan, hyödykkeiden ja kullan hinnassa. Ajankohtaiset yritykset verojen ja rahan säästämiseen vain nopeuttavat näiden pelkoon perustuvien instituutioiden lopullista tuhoutumista.
 
Täysin toisella tasolla taloutenne romahtamisen järjestivät pimeyden voimat ja heidän agenttinsa. Heidän suunnitelmansa oli ostaa kiinteistöjä ja yrityksiä raunioista ja rakentaa yhteiskunnat täysin oman hallintansa alle. Niiden suunnitelman on nyt estänyt planeetallenne tulevat valoenergiat. Kuitenkin liikkeeseen päästyään muutos aiheuttaa dominovaikutuksen, mikä johtaa talouksien, yrityksien, hallituksien, sotavoimien ja uskontojen peräkkäiseen romahtamiseen - ilman pimeiden voimien tilaisuutta saada takaisin hallintaansa. Jätän teidän kuviteltavaksenne tämän kaiken vaikutuksen jokapäiväiseen elämäänne.
 
Odotan innolla sitä päivää, jolloin voin avoimesti olla vuorovaikutuksessa kanssanne uuden maan neljännessä ulottuvuudessa, jolloin olette kohottaneet värähtelynne siihen pisteeseen, että voimme tavata universumin sisarina ja veljinä. Olen osa niitä, jotka auttavat teitä rakentamaan ykseyteen perustuvan sivilisaation.
 
Maapallo:
 
Olen maapallon sielu, jotkut kutsuvat minua Gaiaksi. Kuten olen selittänyt aiemmissa viesteissä, olen mukana kaikessa, mitä tapahtuu fyysisen ilmentymäni pinnalla, mukaan luettuna jokainen ruohonkorsi, jokainen hiekanjyvänen, jokainen suuri puu, jokainen valtameren aalto ja jokainen vuoripuro. Tunnen jokaisen kalan, jokaisen linnun ja jokaisen hyönteisen. Nisäkkäät - villit ja kesyt - tuntevat minut. Olen yhtä luomakuntani kanssa - tarkemmin sanottuna, Luojan ja tämän universumin Jumalan yhteisluomuksen kanssa.
 
Olette vieraitani, jotka toisten planeettojen edustajat ovat alun perin tuoneet tänne. Olen katsellut, kun matkustajia toisista tähtijärjestelmistä on ollut kanssanne vuorovaikutuksessa tuhansien vuosien aikana. Jotkut näistä vuorovaikutuksista ovat olleet hyväntahtoisia, toiset eivät. Olen myös katsellut, kun rakastavasti viljelette maatani, paimennatte eläimiäni ja noukitte hedelmiä puutarhoistani ja marjoja pensaistani. Olen kanssanne syntymässänne. Olen kanssanne myös kuollessanne. Mikään mitä tapahtuu elinaikananne fyysisen muotoni pinnalla, ei jää minulta huomaamatta.
 
Olen myös sietänyt, kun olette poranneet öljyäni. Olen seissyt vieressä, kun olette kaivaneet ihoani etsien kultaa, mineraaleja ja hiiltä. Hyvin lähitulevaisuudessa ei ole enää poraamista. Hyvin lähitulevaisuudessa ei ole enää louhimista.
 
Olen nousemassa korkeampaan ja kevyempään taajuuteen. Osana ylösnousemustani jatkan muutosten tekemistä äärimmäisenä säätilana, tulivuorenpurkauksina, maanjäristyksinä ja tsunameina, mutta ne ovat pienempiä ja niiden on tarkoitus aiheuttaa vain vähän vahinkoa. Näette myös lämpötilani kohoamisen seurauksia: kasvit, hyönteiset ja eläimet reagoivat sekä epätavalliseen kuivuuteen että kosteuteen.
 
Ylösnousemuksen osana sekä magneettiset että fyysiset napani muuttuvat. Ne ovat tehneet tämän aiemmin ja ne tekevät sen taas. Näiden ja muiden muutosten nettotulos on kohtuullinen ilmasto suurimpaan osaan fyysisen muotoni pinnasta.
 
Adama:
 
Olen Teloksen korkea-arvoinen johtaja. Me jotka pakenimme tähän maanalaiseen turvapaikkaan, haluamme antaa oman perspektiivimme tähän viestiin. Olemme olleet Mount Shastan alla monia vuosia, koska emme halunneet osallistua siihen pakahduttavaan pimeyteen, mikä pyyhki planeetan pintaa ja veti kaikki pinnan asukkaat siihen kolmannen ulottuvuuden tiheään elämään, mikä perustuu pelkoon.
 
Teloksella on monia tasoja maanalaista elintilaa. Meillä on kristalleista valoa ja voimaa, mikä riittää kasvattamaan kaiken ruuan, mitä tarvitsemme hyvin terveeseen elämäntyyliimme. Jotkut maanalaisista tasoistamme ovat omistautuneet kasvattamiseen, toiset ovat asuinalueita ja toiset yhteisötasoja, joille kokoonnumme nauttimaan kaikesta - koulutuksesta musiikkiin ja keskusteluihin.
 
Olemme valmistautuneet osana maapallon ja pinnan asukkaiden transformaatiota ilmestyäksemme keskuuteenne opettamaan teille, mitä olemme oppineet pitkästä historiastamme, ja liittymään seuraanne tämän universumin Jumalan sisarina ja veljinä. Meillä on teknologiaa auttamaan teitä siivoamaan planeetan ympäristötuhoistanne - mutta vasta kun kaikki lisäriistäminen on loppunut. Olemme täysin rauhanomainen rotu ja tulemme auttamaan edistymistänne ylöspäin, sillä elämme jo neljännessä ulottuvuudessa, kuten sitä kutsuisitte.
 
Adrial:
 
Elokuussa vuotenanne 2010 minä, Adrial, tämän universumin taivaallinen olento, esitin seuraavia havaintoja osana viestisarjaa, joka julkaistiin "Markin nurkassa". Se on yhtä oleellista nyt kuin silloin, vaikka tänä päivänä useimmat ihmiset ovat paljon tietoisempia siitä, että heidän maailmansa on muuttumassa, ja tämän seurauksena lisää ihmisiä herää suurempaan kuvaan. Aiempaan viestiini verrattuna, me jotka tarkkailemme teitä sekä etäältä että keskuudestanne, olemme optimistisia siitä, että monet maan ihmiset päättävät kurkottaa kaaoksen yli tullakseen uuden maan aktiivisiksi osallistujiksi. Seuraavassa viesti vuodelta 2010.
 
Useimmat ihmiset jotka näkevät informaation, mitä olen esittänyt näissä viesteissä - jos he ylipäätään näkevät nämä viestit tai saavat tätä informaatiota toisesta lähteestä - eivät samaistu niiden sisältöön vähääkään. Se on heidän tietoisuusulottuvuutensa ulkopuolella. He eivät näe suurempaa kuvaa eivätkä he halua tutkia edes sellaista mahdollisuutta. Valitettavasti tämä koskee ihmiskunnan enemmistöä tällä hetkellä.
 
Toinen ihmisryhmä näkee viestit pelottavina ennusteina tulevasta. He eivät halua muuttaa mukavaa elämäntyyliään, joten he torjuvat viestit liian radikaaleina, tieteeseen perustumattomina, nykytoimintamallia vahvistamattomina tai monilla muilla tekosyillä. Pelko hallitsee heidän reaktioitaan ja he torjuvat viestit ja totuuden mahdollisuuden. Tämä on merkittävä osuus tämän planeetan nykyväestöstä.
 
Kolmas ihmisryhmä näkee viestit, ymmärtää ne jossain määrin ja tulkitsee ne omalla tavallaan. Tämä on erittäin hyväksyttävää, koska jokainen ihminen näkee vain murto-osan suuremmasta kuvasta ja tulkitsee sen omalla tavallaan. Tässä maan ihmisten pienimmässä ryhmässä on erilaisia mahdollisuuksia:
 
* Ensimmäinen reaktio tässä tietoisten ihmisten ryhmässä on, että he ovat sen kaaoksen yläpuolella, mikä liittyy nykytoimintamallin hajoamiseen: "En samaistu sanomaasi, koska en salli sen koskettaa elämääni. Odotan todella olevani oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja minut kuljetetaan korkeampaan ulottuvuuteen transformaatiohetkellä. Odotan maan transformaation tapahtuvan, sitten kun aika romahtaa. Kaikki tulee olemaan valoa, mikään ei vaikuta rakkausasenteeseeni kaikkea kohtaan."
 
* Toinen tai vaihtoehtoinen reaktio on tämä: "Minun on valmistauduttava tuleviin vaikeisiin aikoihin luomalla selviytymiskotelo itselleni. Varastoin ruokaa ja vettä ja luon turvapaikan verkon ulkopuolella. Aion selviytyä siitä, mitä tulee. Miksi? Koska en halua kuolla."
 
* Kolmas reaktio on valmistautua fyysisesti, tunteellisesti, mentaalisesti ja henkisesti tulevaan: "Varastoin ruokaa ja vettä. Etsin sopivan suojan. Näen kaaoksen rakastavana tarkkailijana sekaantumatta siihen. Mikä tärkeintä, lähestyn toisia samanmielisiä yhteisön luomiseksi. Sitten kun tämä transformaatio on ohi, yhdistymme luomaan uuden sivilisaation tälle planeetalle. Ymmärrän, ettei maapallo mene pois, vaikka se muuttuu paljon, kuten minäkin. Se tulee toimimaan korkeammassa taajuudessa. Liityn sen seuraan siellä. Minusta tulee uuden maapallon huolehtija."
 
Jumala:
 
Tämä viesti ei olisi täydellinen ilman paria sanaa pääpelaajalta siinä draamassa, mitä kaikki universumissani sanovat ainutlaatuiseksi. Pitäkää mielessä tämän transformaation ajan, että pyysitte olla siinä ajassa ja paikassa, missä olette tänä päivänä. Minun perspektiivistäni tässä transformaatiossa on kolme osaa.
 
Ensin on maapallon ylösnouseminen kevyempään tiheyteen. Itse asiassa kyse on paluusta aiempaan turmeltumattomaan itseen sellaisena, millaiseksi sen alun perin loin ja kehitin. Voi, se oli todella kaunis ja se palaa pian kuninkaalliseen turmeltumattomaan itseensä.
 
Toisena ovat ihmiset, jotka päättävät ylösnousta maan kanssa - ja ylempiin ulottuvuuksiin. Sitten kuin todisteet ovat selkeitä tämän transformaation luonteesta, ennakoin, että useimmat teistä, lapsistani, päättävät ylösnousta neljänteen ulottuvuuteen, vaikka voin nähdä, että jotkut teistä ovat varsinaisia vitkastelijoita. Mitään ei voi verrata viime hetken päätöksen tekemistä, varsinkin kun vaihtoehto on ollut edessänne koko ajan. Silti kaikki jotka haluavat tulla, toivotetaan tervetulleeksi neljänteen ulottuvuuteen.
 
Kolmantena ovat ne, jotka päättävät jääräpäisesti roikkua kiinni kolmannen ulottuvuuden pelossa. Jotkut teistä roikkuvat, koska se on palvellut teitä hyvin. Olette onnistuneet keräämään varallisuutta, mukavuutta ja asemaa ja hallitsemaan toisia ihmisiä omaksi eduksenne. Toiset teistä ovat niin juurtuneita pelkoon, että te ette näe suurempaa kuvaa riippumatta siitä, miten monin tavoin maalaan sen teille, miten monia viestintuojia lähetän luoksenne ja miten monia vihjeitä lähetän unissa. Kaikki tässä ryhmässä sijoitetaan uudelleen henkilökohtaisen taajuutensa mukaisesti. Jotkut saattavat myös aloittaa pitkän ylösnousemustien aivan alusta.
 
Odotan innolla vastaanottavani teidät, sitten kun silmänne ovat avautuneet suurelle kuvalle ja yhdistytte taas sielunne kanssa neljännen ulottuvuuden tuolla puolen.
 
Me Athabantian-aluksella luotamme, että tämä viesti paljastaa transformaationne monimuotoisuuden ja havainnollistaa joidenkin perspektiiviä, monista siihen osallistuvista olennoista. Me kaikki tällä tähtialuksella ja monet muut odotamme innolla aikaa, jolloin voimme olla täysin kanssanne vuorovaikutuksessa.
 
Olen Bren-Ton Andromedalta. Puhun koko Athabantia-aluksen puolesta, kun sanon rakastavamme teitä jokaista ehdottomasti, ja toivottavamme teille jännittävää ja palkitsevaa matkaa, kunnes tapaamme.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >