HomeViestejäMark Kimmel12.7.2011 - Vastauksia

12.7.2011 - Vastauksia

VASTAUKSIA

Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)
12.7.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys maan sisarillemme ja veljillemme meiltä Athabantian-tähtialuksella. Käytämme rakkaudessa teitä kohtaan ja ykseydessä teidän kanssanne tämän tilaisuuden jakaa havaintojamme kanssanne. Olemme hyvin tyytyväisiä, kun teette aikaa lukea kommunikointejamme. Tänään palaamme kera vastausten moniin kysymyksiinne. Voit esittää muita kysymyksiä, jos haluat. Olemme täällä auttamassa teitä tämän transformaationne viime vaiheen aikana.

Mikä on tärkein asia, minkä voimme tehdä yksilöinä tänä siirtymäaikana?

Teillä on kaksi tärkeää hanketta transformaationne tässä kohtaa. Ensimmäinen on löytää, mitä sydämessänne on, minkä tiedätte todeksi, ja sitten tavoitella tuota totuutta horjumatta. Tämä on voimakas kontrasti niiden viestin hyväksymiselle tapahtumista, suuremmasta kuvasta tai omasta kohtalostanne, joita antavat oletetut asiantuntijat ja ennen kaikkea joku, joka toteaa tietävänsä kaiken - guru, jos niin halutaan. Ei kukaan - ja korostamme ei kukaan - muu kuin te itse tiedä, mitä teidän sielunne haluaa tältä elämältä. Katsokaa sydämeenne ja löydätte korkeimman tarkoituksenne - juuri sen asian mitä sielunne pyytää ja suurimman hyödyn kaikkien kannalta. Toisia kuuntelemalla saadun viisauden siteeraaminen estää tarkoitustanne. Jonkun gurun seuraaminen estää tarkoitustanne. Te - ja vain te - tiedätte sydämessänne, mikä on oikein teille. Voitte löytää oman totuutenne noina hiljaisina hetkinä, kun sielunne puhuu teille.

Toinen tärkeä hanke on kohottaa yksilöllistä värähtelyänne niin, että sitten kun maan transformaatio on valmis, resonoitte sen uuden taajuuden kanssa. Helpoin tapa saavuttaa tämä on ajatella sydämestänne, nähdä kaikki ykseydessä ja ilmaista aikomukseksenne siirtyä pois kolmannesta ulottuvuudesta. Olemme puhuneet tästä aiemmin ja puhumme lisää tulevaisuudessa.

Ylösnousevatko maan ihmiset viidenteen ulottuvuuteen?

Tähän kysymykseen vastataksemme meidän on ensin puhuttava vapaasta tahdosta, mikä hallitsee kaikkien sielujen tekoja maan päällä ja muualla kosmoksessa. Jokaisen teistä on päätettävä, missä värähtelyssä haluatte olla ja haluatteko ylösnousta korkeampaan värähtelyyn vai ette. Valinta siitä on teidän, nousetteko ja milloin.

Ns. viides ulottuvuus on värähtely, missä teillä ja sielullanne on hyvin mukavaa. Ei ole kaksinaisuutta, on kuitenkin edelleen mielipide-eroavuuksia. Se on myös värähtely, missä hyväntahtoiset avaruusveljenne ja -sisarenne värähtelevät.

Laaja vastaus kysymykseesi on "kyllä", kaikki ihmiset ylösnousevat viidenteen ulottuvuuteen - lopulta. Itse asiassa he kulkevat sen läpi matkalla korkeampiin ulottuvuuksiin. Jotkut valitsevat ylösnousta viidenteen ulottuvuuteen, kun maapallo vaihtaa värähtelyään - jotkut eivät. Se on valinta, plus vaatii ponnistelua saavuttaa viidennen ulottuvuuden värähtely. Ei vain sanota: "Haluan värähdellä viidessä ulottuvuudessa."

Ne jotka eivät tiedä tästä vaihtoehdosta, eivät ylösnouse - tällä kertaa. Heidät kuljetetaan toiseen paikkaan, missä he voivat jatkaa fyysistä elämäänsä. Toisille jotka tietoisesti valitsevat pysyä kolmannessa ulottuvuudessa, annetaan muita vaihtoehtoja kuin pysyminen maan päällä.

Mikä on se tapa, millä yksilöt ja yhteiskunta transformoituvat korkeampiin värähtelyihin? Tapahtuuko siinä "sadannen apinan" vaikutus?

Internetinne alkupäivinä muutamat pioneerit näkivät mahdollisuuden linkittää tietokoneensa yhteen tieteellisen informaation vaihtamiseksi. Tämä valmisteli tietä toisten seurattavaksi. Vähitellen toisista tuli tietoisia ja he alkoivat linkittää tietokoneitaan aloittelemaan internetiä ja lisää informaatiota tuli kaikkien jaettavaksi. Vasta sitten kun merkittävä ihmismäärä omaksui tämän tavan, internetin valtaväylät rakennettiin. Sitten ilmestyi lisää sovelluksia ja kun enemmän ja enemmän tietokoneita oli yhteydessä toisiinsa, internet kasvoi palvelemaan useampia ja useampia ihmisiä, kunnes tänään se on laajasti hyväksytty osa useimpien ihmisten elämää.

Jokaisessa internetin kehitysvaiheessa ihmisten tietoisuus kasvoi heidän tietonsa myötä. Jokainen ihminen joka liittyi internetiin, teki tietoisen valinnan tehdä sen, plus maksoi tarvittavista tietokonelaitteista ja -ohjelmistoista. Muutamassa vuodessa tuli sekä tarpeelliseksi että nautittavaksi elää internet-yhteyden kanssa ja vaikeaa elää ilman sitä. Energeettisesti ne jotka osallistuvat internetiin, lisäävät tietoisuuttaan.

Tapa millä maan ihmisten transformaatio tapahtuu, etenee asteittain moniaskelisena prosessina - samanlaisena kuin internetin omaksuminen. Ensin oivalletaan suurempi kuva. Muutama alkuhyväksyjä näki tämän ja alkoi tehdä siitä julkista. Toisena ovat ne, jotka saatuaan vinkkejä suuremmasta kuvasta alkavat tutkia itse. Tähän mennessä varhaisimmat hyväksyjät olivat siirtyneet eteenpäin ja tehneet vapaan valinnan elämäntapansa muuttamisesta - elääkseen sydämensä mukaan. Heistä on sitten tullut tiennäyttäjiä esiin tulevassa toimintamallissa ja he toimivat joko julkisesti tai yksityisesti.

Kun lisää ihmisiä omaksuu nämä uudet tavat nähdä ja elää suurempi kuva, planeetan yleisenergia lisääntyy ja ihmisillä jotka vasta alkavat tiedostaa, on helpompaa hyväksyä suurempi kuva kuin alkuhyväksyjillä. Kyllä, on muutamia, jotka vastustavat eivätkä koskaan hyväksy suurempaa kuvaa - aivan kuin on joitain, jotka eivät koskaan mene internetiin. Kuitenkin kun enemmän ja enemmän ihmisiä tulee tietoiseksi, energia rakentuu lisää ja suurempi kuva näyttää vielä vähemmän kummalliselta niille, jotka vasta tulevat tietoiseksi. Kun tämä prosessi kehittyy, useimmilla tapahtuu muutos mieleen luottamisesta sydämellä ajattelemiseen.

Pankaa kuitenkin merkille, että tämän prosessin joka askeleella - on kyse sitten korkeammassa tietoisuusvärähtelyssä elämisen hyväksymisestä tai yhdistymisestä internetiin - teette tietoisen valinnan, hyväksyttekö sen vai ette, teettekö sen nyt vai odotatteko. Vapaan tahdon roolia ei voi korostaa liikaa.

Vapaan tahdon lisäksi ja samalla tavalla kuin internetin kehittymisessä, ihmisten on tehtävä jotain. Ihmiset voivat ostaa tarvittavat laitteet yhdistymiseksi internetiin tai sitten ei. Se on heidän valintansa. Jos he eivät osta laitteita, he eivät ole yhteydessä. Vastaavasti jos ihmiset eivät tee tietoista ponnistusta värähtelynsä nostamiseksi, heitä ei pyyhkäistä niiden mukaan, jotka ovat tehneet niin. Ei ole ilmaista kyytiä.

On tapahtumassa vähittäinen herääminen, mikä tekee helpommaksi omaksua uudet olemistavat valotyöntekijöiden ja tiennäyttäjien osoittamana. Tiennäyttäjä voi selittää, mitä tapahtuu, ja pyytää jotakuta hyväksymään uuden olemistavan. Mutta omistautuneinkaan tiennäyttäjä ei voi tehdä vapaan valinnan päätöstä jonkun toisen puolesta tai tehdä ponnistusta toisen ihmisen energioiden nostamiseksi. Se on helpompaa, jos tiennäyttäjä auttaa, mutta vaatii silti vapaan tahdon päätöksen ja ponnistelua saavuttaakseen uudella maapallolla elämiseen tarvittavan värähtelyn.

Tuleeko tähtialuksia hakemaan ihmiset pois tältä planeetalta? Tapahtuuko sitten kaiken sen maailmanlaajuinen siivoaminen, mitä ihmiset ovat tehneet?

Mitään ihmisten massaevakuointeja tältä planeetalta ei suunnitella eikä ounastella. Sellainen ihmisten poimiminen pinnalta rajoittaisi vapaata tahtoa, lopettaisi syyn ja seurauksen ja eliminoisi tekojen seuraamukset. Tämä rikkoisi myös suoraan sekaantumattomuudenlakia vastaan.

Sitä vastoin planeettanne nostaa taajuuttaan niin, että kaksinaisuutta joka on kestänyt hyvin pitkään, ei enää ole läsnä. Tämä on ollut käynnissä useita vuosia ja saavuttaa käännekohtansa muutamassa kuukaudessa. Kun tämä tapahtuu, niille jotka pitävät kiinni pimeydestä, tulee aina vain vaikeammaksi pysyä tällä planeetalla. Monet jota nyt horjuvat valon ja pimeyden välisellä aidalla, valitsevat valon. Pelon, mukavuuden, varallisuuden ja/tai statuksen perusteella toiset roikkuvat kiinni pimeydessä.

Sellaiset ihmisten instituutiot häviävät, jotka perustuvat pelkoon, kuten sotavoimat, nykyhallitukset ja nykyiset rahajärjestelmät. Pelkoon perustuvat fyysiset rakennelmat häviävät. Instituutiot, rakenteet, yksilöt ja yhteisöt jotka perustuvat valoon, säilyvät. Muutama seuraava kuukausi on sen lajitteluaikaa, mikä on valoa ja mikä on pimeyttä.

Uusi sivilisaatio ilmestyy esiin kaaoksesta, mikä syntyy vanhan toimintamallin romahtamisesta. Rakkaus on tämän uuden sivilisaation perusta ja ykseys maan ja kaikkien sillä asuvien kanssa. Tämä ei ole välitön prosessi, mutta se tapahtuu melko nopeasti, kun lineaarista aikaa ei enää ole.

Tämän planeetan fyysinen puhdistaminen tapahtuu monien ympäri universumia olevien olentojen avulla, jotka tukevat sen palaamista turmeltumattomaan tilaan. Tämä tapahtuu yhdessä maapallon uusien ihmisten kanssa.

Ei ole mitään yleistä puhdistusta ilman ihmisten läsnäoloa. Kaikki muutos tapahtuu energiarinnastusten mukaisesti. Ne paikat joissa maapallo on vakavimmin vahingoittunut, vaativat eniten energeettistä korjausta. Niihin paikkoihin joissa on ollut vähemmän vahinkoa, vaikutetaan vähemmän. Maapallon oman energiakorjauksen muoto vaihtelee - maanjäristykset, tsunamit, ankara säätila, maastopalot, ilmastomuutos ja merenpinnan kohoaminen.

Muuttuvatko maapallon navat? Koemmeko merkittäviä maan muutoksia?

Maapallon magneettikenttä heikkenee nyt. Tämä jatkuu magneettinapamuutoksen tapahtumiseksi - niin kuin se on tapahtunut aiemmin, silloin kun maa kulkee galaktisen tason läpi. Kun tämä magneettinapamuutos tapahtuu, se vapauttaa maan mannerlaatat liikkumaan. Ne muuttuvat edistämään yleistä ilmaston kohtuullistumista ja energiatasapainottumista. Lisäksi maan fyysinen napa oikaistaan vertikaaliin asentoon. Tämä poistaa kausittaisen vaikutuksen. Tämän huipentumana on planeetta, jossa on kohtuullinen ilmasto kaikkialla paitsi aivan pohjoisessa ja etelässä.

Maapallo jatkaa fyysisen ilmentymänsä sopeuttamista ylösnoustakseen kevyempään värähtelyyn ja transformoituakseen turmeltumattomaksi planeetaksi. Maan uudelleentasapainotusta seuraa mannerlaattojen muutokset. Nämä muutokset ovat tulosta maan halusta tasapainottaa energeettisesti ne alueet, joilla se on kokenut pelon, vihan, ahneuden ja muita pimeitä energioita. Maan muutoksia ei tapahdu ainoastaan siellä, missä niitä on koettu aiemmin, vaan myös uusilla alueilla. Avaruusveljenne ja -sisarenne sekä omat energianne kohtuullistavat näiden vaikeita piirteitä. Paljon asioita tapahtuu huomaamatta, kuitenkin monet asiat ovat kaoottisia suoraan mukana oleville. Kun todistatte näitä tapahtumia, pitäkää aina mielessä, että te ja kaikki muut inkarnoiduitte tiettyyn aikaan ja tiettyyn paikkaan kokeaksenne sen, mitä koette.

Milloin nykyiset rahajärjestelmät poistuvat? Korvataanko ne toisentyyppisellä rahajärjestelmällä?

Nykyiset velkapohjaiset rahajärjestelmät ovat hajoamassa. Tämä romahtamisprosessi jatkuu, kunnes supervarakkaiden varastot ovat huvenneet, kunnes ei ole enää paperivaluuttoja ja kunnes on luotu tasainen pelikenttä, joka toimii kaikkien parhaan edun mukaisesti. Tässä romahtamisessa on vaiheita, joiden aikana arvokas, metallipohjainen valuutta ilmestyy esiin, mutta perimmiltään rahaa järjestetään, jotta jokainen voi tehdä sitä, mitä hän haluaa tehdä. Aidossa 5D-mielessä yksilöt luovat valuuttaa tarvittaessa.

Mikä on avaruusveljiemme ja -sisariemme saapumisen aikataulu?

Monet tähtialukset, kuten Athabantian, ovat jo asettuneet lähelle planeettaanne ja ovat olleet täällä jonkin aikaa. Tähtialustemme paljastuminen tapahtuu 1) kun se on turvallista kaikkien osallisten kannalta, 2) kun ulkonäkömme voidaan hyväksyä rauhallisesti ja hyväntahtoisesti, 3) kun saapumisestamme voi olla maksimihyöty kaikille osallisille. Tähän massakontaktiin liittyy niiden monien ei-kotoperäisten olentojen tunnistaminen, joita kulkee tällä planeetalla.

Miten monta ei-kotoperäistä olentoa on läsnä maan päällä tänä päivänä? Miltä he näyttävät? Miksi he ovat täällä?

Tänä aikana maan päällä on läsnä suuri määrä ei-kotoperäisiä olentoja. Heitä kulkee joukossanne sekä valotyöntekijöinä että ihmisinä, jotka toimivat kulissien takana ihmiskunnan edistymisen puolesta. Heidän tämänhetkinen määränsä on yli miljoona. Kaikissa tapauksissa he näyttävät ihmisiltä, jotta he sopivat yhteiskuntaanne, joskin fyysisessä ulkonäössä on vähän muunnelmia. On monia miljoonia, jotka eivät ole läsnä ihmismuodossa. He toimivat taajuuksilla, mitkä tekevät heistä näkymättömiä ihmissilmälle. Hekin ovat täällä ihmiskunnan eduksi ja koko universumin suuremmaksi hyväksi.

Toisaalta meidän on tunnustettava niiden olentojen läsnäolo, joiden valo on niin himmentynyt ja jotka ovat niin itseä palvelevia, että heitä voidaan nimittää pimeiksi. Heitä on lukumääräisesti harvoja, kuitenkin kuten sanonta kuuluu, "yksi mätä omena voi pilata koko tynnyrillisen". Pimeä energia ja sen liittolaiset loivat tämän 3D-kaksinaisuuden ja ylläpitävät sitä. He ovat ohjaava voima Illuminatin takana. Rakastakaa kuitenkin pimeitä veljiänne ja sisarianne, sillä he antavat mielenkiintoisen taustan, mitä vasten esitätte henkilökohtaisia draamojanne.

Ketkä ovat uuden maapallon hoitajia?

Uuden maapallon hoitajat auttavat planeettaa transformoitumaan nykytilasta hyvin kauniiksi, turmeltumattomaksi planeetaksi. Vaikka maapallo pystyy laajasti transformoitumaan aikanaan, hoitajat - ihmiset ja planeetan ulkopuoliset - voivat auttaa tässä muutoksessa niin, että hyvin lyhyessä ajassa maapallo saa takaisin luonnon kauneutensa, samalla kuin antaa kodin ihmisasukkaille. Hoitajilla on monia rooleja ja he suorittavat moni eri tehtäviä.

Hoitajat ovat haluttu osa maapallon transformaatiota, koska he johtavat kuntoutusta paikallisella ihmistasolla. Tähän sisältyy kaikkien niiden rakenteiden, teiden ja yleishyödykkeiden poistaminen, jotka rakennettiin pelkomallin alaisuuteen ja siinä vakaassa uskossa, että ihmisellä oli oikeus hallita maapalloa. Ne ihmisen planeettaan tekemät rakenteet ja koristukset, jotka tehtiin rakkaudesta ja huolehtimaan siitä, pysyvät. Hoitajat käyttävät näitä palautustyössään.

Sähkö hankitaan kristalleista, jotka kerran energisoituna jatkavat sähkön antamista sekä yksittäisille kotitalouksille että sähköverkon palautusosille. Näin uuden maapallon hoitajille annetaan energiaa, millä toteuttaa palautustehtäväänsä ja uuden sivilisaation luomista.

Uusia teknologioita tulee esiin - avaruusveljienne ja -sisartenne tukemana. Nämä teknologiat sopivat yhteen turmeltumattoman planeetan kanssa. Siihen sisältyy kulkuneuvoja, laitteita auttamaan elinolosuhteissa ja kommunikointilaitteita täydentämään telepatiaa.

Me Athabantianlaiset olemme perustamassa instituuttia. Sillä on kolme tehtävää. Auttaa ihmisiä 1) nostamaan värähtelyään taajuuteen, missä he resonoivat mukavasti uuden maapallon kanssa ja voivat olla vuorovaikutuksessa veljiensä ja sisariensa kanssa muista tähtijärjestelmistä. 2) Oppimaan toimimaan tässä vähän vieraassa korkeammassa taajuudessa ja suorittamaan tärkeitä tehtäviä. Tähän sisältyy vuorovaikutus avaruusveljienne ja -sisarienne kanssa niiden tekniikkojen käyttöönottamiseksi, joita on kehitetty muilla valoplaneetoilla. 3) Opettamaan muita nostamaan värähtelyään ja tulemaan hoitajiksi. Kaikkeen tähän ryhdytään instituutissa, mikä aloittaa toimintansa, kun muutos pääasiallisesti rakkauteen perustuvaksi planeetaksi kehittyy muutaman kuukauden kuluessa. Pitäkää tuohon aikaan saakka visiota uudesta maapallosta. Tuo hetki ei ole kaukana tulevaisuudessa, kun se kaikki tulee, mistä olemme puhuneet.

Olemme tyytyväisiä voidessamme kommunikoida kanssanne ja odotamme innolla lisätilaisuuksia sen tekemiseen. Pidämme teitä ehdottomassa rakkaudessa ja toivotamme teille hyvää tänä transformaatioaikananne. Seuraavaan kertaan saakka, minä olen Adrial, tämän universumin taivaallinen. Minä olen Bren-Ton, minä olen Justine ja minä olen Moraine, kaikki Andromedalta. Ja minä olen Zepher Plejadeilta.
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >