HomeViestejäMark Kimmel6.6.2011 - Salailua

6.6.2011 - Salailua

SALAILUA

Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)
6.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tulemme tämän viestin kanssa luoksenne tuntien kiirettä. Tapahtumat jotka lopulta johtavat maapallon transformaatioon, kiihtyvät. Seuraavat kuukaudet ovat täynnä vielä enemmän maanjäristyksiä, tulivuorenpurkauksia, tsunameja ja epänormaalia säätä. Todistatte myös lisää hallitusten, pankkien, suuryritysten ja uskontojen hajoamista.

Tätä todellisuutta vasten katsottuna tapahtuu valtavaa salailua. Suunnitelman mukaan se on juuri havaintoasteikkonne, kolmannen ulottuvuuden uskomustenne ulkopuolella. Tämän salailun tarkoituksena on hallitusten, pankkien, suuryritysten ja uskontojen eliitin turha yritys selviytyä tulevista maapallon muutoksista ja tulla esiin huipulla niiden instituutioiden romahtamisesta, jotka se rakensi hankkimaan ja sitten säilyttämään varallisuutensa, voimansa, vaikutusvaltansa ja turvallisuutensa. Toisaalta valtavaa ihmisenemmistöä kannustetaan jatkamaan elämää tietämättömänä suuremmasta kuvasta ja 3D-sivilisaation loppumisesta.

Meillä on vielä laajempi näkemys ajankohtaisista tapahtumista, mikä ei mahdollista ainoastaan selviytymistä uhkaavasta kaaoksesta, vaan auttaa luomaan upean uuden elämän itselleen. Tämä tapahtuu lisäämällä värähtelyänne, niin että 3D-tapahtumat vaikuttavat teistä pelkästään teatterilta. Nostamalla värähtelyänne te ette pakene ainoastaan tulevan kaaoksen tuhoista, vaan luotte tälle planeetalla uuden sivilisaation, joka perustuu rakkauteen ja valoon. Jos ette ole sitoutuneet 3D-ratkaisuun, niin tämä tie on teille avoin. Liittykää taivaallisiin olentoihin ja avaruusveljiinne ja -sisariinne upeassa uudessa tavassa elää.

Kaikki teissä muuttuu ja tästä päivästä eteenpäin asiat muuttuvat vielä nopeammin. Informaatiolähteet joihin olette perinteisesti luottaneet, tulkitsevat väärin totuutta näistä tapahtumista. Myös vaihtoehtoiset uutislähteet ovat pilaantuneet väärästä informaatiosta, jonka on suunniteltu aiheuttavan pelkoa. Media liitossa hallitusten, pankkien, suuryritysten ja uskontojen kanssa, peittelee näitä tapahtumia ja kätkee totuuden yrityksenä säilyttää pinnallinen vaikutelma vallitsevasta tilanteesta.

Tietyt ihmiset hallitustenne ja suuryritystenne toimistoissa ovat hyvin tietoisia tapahtumista planeettanne sisällä, pinnalla ja ulkopuolella. Näihin sisältyvät salaiset tukikohdat kuussa ja Marsissa. Näihin sisältyy totuus muista tietoisista olennoista, jotka asuvat planeetallanne - kehittyneistä sivilisaatioista maan sisällä hyvin älykkäisiin valaisiin ja delfiineihin.

Eräät yksilöt hallituksenne virastoissa tietävät totuuden tapahtumista ja tilanteista, he eivät jaa tätä useimpien ihmisten kanssa. Tämä tehdään keinona säilyttää valta, ei siitä hatarasta tekosyystä, että "ihmiset eivät osaa käsitellä totuutta". NASA ei kerro, mitä se tietää avaruusalusryhmittymistä maailmanne ympärillä, totuutta keinotekoisesta satelliitista, mitä kutsutaan kuuksi, ja auringon energioista, jotka vaikuttavat maailmaanne. USA:n geologinen tutkimuskeskus ei kerro kaikkea, mitä se tietää maapallon muutoksista ja maanjäristyksistä. CIA ei myönnä ilman "suihkuttamista" tai HAARP:n todellisia käyttötarkoituksia. Monet näissä valtion laitoksissa ja suuryrityksissä tietävät totuuden tai ainakin osan siitä ja yrittävät epätoivoisesti pitää kiinni voima-, varallisuus-, vaikutusvalta- ja turvallisuusasemastaan.

Pankit peittelevät totuutta tapahtumista ja tilanteista vallitsevan tilanteen säilyttämiseksi, mikä sallii lisävarallisuuden, -vallan ja -vaikutusvallan kerääntymisen. Pankkijärjestelmä kaikissa maissa, mutta erityisesti USA:ssa, toimii niiden eduksi, jotka ammentavat varallisuutta siitä. USA:n keskuspankki tekee rahaa tyhjästä ja sitten veloittaa korkoa sen tekemisestä. Valtionvarainministeriö sitten painaa tätä "mahtikäskyvaluuttaa", minkä kaikki hyväksyvät arvokkaaksi rahanpalaksi ja/tai numeroiksi tietokoneelle edustamaan arvoa. Suuryritykset toimivat samalla tavalla maksimoidakseen voiton omistajilleen ja ylimmälle johdolleen.

Maailmanne uskonnot joille monet antavat uskollisuutensa ja rahaa, ovat vakavimpia syyllisiä peittelyssä. Monet niistä saarnaavat oppeja, joihin korkeimmilla tasoilla olevat eivät usko tai joiden tiedetään olevan epätotta. Esimerkiksi, katolisen kirkon korkeammilla tasoilla olevat myöntävät lopultakin lasten hyväksikäyttämisen joukoissaan. Vielä tuhoavampaa kuin varallisuuden ja vallan kerääminen tarkoituksellisesti on tiettyä uskontoa noudattavien sielun ja mielen vääntely - vääntely joka naamio maan ihmisen jumalaisen luonteen.

Aiemmissa viesteissä osoitimme ne rakenteet ja uskomukset, jotka eivät palvele teitä. Ne kaikki murenevat tehdäkseen tilaa totuudelle jumalaisesta kohtalostanne ja siitä, kuka olette. Puhumme tässä näistä rakenteista ja uskomuksesta, emme monista hyvää tarkoittavista yksilöistä, jotka ovat jääneet niiden verkkoon. On monia upeita ihmisiä, jotka työskentelevät joka päivä hallitusten, pankkien, suuryritysten ja uskontojen rakenteissa. He ovat jääneet kiinni petoksen verkkoon - useimmat eivät tiedä petoksen laajuutta. Toiset tietävät petoksesta, mutta valitsevat olla piittaamatta siitä. Vain hyvin harvat ovat täysin informoituja siitä vahingosta, mitä niiden toimet aiheuttavat muille ihmisille, vain hyvin harvat ovat osallisena peittelyssä.

Lyhyesti sanottuna tavanomaisissa asioissa on erittäin vähän, mihin voitte luottaa näinä muutosaikoina. Joka puollella on harhaanjohtamista. Katsokaa mediaa huviksenne. Etsikää niitä, joiden näkemyksiin voitte luottaa suuremmassa kuvassa. Kuunnelkaa sydäntänne. Tehkää kaikki voitavanne elääksenne rakkauden ja korkeamman värähtelyn tilassa. Älkää salliko pelon hallita elämäänne. Nauttikaa hiljaisesta ajasta ja luonnosta. Etsikää sisältä totuutta ja tukea.

Ne joita kutsutaan Illuminatiksi, ovat laittaneet liikkeeseen voimia, jotka tuhoaisivat maailmanne, jos heidän sallittaisiin toteuttaa aikeensa. Me korkeammissa värähtelyissä emme salli sen tapahtua. Te jotka olette halukkaita elämään korkeammassa ulottuvuudessa, löydätte itsenne maailmanne kaaoksen ulkopuolelta. Siellä selviydytte myrskyistä ja uskomusten ja instituutioiden romahtamisesta. Siellä perustatte uuden sivilisaation tälle planeetalle.

Ja miltä tämä uusi sivilisaatio näyttää? Maapallo vaikuttaa hyvin erilaiselta teistä. Se värähtelee uudella säteilyllä. Suhtaudutte siihen täysin uusilla tavoilla ja kunnioitatte kaikkea, mitä se elättää. Elätte maailmassa, joka on ilman 3D-uskomuksia tai -rakenteita. Kun saavutte maapallolle, hintananne on luoda uusia elintapoja, jotka välttävät vanhoja 3D-tapoja. Teille annetaan teknologiaa ja apua maapallon puhdistamiseksi kolmannen ulottuvuuden arvista. Tämä mahdollistaa teille elämisen harmoniassa kaiken kanssa.

Tämä prosessi ei ole erilainen kuin ensimmäisten tietokoneidenne esitteleminen. Ne perimmiltään saivat aikaan vallankumouksen, mutta alussa vain kaukokatseiset omaksuivat ne. Näin on uuden maapallon kanssa. Se on asteittainen prosessi, kunnes kaikki ottavat täysin vastaan uudet tavat. Kuitenkin ilman aikarajoitetta se näyttää tapahtuvan nopeasti. Tätä transformaatiota Illuminati ei näe, koska se on sokea korkeampien ulottuvuuksien valolle. Se on kaukana teidän jättämisestä jonkinlaiseen helvetilliseen suohon, teidät jätetään luomaan jotain upeaa.

Yksi esittämänne kysymys ehkä on, voivat tämän päivän hallitukset kehittyä joksikin, mikä hyödyttää kaikkia, tai pitääkö niiden pelkistyä tomuksi ja luodaan täysin uusi hallintomuoto. Kun katsomme nykytilannetta ympäri maailman, näemme vähän todisteita siitä, että mitään olemassa olevaa hallitusta voidaan muokata riittävästi ottamaan huomioon kaikkien tarpeet. Siksi näemme, että nykyhallitukset on hylättävä kokonaan ja korvattava uudella hallitusmuodolla, mikä on suunniteltu pitäen mielessä uuden maapallon väestön tarpeet - väestön mikä toimii nyt korkeammalla värähtelyllä ja 12-säikeisen DNA:n kristallirakenteella.

Ja millaisilta nämä uudet hallitukset näyttävät? Ensinnäkin niissä vaikuttaa valaistunut kansa, joka värähtelee uuden maapallon kanssa. Koska ne joilla on vanha kaksisäikeinen, hiilipohjainen keho, eivät pysty säilyttämään kehoaan uuden maan värähtelyssä, niin hallitusten koko pienenee. "Hallittava" kansa on korkeampaa värähtelyä. Hallitusten uusi rooli on antaa kollektiivinen pohja, mitä yksilö ei voi tehdä itselleen.

On suurempi tarve kouluille, mutta erityyppisille. Ei ole tarvetta kontrolloida käyttäytymistä, mutta on tarve mallintaa käyttäytymistä. Ei ole tarvetta sotavoimiin tai poliisiin. On vähän tarvetta muille laeille paitsi universumin peruslait, näin ei ole tarvetta massiiviselle oikeusjärjestelmälle. Alatte siis nähdä kuvan uuden maapallon rakenteista.

Näin ollen peittely jatkuu, vaikka tapahtumat nopeutuvat. Luottakaa sydämenne varmuuteen. Löytäkää hiljaista aikaa kuunnella. Etsikää tapoja kohottaa värähtelyänne, jotta resonoitte korkeampien taajuuksien yksilöiden kanssa. Koko universumi katselee, kun peittely jatkuu, kun yksilöt valitsevat polkunsa ja kun valoyhteisöt kokoontuvat yhteen. On ihmeellistä aikaa elää maan päällä. Nauttikaa transformaatiosta.

Olemme iloisia kommunikoinnista kanssanne ja odotamme innolla lisätilaisuuksia. Pidämme teitä ehdottomassa rakkaudessa. Seuraavaan kertaan saakka, minä olen Adrial - tämän universumin taivaallinen olento - minä olen Bren-Ton, minä olen Justine ja minä olen Moraine - kaikki Andromedalta - ja minä olen Zepher Plejadeilta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >