HomeViestejäMark Kimmel5.4.2011 - Havaintoja II

5.4.2011 - Havaintoja II

HAVAINTOJA II

Athabantianlaisia kanavoinut Mark Kimmel ( www.cosmicparadigm.com)
5.4.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys. Palaamme tänään kertomaan lisää havaintojamme maailmastanne ja ennusteita tulevasta. Aloitamme niistä ihmisistä, jotka elävät tyrannian ikeen alla tai osallistuvat toisten fyysiseen sortamiseen. He tuntevat erittäin hyvin fyysisen voiman roolin. Fyysisen rangaistuksen, kidutuksen tai köyhyyden uhka tai käyttäminen pitävät perheet, klaanit, yhteiskunnat ja maat järjestyneinä tyranniensa hyödyksi. Se on ikivanha tapa kontrolloida ihmisiä planeetallanne. Fyysisen vahingoittumisen pelko pakottaa kaikki tiukkoihin rakenteisiin.

Ns. kehittyneillä yhteiskunnillanne on paljon hienovaraisempi, mutta yhtä tehokas keino kontrolloida - sitä kutsutaan rahaksi. Ne joilla on sitä, käyttävät erilaisia hallintakeinoja niihin, joilla ei ole. Eliitit joilla on valtava varallisuus, käyttävät ehdotonta hallintaa näiden yhteiskuntien muuhun osaan.

Illuminati joka on kerännyt varallisuutta satoja vuosia, on esittänyt suurta kulissien takaista roolia rahalla kontrolloimisessa. USA:ssa he ovat luoneet instituutioita, kuten Yhdysvaltain keskuspankin, lainaamaan dollareita hallitukselle ja se vuorostaan USA:n kansalle. Heidän keräämänsä miljardit dollarit eristävät heidät valuuttavaihteluilta, sillä heillä on aina enemmän rahaa kuin kenelläkään muulla, he omistavat aina enemmän maata ja yrityksiä ja kontrolloivat enemmän pankkilaitoksia.

Ne jotka ovat hankkineet varallisuutta pelaamalla rahapeliä joko kekseliäisyydellään tai kiipeämällä yritysten tai pankkien organisaation huipulle, ovat myyneet itsensä rahakontrolloijille. Voi, he voivat olla mitä anteliaimpia ihmisystävällisyydessään, mutta he eivät anna riittävästi rahaa tehdäkseen itsestään keskiluokkaa tai yhden vähemmän varakkaista. Suuria elokuvia on tehty superrikkaista. Komedioita on tehty keskiluokasta ja köyhistä.

Raha tunkeutuu kaikkien elämään kehittyneissä talouksissa. Raha kontrolloi ihmisten elämän kaikkia puolia. Teille kerrotaan, miten paljon rahaa voitte lainata pankista. Teille kerrotaan, miten paljon rahaa maksatte veroina. Teille kerrotaan, miten paljon rahaa jokin tavara maksaa supermarketissa. Rahasta on tullut niin laajalti hyväksytty, että harvat pysähtyvät kyseenalaistamaan, miten se hallitsee heidän elämäänsä.

Uudella maapallolla ei ole tarvetta ansaita rahaa. Tiedämme, että tätä on vaikeaa ajatella, mutta niin tulee olemaan. Pankit tekevät rahaa lainattavaksi. Keskuspankki tekee rahaa lainattavaksi USA:n hallitukselle. Kaikki tämä raha tehdään tyhjästä. Jos rahaa voidaan tehdä tyhjästä ja kaikki voivat hyväksyä sen jonkin arvoksi, niin miksi sitten ei tehdä riittävästi rahaa kaikille? Tämä on vilaus siitä, mitä tulevaisuutenne pitää sisällään.

Haluamme puhua nyt näiden kontrolloivien rakenteiden vaikutuksesta yksilöihin. Jos elätte jonkin tyrannin hallinnassa, joka käyttää fyysistä voimaa teidän kontrolloimiseenne, olette hyvin tietoinen hänen hallinnastaan. Sotilaat tai poliisi valvoo jokaista liikettänne ja määrää teitä. Teillä on harvoja vapauksia. Jos niin valitsette, voitte tulla osaksi tyrannin hallintoa ja hallita muita saadaksenne paremman elämän itsellenne ja perheellenne. Mutta maksatte kamalan hinnan pettämällä sen, kuka todellisuudessa olette - majesteettinen sielu, joka on inkarnoitunut kokemaan elämää maan tiheydessä. Tuo tyranni voi aivan yhtä hyvin olla uskonnollinen johtaja - silti myytte osan siitä, kuka olette, jos olette harmoniassa hänen hallitsevien tapojensa kanssa, jos teistä tulee osa tyrannin klaania, seuraaja tai palvelija hänen aatteelleen. Ja tietoiset ihmiset katsovat teitä halveksien, koska he tietävät, että olette myyneet itsenne.

Yhteiskunnassa mitä hallitsee raha, on olemassa samanlainen tilanne. Täällä ihmiset uskovat olevansa osa upeaa suunnitelmaa, missä he voivat kiivetä portaita taloudelliseen menestykseen pelaamalla sääntöjen mukaan. Täällä he myyvät itsensä tekemällä rahan keräämisestä ja käyttämisestä tavoitteensa. Täällä tyranni on vähemmän näkyvä, pelisäännöistä tulee hämärämpiä ja palkkiot näyttävät vähemmän häpeällisiltä - hyvin nuoresta iästä saakka melkein jokainen on varma, että haluaa olla rikas ja viettää upeaa elämää, minkä vain varallisuus voi tuoda.

Niinpä yhteiskunnassa jonka rakenteessa raha on kontrolloiva tekijä, jokainen johdatetaan uskomaan, että rahan saaminen, järjestelmän osana oleminen ja itsensä myyminen rahatyrannille on hyvä asia. Media ihannoi rikkaita. Tuotteita ja palveluja tarjotaan niille, joilla on rahaa millä maksaa. Asuma-alueet määritellään niihin, joilla on rahaa ja niihin joilla ei ole. Siinä missä itsensä myyminen fyysiselle tyrannille aiheutti selvän ystävien ja perheen hylkäämisen, rahan osalta kaikki myyvät itsensä jossain määrin, joten toiset eivät tuomitse, koska kaikki pelaavat sama peliä. Kuitenkin niillä jotka tekevät rahaa ja sitä, mitä sillä saa, tavoite hylkää todellisen luonteen tyrannille aivan yhtä varmasti kuin niillä, jotka ovat tulleet yhdeksi tyrannin suosimista.

Muutosenergiat vaikuttavat nyt kaikkeen maailmassanne - maa, meri, ilma, eläimet, kalat ja aivan erityisesti ihmiset - ja ne hävittävät vanhaa tehdäkseen tietä uudelle. Viime aikoina näitä energioita on ollut kolme: totuuden, vapauden ja ykseyden energiat. Ensimmäisestä näistä on syntynyt hallitusten, yritysten, pankkiirien ja uskontojen korruption ja petoksen paljastuminen. Julian Assange ja muut ilmiantajat ovat totuuden energioiden motivoimia. Ihmisten reaktiot totuuden energioihin nähdään eliitissä, kun he pyrkivät nimittämään jokaisen terroristiksi, joka ei ole osa heidän suunnitelmaansa, koska he pyrkivät harvojen eduksi horjuttamaan sitä, mikä on edullista monille. Totuuden energian tuloksia voidaan nähdä katollisen kirkon maksaessa pappien tekemästä hyväksikäytöstä.

Vapauden energiat ovat tulossa kaikkien ihmisten elämään. Kyse ei ole vain rohkeista ihmisistä Tunisiassa, Egyptissä, Libyassa ja muissa Lähi-idän maissa. Sitä on vaimojen teoissa, kun he etsivät vapautta väkivaltaisista miehistään, lasten teoissa kun he etsivät vapautta hallitsevista vanhemmista ja työntekijöiden teoissa kun he etsivät vapautta yritysten hallinnasta.

Ykseyden energiat ovat uusimpia. Ne saavat kaikki katsomaan toisen kerran, ketkä ovat heidän veljiään ja sisariaan. Nämä energiat synnyttävät kiitollisuutta maata ja kaikkea sen antamaa kohtaan. Ykseyttä ilmaisevat ne, jotka näkevät köyhyyden ja nälän uudessa valossa - he näkevät, etteivät nämä onnettomat ihmiset ole todellisuudessa erilaisia kuin heidän oma perheensä. Taas kerran eliitit, varakkaat, mukavasti elävät ja kaikki, jotka ovat käyttäneet rahaansa, valtaansa ja asemaansa tekemään itsestään parempia kuin heikommat ihmiset, vastustavat tätä energiaa ja käyvät luokkasotaa.

Muutosenergiat vaikuttavat kaikkeen maan päällä. Tämä ei ole väliaikainen olotila - maan ihmiset eivät palaa vanhaan tapaan nähdä ja uskoa. Muutosaallot pyyhkivät kaiken yli. Ei ole paluuta. Kaikki aistivat nämä muutosenergiat riippumatta siitä, ymmärtävätkö he niitä vai eivät.

Te jotka luette näitä sanoja ja ymmärrätte näiden muutosten suuruuden, tekisitte hyvin, jos etsisitte sisältä vastauksen, miten reagoitte. Aiotteko pelätä vai syleillä valoa? Monet teistä käsittävät pian, että olette valonkantajia, joita toiset etsivät saadakseen ymmärrystä ja kysyäkseen, mitä heidän pitäisi tehdä. Älkää piilottako valoanne, antakaa sen loistaa esimerkillänne. Teillä on paljon annettavaa. Päättäkää, miten autatte ihmissisarienne ja -veljienne transformaatiossa.

Tämä kaikki ratkeaa sitten yksittäisten ihmisten vaikutukseen ja siihen, miten he reagoivat moniin energioihin ja muutoksiin. Näkevätkö he muutokset ja sanovat: "Tosiaankin tämä on suuren muutoksen aikaa. Toivotamme tämän tervetulleeksi." Vai sanovatko he: "Vastustan näitä muutoksia, koska pidän asioista sellaisina, kuin ne ovat." Vai näkevätkö he muutokset ja alkavat pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa puolesta? Vai päättävätkö he olla piittaamatta muutoksista toivoen, että kaikki palaa "normaaliksi" lyhyen ajan kuluttua? Valinta on teidän, maan ihmiset. Valitkaa hyvin, sillä valintanne vaikuttavat kaikkeen universumissa.

Käännytäänpä nyt niihin, jotka katselevat ja odottavat. Teemme tätä, koska emme saa puuttua henkilökohtaisiin valintoihinne, yksilölliseen vapaaseen tahtoonne. Emme saa tulla auttamaan, ennen kuin pyydätte. Monissa viimeaikaisissa luonnonkatastrofeissa ne maat joihin ei vaikutettu, tulivat auttamaan ahdingossa olevia. Äskettäisessä Japanin maanjäristyksessä nähtiin maiden ja järjestöjen ympäri maailman tarjoavan apuaan. Oli japanilaisten valinta pyytää ja ottaa vastaan tämä apu.

Näin on tilanne myös tähtisisarienne ja -veljienne osalta. Lähitulevaisuudessa tulee aika, jolloin koko maailmanne on ahdingossa. Ei ole muita maita tai järjestöjä tulossa pyytävien apuun. Jos tuolla hetkellä pyydätte apuamme, vastaamme kutsuunne. Me, veljenne ja sisarenne tähdistä, tuomme paljon kaivattua apua - paljon samaan tapaan kuin Japanin kansalle annettu apu.

Parhaista ponnisteluista huolimatta emme pysty auttamaan jokaista yksilöä ajoissa emmekä tyrkytä itseämme niille, jotka eivät halua apuamme, tai emme halua estää tilaisuuksianne auttaa naapurianne tai perheenjäsentä. Aivan kuin Japanissa, ihmiset ovat auttaneet toisiaan ruuan, veden ja suojan osalta. Sitten kun koko maailmanne on ahdingossa, teitäkin kutsutaan auttamaan toisianne emmekä epäile, että te ette vastaisi siihen.

Niinpä on viisasta varastoida vähän ruokaa ja vettä ja turvata suoja ensin itsellenne, sitten perheenjäsenillenne, ystävillenne ja naapureillenne. Ahdinkoaika kestää useita kuukausia, kunnes välttämättömyyshyödykkeet voidaan palauttaa ja kunnes sähkön voidaan taas kerran luottaa valaisevan kotinne. Suunnitelkaa sellaista aikaa varten.

Teitä ei heitetä esi-isienne alkukantaiseen tilaan. Samaan aikaan suurista kaupungeistanne tulee epävakaita. Maan sivilisaatio jälleenrakennetaan pienemmistä kylistä ja maalta. Tässä me tähdistä voimme antaa tehokkaimmin apua. Sanomme siis teille tänään, että suunnitelkaa hyvin, sillä teillä on transformaatio käsillä.

Jotkut ovat visualisoineet tulossa olevat muutokset maan erottumisena kahteen osaan. Toiset ovat nähneet toisen maapallon ilmestyvän ja ihmiset kuljetettavan tuolle pallolle. Aiemmissa kommunikoinneissasi näit sellaisen tapahtuman, Mark. Tarkemmin kyse on maan erottumisesta eri tiheyksiin värähtelyn perusteella.

Ne jotka ovat 3D-värähtelyä, kokevat fyysiset muutokset, joita maapallon arvioidaan käyvän läpi, mukaan luettuna maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja tsunamit. Nämä muuttavat planeetan pintaa, vesi tunkeutuu maalle, navat muuttuvat ja maankuori pyörii. Tämän nettomuutos on kohtuullisempi ilmasto ja erämaiden vihertyminen. Maapallolta menee jonkin aikaa sopeutua kaikkeen, mikä on uutta. Eläimet ja kalat sopeutuvat melko nopeasti. Ihmisillä jotka jäävät korkeamman värähtelyn maapallolle, on vaikeimpia muutoksia. Suojan, ruuan ja veden tarpeenne ei täysin häviä.

Te jotka värähtelette korkeammalla taajuudella, ette koe traumaa yhtä vakavasti kuin matalamassa taajuudessa värähtelevät. Nousette paljon trauman yläpuolelle, mutta näette sen silti. Näin olette matalammissa värähtelyissä olevien rinnalla. Kuljette heidän joukossaan, muta he tuskin näkevät teitä. Joissain tapauksissa pystytte auttamaan heitä. Yhteisöt erottuvat yhteistaajuutensa perusteella - korkeamman taajuuden yksilöt sekoittuvat matalamman taajuuden yksilöiden kanssa.

Te jotka olette saavuttaneet korkeamman värähtelyn, pystytte näkemään meidät, sisarenne ja veljenne tähdistä, kun tulemme auttamaan siirtymässänne. Matalammissa taajuuksissa olevat eivät näe apuamme, mutta he hyötyvät siitä silti.

Niin on aina ollut. Vuosisatojen kuluessa olemme työskennelleet tiettyjen yksilöjen kanssa ihmiskunnan edistymisen varmistamiseksi. Se on nähty teknologian ja hallinnon innovaatioissa sekä paremmissa tavoissa kokea toisenne. Olemme olleet auttava käsi sähkön löytämisessä ja sen valjastamisessa valaisemaan. Monia ehdotuksiamme ovat turmelleet ne, jotka pitävät tällaiset innovaatiot itsellään tai käyttävät niitä pelon aikaansaamiseen väestössä, mutta olemme nähneet riittävästi hyvää aiheutuvan yllytyksistämme, joten olemme jatkaneet.

Nyt on teidän vuoronne auttaa matalammassa värähtelyssä olevia. Autatte omasta näkökulmastanne jatkuvaa ihmiskunnan evoluutiota maan päällä. Teidän suurempi etunne on, että teillä on ihmiskeho aivan kuin noilla matalampien taajuuksien ihmisillä - he samaistuvat teihin helpommin kuin meihin, jotka olemme näyttäneet vierailta. Teidän on määrä olla huoltajia, ei vain maapallon, vaan myös ihmisveljienne ja -sisarienne.

Tätä ei ole tehty aiemmin: ihmiset jotka ovat vähän korkeampaa taajuutta, auttavat niitä, jotka ovat vähän matalampaa värähtelyä. Kaikki jotka jäävät maan päälle, luiskatavat ns. korkeampiin ulottuvuuksiin, sillä kukaan joka on riippuvainen pelosta, vihasta, kiukusta, sodasta tai väkivallasta, ei selviydy siitä, mitä tulee. (Heidän tiheämmät energiansa eivät mahdollista siirtymistä ylöspäin.) Ne jotka tietoisesti siirtävät sivuun matalammat värähtelyt, siirtyvät korkeampaan ulottuvuuteen ja "matkaavat" uudelle maapallolle. Ne jotka värähtelevät korkeammalla taajuudella, ovat vuorovaikutuksessa heidän kanssaan oppaina, mentoreina ja vanhimpina. On upeaa aikaa, kun maan uudet ihmiset voivat värähdellä eläinten ja kasvien taajuudella, voivat nähdä kaiken ykseyden, voivat rentoutua maan kauneuteen ja mikä tärkeintä, voivat auttaa toisiaan valossa ja rakkaudessa.

Teillä on käsillä suuri muutosaika. Kuunnelkaa hyvin eri kommunikointeja ja ottakaa vastaan korkeampia energioita. Jokaisen on löydettävä oma tapansa olla, sillä sekä kehitystänne että ainutlaatuisuuttanne arvostetaan.

Sen mukaan miten parhaillaan näemme tilanteen, tulee edelleen maanjäristyksiä, vulkaanisia purkauksia, tsunameita ja vakavia säätiloja. Sen määräävät monet tekijät, miten paljon kukin niistä vaikuttaa ihmisiin: maan halu on puhdistua tietyllä alueella, tuon alueen ihmisasukkaiden pelot, Illuminatin HAARP:n ja muiden menetelmien käyttö lisäämään näiden tapahtumien vakavuutta.

Kuten olemme kertoneet teille aiemmin, voimme nähdä maapallon tulevaisuudessa. Katsomme kaunista uutta maapalloa korkeamman taajuutemme perspektiivin kautta (missä ei ole aikaa ja voimme nähdä sen ilman vääristymiä), joten näemme sen vähän eri tavalla kuin te, jotka katsotte 3D-värähtelyn kautta. Maa on paljolti samanlainen kuin tänään (vuoret, meret jne.). Kyse on siitä, että näemme sen eri tavalla kevyemmästä näkökulmastamme (kuten tekin, sitten kun saavutatte nopeammat värähtelyt).

Muistutamme teille taas kerran, että henkilökohtaisen tulevaisuutenne määrää oma värähtelytaajuutenne. Monet valotyöntekijät ja me korkeammissa ulottuvuuksissa olemme kertoneet teille useita menetelmiä värähtelynne lisäämiseen. Jos ette ole jo tehneet sitä, ei ole liian myöhäistä ryhtyä tähän prosessiin. Pysyminen korkeammassa värähtelyssä merkitsee pelon välttämistä sekä nyt että sitten, kun transformaation huipennus tapahtuu. Pelko voi heikentää värähtelyänne paljolti samaan tapaan, kuin ääniraudan värähtely voidaan tukahduttaa pitämällä sitä kättä vasten.

Nyt on aika välttää kaikkea, mikä vähentää kykyänne värähdellä korkeimmalla mahdollisella tasolla. Harjoittakaa elämistä korkeammassa taajuudessa päivittäin. Harjoittakaa sitä silmät auki, harjoitelkaa sitä kotonanne, työpaikallanne ja kulkiessanne luonnossa. Harjoittakaa sitä, kun kuljette selkä suorana niiden keskuudessa, jotka pelkäävät. Harjoittakaa sitä niin, että toiset nähdessään panevat merkille, että olette "tietämättömiä" 3D-ympäristön peloista, ja harjoittakaa sitä niin, että toiset kysyvät teiltä, miten teette sen.

Me jotka olemme tiheydessä ilman aikaa, voimme vakuuttaa teille, että maapallo jatkaa. Voimme vakuuttaa teille, että maan ihmiset jatkavat, vaikkakin korkeammassa värähtelyssä. Lisäksi voimme vakuuttaa teille, että kaikki on hyvin erilaista uudella maapallolla, että uusi maapallo on rakkauden, valon ja ykseyden planeetta. Olemme nähneet loistavan uuden maapallon, kun se säteilee kuin majakka kaikille universumissa. Ja teitä ihmisiä jotka asutte silloin sen pinnalla, kunnioitetaan sellaisina, jotka transformoituivat pelon tiheydestä rakkauden ja valon olennoiksi. Ja on suurta iloa kaikkien keskuudessa universumissa, sitten kun nämä merkitykselliset tapahtumat toteutuvat. Se mitä teette itsellenne ja toisillenne, raikuu kautta universumin.

Taas kerran olemme tyytyväisiä saadessamme kommunikoida kanssanne ja odotamme innolla lisätilaisuuksia. Pidämme teitä ehdottomassa rakkaudessa. Seuraavaan kertaan saakka, minä olen Adrial - tämän universumin taivaallinen. Minä olen Bren-Ton, minä olen Justine ja minä olen Moraine - kaikki Andromedalta. Ja minä olen Zepher Plejadeilta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >