HomeViestejäMark Kimmel2.9.2010 - Moraine ja Justine - Navigoiminen 4D:ssä

2.9.2010 - Moraine ja Justine - Navigoiminen 4D:ssä

NAVIGOIMINEN 4D:SSÄ

Morainea ja Justinea kanavoinut Mark Kimmel ( www.cosmicparadigm.com)
2.9.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

On suuri ilo toivottaa tervetulleeksi taas Moraine ja Justine, sillä heidän kokemuksensa Altair-järjestelmästä voivat antaa meille näkemyksiä siitä, mitä edessämme on.

"Tervehdys. Tänään haluamme puhua haasteista, joita kohtaatte, kun olette kohottaneet taajuutenne neljänteen ulottuvuuteen, kun olemassa olevat rakenteenne ja uskomuksenne ovat hävinneet ja kun maan muutokset on saatu loppuun ja elämänne on suuresti muuttunut. Tuolla hetkellä löydätte itsenne rakkauden hallitsemasta sivilisaatiosta. Se on hienoa, jos sallitte itsenne virrata muutosten mukana. Annamme tämän kommunikoinnin perustuen omiin kokemuksiimme Supstenilla, sen jälkeen kun olimme tehneet siirtymän.

Näemme pelkoon perustuvien valintojen ja tekojen asteittain vähenevän, kun rakkauteen perustuvat valinnat ja teot korvaavat ne. Tämä on jatkuva prosessi, joka jatkuu, kunnes rakkaudesta tulee hallitseva olotila. Jokaista ihmistä maan päällä pyydetään valitsemaan, haluavatko he siirtyä tähän uuteen ja vieraaseen rakkauden hallitsemaan kulttuuriin. Näiden valintojen summa luo uuden olemistavan, uuden sivilisaation.

On hetki, jolloin vaihdatte lineaarisesta ajasta "nyt"-aikaan. Yhtenä hetkenä olette lineaarisessa ajassa ja seuraavana nyt-hetkessä. Havaitsette, että jotain on muuttunut - itse asiassa kaikki on muuttunut, sillä näette kaiken eri tavalla. Tämä on siis ensimmäinen haasteenne. Miten suunnistatte tässä uudessa havaintotavassa, tässä uudessa kokemistavassa?

Toinen haaste liittyy kehoonne, koska tunnutte kevyemmältä. Vanhat kivut ja säryt ovat poissa. Teillä on täydellinen näkö ja kuulo ja tuntoaistinne on poikkeuksellisen herkkä. Asiat tuoksuvat upeilta ja niiden maku on mahtava. Tämä on hyvin miellyttävä shokki. Miten sopeudutte tähän tilanteeseen?

Monet tämän päivän toimistanne on suunniteltu välttämään sairautta. Neljännessä ulottuvuudessa pimeän energian esittelemät sairaudet ovat tuntemattomia. Kehonne värähtelee taajuudella, missä sairautta ei voi enää olla. Monet teistä ovat virittyneet elämään fyysisten vaivojen kanssa ja sairauden ahdistamana. Miten toimitte nyt? Miten elätte uutta elämäänne huolehtimatta yhden jos toisenkin sairauden saamisesta?

Suhteet ovat seuraava haaste. Kaikki havaitsevat asiat vähän eri tavalla. Ei ole mitään ehdollistamisesta siinä, miten teidän pitää havaita - ei ole vanhempia opettamassa teitä, ei ole määrättyä laatikkoa mihin sopia, ei sääntöjä ja määräyksiä. Se on upeaa, mutta hyvin hämmentävää.

Seuraava haaste on telepatian hallitseminen, sillä teillä on tämä mahtava lahja neljänteen ulottuvuuteen vaihtamisen jälkeen. Ensimmäistä kertaa useimmat pystyvät kommunikoimaan ilman sanoja. Ajattelette vain jotain viestiä, minkä haluatte lähettää toiselle, ja se välitetään. Myös toiset lähettävät viestejä teille. Itse asiassa saatte suuren määrän viestejä samanaikaisesti ja tunnette aluksi toisten ajatusten pommitavan teitä. Ensimmäinen haasteenne on suodattaa se, mitä haluatte vastaanottaa ja mitä ette. Erottelu on päiväkäsky ja sitten sen hallitsemaan oppiminen, mitä haluatte sanoa toisille.

Kun olette oppineet perustelepatian, voitte alkaa muodostaa suhteita toisten ihmisten kanssa. Pitäkää mielessä, että kaikki toimivat rakkauspohjalta - yksin tämä on melkoinen muutos. Ei ole mitään tuomitsemista - lopulta, kaikkihan ovat samassa tilanteessa. Miten voitte suhtautua ihmiseen, joka voi vastaanottaa rehellisen viestintänne ilman sovinnaisen kohteliaisuuden suodatinta, ilman tunteidenne tai sanavalintojenne suodatinta?

Olemme puhuneet pelon poissaolemisesta. Tänä päivänä olette uppoutuneet pelkopohjaiseen toimintamalliin. Melkein kaikki nyky-ympäristönne osat ja monet suhteenne rakentuvat pelolle. Kylmänpelko johtaa teidät rakentamaan suojia. Nälänpelko johtaa teidät ostamaan tietyn tuotteen. Köyhyydenpelko johtaa teidät saavuttamaan asioita ja säästämään. Auktoriteetinpelko määrää toimianne. Monet uskomuksistanne perustuvat pelkoon. Ne jotka kontrolloivat teitä, käyttävät pelkoa päätaktiikkana. Pelko on pohjana melkein kaikessa nykysivilisaatiossanne - kukaan ei käytännössä elä ilman sitä. Miten reagoitte neljänteen ulottuvuuteen, missä pelko ei hillitse tai kiellä tekojanne?

Yksi pelkopohjaisen yhteiskuntanne seuraus on, että jokainen teistä on muodostanut mukavuusalueen, missä elätte. Teillä on päivittäiset rutiinit. Teillä on ystävä- ja sukulaispiiri. Teillä on suosikkiruokia ja -juomia ja suosikkiajanvietteitä. Mukavuusalueenne on seurausta selviytymisestä pelkopohjaisessa sivilisaatiossa. Silloin kun ette enää elä mukavuusalueellanne, miten reagoitte? Eteenpäin siirtyminen on yksilöllinen valinta. Jotkut tekevät tämän valinnan - toiset eivät tee, kun he havaitsevat, että nykytilanne on liian mukava ja tuttu luopumisriskin ottamiseksi.

Jos olette nyt hyvin tietoinen, sen uuden todellisuuden tekijät josta puhumme, tulevat teille ehkä vähitellen. Sitten eräänä päivänä heräätte ja kaikki se on edessänne. Kyse ei ole siitä, että olette valmistautumaton käsittelemään uuden todellisuutenne mitään yhtä osaa. Kyse on siitä, että nyt käsittelette kaikkea sitä samanaikaisesti. Voimme vahvistaa henkilökohtaisesta kokemuksesta, että on hyvin haastavaa, kun ei voi enää langeta vanhoihin tuttuihin toimintatapoihin.

Olemme myös puhuneet, että kaikkien niiden ihmisen tekemien rakenteiden on hävittävä, jotka perustuvat pelkoon, jotta toiset rakenteet voivat ottaa niiden paikan. Älkää kuitenkaan odottako tämän tapahtuvan hetkessä. Olemassa olevien rakenteiden korvaaminen ei voi tapahtua nopeasti. Pelkoon perustuvien rakenteiden - hallitukset, rahajärjestelmät, yhtymät ja uskonnot - rakentaminen kesti monia vuosia. Niiden korvaaminen rakkauteen perustuvilla versioilla vie aikansa. (Lisää tästä tulevassa kommunikoinnissa.) Samalla tavalla kaikki uskomukset jotka perustuvat pelkoon, häviävät tehdäkseen tietä totuudelle.

Onko tämä siirtymä helppo tai nopea? Ei. Se on asteittaista, kun yksilöt muuttuvat. Ihmismassa muuttuu vain hitaasti, yksi ihminen kerrallaan. Ei tapahdu mitään massamuutosta rakkausperustaan. Se tapahtuu yksilö kerrallaan. Uskomukset muuttuvat hitaasti, eivät hetkessä. Katso omia kokemuksiasi, Mark, sinulta on vienyt useita vuosia siirtyä pelkopohjaisesta yksilöstä rakkauspohjaiseksi yksilöksi ja tämän ajan olit hyvin avoin koko prosessille. Olet luontainen riskinottaja. Jollekin joka on luonteeltaan varovaisempi, muutos tulee hitaammin. Näin on valtaosalla väestöstä - he eivät ole riskinottajia. Vain pieni prosentti mistä tahansa porukasta on johtajia, jotka näyttävät tietä.

Monistakaa nämä siirtymätekijät muutoksiin, joita maapallo käy läpi, kun se siirtyy fossiilisiin polttoaineisiin perustavasta sivilisaatiosta sellaiseen, mikä ei puhko tai kaiva sen ihoa, ja teillä on ainekset siihen suureen siirtymän, missä maa ja te kaikki olette mukana. Ei ole mikään ihme, että jonotettiin katsomaan, ketkä inkarnoituisivat tänä aikana. Tämä on jännittävä juttu. Draama on kiihkeää, kun katselemme sen kehittymistä päivittäin sentti kerrallaan.

Instituutti mitä olemme luomassa, sallii meidän tulla avustamaan ihmisiä uuteen olemistapaan suunnistamisessa, sillä siirtymä rakkauspohjaiseen sivilisaatioon vaatii vähän totuttelua. Tällä erää lähetämme energiaa, kuljemme keskuudessamme työskennellen valituissa tilanteissa ja olemme vuorovaikutuksessa valittujen ihmisen kanssa. Tulevaisuudessa haluamme laajentaa tätä vuorovaikutusta ja työskennellä monien kanssa auttaaksemme heitä sopeutumaan kaikkiin uusiin asioihin, joista olemme puhuneet."

Kiitos, Moraine ja Justine. Odotan innolla kuulevani lisää kokemuksistanne.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >