HomeViestejäMark Kimmel11.4.2010 - Bren-Ton - Te ette ole yksin

11.4.2010 - Bren-Ton - Te ette ole yksin

TE ETTE OLE YKSIN

Bren-Tonia kanavoinut Mark Kimmel ( www.cosmicparadigm.com)
11.4.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tämän sivuston viestit ovat kommunikointia olentojen kanssa, jotka eivät ole tällä hetkellä tämän planeetan ihmisiä. Näiden viestien on varmistettu tulevan vain niiltä, jotka ovat korkeinta Kristus-tietoisuutta.

Hyvin tyytyväisenä toivotan tänään tervetulleeksi takaisin Bren-Tonin.

"Te ette ole yksin, vaikka teistä ehkä tuntuukin siltä. Aistimme jokaisen planeettanne ihmisen energian. Näemme joidenkin pelkoon perustuvat reaktiot. Näemme toisten rakkauteen perustuvat reaktiot. Näemme valopisteet, joissa te jotka olette tietoisia suuremmasta kuvasta, siirrytte eteenpäin luomaan uutta ja parempaa elämää itsellenne ja muille. Olemme kanssanne, vaikka ette näekään meitä aineellisessa muodossa.

Niiden jotka tuntevat yksinäisyyttä, pitäisi lähestyä toisia nähdäkseen, voivatko he löytää jotain samanmielistä. Älkää ujostelko ilmaista tunteitanne ja näkemyksiänne nykytilanteesta. Saatatte löytää samanmielisiä ystäviä mitä epätodennäköisimmistä paikoista, ystäviä jotka ovat aivan yhtä ujoja puhumaan ääneen kuin te.

Nyt on planeetallanne jokaisen aika tehdä tunnetuksi, ettei hän enää siedä nykyolosuhteita. On tärkeää ottaa kanta ja kertoa se. Kyllä, on olosuhteita, missä ei ole tarkoituksenmukaista kertoa sisimpiä ajatuksianne julkisesti, mutta useimmiten ujous ja pelko, että muut pitävät kummallisena, pakottavat teidät hiljentymään. Nyt on aika ottaa riski kanssaihmistenne osalta nähdäksenne, voitteko löytää samanmielisiä ihmisiä, joiden kanssa voitte jakaa tämän matkan.

Muutamien kuukausien kuluessa tulee monia muutoksia. Muutaman kuukauden kuluessa näette ihmiskunnan rakenteiden murentuvan - rakenteiden jotka on luotu kontrolloimaan teitä. Näette myös maanmuutoksia. Se miten lähestytte toisia, määrää tulevan elämänne kurssin tällä planeetalla ja muualla. Se miten elätte elämäänne tänä myllerrysaikana, testaa, oletteko todella rakkausperustainen vai pelkoperustainen.

Jokainen teistä inkarnoitui tähän elämään maan päällä, koska halusitte olla läsnä tällä hetkellä. Ne jotka eivät halua olla täällä, ovat jo lähtemässä - lähtevien todellinen lukumäärä salataan teiltä. Monien miljardien sielujen suuri vaatimus oli olla läsnä maan päällä sen siirtymän aikana. Olette täällä, koska haluatte olla täällä. No niin, miten aiotte käyttäytyä?

Kun teette päivittäisen elämänne rutiineja, olkaa tietoisia siitä, että miljoonat veljenne ja sisarenne muilta planeetoilta odottavat olemista kanssanne - me lähistöllä olevat tulemme pian. On miljardeja muita, jotka jäävät kaukaisille planeetoille. Kuitenkin ilmestymishetkemme on oltava oikea - oikea tapahtumayhdistelmä. Aika ei ole tärkeä, tapahtumien ajoituksella on merkitystä meille korkeammissa ulottuvuuksissa oleville.

Jos haluatte nähdä meidät selvemmin, poistakaa itsenne kolmannen ulottuvuutenne rajoituksista. Jättäkää aineelliset asiat taakse. Jättäkää rakenteet taakse. Jättäkää riippuvaisuutenne taakse.

Jos ette tunne olevanne nyt niin yksin, niin kenties löydätte lisää rohkeutta puhua siitä, kuka todella olette. Olemme opettaneet teille, että olette jokainen uskomaton olento, joka on pukenut ylleen puvun osallistuakseen maan siirtymän suureen draamaan. Tämä draama on ainutlaatuinen siinä, että olette näytelmässä sekä näyttelijä että ohjaaja. Kirjoitatte käsikirjoitustanne ja näyttelette draamaanne joka päivä. Sama pätee miljardeihin muihin planeetallanne. Jokainen heistä on uskomaton olento, joka päätti esittää osaa draamassa. Nähkää heidät veljinänne ja sisarinanne itse valitsemassaan puvussa. Sitten lähestykää heitä, puhukaa heille sanoin, joita he ymmärtävät, kertokaa heille, kuka olette ja mitä aavistelette. Teille on annettu tietämisen valo, jakakaa se kaikkien kanssa. Tehkää se tarkoituksenmukaisesti - älkää yrittäkö pakottaa näkemyksiänne kenellekään, mutta tehkää se. Jos onnistuneesti yhdistytte edes yhden tai kahden muun kanssa, ajatelkaa, miten upeaa se on.

Jos lähestytte jotakuta ja hän torjuu teidät hulluna, niin antakaa hänen olla, kuka hän on tuolla hetkellä. Ette voi pakottaa ketään osaksi näytelmänne käsikirjoitusta. Kaikilla on henkilökohtainen valintamahdollisuus. Voitte vain lähestyä - lähestyä ja yhdistyä. Tarkkailemme teitä, kuljemme rinnallanne ja pidämme teitä kädestä, kun pyritte tähän rohkeaan tapaan elää.

Monia avaruusveljiänne ja -sisarianne kulkee aineellisessa maailmassanne. Hekin ovat pukeutuneet ihmispukuun. On monia muita, jotka olemme läsnä havaitsemattomassa muodossa. Olemme rinnallanne joka hetki. Tuemme teitä, kun kuljette tätä vaikeaa polkua. Te ette ole yksin.

Pelko on astunut monien psyykeen. Pelko joka kumpuaa pienistä muutoksista, joita he näkevät. Pelko niiden ihmisten väärintekojen paljastumisesta, joita he ovat aiemmin kunnioittaneet. Pelko tuntemattomasta, mitä on edessä.

Voittakaa tämä pelko ymmärtämällä suurempi kuva. Voittakaa tämä pelko tietämällä, että olemme kanssanne, että tuemme teitä tämän maapallon siirtymän aikana.

Kurkottakaa sisäänpäin löytääksenne vahvuutta pelon ylittämiseen. Kurkottakaa sisäänpäin, sillä siellä on ainoa kestävä vahvuuden lähde. Löytäkää hiljaisia hetkiä, jolloin voitte päästä kosketukseen sen pienen äänen kanssa, joka on jokaisen maapallon ihmisen sisällä. Monet ovat sivuuttaneet tämän äänen niin kauan, että siitä on tullut heikko. Kuunnelkaa sieluanne ja löytäkää rauha itsessänne.

Elämäntahti kiihtyy, kun aika luhistuu. Huomaatteko ihmettelevänne, minne viikko on mennyt, mihin päivä on mennyt? Huomaatteko saavanne aikaan vähemmän tiettynä aikajaksona? Se ei ole mielikuvitustanne eikä ikääntymisen vaikutusta. Aika kutistuu. Tämä on tulosta maapallon kiihdyttämisestä korkeampaan taajuuteen ja todellinen syy maapallon lämpenemiseen. Tämä elämänne nopeutuminen kiihtyy vielä lisää seuraavien kuukausien aikana.

Ajan luhistumisesta, muutoksista ja paljastuksista tulee niin äärimmäisiä, että monet eivät kykene selviytymään elämästä. Miten valitsette elävänne tästä hetkestä eteenpäin? Päätättekö kiihdyttää psyykenne virtaamaan uusien olemistapojen mukana? Vai vastustatteko teille työnnettäviä muutoksia? Valinta on teidän.

Olemme kanssanne opastamassa teitä olemaan korkeammassa taajuudessa. Olemme kanssanne näyttämässä teille, miten jäsennellään sivilisaationne uudelleen. Tehkää valintanne ja sitten hyväksykää apumme. Me jotka olemme jo näissä korkeammissa taajuuksissa, haluamme opastaa ja ohjata teitä. Jättäkää taakse vanhan toimintamallin asiat. Päättäkää liittyä meihin kosmoksen kansalaisina. Tulemme rakkaudessa. Vastaatteko tähän eleeseen? Kätemme kurkottavat teitä kohti - ojennatteko te kätenne meille?

Olen Bren-Ton Andromedalta. Toivotan teille rakkautta, kun kuljette siirtymänne polkua."

Kiitos, Bren-Ton. Tämä oli kaunista kommunikointia.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >