HomeViestejäRuth Ryden30.4.2012 - Viesti valonmestareilta toukokuussa 2012

30.4.2012 - Viesti valonmestareilta toukokuussa 2012

VIESTI VALONMESTAREILTA TOUKOKUUSSA 2012
 
Kanavoinut Ruth Ryden
Uutiskirjeestä 30.4.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Mestarit:
"Monien vuosisatojen aikana universaali tietoisuus on piirtänyt avaruuteen monia kauniita luomiselementtejä, mukaan luettuna sininen planeettanne joka kiertää liekehtivän tähden ympäri. Sieluolentoja on kokoontunut sen pinnalle ilossa ja edennyt mestarillisilla tavoilla sekä henkisesti että fyysisesti. Tällä hetkellä se mitä on saavutettu, on tullut pattitilanteeseen ajassa, kun planeetta käy läpi luonnollista kohtaa matkoillaan ja valmistautuu palaamaan vakaammalle kiertoradalle aurinkonne ympäri. Ilmakehän paine ja sisäinen myllerrys saavuttavat odotetun huippunsa nyt ja muutaman kuukauden kuluessa, mikä on saanut myös ihmisen ajatteluprosessien taajuudet räjähtämään pelosta ja vihasta toisiaan kohtaan.
 
Maapallo käy läpi monia muutoksia, kuten on koettu dramaattisina myrskyinä ja maaperän liikkeinä. Tämä ei ole mitään uutta teille, tiedämme. Halumme antaa teille oivalluksen, että tälle kaikelle on syy ja että sillä on loppu, mikä on hitaasti tulossa näkyviin. Kansojen välinen sotiminen, diktaattorit joilla on pahoja aikeita omaa kansaansa kohtaan ja uskonnolliset massat jotka vetävät alas ihmisponnistelun oleellisia asemia sopimaan omiin käsityksiinsä, ovat hitaasti loppumassa tämän vuoden aikana. Olemassaolo-oikeuksia jotka Luoja on antanut jokaiselle ihmisolennolle, ei pidä kieltää. Miehiä ja naisia jotka ovat nyt tyytyväisenä järjestöjensä, heimojensa, uskonnollisten järjestöjensä ja kansojensa johtajia, painostetaan erittäin kovasti sisällään löytämään aidot arvonsa, ja perääntymään johtamisesta, jos ne puuttuvat. Tämä ei koske ainoastaan ajankohtaista politiikkaa, vaan keskitetyn tietoisuuden maailmanlaajuista peittoa, mikä tuo ihmiskunnan takaisin järkevyyteen ja puhtauteen niissä rooleissa, joita se on luonut itselleen Elämänkirjassa, joka annettiin menneinä aikoina - niin valtava, että te ette pysty koskaan käsittämään sen suuruutta.
 
Tätä tulevaa toukokuuta voidaan verrata suureen metallipalloon, mikä roikkuu kettingissä ja heiluu hitaasti edestakaisin. Rajut myrskyt mikä ovat riehuneet Pohjois-Amerikan mantereen yli ja hypänneet merien yli muuhun maailmaan, ovat tuon heilumisen tulosta, kuten useimmat teistä käsittävät. Nyt tuo pallo heiluu nopeammin ja tuottaa nopeita ja odottamattomia sääpoikkeavuuksia, jotka vaikuttavat sekä maalla että merellä paljon varoittelematta. Myös kätketyimmät erämaat ja kanjonit - merien ylä- ja alapuolella - kokevat epätavallista liikehdintää. Mystinen jylinä mistä raportoidaan monissa paikoissa, on merkki syvistä liikkeistä maankuoressa. Älkää olko huolissanne niistä, vain käsittäkää, mitä ne ovat.
 
Myrskymallit eivät ole yhtä rajuja tässä kuussa, mutta muuttavat monilla muilla tavoilla jatkuvasti ilmastoa, mikä tuo huomion viljelijöihinne. Ihmiskunta on aina pystynyt toimimaan näiden muutosten kanssa ja tekee sen nytkin. Maanviljelystieto on tehnyt tänä päivänä suuria harppauksia hankkiakseen ihmiskunnalle sen tarvitseman ruuan. Odottakaa normaalia lämpimämpiä päiviä, normaalia kylmempiä tuulia, normaalia kovempia sateita - kaikki laajenee tässä kuussa. Näiden kokemusten vuoksi olette täällä: nähdäksenne, kuullaksenne ja tunteaksenne jännityksen muuttuvasta maailmasta.
 
Pitäkää sisäiset "korvanne" auki ja kuunnelkaa tuntemuksianne siitä, milloin edetä ja milloin olla tietoinen vaarasta. Kaikista olennoista joita on luotu aineeseen miljoonilla muilla planeetoilla monissa universumeissa, ihmiskunta on tullut tietoisuuskohtaan, mitä kukaan muu ei ole tehnyt. Olette hyvin erityisiä ja olemme kanssanne koko ajan. Vain kuunnelkaa, tuntekaa ja eläkää ihmeellistä elämäänne rauhassa ja rakkaudessa."
 
***********
 
Rakkaat lukijat, tämä on erittäin tärkeä oppitunti ajallemme. Ottakaa aikaa lukea se pari kertaa - tarvitsemme kaikki sisäisiä resurssejamme nyt ja tulevina vuosina ja kuukausina.
 
ELÄMÄNVOIMANNE
 
"Tämä ei liity mitenkään ihmisen tekemään sähköenergiaan tai varallisuuden ja kuuluisuuden tarpeeseen. Tässä oppitunnissa voima on sisäsyntyistä, luonnollista energiaa, mikä pyörittää universumia ja kaikkia sen galakseja, tähtiä, universumeita ja kaikkea niihin luotua, mukaan luettuna te. Sitä kutsutaan monilla nimillä, kun tiedon laajentuminen universumista jatkuu, mutta tässä keskitymme sisäiseen voimaan, minkä Luoja on teille antanut.
 
Katsokaa pientä lasta, kun hän ilmaisee itseään tietämättä tai ymmärtämättä kaikkea "mitä ei pitäisi", mikä hänelle pian opetetaan. Se on harvinainen siunaus, sillä nuo ilmaisumuodot ovat siitä alkuperäisestä sieluhengestä, joka hän on. Hänen voimansa on täysin luonnollista, kuten myös hänen reaktionsa ihmisiin ja tilanteisiin. Kun hän kasvaa vanhemmaksi ja opettajat ja vanhemmat opettavat hänelle oman yhteiskuntansa arvoja, hänen sisäistä voimaansa rajoitetaan ja se sovitetaan niihin välttämättömiin olosuhteisiin, joissa hän tulee elämään. Ei silloin ole mikään ihme, että lapsi monta kertaa kapinoi kiukunpuuskilla ja kyynelillä.
 
Elämä tässä ulottuvuudessa on sellaista, ettei sisästä voimaa ainoastaan rajoiteta, vaan joskus se melkein tuhotaan. On aina joku kertomassa ihmiselle olevansa parempi, tietävämpi, koulutetumpi jne., jne., ja odottamassa kunnioitusta, arvostusta ja tottelemista, hänen oman voiman vahingoksi. Silloin kun ymmärrätte, että kaikilla henkiolennoilla jotka ovat "kapseloituna" aineeseen, on sama luontainen universumin voima, on helpompaa oivaltaa, että ainoastaan mielen voima määrittää sen, kuka ihminen pitää johtoasemaa ja kuka on nöyrä seuraajaa tai työntekijä.
 
Koulutusprosessi ympäri maailmaa on niiden valtapelien alkuunpanija, joita nähdään tarvittavan järjestyksen tuomiseksi yhteiskuntaan. Jossain määrin tämä on totta, mutta sen sanominen ihmiselle, että hänellä ei ole älykkyyttä eikä kykyjä - edes jotenkin henkisesti jälkeenjääneenä syntyneelle - on täysin väärin. Henkisesti jälkeenjääneellä ihmisellä on monin tavoin enemmän voimaa kuin maailman koulutetuimmalla tiedemiehellä, sillä hänellä on kyky kieltäytyä toimista, jotka ottaisivat sen pois häneltä. Katsokaa, miten useimmat heistä elävät rakkauden ja onnellisuuden kera, koska heitä ei pakoteta noudattamaan yhteiskunnallisia sopimuksia.
 
Monet ihmiset ovat hyvin tietoisia henkilökohtaisesta voimastaan ja joskus he käyttävät sitä hallitakseen jokaista, joka tulee heidän toimintapiiriinsä. Miehille on kautta aikain opetettu, että he ovat vahvempia, fiksumpia ja vastuullisempia kuin naiset, eikä heitä ole väheksytty tai heidän voimaansa kielletty. Heidän naisiaan on käsitelty tuossa valossa - pakotettu kieltämään oma voimansa ja nilkuttamaan elämän läpi henkisesti alemman luokan kansalaisena. Kaikenlaisesta toisen hallinnasta voi tulla tapa kadottaa oma henkinen valonsa riippumatta siitä, millaista uskontohattua käytetään. On aika ohjata ja auttaa, mutta täysin tiedostaen, että oppilaan on pidettävä oma voimansa ja käytettävä saamaansa informaatiota omalla tavallaan ja oman tarkoituksensa hyväksi elämässä.
 
Toisen ihmisen kunnioittaminen on terve asenne, silloin kun tuo ihminen on tehnyt jotain hyvin tai on tehnyt elämästään säteilevän esimerkin toisten seurattavaksi. Yhteiskunnan instituutiot - hallitukset, virkavalta, opettajat jne. - vaativat tavallisesti kunnioitusta pitääkseen asemansa koskemattomana. Välttämätöntä järjestystä pitäisi missä tahansa yhteiskunnassa noudattaa vain siinä määrin, että ihmiset kunnioittavat omaa vastuullista asemaansa. Jossain kouluissa vaaditaan, että on käytettävä aina tiettyjä kunnioituksen ilmaismuotoja, mikä asettaa opettajat jne. oppilaiden yläpuolelle. Tämä voi olla tapa rajoittaa voimaa. Ne jotka sisällyttivät puhevapauden perustuslakiinne, käsittivät, että jokaisella ihmisellä on etuoikeus ajatella ja uskoa niin, minkä hän tuntee oikeaksi. On vaarana, että sitä rajoitetaan nyt joidenkin johtajien vallan ruokkimiseksi. Protesteja sellaisia rajoituksia vastaan koetaan nyt ympäri maailmaa.
 
Henkilökohtainen voima voidaan menettää myös monilla muilla tavoilla. Kehon pitäminen terveenä on erittäin tärkeää, sillä energia ei voi virrata vapaasti kehossa, mikä on huumeiden tai alkoholin voiman alaisuudessa. Joka kerta kun mieli turrutetaan tällaisilla asioilla, kyky käyttää luontaista voimaa menetetään, ja tämä pahenee joka kerta. Varmasti ei voida kunnioittaa ihmistä, joka ei pysty puhumaan selvästi, kulkemaan suoraa linjaa ja ajattelemaan rationaalisesti, sillä hänen voimansa on täysin turrutettu ja sen rakentuminen uudestaan vie päiviä. Ajan kuluessa energia katoaa ja keho pettää.
 
Mitä muuta teillä on, mikä kulkee elämänne läpi pitäen mielen terävänä ja kehon terveenä? Koulutus ei tee sitä, varallisuus ei tee sitä, kuuluisuus ei varmasti tee sitä. Kaikki mitä olette ja mitä teillä on, on sen luonnollisen voiman tuotetta, mikä "pyörittää moottorianne"!
 
Vitamiinit ja luonnolliset terveystavat ovat ok, hyvä terveydenhoito on ok, mutta se mikä antaa polttoainetta todelliselle voimallenne, ei liity mitenkään näihin. Voimanne on sisäinen tieto siitä, kuka olette, mitä olette tehneet aikakausien saatossa, mitä voitte tehdä nyt ja mitä teette ja olette tulevina aikoina. Sitä etsii jokainen ihmisolento, sitä ilmaistaan itsetuntona, itsevarmuutena, itseluottamuksena, voimaantumisena, kaikkina positiivisina asenteina, jotka saavat ihmisen kulkemaan selkä suorassa ja sanomaan, mitä hän tarkoittaa, tietäen, että hän on yhtä tärkeä omalla tavallaan kuin kuuluisin koskaan elänyt ihminen. On se varmuus, että riippumatta siitä, mikä haaste tulee eteen, löydetään tapa tehdä tilanteesta menestys - se luottamus, että kaikki sisäinen turhautuminen tai viha voidaan voittaa.
 
Kilpaileminen on maailmanlaajuinen tapa ihmiselle, joukkueelle, armeijalle jne. osoittaa, että se on parempi ja vahvempi kuin toinen. Kamppailusta oman voimansa pitämiseksi tulee joskus pakkomielle rakentaa tuota voimaa, kunnes se voittaa kaiken ja kaikki tiellä. Kauneuskilpailut ovat täynnä nuoria miehiä ja naisia, jotka tuntevat, että heidän on rakennettava voimaansa vastakkaiseen sukupuoleen vetoamalla seksuaalisiin haluihin ja löydettävä täyttymys olemalla malleja tai elokuvatähtiä. He eivät löydä sitä tuolla tavalla. Tällainen pinnallinen etsiminen heikentää heidän voimaansa, sillä he ovat nyt riippuvaisia toisista itseluottamuksensa rakentamisessa. Jos sitä imartelua ei tule, millä he ruokkivat itseään, heidän voimansa katoaa.
 
Johtajana oleminen on voimansa käyttämistä. Vaaditaan täysimittaista voimaa ollakseen riittävän luottavainen siinä, mitä tietää, mitä osaa tehdä ja miten esittää johtajuutta, mikä hyödyttää toisia ja itseä. Johtajana olemisessa on valtava vastuu, sillä vaaditaan tiukkaa itsekontrollia estämään voimaa tulemasta ylivoimaksi! Persoonallisuus voi auktoriteettiasemassa laajentaa sisäistä voimaa ja sitä käytetään täysin väärillä tavoilla, kuten on hyvin ilmeistä maailmassa tänä päivänä.
 
Sisäistä voimaa voidaan käyttää toisten voiman nujertamiseen, myös kokonaisten kansojen, niin että saadaan täydellinen kuuliaisuus niiltä, jotka ovat unohtaneet, että he edes kykenevät omiin ajatuksiin ja omaan polkuun elämässä! Ihmiset ovat tehneet harvoja yhtä pahoja "syntejä" kuin tämä, sillä sisäisen voiman lahjaa ei saa ottaa tai tuhota missään olennossa, hengessä tai aineessa!
 
Termiä "voimatasapaino" pyöritellään tänä päivänä, kun valtiot pyrkivät pitämään omat taloustekijänsä myös toisten maiden kanssa, jos mahdollista. Voima nähdään sellaisena, että ihmisten ahneus voidaan pitää kontrollissa riittävän kauan, että kaikki saavat oikeudenmukaisen osuutensa. Ahneus ei ole voimaa, se on henkilökohtaisen voiman puutetta, mikä ajaa tarpeeseen saada enemmän ja enemmän.
 
Katsotaanpa suhteita. On lopultakin tulossa selväksi, että kun toinen kumppaneista vaatii tehdä kaikki päätökset, pitää rahat ja johtaa tietä jatkuvasti, ei tule upeaa suhdetta. Nyt puhumme todellisesta "voimatasapainosta". Silloin kun kumpikin kumppani tunnustaa, että toisella on luontainen sisäinen voimansa, minkä ilmaiseminen on sallittava, mukava liitto voidaan saavuttaa. Henkilökohtaisia voimaelementtejä ilmaistaan monin eri tavoin - kummallakin kumppanilla on erilaiset lahjat, kyvyt ja tavat tehdä asioita. Silloin kun kumppanuutta tai avioliittoa harkitaan, minkä on tuonut yhteen ystävyys tai seksuaalinen halu, on viisainta oppia riittävästi toisesta ihmisestä tietääkseen, ovatko tuon persoonan voima ja kyvyt mukavasti yhdistettävissä omiin. Alentuvuutta, holhoamista, mustasukkaisuutta ja katkeruutta voi ilmestyä helposti, silloin kun kumppanuudessa syntyy voimien yhteentörmäys. On erittäin väärin yrittää ottaa hallitseva asema siksi, että tuntee rauhattoman liiton uhkaavan.
 
Kun ihminen vanhenee, on vaikeaa pitää voimaa, erityisesti silloin kun keho ei halua seurata mielen ohjeita ja tavoitteita. Jos ihminen on pitänyt voimansa koskemattomana vuosien saatossa, keho on yleensä paremmassa kunnossa ja pystyy toimimaan paljon pidempään. Henkiset kyvyt pysyvät - silloinkin kun ei ole enää mahdollista liikkua helposti, mieli on aktiivinen ja kiinnostunut elämän täyteydestä. Sisäinen voima ei heikkene iän vuoksi, se on osa teitä. Se riippuu yksilöstä, miten sitä käytetään ja miten persoona on suojellut sitä yhteiskunnan rajoittamiselta tai tuhoamiselta. Vaistonne on kieltäytyä nöyrtymästä, silloin kun joku nujertaa teitä. Vaisto taistella vastaan on estänyt ihmiskuntaa menemästä "viemäristä alas". On kuitenkin parempia tapoja kuin fyysinen taistelu. Sisäinen voima näyttää tietä, jos sallitte sen.
 
Antaminen on voimaa. Kyky jakaa missä tahansa tilanteessa se, mitä teillä on, tai itsenne, menee vastoin muinaista tarvettanne elättää itsenne ja perheenne sulkien pois kaiken muun. Käsitämme täysin, että antaminen epäröimättä on myötätuntoteko, ja myötätunto on myös osa sisäistä voimaanne. Ennen antamista on monta kertaa tuo epäröinnin tunne, mutta antamisen jälkeen rakkauden lämpö voittaa kenen tahansa kitsauden! Antaminen on sisäisen voiman tärkeä funktio, sillä tuo voima on rakkauden voima ja myötätunto on myös sen nimi. Lapsen opettaminen antamaan on rakkausteko lapselle. Hänen opettamisensa olemaan itsekäs tai hänen antamisensa olla sitä on tahra sielussa.
 
Tämän päivän lapset ovat niin lähellä henkeä, että heidän tarvitsee ilmaista itseään täysin, joskus tavoilla joita yhteiskunta tai vanhemmat pitävät pakahduttavina. Olkaa kilttejä, älkää lääkitkö näitä lapsia! Muuttakaa omaa tapaanne sallia, samalla edelleen opettaen heille, että yhteiskunta toimii vain, silloin kun kaikki kunnioittavat kaikkien tarpeita ja haluja. Koulujen on opittava kuuntelemaan näiden lasten ideoita ja annettava heidän keskustella siitä, mitä heille opetetaan. Nämä uudet tämän päivän lapset eivät salli voimaansa heikennettävän.
 
Lähdemme näiden ajatusten myötä: Hyväksykää, että olette ikuinen henkiolento, joka on koteloitu joksikin aikaa ihmiskehoon. Teille on suotu universaali voima. Olette täynnä tietoa, mitä on hankittu aikojen saatossa, ja olette täällä oppimassa ja kokemassa niin paljon, kuin voitte. Käyttäkää ja suojelkaa sisäistä voimaa toteuttaaksenne tarkoituksenne elämässä ja kunnioittakaa sitä voimaa, mikä täyttää jokaisen ihmisolennon maan päällä. Oppikaa kuuntelemaan sekä välittämään omia ajatuksianne. Jakakaa tietoanne ja voimaanne ja menestytte kaikin tavoin. Jumalan siunausta teille kaikille."
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Niillä näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni. En kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >