HomeViestejäSteve RotherHelmikuu 2024 - Ihmisenkelien kutsuminen

Helmikuu 2024 - Ihmisenkelien kutsuminen

IHMISENKELIEN KUTSUMINEN

Yhdeksän ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.espavo.org)
Helmikuu 2024
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

HUOM. Seuraavat kanavoinnit annettiin suorassa VirtualLight Broadcastissa (27.1.2024), ja ne voi kuunnella alkuperäisenä nauhoituksena. Kun ne saatetaan puhutusta kirjoitettuun muotoon, tehdään editointia. Tässä prosessissa Ryhmä tekee usein lisäyksiä tai selkeyttää jotain aihetta, ja yhdistämme usein kanavointeja tuomaan tärkeintä informaatiota esitysajankohdasta. Alla olevassa kanavoinnissa alkumateriaali oli erillinen kanavointi, ei osa VirtualLight Broadcastia.

Steve Rother

***

Terveisiä Kotoa.

Meille tuo suurta iloa jakaa tämä hetki kanssanne, sillä olette ruumiillistuma siitä lumoavasta taikuudesta, joka määrittelee hengen, joka teeskentelee olevansa ihminen. Kuitenkin nousette pelkän taikuuden yli. Työskentelette itse olemassaolorakenteen kanssa, ymmärtäen sen värähtelylinsseillä katsottuna.

Puhumme teille paikasta, jota kutsumme Kodiksi. Täällä värähtelytaajuus on erittäin korkea, mikä kietoo kaikki elementit saumattomasti ja luo harmonisen kudelman, jossa kuviot liittyvät yhteen. Me pyrimme yhdistämään energianne ihmiskollektiivina, ja te pyritte nostamaan värähtelyänne. Mutta pyydämme teitä hetken kuvittelemaan ne alemmat värähtelyt, jotka ovat yhtä aikaa olemassa maan päällä nyt. Ollen kaukana vahingollisista, nämä alemmat taajuudet ovat oleellisia ruumiillistuneen ihmisolemassaolon monisyisessä pelissä. Ne maadoittavat eetterivalon tiheyden kauniiseen kuplaan, joka pitää henkenne maamatkallanne.

Kysymys

Sallikaa meidän esittää kriittinen kysymys: oletteko halukas hyväksymään todellisuuden, joka ylittää nyky-ymmärryksenne? Tämä merkitsee matkanne keskeistä aspektia, nähden maailman Kodin linsseillä katsottuna. Maamatkallanne maskuliini- ja feminiinienergioiden polariteetti vallitsee alemmissa tiheyksissä. Kuitenkin ylösnoustessanne nämä jakautumiset häviävät ja tapahtuu energioiden maaginen integroituminen.

Monilla teistä on kyky kanavoida, mikä on suora kommunikointimuoto henkenne kanssa. Tähän ovat ryhtyneet valaistuneet olennot kautta Maan historian. Äskettäisen aikajanaristeyksen ja uusien energioiden sisäänvirtauksen myötä, kanavointikyky tulee helpommin useampien ulottuville. Toiveenamme on edistää näiden sopimusten aktivointia teillä, mikä sallii teidän yhdistyä Kodin energiaan jokaisella askeleellanne.

Henki odottaa

Te, rakkaat ystävät, olette valon kanavia, jokaisella ainutlaatuinen värinsä. Noita värejä voisi kuvata Kodin puhtaanvalkoisen valon epätäydellisyydeksi. Päästäkää irti rajoittavien uskomusten rajoitteista, sallien toivon perusolemuksen levitä olemukseenne. Luottakaa luontaisiin kykyihinne, sillä olemme täällä aktivoimassa ja opastamassa teitä tällä matkalla. On aika astua esiin. Henki odottaa puhuakseen suoraan teille.

Kun koette Maata, muistakaa, että se on jaettu moniin ulottuvuuksiin. Mitä jos voisitte yhdistyä ja puhua yhtenä? Tämä on se transformaatio, jota todistamme, yllyttäen teitä nousemaan kaksinaisuuden yläpuolelle ja hyväksymään kolminaisuuden olemassaolon. Se on suurenmoinen muutos, joka on sekä maaginen että kunnioitusta herättävä.

Tämä prosessi avaa kanavanne, mutta se koetaan eri tavalla maailman eri paikoissa. Kumpikin sukupuoli toimittaa asioita eri tavalla, mikä on osasyy siihen, että liitätte asiat yhteen ja lopetatte kaksinaisuuden. Se on hyvin kaunista, sillä se avaa ovia teille itsenne parantamiseen. Tervetuloa Kotiin, rakkaat ystävät.

Suuresti kunnioittaen työskentelemme nyt kanssanne uudella tasolla. Oletteko koskaan saaneet jonkin idean, kun kirjoititte tai nauhoititte jotain? Kenties teillä oli tarkkaan suunniteltuna, mitä teette. Olette ehkä kirjoittaneet hahmotelman kaikesta, mitä halusitte käsitellä. Sitten aivan yhtäkkiä saatte jonkin idean, ja se alkaa mennä eri tavalla kuin alkuperäinen suunnitelmanne.

Ehkä huomaatte, ettette pysty kirjoittamaan tarpeeksi nopeasti tallentaaksenne nuo ajatukset, ja pelkäätte kovasti menettävänne ne. No, rakkaat ystävät, se on kanavointia. Ja pienellä harjoituksella voitte tehdä siitä osan elämäänne. Ihmisenkeleitä on täällä nyt. Haluamme vain voimaannuttaa teitä, ja kertoa teille, että olette luoneet omaa todellisuuttanne matkan joka askeleella.

Olette hyvin kauniita olentoja, ja osoitamme teille tuon kauneuden. Se taikuus jota olette jo luoneet maan päälle, on intensiivistä. Kuten mainitsimme, tämä on todennäköisesti haastava vuosi. On monia olentoja, jotka ovat juurtuneet tiheyteen ja vastustavat, yrittäen estää evoluutiota tapahtumasta.

Ymmärtäkää, etteivät kovimmat äänet saavuta korkeinta värähtelyä, vaan ne äänet, jotka voivat puhua suoraan sydämellenne. Siis avatkaa sydänchakra nyt ja vetäkää syvään henkeä. Kun puhallatte hitaasti ulos, aktivoikaa vagushermonne ja tuntekaa Kodin kauneutta tulevan sisään.

Oppaitanne on kaikkialla ympärillänne tällä hetkellä ja he suojelevat teitä, jos tarvitsette suojelua. Meistä se on kaksinaisuuden kaunis ajatus, sillä olette enkeleitä, rakkaat ystävät. Todellisuus on, että teillä on kaikki, mitä tarvitsette ottaaksenne nämä seuraavat askeleet. Ja tehtävämme on muistuttaa teille, keitä olette ja että ydinolemuksenne on puhdasta valoa.

Kun alatte yhdistää tuon energian ja vapauttaa itsenne kaksinaisuudesta, kuljette matkan joka askeleen Kodin korkeammassa värähtelyssä. Olette kirjoittaneet tästä aioneita, kutsuen sitä taivaaksi maan päällä.

Annamme tunnustusta niille monille uskomusjärjestelmille, jotka ovat muokanneet ymmärryksenne henkisyydestä. Kannustamme teitä kuitenkin tunnistamaan sen universaalin totuuden, että monet polut johtavat Kotiin. Teille on annettu kyky kanavoida ja yhdistyä Jumalaan, mutta tämä lahja ei rajoitu vain harvoihin valittuihin. Murtautukaa irti niistä rajoituksista, joita tiukat oppijärjestelmät tuputtavat, ja hyväksykää laajentavat tavat saavuttaa Koti. Kyllä, rakkaat ystävät, tämä on askel ihmisenkeliksi tulemiseen.

Verhon tällä puolella meillä on hyvin erilainen tapa katsoa asioita. Se kaikki tehdään voimaannuttamaan teitä, rakkaat ystävät. Sitä on sana ”espavo”: kiitos, että otat ja pidät oman voimasi. Kun kaikki tekevät tämän, edes pienessä määrin, koko ihmiskunta nousee uudelle tasolle, ja pystytte olemaan erilaisessa paikassa, joka on hyvin kaunis.

Ihmisenkelit, olette syvällisen muutoksen partaalla – kaksinaisuudesta kolminaisuuteen. Siirrytte rajoittuneesta perspektiivistä moniulotteiseen kokemiseen. Olette matkustaneet ajassa ollaksenne täällä nyt, ja toivotamme teidät tervetulleeksi Kotiin sydän avoimena.

Kun menemme eteenpäin, kuvitelkaa ihmiskunnan kollektiivivärähtelyn kauneus. Vaikka haasteita voi syntyä 2024 astuessanne korkeampiin värähtelyihin, kollektiivinen valonne on majakka, joka karkottaa vastarinnan varjot. Valotyöntekijöitä on ”siroteltuna” ympäri maapalloa, korvat viritettynä ylösnousemuksen kutsuun. On teidän valintanne, mitä teette tällä tietoisuudella, sillä kunnioitamme autonomiaanne luojina.

Te, rakkaat ystävät, olette suurimpia enkeleitä, jotka ovat koskaan armoittaneet Maata. Pohtikaa olemassaolonne mahtavuutta. Kuvitelkaa olevanne taivasulottuvuuksissa enkeli, joka valitsee poistaa väliaikaisesti siipensä kokeakseen ihmiselämän tiheyden. Katsokaa peiliin ja tunnistakaa se maaginen olento, joka olette.

Meille on kunnia olla osa tätä keskeistä hetkeä matkallanne. Kuten olette kokeneet, kanavointi on kaunista yhteistyötä hengen ja ihmisen välillä. Hyväksykää tämä prosessi, sillä heräätte uudelle olemassaolotasolle. Luottakaa korkeampaan itseenne ja harjoittakaa sitä, kun navigoitte uudelleenyhdistymisen polkua.

Lopuksi, rakkaat ystävät, tietäkää, että teitä rakastetaan mittaamattomasti. Ihmisenkelit ovat laskeutuneet, ja osoitamme suosiota matkallenne. Pelatkaa hyvin yhteen, sillä tämä on suurinta hippaleikkiä – hippa, se olet sinä! Välittäkää eteenpäin rakkautta ja valoa ja muistakaa, että on aika herätä unesta.

Espavo, rakkaat ystävät. Kun tiemme eroavat väliaikaisesti, avatkaa silmänne ja nähkää auroja, energioita jotka ympäröivät teitä. Ihmisenkeleitä on täällä, ja se matka on vasta alkanut. Teitä rakastetaan syvästi. Pitäkää kädestä, jos liitytte kello kolmen klubiin, ja nauttikaa paljastuvasta taikuudesta. Vaikutuksenne tällä planeetalla on syvällinen. Tervetuloa Kotiin, ja pelatkaa hyvin yhteen.

Espavo, rakkaat ystävät. Kiitos, että otatte oman voimanne.

Yhdeksän ryhmä

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >