HomeViestejäMeg Blackburn Losey13.9.2010 - Viesti Megiltä ja Mestareilta

13.9.2010 - Viesti Megiltä ja Mestareilta

VIESTI MEGILTÄ JA MESTAREILTA

Kirjoittanut ja kanavoinut Meg Blackburn Losey (www.spiritlite.com)
Uutiskirjeestä 13.9.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys teille kaikille! Mitä aikaa elämmekään!

Ensinnäkin haluan kiittää jokaista teitä sydämestäni, kun ostitte uuden "The Secret History of Consciousness" -kirjan ja autoitte tekemään siitä bestsellerin julkaisupäivänä jo ennen puoltapäivää! Vau, vau. Olen hämmästynyt ja innostunut! Kiitos! Kun olette lukeneet sen …

Olemme siirtyneet moniulotteisen tyhjyyden jaksosta "korkeiden loppuenergioiden" jaksoon. Tähtiporttien avautuminen on nyt täydessä voimassaan ja energiat vaikuttavat todella tuntuvasti. Intensiiviset energiat ovat vaikuttaneet erityisesti ajankohtaiseen Merkuriuksen perääntymiseen ja se on ollut erityisen raju. Kommunikointikommelluksia on ollut runsaasti, kuin myös väärinkäsityksiä, väärintulkintoja ja väärintekemisiä. Yritys saada jokin tehtyä ja kommunikoitua parin viime viikon aikana on ollut todellista kärsivällisyys- ja mielenterveysharjoitusta! Se on melkein ohi, joten asioiden pitäisi rauhoittua ensi viikkoon mennessä.

Olen myös huomannut melkoista vaihtelua mielen selkeyden ja aivojen sumuisuuden välillä. Yhtenä päivänä mieli on kirkas kuin kristalli ja seuraavana ei pysty löytämään oikeita sanoja. Yleisesti ottaen ihmisen mielessä näyttää olevan jokin kaaostekijä. Tämä menee ohi muutaman viikon kuluessa, kun ajankohtainen porttiavautuminen tasapainottuu.

Meihin on vaikuttanut myös intensiivinen auringonpilkkutoiminta sekä lisääntynyt maajäristysaktiivisuus. Auringonpilkut lähettävät voimakasta energiavoimaa meitä kohti, mikä tiivistää ilmakehämme hetkeksi. Samaan aikaan tämän tapahtuessa maanjäristykset vapauttavat sähkömagneettienergiaa juuri ennen järistyksen alkamista. Ilmakehän ollessa tiivistynyt, maasta tuleva sähkömagneettienergia vaikuttaa meihin eksponentiaalisesti. Tuplakoettelemus! Lisätkää tähän sekoitukseen viime täysikuu gravitaatiovetämisineen ja -työntämisineen ja voin vain sanoa, että energiakenttämme on keikkunut! Jos olet siis tuntenut olevasi poissa tasapainosta, tunteesi ovat heittelehtineet ylös ja alas ja fyysiseen ja henkiseen energiaasi tai selkeyteesi näyttää vaikutetun, niin liity niiden miljoonien, ellei miljardien, ihmisten joukkoon planeetallamme, joilla on samoja reaktioita, vaikka he eivät olisikaan tietoisia niistä.

Maailmanlaajuinen 10-10-10 -tapahtuma on 10. lokakuuta 2010 klo 10.10 paikallista aikaa! Inkaystäväni ja monet muut alkuperäisihmiset sekä ryhmät ympäri maailmaa yhdistyvät energeettisesti liittyäkseen ley-linjoihin Titicaca-järveltä moniin paikkoihin planeetalla. Olen ryhmäni kanssa tuolloin Egyptissä ja ankkuroimme sieltä Titicaca-energioita. (Pohjustamme energioita Mount Shastan seremonioita varten, jotka tapahtuvat marraskuussa.) Cuscossa, Machu Picchulla, Limassa ja Titicaca-järvellä Inkaihmiset soittavat laulavia kulhoja. Jos haluatte osallistua, missä tahansa olettekin, käyttäkää vapaasti rumpujanne, kulhojanne, huilujanne tai mitä tahansa, millä haluaisitte tukea äärettömyyden harmonioita, kun yhdistymme kokonaisuutena laajentamaan energioita, kunnes ne kohtaavat maailmanlaajuisessa harmoniassa. Tiedän epäilemättä, että tulemme tuntemaan toisemme!

Tietoja tapahtumista …

Kuten aina, toivon teille naurua päiviinne, rakkautta sydämiinne ja iloa kaikkeen, mitä teette!

Siunausta ja rauhaa,
Meg

Viesti Yhdistyneiltä neuvostoilta

Tervehdys. Olemme puhuneet teille aiemmin planeetastanne. Tässä nyt-hetkessä jatkamme lähetystä ihmiskunnasta kokonaisuutena.

Olette tulleet evoluutiossanne kohtaan, missä olette menneisyytenne ja tulevaisuutenne jyrkänteellä. Olette nyt-hetkessä, mikä määrittelee koko olemassaolonne. Varmaan ihmettelette, miksi olette niin tärkeitä meille, miksi käytämme aikaa lähettääksemme viestejä teille. Tästä puhumme ennen jatkamista.

Olemme kylväneet planeettanne viisi kertaa. Olette ongelmamme ja suurin ylpeydenaiheemme. Olette myös yksi suurimmista turhautumisemme aiheista. Olemme lisänneet geeni-informaatiomme perimäänne, jotta voitte kasvaa ja kehittyä kaltaisiksemme. Ihmiskunta ei materialisoitunut tyhjästä ettekä tulleet olemaan vain alkukantaisesta liejusta. Siinä te kuitenkin olette. Evoluutiossanne tuotiin esiin mahdollisuus monien rotujen leviämisestä ruumiillistuneeseen tietoisuuteen, millä on kyky kokea vapaa tahto, tuntoaistit, hienovaraiset aistit, tunteet ja logiikka. Se tapahtui aikomuksesta auttaa evoluutiotanne kohti täydellistä olemista, mikä kantaisi taivaan ja maan tasapainoa sekä kosmisen ja enemmän "maallisen" olemisen tasapainoa.

Elämänvoiman juurruttaminen kehittyviin biologisiin rakenteisiin näytti meistä jumalaisen ja maallisen täydelliseltä avioliitolta. Olette ylittäneet kaikki aavistelmamme mahdollisuudet kaikin tavoin ja alkaneet tiedostaa ja jakaa toistenne kanssa mahdollisuuksianne ihmisrotuna, mutta kuitenkin hyvin usein päätätte tuhota toisenne havaitsemienne eroavuuksien vuoksi. Teidän on tiedettävä, että eroavuutenne ovat hienoisia. Proteiini siellä tai täällä ja näytätte erilaisilta, tunnutte erilaisilta ja kuitenkin siinä olette koko ihmiskunta ja jokainen kantaa toisen juuria - ei vain käytännössä, vaan myös todellisuudessa.

Turhautumisemme tulee siitä, että erotatte itsenne toisista ja päätätte elää yksilöinä, ikään kuin olisitte irti alkuperästänne. Se on mahdotonta.

Miksi uskotte olevanne niin erilainen kuin toiset? Vain koska ihonne väri on erilainen tai uskontonne vaativat erilaista uskoa? Käsitättekö, että uskontonne erottivat teidät evoluutionne varhaisvaiheissa? Että jokaisen uskonnon juuret sisältävät saman kiistämättömän totuuden? Että jokainen teistä on luomakunnan lapsi, joka on tullut esi-isistään sellaiseksi, mitä ikinä haluatte? Että jumaluutenne vapaus ei ollut mikään virhe - itse asiassa luomisen suurin saavutus? Ja kuitenkin hyvin usein päätätte uskoa, että te yksin olette ainoa totuus.

Katsokaa omien mahdollisuuksienne yli kokonaisuuteen. Tietäkää, että sisällänne kulkee koodaus koko sitä todellisuudesta, mitä ilmaistaan ihmismuodossa. Jokainen teistä kantaa sisällään, DNA:ssaan, biologiarakenteessaan tiedostoja kaikesta, mitä on koskaan ollut, ja kaikista mahdollisuuksista, mitä voi olla. Sillä kehittyessänne edelleen koodaus sisällänne muuntaa nykymahdollisuuksianne. Teitä päivitetään jatkuvasti jokaiseen nyt-hetkeen, koska koko luominen on vuorovaikutuksessa ja toisinaan jopa vaikuttaa kaikkea sitä vastaan, mitä tapahtuu sen koko rakenteessa.

Jokaisella henkilökohtaisella energiailmaisullanne lähetätte viestejä kokonaisuuteen ja se vastaa tuomalla teille sitä, mitä olette käskeneet. Samalla tavalla kun te kaikki yhdistytte tarkoituksellisesti synnyttämään tietyn aikomuksen, tuon aikomuksen voima lisääntyy eksponentiaalisesti joka kerta, kun yksi teistä liittyy tuohon aikomukseen. Toisin sanoen, jokaisesta teistä joka päättää tulla hetken aikomukseksi, yhteisviestinne voima laajenee eksponentiaalisesti. Teillä ei ole vielä maailmassanne tähän rinnastettavaa kapasiteettia, mutta riittää kun sanotaan, että kun riittävä määrä teitä yhdistyy samaan aikomukseen, tuo aikomus pyyhkäisee kuin tunnetsunami luomisrakenteen läpi - pyyhkii sen puhtaaksi aiemmasta datasta ja juurruttaa siihen ilmaisemanne aikomuksen voiman.

Kun tämä on sanottu, niin olemme riippuvaisia ihmiskunnasta kaikkien ilmentyneen elämän loistavien mahdollisuuksien tuomisessa todellisuuteen. Saatatte surra tiheyttänne ja haluatte tulla kotiin. Ette kuitenkaan käsitä, että ihmismuotonne hyödyttää kotia tavoilla, joita ei voi kuvata sanoin. Tiheytenne sallii teille kaiken muun ylittävän tunnesyvyyden - tunnesyvyyden joka on ainutlaatuinen muodollenne - ja korkean tiedostamisen, kun kukistatte tiheän muotonne ja kohoatte tietoisuudessa takaisin eetteriin, mistä tulitte.

Ja kuitenkin kiellätte toisenne.

Katsokaa sydämenne ytimeen, ydinolemukseenne. Löytäkää linkki, mikä sitoo teidät lähteeseenne. Kun se on löytynyt, katsokaa tarkemmin toisianne, sillä tuo linkkinne sitoo teidät vääjäämättä yhteen havaittujen eroavuuksien ja rajojen yli. Teistä jokainen ei kanna ainoastaan elävän Yhden olemusta, vaan myös toistenne olemusta, sillä kukaan teistä ei voi olla olemassa toisten todellisuuden panematta merkille teitä. Kuvitelkaa.

Ajankohtaisessa nyt-hetkessä tapahtuu moniulotteisia tapahtumia, jotka harmonisoivat teidät ja paikkanne uudelleen. Kun tähtiporttien avautumissarja siirtyy neljänteen vaiheeseensa ja Urnallum-järjestelmä yhdistyy taas galaksien välisillä tasoilla, 27.9. tulee suuri energia-aalto, joka pyyhkäisee teidän ja kaltaistenne yli. Tätä energiaa voidaan verrata kuumaan tuuleen, joka puhaltaa teidän ja todellisuudessanne olevien hiukkasten läpi sekä puhdistaa teidät, muuttaa harmonioitanne ja myös havaintotapaanne. Se voi saada aikaan myös tilapäisiä ongelmia sähkömagneettikentässänne ja vaikuttaa sähköiseen ja radiokommunikointiin. Lisäksi Tyynellämerellä on mahdollisuus suureen maanjäristykseen, mikä sitten aiheuttaa heijastusvaikutuksia planeettanne eri alueille, kun maa pyrkii tasapainottamaan painoaan.

Tämä on neljäs seitsemästä tähtiporttien jälleenyhdistymisestä. Kun yhdistymiset tapahtuvat, tähtiportit alkavat olla keskenään ennenkuulumattomassa galaksien välisessä ja moniulotteisessa yhteydessä, mitä on ollut viimeksi ennen ihmiskunnan alkua.

Kykynne yhdistyä energeettisesti, fyysisesti ja yhteistietoisuudessa laajentuu niin, että ponnistustenne on oltava minimaalisia tullakseen käskyksi luomakunnalle tuoda maailmaanne yhteisöllisyyttä, yhteyden kaikkien ihmisten psyykeen kohti alkuperänne ja rotujuurienne tunnistamista ja kyvyn yhdistyä tarkoituksellisesti koko ihmiskunnan suurempaa hyvää kohti. Teille on tulossa kyky poistaa rajat, joita ei koskaan ole ollutkaan, avautua havaitsemaan teille vieraiden ihmisten sydämen sekä hyödyntää tietoisesti näitä avautumisia tehokkaampaan luomisprosessiin.

Ohjataksenne energioita tulevissa muutoksissa teidän on käytettävä niitä niiden luonnollisessa muodossa ja virtauksessa. Tämän tekemiseksi teidän on ohjattava niitä kierrevirtauksessa, paljon samaan tapaan kuin sisällänne oleva DNA. Kun teette tämän, energiat laajenevat valtavasti ja niitä valellaan tiedolla, mitä kannatte luonnostaan sisällänne. Teidän on ymmärrettävä, että jokainen teistä ei kanna sisällään ainoastaan omaa voimaansa, vaan lähteenne voima ja siksi luomisen voimaa. Olette paljon voimakkaampia kuin kuvittelette.

On aika tulla tasapainoon itsenne, toistenne ja planeettanne kanssa - ja kauas sen yli alkuperäänne. Olette unohtaneet ne ja kuitenkin lähteenne ylläpitää teidät paljon yli mielikuvituksenne. Valo sisällänne kantaa teidät läpi kaikista olemisenne puolista.

Teidän on ymmärrettävä, että vain havaintotapanne erottaa teidät virheellisesti siitä armosta, mikä virtaa olemuksenne läpi. Pelko jota kannatte sisällänne ja joka ylläpitää riittämättömyyden ja epätäydellisyyden tunnetta, on vain osa valheellista kokonaisuutta, joka perustuu epätotuuteen ja kaikkiin vääriin havaintoihin.

Ydinolemuksenne on pyhä. Lähteenne olemus on pyhä. Nämä kaksi ovat synonyymejä. Nämä kaksi ovat erottamattomia. Nämä kaksi ovat voimanne, valonne ja elämänne polttoaine ja kuitenkin kiellätte ne. Kurkottakaa kohti sisäistä armoanne. Tietäkää, että sen eläminen ei merkitse heikkoutta, vaan tuo esiin sen Yhden täyden voiman, jonka osia kaikki olemme. Luomisvoima on kutsuttavananne. Ettehän usko, että kaikessa viisaudessamme ja ikuisessa olemuksessamme loisimme itsemme kaltaisen, joka on epätäydellinen?

Jokaisen teidän sisällä on tietämys, viisaus, voima ja armo nousta väärinhavaitsemisen harhasta tiedostamisen korkeampiin puoliin, jotka ovat aina olleet teissä. Kun tulevat ajat tuovat teille suurempia ja suurempia tilaisuuksia kohti universaalia harmoniaa, antakaa mennä. Rentoutukaa siihen, kuka olette todellisuudessa, älkääkä kieltäkö alkuperäänne. Niistä on tullut te.

Lähetyksen loppu.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

< PrevNext >