HomeViestejäMeg Blackburn Losey17.5.2010 - Viesti Megiltä ja Mestareilta

17.5.2010 - Viesti Megiltä ja Mestareilta

VIESTI MEGILTÄ JA MESTAREILTA

Kirjoittanut ja kanavoinut Meg Blackburn Losey (www.spiritlite.com)
Uutiskirjeestä 17.5.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys kaikille. Meillä on tapahtunut vakavia energiajuttuja. Vähintäänkin paljon kommunikointi- ja logistiikkaongelmia niiden ulottuvuuskerrosten lisänä, kun tähtiporttijärjestelmät jatkavat avautumista ja tasapainottumista.

Näen suuren pyörteen muodostuvan eetteriin. Tämä on suoraan suhteessa 2012-asetelmaan ja aiheuttaa kaaosta sisäisissä ja ulkoisissa energiasuhteissamme. Syynä on se, ettei muodostuva pyörre ole vielä täydessä vauhdissa, vaan vaihtelevassa ja tasapainottuvassa tilassa. Energiat alkavat pyöriä ja sitten saattavat vetäytyä takaisin hetkellisesti tai liike nousee ja laskee.

Olen nähnyt kaaren muotoisten energia-aaltojen pyyhkäisevän ohi viime aikoina. Ne näyttävät tulevan tyhjästä ja muuttavat energiasuhteita kulkiessaan. Ne ovat hopeisen sinisiä väriltään ja äärimmäisen voimakkaita. On myös uusia oransseja energioita, joita tulee maasta ja jotka toisinaan törmäävät näihin energiakaariin. Nämä törmäykset saavat aikaan joissain ihmisissä ahdistuksen tunnetta sekä suuria tunnevaihteluita.

Samanaikaisesti näyttää myös levenevän kuilu korkeampaa tietoisuutta vastaanottavien ja niiden välillä, jotka eivät vielä saaneet noita oivalluksia. Tämän vuoksi olemme väliaikaisesti ajassa, jolloin sopimuksia voi olla vaikeaa saada aikaan, erityisesti sellaisia joilla on suurta vaikutusta. Sopimuksia ei voida tehdä, kun vastapuolilla on niin valtavia näkemyseroja. Pointtina on tiedostaa tämä ja osata kohdatessaan tällaista valtavaa vastustusta antaa tilanteelle vähän tilaa. Sen tekeminen voi haastaa kärsivällisyytemme melkoisesti, mutta se on välttämätöntä, jotta annetaan energioiden ja niiden vaikutusten asettua tai tasapainottua.

Ajankohtaisen energiatilanteen vaikutuksesta monet ihmiset tuntevat selvää tarvetta eristäytyä - toisin sanoen vetäytyä monien ihmisten joukosta ja keskittyä projekteihin tai itseen syvällisellä tavalla. Nykyiset energiavaikutukset vaativat paljon henkilökohtaisia resursseja ja joskus on helpompaa pysyä paikallaan ja selvitellä asioita kuin pysyä ihmisten joukossa, jolloin on paljon ulkopuolista energiaa.

Tällä hetkellä vanhojen toimintamallien jäänteet haalistuvat ja tulevat nopeasti loppuunsa. Todistamme uusia ja erilaisia tietoisuuden ja moniulotteisen tiedostamisen tiloja, kuin mihin olemme tottuneet. Tuntuu, että nyt on ikään kuin suuri korkeamman taajuuden tiedostamisaalto, mikä leventää kuilua tuon osan itsestään löytäneiden ja löytämättömien välillä. Ajankohtaiset harmoniat vetävät värähtelyämme ylöspäin tavalla, mitä emme ole koskaan ennen kokeneet ihmismuodossa. Tämän vuoksi huomaamme, että tietoisuutemme muuttuu ja tulee selkeämmäksi tai terävämmäksi ja monilla asioilla joista olemme kantaneet huolta, ei ole enää merkitystä. Itse asiassa arvomme muuttuvat dramaattisesti noin seuraavien kahdeksan kuukauden aikana.

Näyttää myös olevan tulossa uusi ja erilainen malli siinä, miten olemme yhteydessä toistemme kanssa. Olen nähnyt valtavaa muutosta siinä, miten monet meistä yhdistyvät ryhmiin, enkä vielä edes tiedä, miltä tämä uusi näyttää, mutta muutos on valtava. Tunnen, että ne asiat joita teemme yhdessä muutamien vuosien kuluessa, ovat dramaattisesti erilaisia. En osaa selittää, mitä tunnen tässä suhteessa, mutta tuntuu, että olemme aktiivisempia toisemme kanssa, kommunikoimme suorempaa ja vähemmän "muodollisesti" kokoontumisissamme.

Joka tapauksessa, ajat ovat ehdottomasti muuttumassa ja ehdotan, että muistamme kaikki vaan istua rennosti ja nauttia matkasta, koska tällä matkalla ei ole turvavöitä ja liikumme valoa nopeammin.

(Tietoja tapahtumista, matkoista jne. …)

Kuten aina, toivon teille iloa sydämeenne, naurua päiviinne ja rakkautta kaikkeen, mitä teette. Siunausta ja rauhaa,

Meg

Viesti Mestareilta

Anshallah! Ensi asi, asi, asi. Tervehdys! Tulemme luoksenne valona, valon kera ja valossa.

Koette suuria muutoksia energiajärjestelmissänne. Entisiä ei enää ole, kun teitä johdottavat kosmisesti uudelleen ne uudet ja muuttuvat energiat, jotka säteilevät luomakunnan keskuksesta.

Maailmanne muuttuu sisältä ulospäin. Muuttuvat energiasuhteet ovat tulosta niistä tähtiporttijärjestelmämuutoksista, joista olemme puhuneet teille aiemmin. Seitsemän tähtiporttia on avautumassa sekä peräkkäin että sarjana. Kolme näistä - Um, Lenhe ja Aetnalin - on onnistuneesti selvitetty ja niiden aukot ovat nyt täysin auki. Tämä merkitsee valtavaa muutosta ulottuvuuksien ja koko luomakunnan energioissa.

(Megiltä: Jos olet uusi lukija, tässä on kertausta siitä, mitä Mestarit ovat sanoneet näistä tähtiporttijärjestelmistä aiemmin. "On monia tapahtumia, jotka kiihtyvät tulevina aikoina. Nyt kun kolmioasetelmat ovat huipentuneet ja hiukkassuhteet on järjestetty uudelleen, tapahtuu monien tähtiporttijärjestelmien valtavaa avautumista. Tämä on monitasoinen järjestelmä eli se ylittää aika-avaruusjatkumon, ulottuvuuskynnykset ja on keskinäisessä yhteydessä valtavan madonreikäjärjestelmän kautta. Näitä järjestelmiä säätelee venttiilijärjestelmä, mikä mahdollistaa - kielenne paremman sanan puutteessa - eräänlaisen tyhjiötoiminnan, mikä vuorostaan sallii aineen tarkoituksenmukaisen siirtämisen hiukkasmuodossa. Samanaikaisesti nämä venttiilit ylläpitävät positiivisia ja negatiivisia painekynnyksiä järjestelmän siirtoasemien ja kulmamuutosten välillä.

Näitä tähtiporttijärjestelmiä hyödynsivät atlantislaisia edeltäneet galaktiset olennot. Näitä järjestelmiä ovat Um, Lenhe, Aetnalin, Urnallum, Renari, Leioni ja Dendor. Seitsemän on totuuden numero ja avautuvien tähtiporttijärjestelmien lukumäärä. Tämä alkoi 3.10.2009.")

Ainoastaan tähtiportit eivät ole avautumassa, vaan jokainen yhteys niiden järjestelmissä on myös avautunut tai avautumassa. Kun tätä tapahtuu, järjestelmän energioista tulee tyhjiö, mikä vetää sisään ulkopuolisia energioita ja sinkoaa ne keskitettyihin suuntiin. Kun tätä tapahtuu, energiat ovat paljon voimakkaampia ja selkeämpiä harmonisesti ja kommunikoinnissaan.

Kun energioita vedetään juuri avautuneisiin tähtiporttijärjestelmiin, saadaan aikaan tyhjiövaikutus alueilla, mistä energiaa otettiin. Tämän ja sen vuoksi, että energia luonnostaan liikkuu spiraalina, energioiden liikemalli on suuresti häiriintynyt.

Kun liike etsii uutta tasapainoa, alkaa muodostua massiivinen spiraali. Tästä spiraalista tulee lopulta rengasmainen putki - täydellisin energiamuoto, jonka energian kulutus ja uudelleenluominen ei koskaan lopu. Tämä muoto huipentuu joulukuussa 2012 ja tulee täydelliseksi, kun asetelma tulee valmiiksi.

Joka kerta kun on tällaisia ulottuvuuksien välisiä tapahtumia, energiat tietyissä paikoissa häiriintyvät. Näette tätä säämalleissanne, erityisesti tänä kesänä. Näette myös poikkeavuuksia valtamerienne vuorovesivaihtelussa ja lämpötilassa.

Monet teistä tuntevat jo näiden energiamuutosten vaikutukset kehossaan - teidät on ikään kuin kytketty kosmiseen pistorasiaan. Tavallaan teidät onkin. Energiat korostuvat nyt. Hyvin korostuneina ne liikkuvat lävitsenne nopeammin, kuin teillä on sanoja kuvaamaan tilannetta. Hiukkaset joista koostutte, vastaanottavat informaatiota uusista energioista ja reaktiona siihen muuttavat järjestystään voidakseen sekä reagoida että sopeutua. Hiukkastenne ollessa tällaisessa liikkeessä generoitte ja käytätte normaalia enemmän energiaa.

Nyt on helppoa kärsiä nestevajauksesta, kun kehossanne ja energiajärjestelmissänne generoituu enemmän lämpöä, koska hiukkasenne järjestyvät uudelleen.

Huomaatte myös unitilassanne, että unet ovat kummallisia ja aktiivisia kera symbolismin, mikä on voimallista ja toisinaan häiritsevää. Älkää huolehtiko. Tässä tietoisuutenne tekee töitä loogisten aivojenne kanssa muutoksiin sopeutumiseksi. Teille ei ole erityisen tarpeellista tulkita näitä unia, koska ne ovat olosuhteiltaan ja merkityksiltään sekoituksia.

Tärkeintä on tällä hetkellä tulkita, miltä teistä tuntuu. Oletteko tasapainossa? Mitä tarvitsette ja mitä vaaditaan tuon tarpeen tyydyttämiseksi?

Samanaikaisesti tähtiporttijärjestelmien avautumisen kanssa syntyy myös uusi maailma kaukana todellisuudestanne. Rinnakkaisuniversumissa, monien aspektien päässä teidän sijaintipaikastanne, tyhjiön tuolla puolen sarastaa uusi valo. Tuosta valosta luodaan uusi maailma ja uudet tietoisuussuhteet, kun syntyy lisäpaikka inkarnoituville sieluille. Kun tämä uusi maailma kehittyy ja useammat ja useammat sielut menevät sinne, enemmän ja enemmän tasapainoa syntyy luomakuntaan.

Tällä hetkellä monet lapsistanne työstävät tätä valtavaa luomusta. He antavat energiaa ja informaatiota järjestyviin energioihin, mikä tukee kovasti tämän uuden maailman onnistumista sekä tasapainoa siinä ja sen tietoisuustasoilla. Tämä maailma on luonteeltaan samanlaista energiaa, mitä atlantislaiset toivat maailmaanne. Tällä kertaa kuitenkin tietoisuus on noussut sellaiselle tasolle, ettei uudessa maailmassa näytä olevan mitään taistelua vallasta. Lopultahan tämä tuhosi Altantiksen. Sen sijaan on harmonisesti täydellisiä suhteita koko muun todellisuuteen ja siellä asuvien ihmisten kesken.

Tällä uudella maailmalla on suora vaikutus omaanne tänä aikana. Miten se vaikuttaa, on edelleen luomisvaiheissa. Jos maailmassanne saavutetaan kriittinen tietoisuusmassa - olette hyvin matkassa - uusi maailma ja omanne tasapainottuvat yhdessä ja toimivat toisilleen luomisen tasapainopisteinä. Dramaattiset tietoisuusmuutokset voivat vaikuttaa dramaattisesti tuohon tasapainoon kaukaisessa tulevaisuudessanne.

Kun jokainen teistä antaa lisäarvonsa koko luomakuntaan ja sen tietoisuuteen, ette kenties käsitä sen lisäarvon laajuutta, mikä teillä jokaisella yksilönä on. Kun jokainen teistä antaa heräämisensä kokonaisuudelle, heräämisenne energiat kehittävät eksponentiaalisesti kommunikointia ja luomisprosesseja kokonaisuudessa. Yhdistytte eetterissä ja muodostatte uusien energioiden verkon, mikä on kirjaimellisesti lähellä tulemistaan kiinteäksi todellisuudeksi. Olette hyvin voimakkaita, silloinkin kun ette käsitä sitä - ja luultavasti vielä voimakkaampia juuri, koska ette käsitä sitä.

Haluamme muistuttaa teitä pysymään rentona sisäisessä ja ulkoisessa maailmassanne.

Muistakaa, että olette osa kaikkia asioita ja kaikki asiat on luotu teistä. Kaikki on yhtä ja samaa. Tämän sanottuamme ja kaikkien siunausten kera palaamme valoon. Olkaa rauhassa.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >