HomeViestejäMeg Blackburn Losey5.4.2010 - Viesti Megiltä ja Mestareilta

5.4.2010 - Viesti Megiltä ja Mestareilta

VIESTI MEGILTÄ JA MESTAREILTA

Kirjoittanut ja kanavoinut Meg Blackburn Losey (www.spiritlite.com)
Uutiskirjeestä 5.4.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys kaikille teille!

Energiakentissä on tapahtunut niin monia muutoksia ja tapahtuu nytkin, että tuntuu tärkeältä saada tämä uutiskirje ulos hyvissä ajoin.

Oletteko tunteet irrallisuutta kuluneella viikolla? Ikään kuin ette olisi täysin kehossanne? Teillä on energiapuuskia ja myöhemmin teidän täytyy vain käpertyä jonnekin? Onko luovuutenne kukoistanut viime viikoilla? Tuntuuko joskus "plankolta" eivätkä aivonne ikään kuin tiedä, mitä tehdä seuraavaksi? Koetteko poikkeavuuksia ajassa ja paikassa, esim. teette asioita ja sitten unohdatte tehneenne niitä tai huomaatte ajan menneen johonkin ettekä tiedä, missä te silloin olette olleet?

Kaikki yllämainitut ovat oireita niistä valtavista energiataajuusmuutoksista, joita tapahtuu tähtiporttijärjestelmien avautuessa ja asettuessa uuteen järjestykseen. Taajuusmuutokset "tuolla jossain" ovat valtavan erilaisia, mitä olemme aiemmin kokeneet. Lisäksi olen huomannut parannustyössäni - kuten ovat muutkin parantajat - että useimmilla ihmisillä on kääntyneitä polariteetteja energiakentässään. Tämä voi aiheuttaa joillekin teille selittämättömiä kehokipuja tai haasteellisuutta arkipäiväisen elämän hoitamisessa. Toinen merkittävä muutos, jonka näen, on, että kaksi ylempää kehoamme, jotka ovat aivan sielumme alapuolella, eivät ole muuttaneet ainoastaan asetelmaansa, vaan niistä on tullut virtaavampia, ne eivät ole kiinnittyneitä paikoilleen ja ne ovat muuttaneet täysin harmonista suhdettaan muihin järjestelmiimme.

Tämä merkitsee meille ihmisinä sitä, että nämä kaksi kehoa ovat harmoninen siltamme jumalaisimpaan puoleemme, sieluumme. Ne ovat harmoninen oktaavipiste. Vaikuttaa siltä, että nämä kaksi kehoa jotka ovat näyttäneet olevan periaatteessa elottomia niin kauan, kuin olen työskennellyt moniulotteisissa kentissä (12 vuotta), ovat nyt aktivoituneet.

Minulle tämä on suuri ja hyvin selvä merkki, että heräämisprosessimme on juuri tehnyt valtavan loikkauksen. Olemme nyt suoraan yhteydessä ja kaikki kanavat avautuvat jumaluuteen. Olemme aina olleet yhteydessä, mutta yhteys on ollut passiivinen. Nyt se on suloisen auki eikä meillä ole enää energeettistä tiehyttä ylitettävänä päästäksemme korkeimpiin tietämismuotoihimme.

Olen rehellisesti sanottuna ollut lyöty ällikällä, kun olen nähnyt ihmisessä toisensa jälkeen nämä muutokset. Tämä yhdessä energiakenttäkerrosten polariteettikäännösten kanssa kertoo minulle, että meidät on kosmisesti viritetty uudelleen, kuten Mestarit ovat ennustaneet.

Nämä muutokset ovat positiivinen tapahtuma ihmisille. Tämä merkitsee, että tiheys minkä olemme kokeneet verhoina maailmojen välillä, ei ole enää esteenä ja voimme helposti ja virtaavasti liikkua todellisuusmaailmojen joukossa.

Tiedän, että monet teistä ovat puhuneet minulle viime aikoina unistaan ja kertoneet, että ne ovat outoja ja eriskummallisia, erittäin symbolisia ja monet teistä ovat olleet hyvin hämmentyneitä niiden merkityksestä. Uniaikana ylitämme maailmoja enemmän kuin koskaan. Meidän ei tarvitse ottaa uniamme kirjaimellisesti. Sen sijaan katsokaa niiden symbolismia. Mitä ihmiset ja asiat unissanne merkitsevät teille? Mitä paikat, värit ja tapahtumat todella merkitsevät? Joka kerta kokiessamme muutoksia tietoisuudessa, koemme sen yleensä ensin unissamme. Myöhemmin tulee kyky päästä muuhun informaatioon ja muihin todellisuuksiin, kun olemme jo oppineet pääsemään niihin unissamme, silloin kun olemme täysin poissa itsemme tieltä.

Suurin tuntemukseni on, että kun ajankohtaiset muutokset juurtuvat tietoisuutemme, alamme nähdä suuria muutoksia useimpien ihmisten yleishavaintotavassa. Se mitä monet meistä ovat tunteneet ja tietäneet monta vuotta, alkaa pian tulla muiden tietoisuuteen, joilla ei ennen tätä ollut aavistustakaan siitä, että elämässä oli muutakin kuin ilmeinen ja että on olemassa maailmoja ihmistodellisuutemme tuolla puolen. Tämä on ennenkuulumaton tietoisuusmuutos historiassamme - emme ole kokeneet vastaavaa kehityksessämme aistikokemusolentoina.

Kun me muutumme, maapallommekin muuttuu. Massiiviset maanjäristykset joita olemme nähneet, ovat merkki maapallon reagoimisesta energiamuutoksiin. Se ravistaa kasaantumia sisältään, aivan kuin mekin teemme energian vahvistuessa. Kun energiat muuttuvat, niin tapahtuu meille ja planeetallemmekin. Kun galaktinen asetelma siirtyy paikoilleen, emme voi muuta kuin tuntea muutokset energiasuhteissa, havaintotavassa, ajatuksissamme ja sisäisessä maailmassamme.

Tämä ei ole pelkäämisen, vaan juhlimisen aikaa. Olemme palaamassa hitaasti mutta varmasti luonnolliseen tilaamme valo-olentoina. Ihmisenä olemisen lahjat alkavat vasta tulla esiin tunnistettavaksemme. Minusta on aika katsoa ohi jokapäiväisten haasteidemme ja antaa itsemme helposti ja sujuvasti kehittyä tiedostamaan yhteytemme koko luomakuntaan.

Tämä on aikaa, jolloin rauha alkaa tihkua tietoisuuteen kaikilla tasoilla, kun luontainen tietoisuutemme alkaa käsittää sielujen yhtenäisyyden lähteemme kanssa.

Näiden muutosten ja niiden mukana tulevien havaintojen seurauksena voimme myös nähdä tilapäistä lisääntymistä voimissa ja teoissa, joita pidämme negatiivisina. Meidän on muistettava, että kun luominen tasapainottaa muutoksiaan, on aina tasapainottumisjaksoja. On aina energioiden kahtiajako, ns. jin ja jang, koska on oltava kokonaisuuden luomiksi. Muistakaa, että nämä tasapainottumishaasteet ovat väliaikaisia ja että me olemme, mitä olemme, kaikesta riippumatta. Tämän hyvin usein unohdamme. Olemme kokonaisia ja täydellisiä luomakunnan olentoja koko ajan. Nyt näiden muutosten myötä kykymme nähdä ja muistaa tämä on vain "tietoisuuspilkahduksen" päässä.

Tietoja matkoista, tuotteista…

Seuraavaan kertaan saakka, toivotan teille iloa sydämeenne, naurua päiviinne ja rakkautta kaikkeen, mitä teette.

Rauhassa,
Meg

Viesti Mestareilta

Anshallah! Entui ensi nehedrae lahallah! Juhlimme teitä sisältä, mikä on valoa!

Olette nyt astumassa galaktiseen kehoonne, olemistasolle millaista ette ole vielä kokeneet ihmisolentoina. Näissä muutoksissa tapahtuu myös suuria hyppäyksiä kyvyssänne saavuttaa olemassaolonne kaikki äärettömät puolet.

Tietoisuutenne on supervaloa, nopeampaa kuin valo ja se kykenee saamaan kaiken tiedon ja tajunnan ja olemaan silti läsnä ihmisyydessänne. Kykynne päästä valtavaan ja äärettömään tietoisuuteen on yhdistänyt tiheyskuilunsa ja harmonisoitunut suurempaan ykseyteen.

Kyky kokea tietoisesti kaikki on tulossa esiin energiakentässänne ja te sekä universuminne koette galaktisia asetelmia reaktiona luomisen energiamallien muuttumiseen.

On aika juhlia olemistanne! Tämä on aikaa, jolloin teitä eivät enää rajoita tiheydet universaaleissa energiakentissä. Käytävät äärettömyyteen ovat avautumassa täysin ja selvästi tavalla, mitä kukaan ihminen ei ole koskaan ennen kokenut. Näiden muutosten myötä tulee myös muutoksia hienoenergiakentissänne. Tällä hetkellä kenttänne reagoivat muutoksiin polariteeteissa, mikä voi vaikuttaa biologiseen rakenteeseenne. Taajuuskerrokset jotka muodostavat olemuksenne, harmonisoituvat myös uudelleen. Niistä tulee täysin uusia ja erilaisia energiasuhteiltaan. Kykynne parantaa fyysisyyttä kasvaa eksponentiaalisesti. Pääsynne akaasisiin tiedostoihin yksinkertaistuu ja on rajatonta. Tiedostamistasonne on avautunut ihmisen energia-asteikon yli ja yhdistynyt ykseyteen.

Näiden muutosten kokemiseen tietoisesta näkökulmasta ei vaadita muuta kuin halu tulla tietoiseksi maallisten harhakuvienne ulkopuolella. Se mitä olette todellisuudessa, on paljon enemmän kuin rajoittunut biologinen olento. Olette puhtaita energiamuotoja, jotka tulivat tiheiksi kokeakseen viisi aistia ja kyetäkseen rakastamaan fyysisin tavoin. Tarkoitamme tällä sitä, että kehonne kokee kemiallisia ja energeettisiä muutoksia tuntiessanne tunteita. Kun tätä tapahtuu, tunteenne kommunikoidaan äärettömyyteen ja äärettömyys kirjoittaa kaiken tämän informaation muistiinsa. Jokainen haaste mikä teillä on ollut, jokainen tunne minkä olette tunteneet, jokainen ajatus mikä on juolahtanut mieleenne, on ollut muistissa koko ajan.

Ajatus jonka kuka tahansa teistä kokee kaikkien muiden rinnalla, on harhakäsitys. Silloinkin kun ette tiedosta sitä, kaikki muut kokemukset vaikuttavat universaalisti teihin ja te reagoitte. Ne päivät kun olette pahalla tuulella tai iloinen, kun tunnette riemua ilman selvää syytä, ovat selvää reagoimista universaaleihin kokemuksiin. Silloin kun tunnette, että koko maailma on toivoton, tai kun tunnette, että voitte muuttaa maailman aikomuksillanne, yhdistytte hetkellisesti kokonaisuuteen ja reagoitte sen ajankohtaisiin kokemuksiin.

Olisi hyvä muistaa, että jatkuvasti koko luomakunta muuttuu, kehittyy ja kommunikoi olemuksenne jokaiselle hiukkaselle jokaisen kokemuksensa ja tapahtumansa. Tämän vuoksi teidän kannattaa myös tietää, että olemuksenne voi kommunikoida ja kommunikoi reaktiona takaisin luomakunnalle. Kun tätä tapahtuu, ohjeistatte kirjaimellisesti koko luomakuntaa muuttumaan siksi todellisuudeksi, mitä olette kommunikoineet. Tämä voima tulee siitä, kun ollaan yhtä äärettömyyden kanssa - voidaan kommunikoida ja siksi luoda todellisuutta.

Tulevien aikojen myötä tämä lahja, jota jokainen teistä kantaa, laajentuu ja kasvaa. Aikomuksenne ja havaintonne kommunikoivat ja reagoivat jatkuvasti yhdelle tietoisuudelle. Voimanne kasvaa ja kehittyy kyvyssään vaikuttaa todellisuuteen.

Kun yhdistytte toisiinne aikomuksissa ja aatteissa, yhteenliittymisenne synergia kasvattaa eksponentiaalisesti kykyä kommunikoida. Kun liitytte yhteen luomaan todellisuutta, ei ole tarpeellista heijastaa lopputuloksen yksityiskohtia, vain aistimustanne siitä, miltä lopputulos tuntuu. Kun heijastatte tuntemuksianne yhdessä, noiden tuntemusten energia-aallot kulkevat läpi ajan ja avaruuden ja samalla kommunikoivat koko luomakuntaan ohjeita heijastamaanne todellisuuden luomiksi. Lopulta tuosta todellisuudesta tulee totuus, koska se on teidän ja niiden totuus, joiden kanssa olette liittyneet yhteen.

Silloin kun totuutta ajatellaan, siitä tulee todellisuutta. On tärkeää muistaa, että kaikki totuus on teidän totuuttanne. Toisin sanoen, se mikä on totta teille, on todellisuutta. Todellisuus luodaan totuudesta. Tässä ei ole oikeaa tai väärää, hyvää tai pahaa, on vain universumin reaktio käskyihin, joita sille lähetettiin. Kun aikomuksen voimalle annetaan polttoaineeksi intohimoa, siitä tulee totta kaikilla havaintotasoilla. Tästä syystä maailmanne näyttää olevan jatkuvassa ristiriidassa. Kun uskomusjärjestelmät ja uskonnot leviävät intohimon kera ihmisryhmissä, tuloksena on, että totuudet ovat usein ristiriidassa planeettanne eri alueilla. Sitä ette usein käsitä, että kaikki totuutenne kurkottavat samaan tavoitteeseen ja lopputulokseen: kunnioittamaan jumaluuttanne, jumalianne ja ylevöittämään itsenne niille.

Ihmiskunta ei ole vielä aivan käsittänyt, että teidät on ohjelmoitu etsimään ja tunnistamaan jumaluutenne ja tulemaan siksi. Jumaluutenne ei ole mitään muuta kuin te, koska olette kukin oleellinen ja ainutlaatuinen osa kokonaisuutta. Kun kommunikoitte luomakunnalle kaikilla yllä mainitsemillamme tavoilla, jumalainen osanne luo todellisuuden, missä elätte.

Jotta ihmiskunnan tietoisuus saavuttaisi yhtenäisyyden, teidän jokaisen on hyvin tärkeää katsoa ohi sen ajattelutavan, että olette jotain vähemmän kuin jumala, ja saavuttaa havaintotapa, että jumalainen osanne sekä ohjeistaa että reagoi ykseyden luomisprosessissa ja saa juuri sen todellisuuden, mitä olette kommunikoineet.

Tällä hetkellä jokaisen teidän ulottuvilla olevien muutosten myötä kykynne kommunikoida on hypännyt yli mitattavien sanojen ja yhteytenne on selvä ja virtaava viestinnässä.

Älkää koskaan ihmisenä salliko itsenne tuntea tai uskoa, että olette voimaton muuttamaan mitään. Muutos alkaa teistä. Muutos on sitä, mitä uskotte sen olevan. Muutos on vääjäämätön, kun te ja koko luomakunta kehitytte. Kysymyksemme teille on: haluatteko näiden muutosten olevan teidän tekemiänne vai haluatteko uskoa, että olette voimattomia ja maailman tapahtumien uhreja? Se tosiasia, että teille on annettu vapaa tahto, sallii kaikkien lopputulosten olla teidän valitsemianne. Aina.

Olemme kiitollisia saadessamme palvella tässä nyt-hetkessä. Olkaa rauhassa.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >