HomeViestejäMeg Blackburn Losey17.3.2010 - Viesti Mestareilta

17.3.2010 - Viesti Mestareilta

VIESTI MESTAREILTA

Kanavoinut Meg Blackburn Losey (www.spiritlite.com)
Uutiskirjeestä 17.3.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys kaikille!

Vau, millaista aikaa elämmekään! Energiat ovat olleet harvinaisen kummallisia, ylös ja alas, ja olen kuullut, miten ne vaikuttavat kaikkiin monin tavoin.

Raportit vaihtelevat: täydellistä apatiaa, kyvyttömyyttä motivoitua ja itse asiassa monissa tapauksissa istumista sohvalla pääsemättä ylös. Toiset raportoivat elävistä unista, jotka ovat usein lähes painajaisia tai aktiivisia ja näennäisen järjettömiä. Nämä unet ovat meille voimakas mekanismi tarttua ongelmiin ja työstää niitä uniaikana.

Toiset heräävät todellisuuteen, mikä on uusi ja erilainen heille. Tämä ei ole tavatonta, koska kokemamme energiat ovat enemmän luomisen aloittamista, kuin mitä olemme aiemmin kokeneet.

Olen pannut merkille, että ilmentäminen on viime aikoina ollut helppoa, mutta tulokset ovat olleet tavallaan ylös ja alas. Jokin todellisuus ilmentyy, sitten loppuu, sitten ilmentyy ja taas loppuu. Meidän on oltava hyvin vahvoja uskossamme siihen, mitä meidän on tarkoitus luoda, eikä sitä pidä epäillä hetkeäkään, edes sekunnin murto-osaa!

Näemme edelleen myös suuria muutoksia elämässämme. Tässä meidän on muistettava, että tavoittelemme jatkuvasti suurempia ja suurempia elämän kokemuksia. Muutokset tuovat niitä meille. Pyydän teitä miettimään sitä, että kun pyydätte muutoksia, niin noiden luomienne muutosten vastustaminen ei palvele teitä!

Näiden intensiivisten energioiden myötä on ollut myös paljon erilaisia kehojuttuja. Yleistä jäykkyyttä, lievästä ja kohtalaista päänsärkyä ja nivelkipua. Uni keskeytyy usein kerta toisensa jälkeen ja aivojen sumuisuus on ollut viime aikoina vallitsevaa. Itse asiassa eilen, aikamuutoksen jälkeen täällä USA:ssa, melkein kaikki joiden kanssa puhuin, eivät muistaneet tarkoittamiaan sanoja, niiden ihmisten nimiä joihin he viittasivat ja yleensäkin jäivät jumiin yrittäessään kommunikoida. Aivojen sumuisuus on yleistä kiihkeästi muuttuvien energioiden myötä!

Toiset ovat puhuneet minulle intensiivisestä ja todellisesta astraalimatkailusta, yhteisistä unista ja elämisestä toisissa todellisuuksissa, ajoissa ja paikoissa toisten ihmisten kanssa uniaikana, mikä on ravistanut heidän todellisuustajuaan ytimeen saakka. Kun siirrymme kohti yhteistä tietoisuutta, tällaiset kokemukset lisääntyvät. Ne ovat hyvin todellisia eikä niissä ole mitään huolestuttavaa.

Samaan aikaan kun reagoimme tietoisina olentoina, niin tekee planeettammekin. Maanjäristysaktiivisuutta on ollut usein ja monissa paikoissa. Tämän vuoksi myös säätapahtumat ovat voimistuneet. Säämallit ovat muuttumassa yleisesti ottaen. Meidän on käsitettävä, että meidät ja planeettamme on luotu puhtaasta energiasta ja että tuon energian lisääntyessä on tapahduttava vapautuksia. Näin ollen on maanjäristyksiä, koska planeettammekin muuttuu. Me kaikki tiesimme tämän olevan tulossa. Pointtina on, että olemme tietoisuus elävän ykseyden organismissa ja meillä on voima vaikuttaa ja luoda kaikenlaisia muutoksia, joita haluamme. Sen sijaan että vetäydymme ja katselemme kaikkea pelonsekaisella kunnioituksella, meidän on muistettava, että meillä on voima muuttaa näitä asioita.

Matkoista yms. …

Muistakaa, että olette vain niin täydellisiä, kuin uskotte olevanne. Kuten aina, toivon teille iloa sydämeenne, naurua päiviinne ja rakkautta kaikkeen, mitä teette.

Siunausta, armoa ja rauhaa,
Meg

Viesti Mestareilta

Anshallah! Asi, Asi, Asi. Tervehdys valosta, valon kera ja valossa!

Olemme puhuneet teille aiemmin seitsemän tähtiporttijärjestelmän avautumisesta, mikä tapahtuu tulevana aikananne. Tällä hetkellä nämä energiat ovat kohonneet ja Lenhe-, Aetnalin- ja Urnallum-järjestelmät ovat avautumassa samanaikaisesti. Näiden avautuminen alkoi portaittain - Lenhe-aukon alkaessa paljastua ensin, sitten kolmen viikon jälkeen paljastui Aetnalin ja tällä viikolla Urnallum.

Tämä on tähtiporttijärjestelmäkolmikko, mikä on yhteydessä käytäviin halki koko todellisuutenne. Näiden avautumisten myötä tuli suuria energia-aaltoja, jotka vaikuttavat teihin jokaiseen, ikään kuin olisitte jääneet kosmiseen aaltoon, joka kantaa teitä vapaasti. Koska jokainen teistä on harmonisoitu todellisuuden joka puoleen kautta koko luomakunnan, teihin vaikutetaan suuresti. Kun nämä järjestelmät avaavat ovet suurempaan todellisuuteen, niiden verhot ja suurempi tietoinen muistamisenne avautuvat myös.

Nämä tähtiporttijärjestelmät on yhdistetty koko luomakunnassa valtavilla käytävillä, jotka voivat kantaa tietoisuutenne vielä tuntemattomille kokemus- ja tiedostamisalueille. Tämän myötä tulee ensin "blankkouden" tunnetta, ikään kuin sanat eivät tule, ajatukset vähenevät, on unohtelemista ja yleistä hämmennystä toisinaan. Tämä on lyhytaikaista. Kun sähkömagneettivoimat vaikuttavat ajatteluprosessiinne, se merkitsee myös DNA:ssanne muistoja omasta alustanne, matkastanne ajan halki ja kyvyistänne yhdistyä suoraan moniulotteisiin puoliinne, työskennelläksenne yhdessä täysin itsensä oivaltaneina olentoina, jotka on luotu kaikista asioista, koska kaikki asiat on luotu teistä.

Samaan aikaan kun tiedostamisenne avautuu, niin avautuvat tunteennekin. Teillä on päiviä, jolloin tunnette olevanne täysin poissa tasapainosta, kyyneleet virtaavat ja vihaa nousee. Tämä on sen vapauttamista lisää, mitä olette kätkeneet itseltänne. Mietitte, mistä suru on peräisin. Se on kosmista. Tämä on havainto siitä, että asiat ovat olleet ja ovat edelleen poissa tasapainosta ja teidän alkuperäinen lähdeosanne pyrkii asettamaan asiat oikein - löytämään tasapainon sydämessänne ja sielussanne, siinä maailmassa missä elätte ja sen tuolla puolen.

Tämä voi näyttää toisiaan mahdottomalta. Tunnette ehkä olevanne mitätön yhtenä pienenpienenä pisarana äärettömässä keitoksessa. Teidän on tiedettävä, että tietoisuutenne on kokonaisuuden tietoisuutta. Riippumatta siitä, käsitättekö tämän otsalohkossanne vai alitajunnassanne, tätä te olette - tietoisuutenne on aina yhteydessä ja siksi osa suurempaa ykseyttä. Se mitä tunnette, tiedätte ja ajattelette, kommunikoidaan koko luomakuntaan. Kun tähtiporttijärjestelmät avautuvat, kaikki kommunikointinne imetään noihin käytäviin ja luomakunnalle kerrotaan kollektiivisista kokemuksistanne. Ja tasapaino painii tasapainottomuuden kanssa.

Kollektiivina lähetätte sekavia viestejä luomakunnalle. Monet teistä pelkäävät tulevia aikoja. Siihen ei ole mitään syytä. Jotkut teistä tuntevat voimattomuutta ja mitättömyyttä. Ei siihenkään ole syytä. Toiset teitä haluavat muuttua, mutteivät tiedä, miten toimia sen osalta. Ei ole mitään syytä hiljaisuuteenne tai paikallaan olemiseenne. On vain ihmisen havaintoja, jotka saavat teidät sivuuttamaan elämänne täyteyden, sielunne varsinaisen matkan.

Havainnot joita olette kehittäneet, perustuvat suurelta osin ympärillänne olevien kommentteihin tai mielipiteisiin. Te ette ole he tai heidän luomuksensa. He ovat te ja yhdessä teidän kanssanne suuremman yhden osia, jotka tekevät parhaansa saadakseen oman matkansa. Nouskaa yli tarpeen saada vahvistusta. Nouskaa yli tarpeen olla jotain tai joku, joka on merkittävä tuolla kapealla havaintotavalla - siitä tulee rajoite. Rajoite havainnollenne siitä, että olette täydellinen. Nouskaa yli tarpeesta erottua. Tuon tarpeen puuttuessa voitte vain säteillä. Kieltäytymällä olemasta standardin mukainen, sopimasta joukkoon, saamasta ymmärrystä olette valovuosien päässä siitä, mikä on jumiuttanut teidät omaan tarvitsevuuteenne. Ainutlaatuisena olentona koko luomakunnassa ette ole ainoastaan kaunis, vaan myös tuette täysin tulevien aikojen lopputulosta.

Teidän voimanne on harmoniassa koko todellisuuden kanssa eikä sillä olla mitään tarvetta oikeuttaa, tuomita ja pakottaa jotain lopputulosta - sen sijaan elämällä tuon voiman lopputulos tulee lempeästi etualalle ja kaikki muut mahdollisuudet haalistuvat siksi, "mitä olisi ehkä ollut".

Tämä on voimanne. Valo joka säteilee jokaisessa teissä. Lähde joka elää sisällänne eikä voi kuolla. Astukaa ulos mahdottomuudesta. Sitä ei ole olemassa, paitsi mielipiteessä ja motivaation puutteessa. Mikä tahansa haluamanne on mahdollista. Mitä tahansa haluatte, se annetaan teille, jos olette valmis vastaanottamaan sen.

Kun nämä ajat kiihtyvät, huomaatte, ettei ainoastaan teidän tasapainonne muutu, vaan myös maapallon tasapaino. Tiheän todellisuuden osana myös sitä vaaditaan tasapainottumaan. Olemme sanoneet tämän aiemmin. Olette nähneet viime aikoina, kun tähtiporttikolmikko on avautunut, että planeettanne reagoi järjestämällä painonsa jakautumista uudelleen. Se on järissyt, se on liikkunut ja siitä tapahtuneet sähkömagneettipurkaukset ovat aiheuttaneet suurta poikkeavuutta säämalleihinne. Suuria myrskyjä. Valtavia määriä vettä tai lunta tai ei lainkaan. Tuulia jotka puhdistavat ilmaa ja tuhoavat samalla sitä, mitä olette rakentaneet tai mikä on epävakaata. Pankaa tämä merkille. Mitä vakaammaksi kukin teistä tulee omassa olemuksessaan, sitä enemmän vakatta näette ympärillänne.

Tähtiporttikolmikon avautuminen vaikuttaa teihin suoraan seuraavat yhdeksän kuukautta, yhdeksän päivää ja 14 tuntia. Vaikutukset vaihtelevat riippuen muista kosmista vaikutuksista ja tapahtumista ja ne kiihtyvät toisinaan. Toukokuun ensimmäisellä viikolla havaitsette, että tulee pysähdys, suloinen tyyni piste, mikä sallii teidän järjestyä uudelleen ja rentoutua muutoksen seuraavaan vaiheeseen.

Ajat joita elätte, ovat juhlimisen, eivät koskaan pelon aihe. Kukaan ihminen ei ole koskaan kokenut sellaisia energioita, jotka ovat käytettävissänne näinä aikoina. Olette alttiita tarvitsemaan sankareita, palvomaan niitä, jotka näyttävät kohoavan kaikkien toisten yläpuolelle. Olkaa oma sankarinne ja kysykää itseltänne, mitä niissä kadehditte, jotka näyttävät nousevan toisten yläpuolelle. Ne ovat peilejä teille. Tavallisesti he pelkäävät olla sitä, keitä he ovat, sanoa, mitä tarkoittavat ja toimia oman totuutensa mukaisesti. Päästäkää irti näkymättömistä siteistä, joilla olette rajoittaneet itseänne, ja muistakaa, että olette aina osanneet lentää.

Se mitä tiedätte, on olemuksenne jokaisessa hiukkasessa. Sitä ei voi löytää aivoistanne, ajatuksistanne ja sanoistanne. Jokainen teistä pyrkii rajoittamaan todellisuuden pelkkään logiikkaan. Logiikan tuolla puolen on kaikki muu - se mikä on totuus.

Ensitu, analeh, enela. Kaikkia siunauksia ja ikuista rauhaa, kunnes taas puhumme.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >