HomeViestejäMeg Blackburn Losey3.2.2010 - Viesti Mestareilta

3.2.2010 - Viesti Mestareilta

VIESTI MESTAREILTA

Kanavoinut Meg Blackburn Losey (www.spiritlite.com)
Uutiskirjeestä 3.2.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Ahshallah! Ensi, anah anahtiun, ensitua! Tervehdimme teitä syvimmän sisäisen valon hienojakoisuudesta!

On niin, että todistatte planeetallanne suurta tasapainottumisaikaa. Maapallonne liikkuu, ravistelee pintaansa ja yrittää saavuttaa mukavuutta suhteessa niihin suuriin voimiin, jotka vaikuttavat siihen. Aivan samalla tavalla kuin te tasapainotutte sisältä ulospäin, niin tekee maapallokin.

On niin, että teihin tällä hetkellä vaikuttavat energiat ovat teholtaan hyvin voimakkaita. Nämä energiat koostuvat taajuuksista, joita kukaan ihminen ei ole koskaan kokenut. Tämän vuoksi kehollenne, mielellenne ja hienoenergiallenne, mikä on tietoisuutenne, annetaan merkkiä suuresta muutoksesta. Muutokset joita koette, ovat toisinaan hienovaraisia ja toisinaan ikään kuin kosmisen "kakkosnelosen" voima olisi iskenyt teidät hiljaiseksi tai singonnut teidät liikkeeseen.

Nämä energiat jatkuvat, kun se tähtiporttijärjestelmä josta puhuimme aiemmin, jatkaa kehittymistä, harmonisoitumista ja avautumista.

Aiemmin olemme sanoneet teille, että on monia tapahtumia, jotka kiihtyvät tulevina aikoina. Nyt kun kolmioasetelmat ovat huipentuneet ja hiukkassuhteet on järjestetty uudelleen, tapahtuu monien tähtiporttijärjestelmien valtavaa avautumista. Tämä on monitasoinen järjestelmä eli se ylittää aika-avaruusjatkumon, ulottuvuuskynnykset ja on keskinäisessä yhteydessä valtavan madonreikäjärjestelmän kautta. Näitä järjestelmiä säätelee venttiilijärjestelmä, mikä mahdollistaa - kielenne paremman sanan puutteessa - eräänlaisen tyhjiötoiminnan, mikä vuorostaan sallii aineen tarkoituksenmukaista siirtämistä hiukkasmuodossa. Samanaikaisesti nämä venttiilit ylläpitävät positiivisia ja negatiivisia painekynnyksiä järjestelmän siirtoasemien ja kulmamuutosten välillä.

Näitä tähtiporttijärjestelmiä hyödynsivät atlantislaisia edeltäneet galaktiset olennot. Näitä järjestelmiä ovat Um, Lenhe, Aetnalin, Urnallum, Renari, Leioni ja Dendor. Seitsemän on totuuden numero ja avautuvien tähtiporttijärjestelmien lukumäärä. Tämä alkoi 3.10.2009.

Joka kerta kun on ulottuvuuksienvälisiä tapahtumia, ne korostavat energiavaikutuksia teidän jokaisen sisällä ja ympärillä. Tavallaan teistä tulee tuo tapahtuma. Kun teihin vaikutetaan, viritytte muutoksille ja kehonne tulee tietoiseksi olemuksensa jokaisesta molekyylistä. Mielenne häiriintyy ja teidän on vaikeaa keskittyä. Tunteenne käyvät läpi koko kirjon autuudesta suruun ja tietoisuutenne vapautuu lisää jokaisen tapahtuman myötä.

Kun tietoisuutenne ja te alatte tulla enemmän tietoiseksi toistanne, kokemuksenne alkavat heijastaa heräämisprosessia. Tässä heräämisessä havaintonne alkavat muuttua ja sen myötä muuttuvat myös arvojärjestelmänne. Se mikä sai kerran jonkun toisen näyttämään suurelta/mahtavalta vanhassa toimintatavassa, paljastaa nyt niiden voimien ironian, jotka sinkosivat hänet ns. suuruuteen. Ja alatte miettiä, mitä aiemmat sukupolvet ajattelivat tehdessään sen, mitä tekivät, ja uskoessaan siihen koko voimallaan, mikä vei planeettanne tuhon partaalle.

Tällä hetkellä voimat ovat hienovaraisempia - kuin virus joka kulkee maailmanne läpi muuttaen havaintotapoja, käynnistäen muutosta ja muuttaen teitä. Ihmiskunta ikään kuin kävelee ohuella tasapainoterällä väärinkäsitysten kuilun poikki ja toivoo jonkin muuttuvan.

Sanomme siis jokaiselle teistä, että muutos olet sinä. Miten valitset havaitsevasi asiat ja sitten toimivasi sen tuloksena? Monet teistä eivät toimi ollenkaan ja siksi mikään ei muutu. Ja saatatte surra sitä, mitä on ollut. Katsokaa tarkemmin. Valintanne jotka teitte tai olitte tekemättä, toivat teidät tähän hetkeen. Olette säilyttäneet kyvyn valita. Valitseminenkin on valinta. Se että teillä on voima valita, on ero ja sysäys kohti mitä tahansa lopputulosta.

Kokonaisuuden osana jokainen teistä muuttaa maailmanne historian kurssia joka hetki, kun elätte ja hengitätte. Yhdessä olette enemmän kuin voimakkaita ja palvelette niiden ylimmäisten olentojen inkarnaationa ja henkilöitymänä, joita palvotte. Kuvitelkaa fantasioissanne, että jumalanne kulkisivat maan päälle valiten hetkestä toiseen, kuka eläisi ja kuka kuolisi, ja tämän tehdessään kaikki mitä he tekevät tai ajattelevat, tulee todelliseksi aivan silmienne edessä.

Tätä jokainen teistä tekee joka päivä käsittämättä sitä. Olette niin voimakkaita. Olette luominen, kun se elää ja hengittää. Teidät on luotu kaiken olevaisen kuvaksi kera - voiman olla kaikkea, mitä on, ja luoda todellisuus perustuen mihin tahansa, mitä kuvittelette.

Niinpä sanomme teille: miten voitte alkuunkaan tuntea voimattomuutta, kun suonissanne virtaa äärettömyys?

Opitte tämän toisiltanne, kun uskotte havaitun heikkouden tilassa, että olette erillisiä ja ilman resursseja kohota kaiken tiheyden yläpuolelle toimimaan kaikkivaltiaina olentoina. Haastatte toinen toisenne tai pyritte tulemaan huomatuksi, kun todellisuudessa ainoa, jonka todella tarvitsee nähdä teidät, olette te itse.

Silloin kun tiedätte, kuka olette, millään muulla ei ole merkitystä paitsi sillä, mitä teette omalla olemuksellanne.

Voimattomuus on harhaa, joka määrittelee epäonnistumisen joka tasolla. Sekoitatte voiman aggressiivisuuteen ja aggressiivisuuden voimaan. Näin ei ole. Aggressiivisuus tulee heikosta havaintotavasta, mistä tulee niin yksisilmäinen, ettei mikään toinen todellisuus ole mahdollinen. Rauha sitä vastoin vaatii laajaa havaintotapaa, jotta ne äärettömät mahdollisuudet voidaan havaita, jotka ovat käytössänne.

Kun maailmanne jatkaa muuttumista, niin jatkatte tekin. Muistakaa nämä sanat opastamaan teitä pimeydessä ja kantamaan teidät pois havaituista rajoista - todellisten kykyjenne valoon. Olette niin paljon enemmän, kuin muistatte.

Olemme kiitollisia saadessamme palvella teitä tässä nyt-hetkessä.

Olkaa rauhassa.

Antui ensitallah, ansi asi, asi, asi. Ja teitä kunnioittaen palaamme valoon, valon kera ja valossa.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< Prev