HomeViestejäMeg Blackburn Losey26.11.2011 - Viesti Megiltä ja mestareilta

26.11.2011 - Viesti Megiltä ja mestareilta

VIESTI MEGILTÄ JA MESTAREILTA
 
Kirjoittanut ja kanavoinut Meg Blackburn Losey (www.spiritlite.com)
Uutiskirjeestä 26.11.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys teille kaikille. Onpa hurjia energioita! Mitä kyytiä! Pari viime viikkoa on paljastanut valtavia tulevan energian aaltoja, jollaisia emme ole aiemmin nähneet. Ne näyttävät kuin hyvin kevyiltä vihreiltä usvakaarilta, joita liikkuu ulottuvuutemme läpi. On myös toisia, jotka näyttävät hyvin kevyeltä hopealta. Nämä aallot ravistelevat asioita todella. Jos olet tasapainossa, asiat sujuvat hämmästyttävän hyvin. Jos et ole ja huudat ja potkit tietäsi ajankohtaisten muutosten läpi, asiat eivät ehkä ole kovin kauniita, mutta se voi muuttua!

Näen paljon erilaisia vastakkaisia oireita ajankohtaisista energiatulvista. Monilla on suhdeongelmia, hyvin voimakkaita kehokipuja, lievää päänsärkyä, vanhojen tunteiden tulemista pintaan, hivenainepuutteita, liikaa energiaa, energian ja motivaation puutetta tai kolikon toisella puolella valtavia luovuuspurkauksia. Voimme odottaa näitä heilahduksia seuraavien viikkojen aikana.
 
Lisäksi olemme voimakkaassa Merkuriuksen perääntymisessä (25.11.-15.12.). Tämä tuntuu melko raa'alta ja se alkoi vaikuttaa meihin jo viikkoa ennen varsinaista perääntymistä. Tämä on aikaa, jolloin meidän täytyy olla hyvin huolellisia kommunikoinnissamme, varmistettava sen kuuluksi tuleminen, mitä tarkoitamme, ja myös seurattava, mitä olemme lähettäneet sähköpostina tai jollain muulla kommunikointitavalla. Monet viestit eivät ole menneet viime aikoina perille. Tämä voi olla turhauttavaa, mutta pieni ekstrahuomio voi auttaa paljon ongelmien lievittämisessä!
 
Tämän ajan kaikessa hulluudessa meidän täytyy todella työstää itseämme - päästäksemme sisäiseen tasapainoomme ja pysyäksemme siinä. On erittäin helppoa jäädä kiinni jonkun toisen draamaan ja traumaan, erityisesti juhlapyhien aikaan. Totuus on, että jokainen päivä on juhlapäivä, ainutkertainen tilaisuus elämässä kokea elämää sellaisena, kuin vain tuo päivä voi tarjota. Jos pysymme perspektiivissä, voimme käsittää, että perinteemme ovat tärkeitä - tunteemme seremoniasta ja jatkuvuudesta, kaikesta riippumatta. Nämä ajat kutsuvat meitä kunnioittamaan jotain ulkoista.
 
Ehdotan, että viemme sen vielä pidemmälle ja juhlimme sitä, että luomme juhlapäivä sisäisestä pyhyyden tunteestamme. Pyhyydestä. Yhteydestä jumalaisiin voimiin, jotka tuovat meille elämää, rakkautta ja kyvyn ylipäätään tuntea. Se mitä tunnemme ja miten elämme, on oma valintamme, vapaa tahtomme ja halumme löytää yhtenäisyyttä ja samalla erottua - elävyytemme valo-olentoina. Meillä on voima ja valinta kokea tämä elämä suurimman potentiaalimme mukaan tai tulla noiden kokemusten uhriksi. Elä, naura ja rakasta enemmän kuin koskaan. Nämä ajankohtaiset energiat ovat taikahuipentuma, joka kuljettaa meidät olemisen suureen avautumiseen. Ratsasta sen harjalla äläkä katsele taaksepäin!
 
Tietoja kirjoista, kursseista …
 
Kuten aina, toivotan teille iloa sydämiinne, naurua päiviinne ja rakkautta kaikkeen, mitä teette. Kaunista joulunaikaa riippumatta siitä, missä olette tai mihin uskotte - kaikki on valoa.
 
Siunausta, armoa ja rauhaa,
Meg
 
Viesti Mestareilta
 
Tervehdys valosta!

Olette mielenkiintoisessa ajassa - minkä tahansa rodun kannalta - kun tulee energioita, jotka eivät vaikuta ainoastaan teidän kokemuksiinne maailmassanne, vaan myös siihen, keitä olette valo-olentoina. Valomääränne nousee nopeammin ja korkeammalle kuin koskaan ennen, koska käytettävissänne on enemmän valoa. Energiakenttänne kanssa yhteensulautuvat fotonit kohottavat värähtelyänne uusiin ja hienojakoisempiin taajuuksiin, mitä ihmiskunta on koskaan kokenut. Paljon yli sen, teitä valetaan taajuuksilla aiemmista ajoista - niillä jotka tuovat teidät olemassaolon huipulle. Energioita jotka voivat kantaa teitä laajaan tietoisuuteen, mikä on valovuosien päässä siitä, mitä olette kokeneet menneisyydessä.
 
Energiat liikkuvat parhaillaan lävitsenne kuin shokkiaallot, käskien kaikkea, mitä olette, heräämään, päästämään irti ja antamaan itsenne leijua vapaasti jumaluudessanne ja luomisprosesseissanne. Teillä jotka uskotte olevanne vain kuolevaisia, on todellisuustarkistus menossa! Te jotka uskotte olevanne epätäydellisiä jostain syystä, tulee suuri kutsu lähteenne ytimestä ja se viittoilee teitä käsittämään, että ne lahjat joita uskotte teillä olevan, eivät ole lainkaan lahjoja, vaan sen todellinen luonne, kuka olette aina olleet. Olette lähteenne heijastuksia, luotu sen kuvana täydellisiksi valo-olennoiksi. Nämä piirteet ovat heräämässä taas teissä. Se minkä olitte unohtaneet, se mihin olitte unohtaneet uskoa, se mitä olette aina olleet, tulee esiin sekä henkilökohtaisina oivalluksina että kollektiivitietoisuutena.
 
Ettekö muista, että yhdessä olette tehokkuudeltanne eksponentiaalisia? Yhdessä olette niin suuri voima, että te ette voi vain luoda, vaan myös muutatte todellisuutta. Silloin kun kaksi tai useampia teitä tulee yhteen valo-olentoina ja lähettää jonkin viestin luomakuntaan, tuo viesti laajentuu tulevaksi todellisuudeksi. Silloin kun keräännytte massoiksi aikomuksinenne, olette ihmisen yläpuolella, teistä tulee luonnonvoima. Kerääntykää rakkautenne valon kera, kerääntykää kera aikomusten mahtavasta ja rakastavasta tulevaisuudesta, kerääntykää rakkauden nimissä ja kerääntykää antaen anteeksi toisten havaitut eroavuudet, sillä todellisuudessa niitä ei ole. Ilmaiskaa itseänne niiden totuuksien puolesta, mitkä tiedätte itsestäänselvyydeksi, sillä ne ovat jumalaisia. Ilmaiskaa itseänne jokaisen päivän joka hetki ja tietäkää, että tämä on oikeutenne jumalaisena valo-olentona.
 
Energiat ovat saavuttaneet kriittisen massan. Muutos mitä olette aikoneet, kulkee maailmanne läpi kuin tuuli. Se aika on nyt. Olette odottaneet riittävästi. Olette odottaneet. Olkaa nyt sitä, mitä olette aikoneet. Olkaa sitä, mitä olette tarkoittaneet luoda. Olkaa kaikkea, minkä tiedätte todeksi, sillä silloin toteutatte sitä, mikä on aina ollut mahdollista. Nyt tehkää niin. Maailmanne on ydinkohdassa. Jonkin aikaa on tapahtunut jakautumista niiden välillä, jotka ovat valoa ja jotka ovat unohtaneet valonsa. Loistakaa kirkkaasti, niin kuin osaatte, ja viekää tasapaino reunan yli armoksi. Kaikki olennot maailmassa ansaitsevat tulla nähdyksi, kuulluksi, rakastetuksi ja hoivatuksi, mutta niin ei ole ollut. Antakaa itsestänne ja olkaa valmis vastaanottamaan se, mitä tuo antaminen tuo, sillä se mitä ostatte, ei ole perimmäinen lahja, vaan se mitä ja kuka olette, on suurin lahja, minkä voitte jakaa. Antakaa tuo itsenne lahja maailmalle ja maailmastanne tulee suurin lahja teille.
 
Tulevina aikoinanne on tilaisuuksia tulla yhteen enemmän kuin koskaan. Kun näin on, teillä on myös joka hetki tilaisuus antaa osa olemuksestanne jollekin toiselle tai jollekin olosuhteelle. Se ei merkitse, että annatte itsenne pois. Se merkitsee tilanteen tekemistä paremmaksi jakamalla. Silloin kun teette tämän tasapainosta, olette virrassa sen sijaan, että teette työtä sen eteen. Osana virtaa olette myös osa itse luomista. Olette valtavan voimakas.
 
Tulevina aikoina maailmassanne on muutoksia. Olette alkaneet jo nähdä näitä protesteina, ihmisinä valta-asemassa, joiden on saatu selville olevan itsekkäitä, epärehellisiä ja vielä pahempaa. Näette ihmisiä kerääntyvän massoina kera suuremman äänen käskemään muutoksiin. Näette vastustusta näiden muutosten kohdatessa. Vaatii rohkeutta muuttaa maailmaa, mutta muutos on aina mahdollinen.
 
Tänä talvena näette tai koette - riippuen sijainnistanne - lisää sääpoikkeavuuksia, erityisesti kovina tuulina. Näitä alueita on erityisesti Euroopassa ja varsinkin Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa. On äärimmäisen voimakkaita tuulia ja joitain kovia lumisateita. Säämallien muuttuminen jatkuu, kun mallit näyttävät vastakkaisilta entiseen verrattuna. Monilla alueilla joissa on historiallisesti ollut lämmin talvi, on paljon kylmempää ja enemmän sateita kuin aiempina vuosina. Niillä alueilla joissa on ollut kova talvi, on paljon leudompi talvi tai vielä kylmempää, riippuen sijainnista.
 
Kuten olemme puhuneet aiemmin, sääpoikkeavuudet ovat suoraan suhteessa seismiseen aktiivisuuteen. Seismistä aktiivisuutta on suhteessa maanjäristyksiin, tulivuorenpurkauksiin, säätilaan ja planeettanne sähkömagneettisiin päästöihin, mikä todellisuudessa sanelee säämallinne. Tulevana vuonna tapahtuu useita suuria sähkömagneettipäästöjä syvältä planeetastanne. Tarkkailkaa laajaa aktiivisuutta Kanariansaarilla, USA:n Atlantin puoleisella ulkorannikolla, Tyynenmeren tulirenkaassa, erityisesti Etelä-Amerikan ulkorannikolla ja suuri järistys Indonesiassa. Monet tiedemiehenne eivät ajattele seismisten vapautusten perkussiovaikutusta, kuten sitä kutsumme. Silloin kun tapahtuu maanjäristys, on sen voimakkuuteen perustuva eksponentiaalinen energiavapautus, mutta on myös toisenlainen energiavaikutus, mitä ei ajatella. Kutsumme tätä perkussiovaikutukseksi. Jos esimerkiksi katsotaan USA:n maanjäristyskarttaa tällä hetkellä, nähdään pienempien järistysten kaaren kulkevan maan yli. Tämä kaari muodostaa löyhästi muodostuneen Fibonaccin spiraalin, mikä tiukentuu ajan kuluessa.
 
Tämä spiraali on järistysten vaikutusta ympäri planeettaa, mikä lähettää energiaa hyvin samaan tapaan, kuin ääniaallot kulkevat. Tämä on kaikkien näiden tapahtumien toissijainen vaikutus, mutta erittäin tärkeä. Jos tiedemiehenne tutkisivat näitä perkussioaaltoja, havaittaisiin, että seuraamalla perkussiomalleja voitaisiin ennustaa maanjäristyksiä ja muita seismisiä tapahtumia, vain seuraamalla sähkömagneettisia tapahtumia ja noita toissijaisten järistysten malleja. Nykyinen käyrä osoittaa, että 7-8 vuoden kuluessa on valtava mahdollisuus, että New Madridin siirros järisee ankarasti. Tämä aktiivisuus vaikuttaa siirroslinjan keski- ja alaosaan dramaattisemmin kuin yläpäähän, vaikka sielläkin on aktiivisuutta sekä enemmän tapahtuman jälkeistä tasapainottumista. Tämä voi tapahtua viikkojen aikana. Näette nyt energiaedeltäjiä, jotka järjestävät ns. päätapahtumaa. Emme puhu tästä kevyesti.
 
Kun maailmanne siirtyy planeetta-asetelmaan 21.12.2012, näette monia julkisia asennemuutoksia. Tämä johtuu energioista, jotka järjestäytyvät voimistuneeseen ja suoraan vaikutusmuotoon. Energiamallit joita tulee teille tällä hetkellä aaltoina, tulevat "putkena" suoraan maailmaanne myöhemmin ensi vuonna. Tämä avaa toisenlaisten energioiden portaalin, joita tulee maailmanne vain joka 26000. vuosi (noin). Käyttäkää tulevien aikojen intensiivisyyttä tietoisuutenne virtaviivaistamiseen. Sitten antakaa aikomuksillenne polttoainetta tunnevoimallanne. Magneettinen pohjoisenne liikkuu toisinaan nopeammin tänä vuonna kuin normaalisti. Tämä johtuu tapahtuvista linjautumisista. Tämä voi aiheuttaa kovemman talven Nova Scotian ja pohjoisen USA:n alueille.
 
Meille annetaan myös, että Uuden Seelannin alueella on uusi suuri maanjäristys, tällä kertaa Christchuchin pohjoispuolella. Tämä järistys on suhteessa niihin, joita on jo tapahtunut, ja se reagoi noihin aiempiin. Se vaikuttaa enimmäkseen ulkorannikolla, mutta voi olla hyvin voimakas myös rantaviivan välittömässä läheisyydessä.
 
Poliittisesti näette vielä lisää totuuksia tulevan pintaan. Asiat eivät ole, miltä näyttävät. Ne alkavat paljastua asioiden luonnollisessa kulussa. Liian monet ottavat massoilta ja sortuvat omaan väärinymmärrettyyn tapaansa hahmottaa valta. Asema ja raha eivät ole valtaa. Ne ovat vastuuta. Nämä kysymykset on ymmärretty kauan väärin ja niitä on ohjattu väärin. Liian monet kärsivät sen tuloksena ja tasapaino muuttuu pian. Olkaa omassa totuudessanne tässä aiheessa ja vaatikaa toisia reagoimaan näihin totuuksiin.
 
Teillä on tilaisuus olla oman olemisenne mestari nyt ja tulevina aikoina - oppimalla olemaan silmännäkijä haluttoman osallistujan sijasta ja oppimalla, että silminnäkijänä näette ja koette paljon selkeämmin. Kun lisäätte valoa ja sydämenne rakkautta siihen, mitä näette, niin tiedätte, mitä tehdä, kuka olette ja tiedätte kaiken, mikä on suhteessa ja kaiken mikä on mahdollista. Katsokaa sielunne silmin, tulkitkaa sydämenne rakkaudella, toimikaa ilman syytä mutta tarkoituksella ja eläkää joka hetki intohimoisesti.
 
Jos tunnette koskaan olevanne yksin, mitätön ja voimaton, tietäkää, että nämä ovat havaintoja, eivät todellisuutta. Jokainen teistä osallistuu oleellisesti suurempaan ykseyteen. Olette ruumiillistunut täydellisyys ettekä te ole koskaan yksin. Me ja muut olemme teidän kanssanne ja sydämessänne on valon ohjeet. Ette voi olla mitään vähempää.
 
Olkaa rauhassa.
 
Lähetyksen loppu.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >