HomeViestejäMeg Blackburn Losey9.2.2011 - Viesti Megiltä ja mestareilta

9.2.2011 - Viesti Megiltä ja mestareilta

VIESTI MEGILTÄ JA MESTAREILTA

Kirjoittanut ja kanavoinut Meg Blackburn Losey (www.spiritlite.com)
Uutiskirjeestä 9.2.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys teille jokaiselle! En voi uskoa, että tämä lähetys aloittaa 10. viestivuotemme! Kiitos ja suurta rakkautta teille kaikille, jotka olette seuranneet meitä alusta saakka ja niille, jotka ovat äskettäin liittyneet postituslistallemme!

Millaista aikaa tämä onkaan. Valta energia-aalto joka tuli tammikuun puolivälissä, aiheutti mullistuksen monen elämässä. Se näyttää aiheuttaneen syvien tunnekysymysten tulemista pintaan odottamattomalla tavalla, mikä loi monissa tapauksissa äärimmäisiä elämänmuutoksia, suhdemuutoksia, muuttamista, sellaisia ongelmia kuin nivelvaivat (olen kuullut kahdesta olkapään sijoiltaan menosta tällä viikolla!), murhetta, huonovointisuutta tai yleensä häiriötilanteita.

Olimme pysähtyneenä monta kuukautta. En voi kertoa, miten monta kertaa kuulin lauseen "Tunnen, että jotain suurta on tulossa, enkä kuitenkaan tiedä, mitä tehdä - minulla ei ole mitään ohjeita siihen, mitä seuraavaksi". Meillä oli aikaa keskittyä, olla hiljaa ja uudistua. Nyt asiat ovat toisin. Energeettisesti olemme saavuttaneet kriittisen massan tilan, jonka aikana kaikki mikä oli vanhoja toimintamalleja, pyyhittiin pois järjestelmästämme. Osasyy monien kokemiin vaikeuksiin on, että vanhat tavat eivät vain toimi enää, mutta jatkamme tavanomaista reagoimista. Jokaisessa kohtaamassamme tilanteessa meidän on otettava aikaa, ennen kuin reagoimme, todella arvioidaksemme sisäistä itseämme suhteessa itseemme ja kaikkiin osallisiin. Meidän on käsitettävä, että kaikki tekomme saavat aikaan reaktioita, jotka kiihtyvät kohti intensiivisyyttä. Tapa jolla todellisuus ilmenee, on suoraan riippuvainen itsemme ilmaisemisesta. Tarkoituksellinen aikomus joka on luotu pohdiskelemalla, voi auttaa tien vaihtamisessa kaaoksesta haluamaamme lopputulokseen.

Monet meistä ovat viime aikoina olleet ikään kuin sellaisten tapahtumien sokaisemia, joita emme voi hallita, ja kuitenkin olemme kaiken sen keskellä toimien ja reagoiden tai vielä pahempaa, tekemättä mitään, koska olemme niin ällistyneitä tapahtumista ympärillämme. Olemme punoutuneet tähän suureen muutokseen oleellisena osana kokonaisuutta. Mikään ei ole olemassa ilman meitä ja kaikki on olemassa meidän vuoksemme. Toisaalta missään ei enää ole kyse kontrolloinnista ja kaikessa on kyse kanssaluomisesta.

Voimme kanssaluoda sisältäpäin kaiken, mitä tapahtuu sekä sisällämme että ympärillämme. Kun teemme sen, reaktio on usein välitön ja intensiivinen. Tunnereagointi on ollut ennenkuulumattoman suurta. Nyt enemmän kuin koskaan rauhan aika alkaa meistä - sydämestämme, sanoistamme, teoistamme ja aikomuksistamme. Tämä on ydinkohta, mikä määrää tulevien aikojen lopputuloksen planeetallamme. Tämä on aikaa, jolloin me sieluina jotka olemme valinneet kokea ihmisyyttä tällä planeetalla tänä aikana, voimme yhdistyä ilmaisemaan muutosta ja laajentamaan itseämme ja todellisuutta - ei vain sitä, missä elämme, vaan kauas sen tuolle puolen äärettömyyteen. Kun jokainen meistä liittyy toiseen ja sitten toiset yhdistyvät samassa aikomuksessa, energiamme ja niiden kantama viesti laajentuvat eksponentiaalisesti.

Ollessani Egyptissä suurimman osan lokakuutta tunsin jotain, mitä en pystynyt kuvaamaan. Istuimme ikään kuin ruutitynnyrin päällä, joka oli vuosisatoja vanha ja siinä oli kerros toisensa jälkeen kulttuuria ja uskomuksia. Luulen, että me kaikki tuossa ryhmässä olimme seuranneet tietämystä pyhistä ja muinaisista tavoista löytää ja kokea, ja kuitenkin siellä oli jotain muuta. Jotain paljon suurempaa kuin me kaikki. Näimme sanoinkuvaamatonta köyhyyttä, ihmisen selviytymiskamppailun ydinolemuksen - monissa tapauksissa epätoivoista tarvetta kaikesta, mitä antaisimme. Ja sen me teimme.

Käsitän nyt, että tunsimme huipentuman, kun energiat nousivat kohti suurempaa totuutta ja massiivisia muutoksia. Kun tämä muutos etenee, näemme totuuden paljastuvan myriadein tavoin, sillä kun meistä tulee valoa, ei ole mitään sijaa millekään muulle, millekään mikä ei ole totuutta. Joskus tämä ei ole kaunista ja joskus se on hämmästyttävän upeaa. Meidän on käsitettävä, etteivät draama ja järkytys ole vastauksia tulevaan muutokseen. Sen sijaan kyse on aikomuksemme pitämisestä itsemme ja planeettamme korkeampien puolien luomisessa. Lopultahan olemme tietoisuus elävässä yhdessä/ykseydessä.

Tietoja tapahtumista, tuotteista yms. …

Ja lopuksi tärkein asia minulle: lisätkää poikani Travis rukouksiinne ja parannusluetteloonne. Hänellä oli vakava hermovamma selässä ja hän joutui kiireelliseen leikkaukseen. Hänen jalkansa eivät toimi paljon eikä hän pysty seisomaan tai kävelemään ilman kävelytelinettä. Hän on vasta 33-vuotias ja olisin ikuisesti kiitollinen, jos sisällyttäisitte hänet rukouksiinne. Hän ei pysty tekemään työtä ja on perheensä yksinhuoltaja. Kiitos teille sydämestäni.

Kuten aina, toivon teille rakkautta sydämeenne, naurua päiviinne ja rakkautta kaikkeen, mitä teette. Olkaa rauhassa.

Rakkautta ja siunauksia,
Meg Blackburn Losey

Viesti Mestareilta

Anshallah, ani, ansi, lahalla Ensitu! Tervehdys siitä, mikä on valoa ja muutosta!

Muutos on käsillä koko luomakunnassa, kun se siirtyy kohti muuttuvaa tasapainoa. Parhaillaan on tapahtumassa dynamiikka, mikä saa aikaan valtavan muutoksen tietoisuudessa ja pääsyn siihen, mitä te kutsutte akaasisiksi tiedostoiksi ja me kutsumme ykseystietoisuudeksi. Olette tämän osa - lähtemättömästi johdotettu luomismatriisiin. Jokainen teistä yksilönä ja kollektiivisesti myötävaikuttaa näiden muutosten lopputulokseen. Se mikä oli, vanhat tavat, ovat juuri sitä. Ne ovat menneisyyden juttu. Se mikä oli, oli tietoisuuden hologrammidynamiikkaa, mistä ammensitte näkökohtanne, uskomuksenne ja havaintonne. Nyt on erilaista se, että energiasuhteiden muutoksen vuoksi hologrammista tulee nyt yhtenäinen niin, että kaikki tietoisuus sisällänne ja ympärillänne on yhtenäistä. Tämän vuoksi teillä on välitön ja suurempi pääsy kaikkeen tietämykseen.

Tähän pääsemiseksi on ensin ymmärrettävä, että puolustuksenne - sisäinen mekanisminne, joka suojelee pelkojanne - on purettava, siitä on päästettävä irti. Jos teillä on jonkinlainen puolustus, tämä luo tiheyttä henkilökohtaiseen energiarakenteeseenne, joka kirjaimellisesti tukkii ovet suurempaan tietoisuuteenne ja olemukseenne. Kun voitte rentoutua itseenne niin, että sisällänne on rauha ja se mitä tunnette ympärillänne myös kaaosaikoina, on myös rauha, olette yhdistyneet ykseysvoimaanne. Tietysti tämä voima, tämä tietoisuus on myös läsnä sisällänne, mutta heikomman saatavuuden ajat ovat naamioineet sen, maailmanne tiheyden vuoksi. Kun totuudet paljastetaan, tunteet vapautetaan ja toimintamallit muuttuvat kohti suurempaa kollektiivista tarkoitusta, alatte muistaa sen, mitä olette aina olleet ja mikä lähteenne ydinolemus on heijastettuna niihin myriadeihin persoonallisuuksiin ja ilmennettyihin ulkomuotoihin, jotka olette te.

Omaa lähde-energiaa käyttääksenne on "julistettava" niitä Jumalan osia, joita te ilmennätte, ja heijastettava jumaluuttanne itsellenne ja maailmalle voimalla, joka ei ole ollut käytettävissänne ennen kuin nyt. Ikään kuin myös luomakunta on tunnistanut itsensä teissä, näytätte melkein kuin kaukaisilta sukulaisilta. Yhdistyminen on käsillä. Yhdistyminen on koko luomakunta, joka ilmaisee itseään samanaikaisesti valtavaa muutosliikettä kohti. Kyky luoda uusia ja positiivisia muutoksia maailmaanne ei ole ollut koskaan enemmän käytettävissä tai selvempi kuin nyt.

Kuten voitte nähdä, planeettanne heijastaa tätä käsitystä fyysisissä muutoksissaan. Säämallit muuttuvat ja voimistuvat edelleen, mikä aiheuttaa tapahtumasarjan ympäri planeettanne. Magneettinen pohjoisenne vaihtelee siinä määrin, että planeettanne yleisessä magnetismissa on epäjohdonmukaisuutta. Tämän vuoksi sähkömagneettipäästöjen paikat maapallollanne ovat muuttuneet ja tämä vaikuttaa suoraan energiakenttänne tasapainoon. Monet polttopisteet energiajärjestelmässänne, kuten chakrat, vaihtavat polariteettia. Hienokehonne ilmaisee vaikutuksia ja malleja, jotka ovat uusia ja erilaisia. Kausaalikehonne joka on universaali, harmoninen oktaavipiste, tasapainotaso kosmisen ja maaulottuvuuden välillä ja kirjaimellisesti tulkkausasemanne, on täysin muuttunut taajuudeltaan sopeutuakseen universaaleihin muutoksiin. Tämän vuoksi tajunta elävän ykseyden valtavasta tietoisuudesta suuntaa suoraan ihmisolemukseenne.

Uusi havainto jota ehkä harkitsette, on se, ettei ole mitään paikkaa minne mennä ja on kaikki mitä olla. Tarkoitamme tällä sitä, että te ette löydä etsimäänne mistään muualta paitsi suoraan kommunikoimalla sen kanssa, mitä sisällänne tapahtuu. Tätä käsitystä ihmisten on vaikeaa tajuta, mutta niin ylhäällä kuin alhaalla - se mitä ilmaistaan koko todellisuudessa, on jokaisen teidän sisällä. Yhdestä perspektiivistä ette ole muuta kuin luominen, Jumala, jota ilmaistaan yksilöllisenä aspektina, jolla on kokemuksia perustuen vapaaseen tahtoon ja voimaan muuttaa ja ilmentää joka kokemus tahdonalaisesti. Olette kaikin tavoin jumalainen, sillä myös täydellisyys keksii itsensä uudelleen reaktiona kaikkeen ärsykkeeseen.

Todellinen kysymys on, keksittekö itsenne uudelleen puolustaen kokemuksianne. On suuri ero itsen kahdessa ilmaisumuodossa. Toiminen on hetken ohjeiden käyttämistä täysin ja kyselemättä uuden lopputuloksen muodostamiseksi. Reagoiminen puolustautuen on sen epäilemistä, että luova prosessi sisältää kaiken, mikä on täydellistä hetkessä, ja päätetään luoda sen sijaan pelosta. Kuten varmaan tiedätte jo tähän mennessä, puolustautumisen tulokset ovat usein katastrofaalisia verrattuna alkuperäisiin mahdollisuuksiin, joita olisi voitu kokea, jos toiminta olisi perustunut totuuteen väärinkäsityksen sijasta.

Sanomme tässä sitä, että ihmisten on aika mennä pois itsensä tieltä, lakata etsimästä, alkaa olla, luoda ja kokea niistä äärettömistä mahdollisuuksista, joita on ulottuvillanne, sen sijaan että rajoitatte itseänne puolustusmekanismeillanne. Totuus on, että perustelut johtavat teitä harhaan joka kerta, kun mieli pyrkii puolustamaan jokaista uskomustaan. Mutta jokaisen opitun uskomuksen tuolla puolen on tietäminen, joka on ääretön ja ikuinen totuus. Ei ole mitään, mitä ette jo tiedä. Ette etsi todellisuudessa tietoa, vaan tämän käsitteen muistamista. Syvä muistaminen ajaa teitä etsimään vastauksia ja kotia.

Olemassaolonne elinvoimaisuus riippuu siitä, oletteko valmis tekemään yhteistyötä oman jumaluutenne kanssa. Ahdistusta tulee vain, silloin kun vastustatte tätä. Kamppailua tulee vain, silloin kun kiellätte, että sisällänne ja ympärillänne on täydellisyys. Ja totuus on, että havainto paljastuu vain teidän silmillenne, sillä olette omien kokemustenne lopullinen tulkitsija. Kukaan muu ei voi kertoa teille, mitä täytyy ajatella tai tuntea tai valita. Kuten sanoimme, jokainen teistä on luomisen elävä ilmaisumuoto, elävän ykseyden yksilöllistynyt osa, koko todellisuutenne voimakas luoja ja kykenevä luomaan minkä tahansa todellisuuden tahdonalaisesti.

Te ette tulleet mukananne sopimuksia tai suunnitelmia, jotka on kaiverrettu kiveen. Kenties sielullanne oli aikomuspuitteet, kun se tuli nykytodellisuuteensa, mutta kaikki on sen vapaan tahdon kohteena, mikä on sisällänne joka hetki. Pieni päätös, yksittäinen valinta voi muuttaa sielun polkua hetkessä, mikä muuttaa sen koko aikomusta tuon yksittäisen hetken perusteella. Ei ole mitään pakkoja tai rajoituksia - vain valintoja tehtävänä ja elämä elettävänä.

Olemme kiitollisia ollessamme palveluksessa tässä nyt-hetkessä. Olkaa rauhassa.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >