HomeViestejäMeg Blackburn Losey16.11.2010 - Viesti mestareilta

16.11.2010 - Viesti mestareilta

VIESTI MESTAREILTA

Kanavoinut Meg Blackburn Losey (www.spiritlite.com)
Uutiskirjeestä 16.11.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olemme kiitollisia tilaisuudestamme olla palveluksessanne tässä nyt-hetkessä.

On tapahtunut monia muutoksia luomisulottuvuuksissa viime lähetyksemme jälkeen ja suuri osa muutoksista on tulosta yhdistymisestänne yhteisellä ykseysaikomuksella.

Kun seitsemän tähtiporttia jatkaa avautumiskehitystään, luomisalueet joita on paljastunut, ovat alkaneet avautua, tulla ulottuville ja harmonisoitua. Luominen on sykkivää ja liikkuvaa olemista, jolla on oma rytmi, mitä jokainen teistä kantaa sisällään. Kun värähtelynne kohoaa, niin tapahtuu koko luomakunnalle. Kun värähtelyt kohoavat, ne "kietoutumat" jotka ovat olleet suljettuna monia, monia vuosituhansia, avautuvat nyt niin, että ne käytävät joita muinaiset ihmiset käyttivät aika-avaruusjatkumon ylittämiseen, tulevat taas ulottuville. Olemassaolossanne ei ole ollut aikaa, jolloin pääsy kaikkialle luomakuntaan on ollut enemmän ulottuvillanne.

Näiden mahdollisuuksien kokemiseksi teidän on ensin tultava tietoiseksi niiden olemassaolosta, sillä teillä ei voi olla mahdollisuutta ilman tuota tietoisuutta. Toiseksi, näihin käytäviin teidän on astuttava tietoisuudessanne tai jopa koko olemuksessanne vain puhtaimmassa olemusmielessä. Tällä tarkoitamme, että te tulette siksi ykseydeksi, mitä olette, ja luovutte kaikessa mielessä siitä, että olette luomakunnasta/luomisesta erillinen olento. Pudotatte suojauksenne, jotka ovat olleet alun alkaenkin epätodellisia, ja tulette siksi, miksi aioitte tulla. Kolmanneksi on astuttava sisään ilman odotuksia tai ennakkokäsitystä siitä, mitä kokemuksenne tulee olemaan, ja annettava itsellenne täysi vapaus koko todellisuuden eheänä ja täydellisenä tutkijana. Matkatkaa lapsen uteliaisuudella, suurimman vilpittömyytenne tilasta ja sallikaa tulla kannetuksi niitä käytäviä pitkin, joita muinaisimmat esi-isänne käyttivät.

Matkan varrella odottaa suuria valo-olentoja, jotka ovat tiennäyttäjiänne. He antavat teille hyvin merkittäviä viestejä ja totuuksia ja he auttavat teitä niiden piirteiden parantamisessa, jotka olette omaksuneet epätotuuksina.

Voitte kommunikoida toisten ulottuvuuksien ja galaktista alkuperää olevien olentojen kanssa. Jokainen käytävien käänne vie teidät uuteen paikaan luomakunnassa, eri tasolle ilmennetyssä todellisuudessa ja eri tiheystasolle. Älkää keskittykö niin kovasti matkaanne, että unohdatte pysähtyä ja saada kokemuksia, jotka odottavat teitä. Hyvin samaan tapaan kuin maallisissa kokemuksissanne, silloin kun teistä tulee loogisia sen suhteen, mitä kohtaatte, kohtaaminen etääntyy nopeasti totuudesta ja siitä tulee sen sijaan mielikuvitustanne. Ero mielikuvituksenne ja totuuden välillä on, että kuvitelmat ovat usein vain itseä palvelevia eivätkä ne ole suuremman ykseyden puolia. Tietysti teillä on vastuu palvella itseänne ja oppia vastaanottamaan yhtä paljon, kuin annatte! Tämä voi olla vaikea resonanssi hyväksyä ja ilmentää, kun teille on opetettu muuta.

Itsekkyys ei ole sama asia kuin itsensä palveleminen. Itsekkyys ei ajattele kokonaisuutta, mutta itsensä palveleminen tekee vain sitä. Tämä voi näyttää paradoksilta ja kuitenkin se on kaukana siitä.

Koska hyvin monet teistä ovat tulleet yhteen 10-10-10 ja 11-11 harmonisina päivinä ykseyden ja armon tilassa, olette tuoneet suurta harmoniaa kaikkiin ulottuvuuksiin. Olette tuoneet tasapainoa tähtiporttiasetelmiin. Kokemanne aikaongelmat ovat tulossa loppuunsa, kun todellinen harmonisoituminen luomakunnan käytävissä ja niiden kesken on kehittymässä. Seuraavien viikkojenne aikana on tulossa lisäharmonisoitumista. Koette sisällänne suurta rentoutta ja ykseyden ilmentymistä enemmän kuin koskaan ennen. Nämä harmoniat sisällänne alkavat peilata muutoksia luomakunnassa. Tämä on yksi suurimmista tapahtumista koko historiassanne.

Kun uudet harmoniat alkavat asettua, huomaatte, että avaruusveljiänne ja -sisarianne alkaa ilmestyä enemmän ja enemmän. Viestien toimittaminen ja vastaanottaminen ei vastaa mitään muistettavassa menneisyydessänne ja positiiviset tulokset ovat mahdollisia näistä kokemuksista.

Säämallinne vakiintuvat tällä erää ja ne ovat voimakkaita joillain alueilla ja kohtalaisempia toisilla. El Nino tuo voimakasta säätilaa seuraavien kuukausien aikana niille, jotka ovat sen kulkureitillä.

Olette ehkä huomanneet pientä laantumista maanjäristysaktiivisuudessa näiden tapahtumien voimakkuuden osalta, mutta tietäkää, että joulukuussa tulee lisää intensiivisiä tapahtumia erityisesti Etelä-Amerikassa ja läntisellä Tyynellämerellä. Normaalistanne tulee hyvin erilaista monin tavoin, mutta toisaalta: eikö muutos ole katalyytti ihmisen laajentumiseen ja tiedostamiseen? Pankaa merkille, mitä tapahtuu sisällänne ja ympärillänne. Antakaa sisäisen kokemuksenne tasapainottua ulkoisen kokemuksenne kanssa. Kun tämä tapahtuu, se mitä aiotte, kantaa hedelmää paljon selvemmin ja nopeammin kuin menneisyydessä.

Juhlikaa ihmisevoluution kiihtymistä, kun tietoisuutenne kohoaa ja siksi värähtely lähenee luomisenne lähdettä. Muistakaa, että kaikki muutos vaatii tasapainoa ja että positiivisten muutosten tapahtuessa tulee reaktioina tiheämpiä piirteitä. Älkää taipuko näille tiheämmille tapahtumille, vaan nähkää ne vain tasapainottumisen piirteinä. Se mikä on positiivista ja minkä aiotte positiiviseksi tapahtumaksi, kulkee pidemmälle kuin mikään tasapainotusyritys. Tietäkää myös, että se mikä näyttää negatiiviselta, voi usein olla katalyytti suureen ja upeaan muutokseen, mitä ette ole ehkä vielä ajatelleet. Se mitä ette ole odottaneet, tuo teille usein suurinta iloa ja tyydytystä.

Jatkakaa työskentelemistä yhdessä kehon, mielen ja hengen osalta, koska sielunne tietää luonnostaan kaikki ykseyden puolet ihmishavainnon ulkopuolella. Kun tulette yhteen ykseyden nimissä, teitä armoitetaan lähtemättömästi kaikilla tietoisuuden puolilla ja mahdollisuuksilla. Tietäkää, että se mitä olette oppineet tiheinä olentoina, on kaukana totuudesta, ja se mitä tiedätte, on ainoa totuus. Voitte tietysti oppia eron kuuntelemalla kehoanne ja tulemalla tietoiseksi siitä, miten kokemukset on luotu sisällänne ja ympärillänne. Silloin kun ne sopivat yhteen, tiedätte olevanne totuudessa. Silloin kun ne eivät ole, olette ehkä ajautuneet kauas siitä. Mutta tunnette aina tienne takaisin. Tien kotiin. Te ette tarvitse karttaa tai prosessia, teidän tarvitsee vain kuunnella hyvin sisäistä olemustanne.

Olemme kiitollisia, että saamme palvella tässä nyt-hetkessä. Olkaa rauhassa.

Lähetyksen loppu.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >