HomeViestejäMeg Blackburn Losey29.9.2010 - Viesti Megiltä ja mestareilta

29.9.2010 - Viesti Megiltä ja mestareilta

VIESTI MEGILTÄ JA MESTAREILTA

Kirjoittanut ja kanavoinut Meg Blackburn Losey (www.spiritlite.com)
Uutiskirjeestä 29.9.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys teille kaikille!

Ennen kuin lähden Egyptiin huomenna, halusin lähettää teille informaatiota siitä, mitä energeettisesti tapahtuu, koska pato on murtunut! Monet teistä ovat kertoneet minulle, että olette olleet hiljaisuudessa, ette ole olleet varmoja, mitä on seuraavaksi, olette olleet pyrkimättä saamaan informaatiota, mitä tehdä tai mihin suuntaan elämänne on menossa. Viime kuukaudet ovat olleet aikaa järjestäytyä uudelleen, uudistua ja pohdiskella sitä, mitä tiedämme jo, ja muistaa, kuka olemme tähän mennessä ja miltä meistä tuntuu, koska kaikessa jokapäiväisessä kaaoksessa unohdamme usein nämä asiat.

Tähtiporttijärjestelmäavautumiset jatkuvat parhaillaan ja noin seuraavat kolme viikkoa ja meihin ohjataan korkeita energioita kuin inputin, informaation ja toiminnan kujanjuoksussa. Nämä uudet ja kohonneet energiat saavat monet meistä tuntemaan, että meidät on ikään kuin kytketty äärettömään luomisenergiaan. Meidät on. Monet meistä nukkuvat vähemmän, saavat aikaan enemmän ja ymmärrys näyttää olevan terävä kuin partakoneenterä. Ne jotka vastustavat näitä uusia ja intensiivisiä energioita, alkavat ehkä tuntea eksyneensä - kaikki ikään kuin kulkee heidän ympärillään salamavauhtia, mikä on liian nopeaa ymmärtää.

Nyt on oikein rentoutua itseemme ja luottaa, että tiedämme sen, mitä meidän tarvitsee tietää, ja toimia liikaa pohdiskelematta, mitä toimintamme tulokset saattaisivat olla. On nopeiden päätösten aika, taakseen katsomatta. Aika olla täysin läsnä joka hetki, jottemme jää paitsi kaikesta, mitä on ulottuvillamme. Suoraan sanottuna emme aina käsitä, mitä tiedämme tai mitä informaatiota imetään energiakenttäämme. Tämä on uusi olemistapa. Arkilogiikan aika on ohi ja se on vanha toimintamalli. Emme ehkä aina ymmärrä, mitä teemme ja miksi, mutta tiedämme joka hetki, mikä on täydellinen valinta tehtäväksi.

Ruokahaluumme vaikutetaan myös. Monet eivät syö niin paljon kuin yleensä ja mieltymyksemme ovat dramaattisen erilaiset. Asiat joita normaalisti rakastamme, voivat kuvottaa, ja asiat joita emme olisi harkinneet aiemmin, voivat nyt kuulostaa herkulliselta. Alkoholilla on syvällinen vaikutus järjestelmäämme, mikä jättää meidät veltoksi ja epätietoiseksi, koska se vaikuttaa meihin tavallista enemmän.

Kehomme voi myös näyttää hämmennyksen merkkejä, erityisesti ruuansulatus-, munuais- ja lymfajärjestelmämme, koska energia aiheuttaa muutoksia aineenvaihduntaan ja kehomme sopeutuu hitaammin kuin energioiden tuomat muutokset.

Tämä on aikaa, jota olemme odottaneet! Virtaviivaisia energioita, universaalia kommunikointia, puhdasta ja jalostunutta kehotoimintaa. Korkeampi tietoisuus vallitsee ja monet saavat latauksia tai tietoisuutta, mitä heillä ei ole aiemmin ollut. Älkää jääkö kiinni yritykseen ymmärtää, mitä asiat merkitsevät - vain tietäkää, että teillä on, mikä tarvitsette. Tämä on erittäin tärkeää, koska asioista tulee nopeampia ja puhtaampia informaatiolähetyksissä meille ja meiltä luomiseen.

Tietoa tilaisuuksista yms. …

Kuten aina, toivotan teille iloa sydämeenne, naurua päiviinne ja rakkautta kaikkeen, mitä teette!

Siunausta ja rauhaa,

Meg


Viesti Mestareilta

Antui Asi, Asi, Asi, Anshallah! Tervehdys valosta ja valossa teille jokaiselle, joka olette valoa!

Olemme katselleet sen voimakkuutta, mitä tulee maailmaanne - energioita joita tulee teille parhaillaan voimalla, mitä ei voi kuvata, kun ne kulkevat lävitsenne kuin kuuma tuuli kommunikoiden teille tosiaikaisesti sellaista, mitä ette voi täysin ymmärtää. Energiat tuovat jokaiselle teistä sen mahdollisuuden, että te ette ole nyt ettekä ole koskaan olleet yksin matkallanne. Eikä ihmiskunnalla ole koskaan ollut sitä määrää tukea ja apua, mikä sillä nyt on toisista maailmoista. Kuten tiedätte aiemmista lähetyksistä, Yhdistyneet neuvostot ovat yhdistyneet tukemaan teitä maailmassanne ja jakamaan kanssanne kommunikointia, mikä on elintärkeää olemassaolollemme ja selviytymisellenne. Viestimme on sydämen viesti.

Teidän on tiedettävä, että ilman myötätuntoa itseänne kohtaan teillä ei voi olla sitä täysin toisia kohtaan. Ettekä tiedä, miten vastaanottaa sitä toisilta itsellenne. Itsekritiikin ja tuomitsemisen aika on ohi ja nyt on aika alkaa hyväksyä ja nähdä se, mitä jokainen teistä pitää olemuksessaan. Jokainen teistä on lähtemättömästi luotu valosta, mikä tuli kaikkien asioiden lähteestä. Jokainen teistä heijastaa tuota valoa eri tavalla ja kuitenkin yhdistyessänne teidän kunkin sisältämä valotaajuus harmonisoituu ja sitten laajenee eksponentiaalisesti, kun jokainen teistä yhdistyy toisiin ja sitten toisiin ja sitten toisiin.

Jumalan, luomakuntanne ja Hengen voimakkaana osana jokainen teistä heijastaa jotain lähteenne ainutlaatuista puolta. Nämä heijastukset säteilevät totuutta, mitä kukin teistä kantaa. Luomakunta on täydellinen jokaisen teidän kokemusten avuilla. Ilman jokaista teitä jolla on ainutlaatuinen paikkanne koko luomisessa, luomakunta ei olisi tasapainossa eikä sitä olisi ollenkaan. Olemuksenne nojalla teidät on monisyisesti ja pysyvästi johdotettu kaikkeen, mitä on, ja lähetätte viestejä tunteidenne, ajatustenne, kokemustenne, halujenne, aikomustenne ja kaikkien muiden energiailmaisujenne joka hetki. Ja luomakunta kuulee teidät. Kun näin tapahtuu, luomakunnan kaikki muodot järjestyvät uudelleen vastaamaan teille, ja korjaatte kaiken, mitä olette kylväneet.

Teidän on tiedettävä, ettei palveluksessa oleminen merkitse itsestänne luopumista. Palveluksessa oleminen sisältää luonnostaan ensin itsenne ja sitten kaikki muut. Kun olette olemassa, kun elätte elävänä ja hengittävänä esimerkkinä äärettömän lähteenne täydellisyydestä, jaatte tuota energia kaikkien ja kaiken kanssa, mihin olette yhteydessä. Ette voi muuta kuin jakaa energioitanne. Kun elätte tarkoituksellisesti ja tiedätte, että joka hetki teette parhaanne ja elätte elämäänne täysimmillään, teidän on myös tiedettävä, että energiavaihtonne kaikkien ihmisten, paikkojen ja tapahtumien kanssa kommunikoi täydellisyyttänne ja haastaa luomaan lisää samaa.

Sanomme sitä, että elämällä omaa totuuttanne, olette korkeimmassa ja suurimmassa palveluksessa koko luomakunnalle. Olette niin voimakkaita. Olemalla esimerkkinä elävästä sielusta kommunikoitte kaikkea, mitä olette, ja luomakunta vastaa tuomalla teille lisää samaa.

Ajankohtaiset energiat ovat valtavia ja ne ohjataan suoraan ulottuvuutenne läpi, kun luomiskudelma on siirtynyt lähes harmoniaan tähtiporttiavautumisten prosessissa. Jos voisitte nähdä asetelman rakenteen, tällä hetkellä se on V-muoto, missä energiat tulevat sisään leveimmästä kohdasta ja ampuvat sitten kapeimmasta osasta suoraan monien ulottuvuustodellisuuksien läpi. Kun tämä tapahtuu, saatte suoran valelun selkeää, voimakasta ja monisyistä informaatiota ja kohonneita energiataajuuksia.

Energiat kuumenevat tiivistyessään tämän kohdistamisprosessin aikana, mikä voimistaa niiden vauhtia ja tehoa. Monet teistä kokevat kuumia aaltoja, mikä saa kehonne tuntumaan poikkeuksellisen lämpimältä ja jopa kuumalta, silloin kun ulkoinen lämpötila on muuta. Tätä tapahtuu vielä 23 päivää tästä eteenpäin, kunnes ajankohtaisen tähtiporttiavautumisen käytävä on täysin linjassa.

Kahdeksan päivää ennen harmonisoitumista on kolmen päivän epäharmonia (14.-16.10.), mikä tuntuu hyvin kaoottiselta. Tuona aikana todellisuudet limittyvät, mikä tulee monille teistä aikaongelmina, todellisuuspoikkeamina ja hämmentyneenä tajuntana, kun teille tulee monia havaintoja samanaikaisesti. Kun loppuasettuminen tapahtuu, tunnette olemuksessanne kosmisen "humpsahduksen" - ikään kuin jokin olisi juuri katkennut ja asiat korostuneet ja sitten ne normalisoituvat taas hyvin nopeasti. Joillakin teistä ikään kuin useiden päivien sumu olisi yhtäkkiä noussut ja tulee täydellinen selkeys, ikään kuin joku olisi juuri sytyttänyt sisäisen valonne. Tavallaan näin onkin, koska asettumisen tapahtuessa harmonisoidutte sen kanssa.

Muistutamme teitä olemaan rentona itsessänne. Älkää vastustako sitä, mitä ette ymmärrä. Sillä ei ole merkitystä, ymmärrättekö vai ette. Sillä on merkitystä, että elätte, hengitätte, koette olemuksenne joka tasolla ja että teillä on vapaa tahto valita halunne mukaisesti joka hetki. Kohtalonne lepää valinnoissanne, ei muinaisissa sopimuksissa tai tavoitesuunnitelmissa. Olette maailmojenne luojia sekä sisä- että ulkopuolella ja me ja lukuisat muut olemme liittolaisianne, kun tulemme yhteen riemuitsemaan ihmiskunnan valaistumisesta sellaisena, kuin se on ja on aina ollut.

Olkaa rauhassa.

Lähetyksen loppu.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >