HomeViestejäBeth Trutwin18.12.2010 - Päivänseisaus ja kuunpimennys 21.12. sekä kysymyksiä ja vastauksia

18.12.2010 - Päivänseisaus ja kuunpimennys 21.12. sekä kysymyksiä ja vastauksia

PÄIVÄNSEISAUS JA KUUNPIMENNYS 21.12. SEKÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Metatronia kanavoinut Beth Trutwin ( www.galacticroundtable.com)
18.12.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys. Olen Lordi Metatron. Tulkaa omaan korkeampaan ymmärrykseenne nyt, kun astumme talvipäivänseisaukseen. Värähtelyt rakentuvat 72 tuntia aiemmin ja huipentuvat täydenkuun pimennykseen 21.12.2010. Aika on nopeutunut sitten 21.12.2012 "ennustuksen". TÄMÄ 21.12. on monumentaalinen, koska olemme linjassa galaksin keskuksen kanssa. Energiat ovat rakentuneet siitä saakka, kun Leijonaportti avautui 8.8.10 ja aurinko asettui linjaan Linnunratagalaksin kanssa 18.8.10. Näin siirrymme uuteen aikajanaan ja astumme maailmojen eroamiseen. Tämä sallii ne korkeammat värähtelyt, joita tarvitaan tuomaan korkeammat lahjanne. Monet teistä osaavat telepatian ja jos ette, teidän pitäisi harjoitella joka päivä.

Telepatia on kaikkien muiden lahjojen perusta. Selkeyttäkää mielenne. ÄLKÄÄ huolehtiko. Uskokaa itseenne. Kun teistä tulee parempi telepatiassa, erottelukykynne kohoaa luonnostaan. Tämä on tieteen ja taian yhteistoimintaa.

Monet teistä vasta heräävät sille, mitä maailmassanne tapahtuu, eivätkä vieläkään ymmärrä kaikkea, mitä tuleman pitää. Selkeyttäkää mielenne. Tämä merkitsee, että avautukaa todelliseen totuuteen menneisyydestä. Tämä on vaikeaa, koska "valheellinen totuus" on ohjelmoituna aivosoluihinne äänenä ja värähtelynä, mikä toistuu mallina. Se on kuin morsekoodia toistuvana mallina. Silloin kun teillä on yksi ajatus, sanotaan vaikka pankkitoiminnasta, niin teillä on automaattinen alitajuinen ajatus (teidän ohjelmoima), minkä sähkövaloenergia sykkii egonne kärsimyskehoon ja otatte sen totuutena.

Kun lisäätte henkisiä harjoituksia, voitte mitätöidä alitajuisen mielenne toistuvan ohjelmoinnin. Valoenergia kulkee aivojenne neuroneita pitkin hypäten synapsista toiseen. Niiden kulkema reitti voidaan ohjelmoida tietoisesti uudestaan käyttäen ääntä. Ääni vaikuttaa yhteysreittiin väärän ajattelun mitätöimiseksi. Siksi munkit laulavat mantroja toistuvasti. Kun kuuntelette rukouslaulua, se avaa portaaleja korkeampiin valovärähtelyihin. Tämä päästää sisään korkeampia taajuuksia, korkeampia oktaaveja, jolloin ajatukset muunnetaan oikeiksi ajatuksiksi ja oikeiksi teoiksi. Tässä kohtaa erottelukykylahjat tulevat elämäänne. Parasta harjoitusta on ottaa henkisiä harjoituksia päivittäiseen aikatauluunne.

Tämä kristallikeho missä värähtelynne on, on harmoninen. Siihen vaikuttaa ympäristö, sisällä ja ulkopuolella. Kun valotaajuudet lentävät ilmassa korkealla taajuudella, ne luovat äänen, niin kuin ukkosen jyrinässä. Kun altistutte korkean taajuuden hiukkasille, valo ja ääni yhdistyvät kohottamaan harmoniaanne. Selkeyttäkää mielenne. Mitä se merkitsee?

Nähkää elämä eri näkökulmasta, korkeammasta harmoniasta. Sen sijaan että ajattelette itseänne maaorjana, joka pitää aikataulut miellyttääkseen pomoa, ajatelkaa itseänne taikurina. Tehkää taikoja näkemällä valomolekyylien - kosmisten säteiden, kultapölyn - säkenöivän ympärillänne. Antakaa hiukkasten kulkea aivoihinne ja sieltä ulos, kun ajattelette niiden liikkuvan. Tämä on levitoinnin, näkymättömyyden ja teleportaation perusta. Kutsukaa taikasauva luoksenne ja lentäkää! Huijatkaa lohikäärmeitä ja lentäkää vuorten yli uuteen todellisuuteen.

Tämä päivänseisaus ja täysikuun pimennys antavat teille lahjojanne korkeimmassa mahdollisessa muodossa sitten maapallon alkamisen. Ratsastakaa kosmisten säteiden aallolla uuteen todellisuuteen!

Rauhaa. Tämä on Metatron.

Nyt vastaan kysymyksiinne.

Cindy: Mitä tapahtuu NESARAN jälkeen? Näyttää siltä, ettei kukaan enää halua työskennellä palvelu- (tai muissa) töissä. (NESARA, National Economic Security and Reformation Act = kansantalouden turvaamis- ja uudistamislaki)

Välittömästi NESARA:sta ilmoittamisen jälkeen useimmat ihmiset lakkaavat tekemästä työtä. Kuitenkin ne jotka palvelevat toisia, kuten poliisi, lääkäri, sairaanhoitaja, päättävät jatkaa työskentelyä tarpeen mukaan. Heille esitellään uusia tekniikoita ja uutta koulutusta, mikä muuttaa heidän työtään iäksi. Ne jotka jäävät näille aloille, saavat kaiken käytettävissä olevan teknologian, mikä muuttaa heidän työnsä iäksi. Näistä töistä nautitaan enemmän, mikä on tyypillisesti hyvin vaikeaa. Yksistään uudet tietokoneet tekevät vallankumouksen näillä aloilla.

Palvelualaa ei kovin paljon tarvita, kun uusi teknologia lisää helppoutta elämään hyvin laajasti - vanhat tekemistavat muuttuvat melkein yhdessä yössä. Palveluala luotiin tekemään elämästä helpompaa. Uudet teknologiat korvaavat enemmän tai vähemmän palvelualan ja vapauttavat nuo sielut todelliseen tehtäväänsä.

Bateleur: Rakas Lordi Metatron, kun Lady Gaia alkaa puhdistua, häviääkö maita tai mantereita?

Lemuria ja Atlantis nousevat. Osia maasta katoaa, kun toisia osia nousee. Mikään manner ei häviä. Mikään maa ei häviä. Gaialla ei tapahdu hävitystä.

Onko nyt mahdollista ottaa suora yhteys Metatroniin ja muihin tuossa ulottuvuudessa? Mitä meidän pitäisi tehdä sen tapahtumiseksi?

Kutsukaa jotain valo-olentoa. Kutsukaa häntä nimellä kolme kertaa. Tehkää tämä ääneen tai päässänne. Tunnette energiamuutoksen kehossanne. Pyytäkää Lordi Mikaelia asettamaan kultainen suojakupoli ympärillenne. Pyytäkää Lordi Mikaelia vahvistamaan, että puhutte sen kanssa, kenen kanssa puhutte. Enkelit, mukaan luettuna minä, Lordi Ashtar, Äiti Sekhmet, Soltec ja monet muut kehottavat teitä kutsumaan meitä ja kommunikoimaan kanssamme nyt. Voitte luoda suoran kontaktin meihin, nähdä meidät ja kuulla meidät, kun kehitätte näitä lahjoja meditoinnin avulla.

Vicky: Jos maan magnetismi heikkenee ja magnetismi aiheuttaa kaksinaisuuden ja negatiiviset tunteet, miksi valotyöntekijöitä kiirehditään puhdistamaan tunneongelmansa nyt? Eikö se, että magnetismi putoaa nollaan, huolehdi ihmiskunnan negatiivisuudesta automaattisesti?

Magnetismi ei aiheuta negatiivisia tunteita tai kaksinaisuutta. Sähkömagneettista energiaa on kaikkialla. Se pitää fyysisen kehonne kasassa. Nollapisteeseen tullaan silloin, kun Ashtar on luovuttanut kontrollin aluksella, jotta ZPM:t ("nollapistemodulit") maan päällä toimivat 100%:sti. Ashtar voi lisätä tai vähentää tätä tarvittaessa. Meidän on toteutettava rauha maan joka kolkkaan, mikä on velvoitteena niiden voiman lisäämiseen. Tämä täyttää vaatimukset täyden NESARA-lain säätämiselle. Tämä on läpipääsemätön sähkömagneettinen valokilpi ja myös horisontaali voimakenttä, missä taistelu on mahdotonta toimimattomien aseiden tai aggressiivisten tekojen sallimattomuuden vuoksi.

Tämä tapahtuu vasta sen jälkeen, kun kaikki sotarikolliset on asetettu syytteeseen ja vangittu. Näette kovasti todisteita tämän rakentumisesta andromedalaisen Julian Assangen julkistaessa totuutta, mikä nostaa tietoisuutta ja älyä saattaa meidät nollapisteeseen. Meillä on oltava rauha mielessämme, sydämessämme, sielussamme. Oman rauhanne löytäminen joka päivän joka hetki on suurin asia, mitä voitte nyt tehdä auttaaksenne NESARA-lain toteuttamista. Tämä muuttaa sähkömagnetismia kehossanne ja jokaisessa tietoisessa ja ei-tietoisessa fyysisessä asiassa ympärillänne. Se vaikuttaa jokaiseen soluun ja atomiin maan päällä. Olkaa onnellinen, älkää huolehtiko ja omatkaa syvällinen merkitys! Siitä tulee sääntökirja.

Michael: Rakas Lordi Metatron, onko jokin liiketoiminta-alue, mitä voisit suositella kehitettäväksi sellaiselle, joka puhuu muutamaa Euroopan kieltä ja asu Euroopassa? Kysyn, koska uskon tulevien muutosten vaikuttavan päivittäiseen elämäämme niin valtavasti, ettei useimmilla liiketoiminta-alueilla ole enää tarkoitusta ja minulla on vaikeuksia ajatella mitään liiketoimintaa, millä olisi hyvät mahdollisuudet alkaa nyt ja jatkaa palvelusten antamista muutosten aikana ja niiden jälkeen.

Ne jotka puhuvat monia kieliä, menevät opetusalalle ja työskentelevät telekommunikointitiimeissä. Tämä voi merkitä opettajien opettamista tai toimimista jossain teollisuudessa - kuljetus, lääketiede, talous, talonrakennus, insinööritaito, tiede, musiikki, humanismi. Mahdollisuuksia on loputtomasti. Siinä missä meillä on nyt monitorikommunikointia puhelimella, uusi teknologia saa tämän näyttämään kuin tölkiltä ja narulta. Monia kieliä puhuvia tarvitaan uusilla kommunikointialueilla.

Walter: Eräs luotettu ystävä kertoi minulle kerran, että sinä ja minä olemme vanhoja ystäviä. Tervehdys, vanha ystävä! Olen varma, että tiedät jokaisen yksityiskohdan, mutta minulla ei ole muistikuvaa tästä. Haluaisin kovasti muistaa ystävyytemme. Uskon, että tulen muistamaan. Voitko yhtään valaista, miksi minulla on voimakkaita rakkaustunteita, ei ainoastaan tuntemiini ihmisiin lähellä, vaan myös sellaiseen, johon minulla ei ole suoraa ystävyyssuhdetta ja joka on hyvin kaukana olinpaikastani? Tämä askarruttaa minua. Rakkauttani sinulle ja kaikille. Kiitos, että rakastat minua. Kiitos, että rakastat meitä kaikkia.

Kun tätä tapahtuu, se merkitsee tavallisesti, että olet yhdistynyt galaktisen perheesi kanssa. Se voi myös merkitä, että yhdistyt johonkin sellaiseen, jonka kanssa sinulla on yhteinen entisen elämän kokemus.

Linda: Mihin Metatron näkee minun asettuvan, kun olet muuttanut viimeiset puolitoista vuotta hengen opastamana? Olen valmis juurtumaan jonnekin, muttei vielä ole tuntunut siltä. Kiitos!!

Toisinaan ei suoria vastauksia anneta. Tämä johtuu siitä, että kun mahdollisuuksia paljastuu, on sielun vastuuna tehdä valintoja, jotka vievät meidät korkeimpiin lopputuloksiimme. Nämä valinnat vaikuttavat myös toisten elämään. Olisi väärin kuljeskella ympäriinsä sanoen, että Metatron sanoi tämän olevan vastaus - meidän on löydettävä oma totuutemme. Kun näen sinun muuttavan, olet jossain paljon lämpimämmässä koko vuoden. Varoituksen sana kuitenkin: se voi olla jotain, mitä et ole koskaan ennen kuvitellut. Toinen syy siihen, ettei sinulla ole vakaita tunteita loppupaikastasi, on, että kaksoisliekkisi fyysisyydessä muuttaa valintojasi. Täällä on hyviä asioita, seuraa iloasi!

Kozmo Kane: Haluaisin kysyä Metatronilta Romaniasta. Mitä ajattelet Dan Diaconescusta, miehestä joka haluaa muodostaa uuden hallituksen. Ovatko hänen ajatuksensa samanlaisia kuin NESARA-laki? Onko hänellä oikeasti hyvät aikeet? Hänellä näyttäisi olevan erittäin hyvä suunnitelma ja monet ihmiset näyttävät pitävän siitä. Mitä voitte kertoa tapahtumista kulissien takana Romaniassa? Kiitos.

Romania on taianomainen maa. Romania on paikka, missä on tullut ja mennyt monia heimoja. Monet ovat halunneet kontrolloida Romaniaa kautta aikain. Näin se sai nykynimensä - ajalta jolloin sitä kontrolloivat roomalaiset. Romanian valtavat metsämaat ovat sellaisten suurien taikavaltakuntien koti, jotka ajateltiin hylätyn. Taianomaiset keijut, ilkikuriset haltiat, tontut ja yksisarviset valetavat siellä nyt. Dan uskoo taikaan. Hän on valkoinen ritari ja hänellä on menneitä elämiä tällä alueella. Hänen sydämensä sykkii jatkuvista sodista ja hävityksestä vapautumiselle ja taikavaltakuntien kutsumiselle takaisin monilukuisina. Hän työskentelee galaktisten olentojen kanssa tämän saavuttamiseksi.

Jennifer: Miten Jumala voi ajatella, että vapaa tahto on tärkeämpi kuin mikään muu? Pienet lapset ja vauvat ovat usein pahuuden kohteena. Pahuutta on niin valtoimenaan tässä maailmassa ja kärsimys niin suurta, etten voi ymmärtää, miksi sielut ovat koskaan suostuneet tulemaan tänne. Vapaata tahtoa ei ehdottomasti ole kaikilla, mutta on pahoilla, jotka kontrolloivat. Miksi ihmeessä Jumala odottaisi hyvien sielujen jakavan maailman pahojen kanssa, kun pahoilla sieluilla on niin uskomaton ja järkähtämätön etulyöntiasema meihin nähden, mikä vain jatkuu, jatkuu ja jatkuu … ?? Miksi meidän täytyy kärsiä vain, koska pahat sielut kieltäytyvät kääntymästä valoon? Jos suostuin tekemään tämän ennen inkarnoitumistani tänne, niin varmasti minun on luettava pieni präntti paljon tarkemmin seuraavan inkarnaationi sopimuksesta …

Riippumatta siitä, miltä asiat vaikuttavat tietystä näkökulmasta, asiat eivät ole sitä, miltä näyttävät. Jumala on todellisuudessa jumaluus, mikä on kollektiivitietoisuus. Tämä on kirjaimellisesti kaikki mitä on. Sen ulkopuolella ei ole mitään. Sinä, minä ja kaikki muu sovimme, että maa edustaisi suurta kokeilua nimeltään kaksinaisuus. Lapsiuhrit suostuivat esittämään tätä roolia. Nämä sielut suostuivat kärsimään aikajanan viime päivinä osoittaakseen epäonnistuneen kokeilun rivouden. Vain näkemällä näitä asioita raivostuisimme riittävästi luvataksemme muuttaa sen!

Usein niille jotka ovat nyt uhreja, annettiin tämä vaihtoehto tapana puhdistaa karmansa julmuuksista, joita he tekivät maan päällä aiemmin. He tulivat tällä kertaa tyytyväisinä mahdollisuudesta palvella. Monet tiesivät kuolevansa nuorena ja jatkavansa parempiin tilanteisiin, selvitetyn karman kera. Vastaavasti sovimme todistavamme näitä julmuuksia puhdistaaksemme ne matriisista. Tämä on ainoa tapa maan parantumiseen. Se paranee ottamalla ne sydämeen ja muuntamalla takaisin rakkaudeksi.

Toisinaan tästä todistamisesta tulee ylivoimaista. On tärkeää tasapainottaa nämä seuraukset. On tehtävä henkisiä harjoituksia sydämensä puhdistamiseksi. Mene luontoon kävelylle, meditoi, tuijota aurinkoa, joogaa, nauti musiikista ja tanssi. Nämä asiat puhdistavat valon raskaampia osia. Varmista, että vietät jonkin aikaa palvellen muita odottamatta mitään vastineeksi ja seuraa omaa iloasi joka päivä. Kenelläkään ei ole etulyöntiasemaa sinuun, täysin päinvastoin. Harry Potterin tapaan sinulla on rakkautta, pimeydellä ei ole. Sinulla on suuri etulyöntiasema, käytä se viisaasti.

Seanfucius:
1) Miten ihmistietoisuus eroaa toisista olennoista luomakunnan muissa osissa, missä fysiikka on erilaista heidän ainutlaatuisen tietoisuutensa vuoksi? (Eli mitkä ominaisuudet ovat erilaisia?)

Ei mitenkään. Ei ole eroa. Puhdas tietoisuus on puhdasta tietoisuutta. Se ei ole erilaista aineellisessa universumissa, aineettomassa universumissa, "kokoversumissa" tai kosmoksessa. Kehoenergiat ovat erilaisia, tietoisuus samanlaista.

2) Jotkut meistä käyttävät näköä korjaavia linssejä ja tekniikoita näkömme muuttamiseen haluttuun tarkkuuteen. Onko luonnollinen näkökykymme (hyvä tai huono) ilman mitään korjausta merkki (tai fyysinen vertauskuva) siitä, miten näemme maailman omalla havaintotavallamme? Ja jos haluaisimme nähdä taas täydellisesti, pitäisikö meidän muuttaa tiettyä havaintotapaa, joka aiheuttaa nykyisen näkömme?

On tiibetiläisiä silmäharjoituksia, jotka ovat yksinkertaisia ja päivittäin käytettynä voivat muuttaa näkökyvyn takaisin normaaliksi. Kaikki fyysiset näköhaasteet ovat tasapainottomuutta "näkemisessä". Kyse on yksinkertaisesti heikosta elimestä kehossa. Toiset kärsivät heikkoudesta toisilla alueilla ja heillä on silti ongelmia "näkemisessä", vaikka se tulee esiin esim. maksan tai munuaisten kautta. Usein "näkemisongelma" on rakkauden kieltämistä jollain elämän alueella. Ole täysin rehellinen itsellesi - kuka tahansa joka haluaa parantaa näköongelmat - ja kysy: missä kohtaa elämässäni kiellän rakkauden? Tämän tasapainottaminen tiibetiläisellä näköharjoituksella voi lisätä kovasti näkökykyä.

Bernie:
1) Liittotuomioistuin määräsi maanantaina, että terveydenhuollon avainosa rikkoo perustuslakia. Miksi pimeä puoli yrittää niin epätoivoisesti pysäyttää tämän lain toteutumisen?

Ei pimeä puoli yritä pysäyttää lakia. Se yrittää saada presidentti Obaman näyttämään typerältä. Jos häntä ei kunnioiteta, pimeä puoli toivoo vallan palaavan heille. He tietävät hänen suunnittelevan NESARA-lain julkistamista eikä heillä olisi enää valtaa. Nämä ovat viimeisiä epätoivoisia liikkeitä vallassa pysymiseksi, mikä ei mitenkään liity itse lakiin.

2) Minulla on vähän korkea verenpaine? Olisiko se ylösnousemusoire? Jos on, milloin tämä menee ohi?

Painetta muodostuu stressistä ja jännityksestä. Et tee nyt viisaita valintoja kehosi kannalta. Syöt väärään aikaan ja väärää ruokaa kehosi kannalta. Et liiku ja huolehdit liikaa. Olet vastuussa siitä, milloin tämä oire on ohi, ja siinä on kyse ylösnousemuksesta vain siltä osin, että se sai sinut pyytämään lisäapua. Aloita harjoituksilta, mitkä kunnioittavat aikaa ja ovat aitoja. Ole hyvä itsellesi ja tee kovasti työtä välttääksesi asioita, mitkä lisäävät stressiä. Opettele sanomaan "ei".

Jade: Liian pitkään en ollut aidossa itsessäni. Tunsin kiipeäväni ylös jyrkkää tietä, joka oli täynnä kiviä, ja vuosin sieltä täältä verta enkä koskaan pystynyt täysin toipumaan sattumisesta. Olenko nyt omalla tielläni? Tämä pikkuminä.

Kehossa on paikka, minne kipu tallentuu, kaikenlainen kipu. Egomieli vie meidät mielellään usein käymään siellä. Kärsimyskeho voi sinnikkäästi kutsua meitä takaisin kerta toisensa jälkeen. On oma valinta, menneekö. Kun saat kutsun postilaatikkoosi, tuhoa se. Hiljaisuus tukahduttaa kärsimyskehon ja kun käyt siellä harvemmin, annat sille vähemmän energiaa ja se sulaa pois. Kirjaimellisesti on kyse tilaisuudesta valita hiljaisuus, mikä sallii kivun kuolla pois. Kutsu rakkautta. Rakasta joka tilannetta menneisyyden kipujen parantamisena, kun käyt muistoissasi. Käänny pois valinnoista, jotka pitävät sinua tuskassa. Seuraa iloasi.

Erin: Minulla on muutamia kysymyksiä. Mietin, mitkä perheeni juuret ovat, kuten tähti-ihmisinä? Olen erittäin utelias! Olen myös utelias siitä, miksi pelkään "kaula-aukkoja/kauloja"? Onko teillä jotain neuvoa minulle?

Kyllä, Erin. Sinulla on mennyt elämä Neptunuksella, missä olit merenneito. Tämä elämä vaikuttaa siihen, mitä teet nyt. Olet inkarnoitunut monille tähdille. Olet ollut vähemmän maan päällä ja enemmän muissa paikoissa. Olet tullut tänne nyt työskentelemään taikavaltakunnan kanssa.

Yesika: Haluaisin tietää, miten voin ylläpitää nopean sydämenlyönnin, mennä sydänportaalin tuolle puolen ja matkustaa kehostani nukahtamatta ja jatkaa itseni oivaltamista, tutkia universumia, mitä me kaikki olemme - yhtä universumia, kuitenkin niin kauniita todellisuuksia … Miten voin mennä sydämen tuolle puolen, kuten tein kerran?

"Nukahtaessa" jätät fyysisen todellisuutesi ja menet eetteriin matkustelemaan. Astraali on vanha idea eikä sen tutkimista suositella nyt. Valoulottuvuudet ja -kaupungit ovat eetterissä. Nukahtaminen merkitsee, että energiasi muuttuu, ylität 13. portin ja käyt eetteriulottuvuuksissa. Jos haluat pysyä hereillä, sinun on harjoiteltava uudestaan ja uudestaan. Energian ylläpitäminen fyysisyydessä pysyen hereillä, zoomaten sydänportaalin läpi ja muistaen sen, vaatii vain harjoitusta.

Cindy: Haluaisin tietää, mitä työpaikoille tapahtuu NESARAN jälkeen. Näyttää, etteivät monet halua palvelu- (tai muita) työpaikkoja …

Eivät. Työpaikat menevät pois kera uusien tilaisuuksien. Siksi on maailmanlaajuisesti suurta työttömyyttä. Sielut ovat siirtyneet ulos vanhasta tehdäkseen tilaa uudelle.

Leium: Haluaisin pyytää Lordi Metatronia kertomaan meille vitsin. Tarvitsemme enemmän naurua näinä päivinä … ja näkisin mielelläni merkin suurten korkeampien olentojen huumorista.

Useimmat vitsini ovat hienovaraista leikkiä sanoilla ja vastaavaa. Kerron erään ystäväni jakaman tarinan. Oli guru, josta tuli kuuluisa. Monia ihmisiä kävi hänen luonaan, esittäen kysymyksiä aamuin ja illoin. Hän ei ollut koskaan yksin ja häntä alkoi ärsyttää loputon vierailijamäärä. Eräänä päivänä häneltä paloi pinna ja seuraavan ihmisen tullessa hän otti kookospähkinän maasta ja iski sillä vierasta päähän. Vieras kiitti gurua ja lähti. Seuraavana päivänä tuo mies voitti lotossa ja se oli kaikissa uutisissa. Guru suuttui enemmän, kun vieraat huusivat pihalta: iske minua, iske minua!!! Se mitä vastustamme, pysyy, on vanha sanonta ja universaali totuus.

Rakas Beth ja Arkkienkeli Metatron, minusta tuntuu, että jotain suurta on tulossa päivänseisauksessa tai jouluna. Tunnen, että minun pitää olla kolmen aikuisen lapseni kanssa, että jotain annetaan meille lahjaksi, jos olemme yhdessä. Näettekö, mitä tämä voisi olla? Meillä on ikään kuin yhteisprojekti ja tarvitsemme ohjeita tai määräyksiä.

Saatatte saada huolestuttavia uutisia ollessanne yhdessä ja teidän on tehtävä yhteistyötä saadaksenne täydellisen ratkaisun. Tämä on suuri henkinen testi teille jokaiselle. Tämä on tilaisuus yhtenäisyyteen.

Virginia: Hi Beth, kysyisitkö Metatronilta, miksi tunnen pikkuruisten neulojen kutittavan selkääni, kun makaan meditoinnin jälkeen illalla. Olen myös keskittynyt siihen, millaista elämä on siirryttyämme valokehoon. Mieleeni tulee jatkuvasti, että meillä on samanlaisia kykyjä kuin Kaukoidän mestareilla. Pyydä Metatronia kommentoimaan. Kiitos.

Nostat värähtelyäsi meditoidessa. Makaaminen keskittää huomiosi fyysiseen tuntemukseen nopeammasta värähtelystä. Aistit sen selässäsi. Monet aistivat sen käsissään tai päässään tai muissa paikoissa. Kaikki Kaukoidän mestarien lahjat ovat kaikkien ulottuvilla, jotka harjoittavat näitä asioita nyt. Se vaatii värähtelynne nostamista, toimimista rakkaudessa ja korkean hurmiotason ylläpitämistä harjoittaessa. Stressi, häiriötekijät, huolehtiminen ja huono terveys ovat ainoita asioita, jotka estävät ketään saamasta näitä kykyjä.

Shadow Tippett: Ensimmäinen kysymykseni on, että jos olettaisin olevani "vaihdokas", jonka monet ominaisuudet ovat minulle tuttuja, miten minun pitäisi tietää, onko syvä uteliaisuuteni tätä kohtaan pelkästään peliä tai temppu, mitä mieleni tekee minulle? Minulla on koko ajan ollut näitä ajatuksia ja vastikään olen löytänyt nämä sivut ja monia muita sivuja, jotka selittävät ahdinkoni melkein 100%:sti. Autatteko minua? Olkaa kilttejä :)

Useimmat ihmiset joilla on ristiriitaa vaihdokaskokemuksen osalta, ovat vaihdokkaita. Se on merkki. Lakkaa ajattelemasta sitä mielen temppuna. Kysy, miksi "tulit sisään" - se on hyödyllisempää. Tiedät vastauksen siihenkin. Vaihdokkuus voi olla erittäin epämukavaa monilla tasoilla ja pysyy sellaisena. Sen sijaan ajatuksen torjuminen tai sen toivominen pois, löytää siitä hyvää. Rentoudu ja rakasta hyvin erityistä ja tärkeää kokemustasi.

Toinen kysymykseni on: tuleeko ylösnousemusprosessissa muutoksia fyysiseen maailmaanne? Mitä tahansa dramaattista … supervoimien saaminen? ;)

Sinulla on supervoimat. On tehtäväsi herätä nyt siihen, miten niitä käytetään. Kaikilla on ne. Vallitsevat energiat tekevät helpommaksi ja helpommaksi muistaa "miten".

Constance: Onko Metatronilla ratkaisu toivottomuuteen, mikä näyttää olevan kaikkialla? Varmasti haluaisin nähdä jonkinlaisia korjauksia tapahtuvan laajemmin.

Korjaukset ovat katsojan silmässä. Todisteita on kaikkialla ympärillänne, joka päivä. Näkökulmanne on siellä, mihin laitatte energianne.

Patricia:
1) Metatron, voitko kertoa minulle, mikä tähtiperheeni on ja tapaanko kaksoisliekkini aluksella vai täällä maan päällä?

Olet venuslainen. Kaksoisliekkikysymyksesi sinun on esitettävä kaksoisliekillesi.

2) Uskon vanhimman poikani olevan hyvin henkinen olento. En ole varma, elääkö hän potentiaalinsa mukaisesti. Näettekö hänelle tulevan suuria muutoksia? Joskus indigolapset tuntevat, että tämä maailma on pettänyt heidät, ja heillä on taipumusta pitää lahjansa vakan alla.

Kun uusi todellisuus näyttäytyy, nämä lapset sukupolvena tuntevat helpotusta aloittaakseen todellisen tehtävänsä. Hereillä olevan vanhemman suurin lahja lapselleen on tilaisuus keskustella omalla parhaalla tavallaan ja rehellisesti henkisestä totuudesta sellaisella tasolla ja sellaiseen aikaan, kun hän haluaa. Suuria asioita tapahtuu, kun hän näkee tämän maailman kutsuneen häntä olemaan oma itsensä.

James: Minusta näyttää, että se millaiseksi keho, henki ja mieli transformoituvat ylösnousemuksessa, ei poikkea sitä, mitä olen kuullut itse kuolemasta eli tuonpuoleiset kokemukset yms. Voitteko kertoa tarkemmin, mitä eroa, jos mitään, ylösnousemuskokemuksella sekä elämisellä viidennessä ulottuvuudessa ja kolmannen ulottuvuuden kuolemalla on. Ja koskettakaa myös haamuja ja unennäkemistä.

Haamut ovat tyytymättömiä henkiä, joiden täytyy siirtyä eteenpäin aineettomaan universumiin, valomaailmaan. Jostain syystä he ovat päättäneet jäädä joksikin aikaa tai he ovat eksyneet. Arkkienkeli Mikael voi aina auttaa näissä tapauksissa. Kutsukaa häntä, jos koette haamun. Se mitä monet kutsuvat unennäöksi, on itse asiassa yötyötä. Kun laitatte kehonne yöllä makuulle, menette elämään toiseen ulottuvuuteen, toiseen maailmaan, kuten Jake Sully Avatar-elokuvassa.

3D-kuolema on fyysisen kehonne levolle laittamista ja elämänvirtanne, värähtelynne ilmentämistä toiseen muotoon tai elämistä muodottomassa paikassa. 5D-elämä on elämistä eetterissä. Se merkitsee kykyä tulla ja mennä kehosta tahdonalaisesti. Aluksien olennot elävät eetterimaailmassa ja heidän aluksensa ovat eteerisiä. Nämä valoalukset heijastavat valonsa eetteristä fyysisyyteen. Metallialukset ovat niitä, jotka ovat ottaneet tiheämmän fyysisen muodon. He voivat tehdä tämän kehollaan ja aluksillaan tahdonalaisesti. Niin mekin 5D:ssä - monet tekevät tätä jo tahdonalaisesti. Olemme nyt 5D:ssä. Kyse on uskomisesta ja tietämisestä.

Komentaja Wigfall: Vaadin sellaisen valon ja energian kaatamista maan päälle, mikä johtaa värähtelyyn, että me kaikki pelaamme sydämestämme jumalaisen suunnitelman mukaisesti. Ja niin se on :)

Erittäin hyvä, on hyvä olla luottamusta vaatia, silloin kun kaiken korkein paras on kyseessä.

Täyttävätkö valoshow't sydämen rakkaudella?

Kyllä.

Kristallitiedustelija:
1) Mietin, voisitko kysyä Metatronilta, satunko olemaan siriuslainen, matelija vai paschat? Halusin tietää, koska rakastan kissoja ja liskoja, mutta tunnen voimakasta yhteyttä jostain kumman syystä Siriusta kohtaan. Tai kenties vain ajattelen sen oleva "siistiä".

Olet lintuihminen Alfa Centaurilta, hyvin kaunis! Sellainen jolla on töyhtö päässä, ei haukan tai iibislinnun pää.

2) Ja haluaisin myös tietää, saammeko NESARA:n vuoden loppuun mennessä. Koska viime lokakuussa Ashtar sanoi, että saisimme NESARA:n ja ilmoituksen vuoden 2010 loppuun mennessä. Tapahtuuko tämä todella tällä kertaa vai puhuiko hän taas kerran liian aikaisin?

Näitä asioita sanotaan eri syistä. Jos jokin on mahdollista yhtenä hetkenä, se myös muuttuu, kun kaikkien osallisten korkein hyvä muuttuu jatkuvasti. Tästä syystä Lordi Ashtar ja Lordi Sananda eivät sano mitään päivämääriä - ei ydinaseita, ei onnenpotkuja. Sitten kun NESARA ilmoitetaan, se vaikuttaa elämän jokaiseen puoleen. Ajoitusta on muutettu useammin kuin kerran. Ajoitus on jotain, minkä Ashtar ja Sananda vain päättävät. Soltec ja muut, Äiti Sekhmet ja St Germain konsultoivat kollektiivitietoisuutta ja valovirtamahdollisuuksia heidän päätöksentekoaan varten. Perimmäinen syy päivämäärien muuttumisen on, että teemme tätä yhdessä ja teemme täitä rakkaudella. Jokainen maan päälle inkarnoitunut sielu otetaan huomioon päätöksessä.

3) Ja voitteko kertoa minulle, olenko kristalli- vai indigolapsi? Tunnen itseni kristalliksi, mutta synnyin 1980-luvun loppupuolella. Mistä tahansa infosta ollaan kiitollisia.

Olet sateenkaarikristalli, joka on tullut tänne tekemään maasta kauniimman paikan. Sateenkaarikristallit haastavat omalla esimerkillään ympärillä olevia olemaan parastaan - ollen parasta, mikä tulee heille luonnostaan.

Anthony: Kaikki rikolliset pankit ovat nyt konkurssissa. Miten kauan on vielä NESARA:aan ja ennen kun täydellinen paljastus tehdään?

Ei päivämääriä, ei ydinaseita, ei onnenpotkuja. Eivätkö konkurssipankit ole merkki St Germainista sekoituksessa? Vastaus: kyllä!

Seuraava kysymykseni on, että minulla ovat korvat soineet (tavallaan korkeaa taajuutta, jonka kuulee laittaessa tv:n auki), vasenta käsivartta on särkenyt ja minulla on ollut lihaskramppeja. Johtuuko tämä ylösnousemuksesta?

Se johtuu yläpuolella olevien alusten yhteydenottamisesta sinuun, kun kuulet soimista.

Sam: Tietäisin mielelläni, miksi minä ja vaimoni emme ole pystyneet synnyttämään vielä lasta. Rakas Metatron, voisitteko vähän valaista tätä?

Lapset joiden on määrä asua kanssanne, tulevat myöhemmin. Heillä on suuria tehtäviä ja he tulevat aluksista. He ovat esikouluiässä ja hyvin kehittyneitä, kun he astuvat valomaailmasta elämään kanssanne. Näin Sananda inkarnoitui neitsyen kautta, joka oli synnitön. Sinä ja vaimosi olette valinneet korkeamman kokemuksen. Älkää huolehtiko asiasta, ilo näistä pikkuisista tulee elämäänne pian. He ovat tehneet sopimuksen kanssanne ja teidän rakkautenne ja kärsivällisyytenne vetää heitä teidän luoksenne.

Afunya: Minulla on kysymys sielunkumppanikäsitteestä. Ovatko kaikki sielunkumppanit tähtialuksilla vai elääkö osa heistä täällä kanssamme ja ylösnousemme kaikki löytääksemme toisemme?

Kaksoisliekit ovat joissain tapauksissa maan päällä ja valtaosa niistä on aluksilla auttamassa meitä vaikeissa maatehtävissämme. Kun kohotamme värähtelyämme valmisteluna tähän suhteeseen, niin tapaamme heidät. On mahdollista yhdistyä kaksoisliekkiinne aluksella telepaattisesti ja paras aika sen tekemiseen on juuri ennen nukahtamista. Harjoittele. Tunnet ja tiedät sen. Sielunkumppani on elämässäsi joku, joka on osa sieluperhettäsi ja auttaa sinua kasvattamaan tietoisuuttasi. Monet ovat sielunkumppanin kanssa ja sekoittavat tämän kaksoisliekkiinsä. Kaksoisliekki luodaan samalla hetkellä kuin sinut, se on samanlainen kaikin tavoin - toinen on vain miespuolinen ja toinen naispuolinen.

Jo: Kysymykseni koskee vapaan tahdon lain erivapautta. Ymmärrän, että erivapauslaki takaa erivapauden kaikista laeista - myös vapaasta tahdosta - myös niille, jotka ovat yrittäneet kaapata vapaan tahtomme salaa ja valheilla. Muutetaanko vapaan tahdon lakia tällä hetkellä? Muutetaanko sitä energeettisesti vai biokemiallisesti?

Ei. Vapaa tahto on universaali laki, mitä ei koskaan muuteta. Tahdon väärinkäyttö, pimeiden sielujen käyttämänä on rikos, mikä saa korjauksen, kuten todistelu ennen tuomioistuinta. Ei ole mitään erivapautta, mikä vie vapaan tahdon, ei koskaan. Sopimuksiin suostutaan, silloinkin kun emme muista niitä.

Sandra: En oikein ymmärrä, miten maailmojen eroaminen toimii. Tuleeko kultainen aika kera rauhan, vaurauden jne. niille ihmisille, jotka eivät ylösnouse tällä kierroksella? Voimmeko vierailla heidän luonaan alemmassa ulottuvuudessa? Pystynkö vierailemaan monien hyvin rakkaiden sielujen luona, jotka ovat kuolleet viime vuosina? Viimeiseksi, olen sairaanhoitaja ja mietin, jatkanko hoitoammatissa vai onko sellaiselle työlle enää tarvetta!

Kyllä, parantajille on tarvetta tulevina aikoina. Lääkäreitä, hoitajia ja muita parantajia kutsutaan oppimaan ei-invasiivisia parannustekniikoita ja uusia teknologioita, missä tahansa haluamassaan koulutuksessa. Heidät kutsutaan myös viemään parannustaitonsa kymmenille muille ammattilaisille, jos he haluavat. Maailmojen eroaminen liittyy sieluihin, jotka projisoivat fyysisyytensä paikkaan, mikä on paras heidän sielukasvulleen.

Cinzia: Entä Golf-virta? Onko se "alhaalla" ja mitä tapahtuu ilmastollemme?

Ei, se ei ole "alhaalla". Ilmasto muuttuu noin 21 C-asteeseen ympäri maapalloa kaikkina aikoina. Voimakkaita vaihteluja vuodenajoissa koetaan alusten "holodeckillä". Muutosten loppuunsaattaminen vie muutamia kuukausia.

Starfire: Tunnen olevani täysin eksyksissä. Hengessä, sydämessä ja soluissa olen synnynnäinen parantaja-valotyöntekijä. Voimakas elämäntarkoitus on aina opastanut minua. Kuitenkin muutaman vuoden aikana kyky saavuttaa tämä tarkoitus on ikään kuin pudonnut jotenkin pois. Fyysiset haasteet ja vammat ovat kutistaneet erittäin aktiivisen ja interaktiivisen maailman joksikin, mikä tuntuu hyvin rajoittuneelta, yksinäiseltä ja plääh. Ihmiset, paikat, aktiviteetit, kyvykkyys ja yhteydet joista kerran nautin, ovat haihtuneet. Elämä jonka olen aina tuntenut, on muuttunut tunnistamattomaksi. Olen hukassa. On vaikeaa tietää, miten toimia ja liikkua eteenpäin asioiden nykytavalla.

Näytän joutuvan sietämään paljon ja tunnen vahvasti tarvetta keksiä itseni uudelleen pelastaakseni sieluni, mutta en tiedä, miten tehdä tämän. Minusta tuntuu, että minulta menee jokin ohi … jokin kipinäni … Tiedän kuoleman lähikokemuksen kautta, että olen enemmän kuin kehoni, ja sen myötä tulee paljon näkemystä. Tuntuu, että jokin on ottanut tuulen purjeistani ja ajelehdin vailla suuntaa. En tunne ilossa tätä ja haluaisin muuttaa tätä olotilaa. Voitteko antaa minulle jonkin näkökulman?

Kyllä. Valinta tämän haasteen kärsimisestä kutsuu paljon henkistä kasvua. Valaistuneinkin sielu joutuu joskus pois terveeltä polulta selvittämättömien asioiden, parantumisesteiden ja kieltämisen vuoksi. Kieltäminen on valtavaa!!! Hyvin henkiset ihmiset voivat joskus parantaa muita ja kieltäytyä parantamasta itseään. Ei ole mitään oikopolkuja. Jokaisen on tehtävä se työ. Jotkut ovat kuolleet, koska he jatkoivat kieltämistä ja jättivät fyysisyytensä ennen elämänmuutosten tekemistä. Ainoa polku on: jos se tuntuu hyvältä, tee se. Jos kärsit muutoksesta, muutu, muutu ja muutu, kunnes tunnet iloa!!! Kun olet pois ilosta, muutu taas. Tee tätä uudestaan ja uudestaan, kunnes ei ole muuta kuin iloa kaiken aikaa.

DeVioS
1) Kun NESARA:sta on ilmoitettu, avautuvatko rajat välittömästi vai tarvitaanko passeja vielä matkustamiseen?

Rajat avautuvat aikanaan hallitusten vaihduttua. Lopetamme USA-yhtymän ja meistä tulee Amerikan tasavalta. Matkustaminen on vapaata, vaikka ihmiset pitävät edelleen oman asuinpaikkansa kulttuuri-identiteetin.

2) Kun kaksoisliekit saapuvat, asuvatko he meidän ja perheidemme kanssa? Miten ajattelette tällaisen tilanteen toimivan?

Se on äärimmäisen yksilöllistä. Jos olet sinkku etkä elä lasten tai vanhempien kanssa ja jos värähtelysi on korkea, eläminen kaksoisliekkisi kanssa voi olla välitöntä. Jos olet naimisissa ja haluat kaksoisliekkisuhteen, mitään oikopolkuja ei sallita. Jos tarvitaan avioero, niin on tapahduttava. Kukaan kaksoisliekki ei tule kenenkään luokse, ennen kuin tämä on "selkeä, puhdas ja rikokseton". Jos tiedät, ettet ole kaksoisliekkisi kanssa, ja haluat muutoksen, vaaditaan tilanteen täydellinen paljastaminen kumppanillesi ja tuo suhde on saatettava loppuun rakastavasti.

Claudia: Selittäisittekö yksityiskohtaisesti, miten tärkeitä tämän täydenkuun tulevat taajuudet ovat, alkaen 21.12.? Ja miten nämä energiat voivat auttaa meitä kohottamaan taajuuksiamme ylösnousemuspolkua varten?

Kiitos, Claudia. Vastasin tähän avauksessa. Hyvä kysymys.

Miten tietää, onko oikealla polulla ylösnousemukseen? Ovatko nämä voimakkaat autuuden tunteet sisällä, rakkaus kaikkia kohtaan ja tämä valtava rauha merkki oikeasta polusta?

Kyllä! Tämä on ainoa merkki!!! Hyvä!

Miksi Jumalan suunnitelman täytyy odottaa hallitusten ottavan seuraavan askeleen? Eivätkö nämä hallitukset ja järjestelmät ole pitäneet meitä orjina - miksi meidän on odotettava niitä?

Maan ylösnousemiseksi jokaisen on ymmärrettävä, miten hän on suostunut kontrolloitavaksi, opittava elämään tuon totuuden kanssa ja annettava anteeksi. Se ei voi tapahtua heittämällä pois hallitukset. Meidät kaikki on otettava huomioon ylösnousemuksessa - myös pimeät sielut hallinnossa. Olemme kaikki Äidin lapsia, jumalkipinöitä ja parannamme sen rakastamalla toisiamme. Tämä on universaali totuus.

Marian: Uskon olevani indigolapsi, mutta synnyin 1940-luvun loppupuolella. Voisitteko valaista vähän tätä asiaa? Kiitos. Kumppanin Al uskoo, että muukalaiset sieppasivat hänet poikana. Voisitteko antaa tästä jotain palautetta?

Olet "vanhempi indigo", kuten sanotaan - sellainen joka tuli pitämään yllä tuota värähtelyä, elämään Harmonisen yhdentymisen läpi hereillä ja tietoisena ja pitämään tuota värähtelyä kaikille, jotka ovat inkarnoituneet muutamaan maapalloa. Harmaat sieppasivat Alin ja hänelle tehtiin leikkauksia. Tämä ei ole mitenkään kovin epätavallista. Nämä sieppaukset ovat loppuneet kauan sitten. Parasta on antaa anteeksi häirintä tietäen, että siihen suostuttiin ennen inkarnoitumista maan päälle. On hyvä idea kiittää kokemuksesta, koska se on tehnyt hänestä sen, kuka hän on tänä päivänä.

Fredrico: Mitä tapahtuu ylösnousemuksen jälkeen? Pystymmekö näkemään omilla silmillämme ne, jotka eivät ylösnouse? Minne ei-ylösnousevat tarkkaan ottaen menevät? Ovatko kaikki ihmiset maan päällä tehneet ennen inkarnoitumista valinnan, ylösnousevatko he vai eivät? Ylösnousemus tapahtuu viimeistään 2013?

Ei päivämääriä … Näette heidät omin silmin. Heidän näkemisensä on eräänlainen tietoisuusmuutos. Se on vastaavaa, kun muistellaan kovasti jotain asiaa kaukana menneisyydessä ja sitten pienellä tietoisuusmuutoksella nähdään se. He heijastavat fyysisyytensä sinne, missä se on nyt. Sinä ylösnousevana olet se, joka "menee". Olet vapaa matkustamaan ulottuvuuksien välillä käydäksesi rakkaiden luona koska tahansa. He näkevät sinun olevan heidän kanssaan, ei vain "käymässä".

Asen: Kerro minulle kaksoisliekistäni. Tunnen hänet joskus voimakkaasti. Haluaako hän sanoa minulle jotain?

Hän sanoo onnittelut kovasta työstä tavoitteidesi saavuttamiseksi. Hän kiittää sinua kovasta työstä muutoksen tekemiseksi maailmassa. Hän odottaa innolla jälleentapaamistanne. Hän kiittää sinua odottamisesta. Hän sanoo: "Inspiroit minua."

Molly: Minulle on kerrottu, että olen parantaja. Olen käynyt ensimmäisen tason Universaalista valkoisen ajan parannuksesta. Minulle on kerrottu, että tämä energia on hyvin erilaista kuin Reiki. Voiko Metatron selittää eron ja miten voin tulla vieläkin vahvemmaksi tämän menetelmän osalta ja alkaa ammatinharjoittajaksi?

Kaikki on energiaa. Reiki liikuttaa energiaa. Universaali valkoisen ajan parannus pääsee energiaan ja liikuttaa sitä eri tavalla kuin Reiki. Energia on samaa, se on jakamatonta. Energialiike on erilaista. Anna aikaa vapaaehtoisena asiakkaiden parantamiseen ja harjoittele, harjoittele, harjoittele. Kun vaikutat toisten elämään, sinulla on luottamusta ottaa vastuu ja alkaa harjoittaa ammattia. Nopein tapa tämän tekemiseen on olla ensin vapaaehtoispalveluksessa. Selkeiden tulosten myötä luottamuksesi lisääntyy nopeasti ja tiedät, mitä tehdä.

Kozmo: Haluaisin tietää, miten pian NESARA:n ilmoittamisen jälkeen voimme odottaa autoja, jotka käyttävät vapaata energiaa? Tietävätkö autonvalmistajat, että niiden on muutettava strategiaansa? Onko Lordi Metatron tai St Germain tai KOS jo puhunut tästä niiden kanssa vai puhutaanko vasta "pidätysten" jälkeen?

Autotehtailla on ollut vapaan energian antigravitaatioautoja pitkään. Vain "lampaat" jotka rahoittavat öljyllä toimivia 30.000 dollarin autoja, pitävät ne pois markkinoilta. Vapaan energian kuljetusvälineet on käytettävissä välittömästi tai hyvin pian sen jälkeen, kun niitä voidaan hankkia. Tämä on tilanne, missä ihmiset voisivat saada niitä, mutteivät ole vaatineet niitä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >