HomeViestejäEmmanuel Dagher29.10.2021 - Marraskuun 2021 energiaennuste - vapauden valitseminen

29.10.2021 - Marraskuun 2021 energiaennuste - vapauden valitseminen

MARRASKUUN 2021 ENERGIAENNUSTE – VAPAUDEN VALITSEMINEN

Kirjoittanut Emmanuel Dagher (www.magnifiedmanifesting.com)
29.10.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Hei ystäväni, on kunnia yhdistyä kanssasi taas. Meillä on paljon päivitettävää, joten mennäänpä suoraan asiaan.

Oletko tuntenut odotuksen valtaavan sinut viime aikoina, etkä kuitenkaan ole pystynyt täysin arvioimaan, miksi sinusta tuntuu siltä? Jos näin on, et ole yksin.

Mahtava tapa kuvata tämänhetkisiä energioita on, että ne ovat kuin ilmapallo, joka on saavuttanut maksimikokonsa, ja se poksahtaa kohta vapauttaen kaiken ilman.

Yksi tekijä näissä superkohonneissa energioissa on aurinko. Se on ollut superaktiivinen viime aikoina ja lähettänyt "aurinkoaaltoja" jotka tuovat jatkuvasti monia geomagneettimyrskyjä Maan ilmankehään ja henkilökohtaiseen aurakenttäämme. Miten nämä "aurinkoaallot" vaikuttavat meihin?

Usein huomaamme ensimmäisenä ajan nopeutuvan selvästi. Se antaa meille myös tilaisuuden selvittää ja puhdistaa syvään juurtuneita tunnekaavakerroksia, jotka eivät enää palvele meitä. Fyysinen ja tunneparantuminen tapahtuu usein vaiheittain, mikä tekee kehollemme ja mielellemme helpommaksi sopeutua siihen.

Auringon aktiivisuus auttaa myös Maata selvittämään ja puhdistamaan monia ihmisen aiheuttamia toimintahäiriöitä, joita se on joutunut kestämään, koska sekin sopeutuu toimimaan korkeammissa olemassaolotiloissa.

Maa valmistautuu tukemaan kaikkien niiden elävien olentojen nopeasti kehittyvää tietoisuutta, jotka kutsuvat Maata kodikseen. Valmisteluissa joita Maa käy läpi, ei aina ole tolkkua ihmismielelle, ja useimmiten ne tuntuvat haastavilta. Kuitenkin se kaikki on osa jumalaista suunnitelmaa, joka kohottaa jatkuvasti kaiken elämän laatua.

Jos olemme riittävän hiljaa, voimme tuntea uuden ja tietoisemman ajattelumallin ilmestyvän esiin.

Tunnepuhdistus

Meille annetaan nyt tilaisuus päästää irti peruskaavoista, tavoista ja käyttäytymismalleista, jotka omaksuimme kauan sitten ja jotka ovat estäneet meitä yhdistymästä vapaimpaan, onnellisimpaan ja terveimpään versioon itsestämme.

Joitain näistä kaavoista, tavoista ja käyttäytymismalleista ovat:

* toimiminen pelko- ja uhritietoisuudessa – sen aktiivinen etsiminen, mikä ei toimi meillä
* itsemme erottaminen muista osallistumalla aktiivisesti johonkin ikivanhaan ja vanhentuneeseen hierarkiajärjestelmään
* tarve muiden hyväksynnän saamiseen
* uskominen, että meidän täytyy aina olla kontrollissa
* osallistuminen itsen ja muiden tuomitsemiseen
* uskominen, että meidän täytyy jotenkin piiloutua, pelata varman päälle ja olla pieni
* ajatteleminen, että kilpaileminen muiden kanssa vie meitä eteenpäin elämässä
* kärsimyksen tekeminen henkilökohtaiseksi ja kollektiiviseksi evoluutiokeinoksi

Kaikki nämä kaavat, tavat ja käyttäytymismallit jotka mieli on luonut (itsesuojelun vuoksi), tuntuvat tänä aikana vahvemmilta kuin koskaan. Näin on, jotta niihin voidaan tarttua, ne voidaan parantaa ja selvittää kerta kaikkiaan.

Kuten kaikissa puhdistuksissa, ole lempeä itsellesi. Anna itsellesi lupa tuntea, mitä tarvitsee tuntea, ja käydä se läpi, mitä tarvitsee, tuomitsematta itseäsi.

Kun teet tätä, tiedä, etteivät nämä kaavat, tavat ja käyttäytymismallit joista päästät irti, ole heijastus aidosta olemuksestasi. Ne ovat vain eräänlainen suojakilpi, jolla mieli pyrkii pitämään itsensä turvassa parhaan kykynsä mukaan.

Pelkästään tämän tiedostaminen auttaa luomaan mieleen aukon, joka sallii vastaanottaa ja oivaltaa korkeampia tietämis- ja viisaustiloja täysin. Tämä tekee helpommaksi irrottautua niistä rajoittavista kaavoista, joita mieli käytti lohdun löytämiseen.

Jumalainen toiminta

Tulevien kuukausien aikana maailma herää jatkuvasti sen tärkeyteen, että ryhdytään toimeen ihmiskunnan parantamiseksi kokonaisuutena.

Vaikka valtavirtauutiset yrittävät vakuuttaa meille muuta, niitä aiempia kontrollointi- ja manipulointimalleja jotka ovat hallinneet aioneita, puretaan nyt kovasti. Tästä syystä asiat tuntuvat tapahtuvan paljon pakottavammalla/kiireisemmällä tavalla tällä hetkellä, erityisesti siinä tavassa jolla uutiskanavat toimittavat pelkopohjaista sisältöään.

Kuitenkin enemmistö Maan asukkaista näkee tuon tekemällä tehdyn pelon läpi eikä anna enää näiden taktiikkojen vaikuttaa siihen, miten he elävät jokapäiväistä elämäänsä.

Kuten todettiin alussa, koemme kaikki nyt merkittävää tietoisuuden heräämistä, vaikka olisimme olleet henkisellä polulla jo pitkään. On hyvin selvää, että elämme luontaisen muutoksen aikaa. Ja joskus mieli menee pelkoon, kun paljon muutosta tapahtuu kerralla, koska se pelkää roolinsa ja identiteettinsä menettämistä.

Yksi henkemme merkittävä rooli suhteessa mieleen on antaa mielelle oikeus olla juuri sellainen, kuin se on, mukaan luettuna tarinat joita se on luonut itselleen, ja kunnioittaa kaikkien sen kokemusten arvokkuutta.

Ajattele mieltä 3-vuotiaana lapsena, joka haluaa vain rakkautta, hyväksyntää ja hoivaa. Kun mieli tuntee, ettei se saa näitä asioita, se katsoo usein itsensä ulkopuolelle tyydyttääkseen nuo halunsa. Sitten se käyttää sellaisia selviytymismekanismeja, kuin pelko, tuomitseminen, syyttely, puute, huoli, syyllisyys ja häpeä, suojelemaan itseään. Mutta nyt tämän uuden tietoisuuden myötä, mielen ei enää tarvitse olla niin ankara itselleen.

Kun pysähdymme hetkeksi ja pyydämme henkeämme antamaan mielelle sitä rakkautta, hyväksyntää ja ravintoa, mitä se haluaa, voi tapahtua ajattelutapamuutos. Tämä muutos auttaa mieltä siirtymään kaavoista, joissa se elää erillään korkeammasta itsestämme, uusiin olemistapoihin, jotka sallivat iloisen rinnakkaiselon henkemme kanssa.

Se mitä näemme maailmassa, erityisesti ne tiedostamattomat teot joita tapahtuu maailman eri osissa nyt, on erittäin selvä avunhuuto kollektiivimieleltä saada sitä rakkautta, hyväksyntää ja ravintoa, jota se on aina halunnut tunteakseen turvaa.

Tietysti silloin kun vaikeita asioita tapahtuu, ensireaktiomme on usein alkaa pelätä tai syytellä. Mutta koska todellisuudessa mieli sulattelee ja prosessoi informaatiota, joka tuntuu turvattomalta, se menee välittömästi pitkäaikaisiin selviytymismalleihinsa.

Vaikka on tärkeää kunnioittaa tätä prosessia, on myös tärkeää ymmärtää, että jos jäämme pelkoon, lisäämme paniikkia maailmaan, joka jo kokee pelko- ja erillisyysaaltoja.

Ensimmäinen askel siirtymiseen pois "pelkomatriisista" on muistaa, että olemme henkiolentoja, joilla on fyysinen kokemus – ei toisinpäin. Tämä sallii meidän luoda energia-aukon ajatuksiimme ja tunteisiimme, mikä siirtää meidät reagoinnista luojaosaamme. Siitä käsin voimme rakastaa jokaista aspektiamme – myös niitä osia, joista mieli vakuuttaa, että ne ovat ei-rakastettavia. Henki ei tuomitse! Se rakastaa ehdottomasti.

Kun olemme pystyneet tekemään tämän itsellemme, voimme sitten alkaa oppia tekemään tämän muille. Kyllä, myös niille jotka ovat unohtaneet itsensä siinä määrin, että he syyttävät, loukkaavat ja vahingoittavat muita ajatellen, että se heidän tarvitsee tehdä voidakseen saada, mitä haluavat.

Tuleminen rakastavimmaksi olemukseksi itsellemme ja muille on mahtavinta, mitä voimme tehdä tänä aikana, nähdäksemme todellista ja selvää parantumista tapahtuvan maailmassa.

Herääminen jatkuu

Tämä herääminen jota nyt koemme, auttaa meitä siirtymään uhriroolin yli. Meillä on nyt tilaisuus päästää eläkkeelle uhriarkkityyppi, johon me ja esi-isämme olemme samaistuneet monien elämien ajan.

Ennen kuin päästämme uhriarkkityypin eläkkeelle, on tärkeää kunnioittaa sitä siitä, että se on pitänyt meidät turvassa ja suojeltuna maailmassa, joka toimi ennen puhtaasti selviytymismoodissa.

On myös tärkeää, että annamme uhritietoisuuteen samaistumiskokemuksillemme täyden arvokkuuden ja oikeuden tulla nähdyksi, kuulluksi ja tunnustetuksi. Tämä on ensimmäinen askel itsemme vapauttamiseen uhriroolista. Meidän ei koskaan kannata kaunistella, syyttää tai kieltää mitään, mitä koimme noina uhritietoisuuteen samaistumisen aikoina.

Toinen askel uhritietoisuudesta irtipäästämiseen on hyväksyä jokainen ihminen, kokemus ja asia sellaisena, kuin se on ilmestynyt elämäämme, yrittämättä muuttaa sitä. Ihmisten ja kokemusten hyväksyminen sellaisena, kuin ne ovat, ei ole sama asia kuin sanoa, että resonoimme tai olemme samaa mieltä niiden kanssa. Annamme itsellemme vain luvan olla sallimatta niiden määritellä meitä.

Kolmas askel uhritietoisuudesta vapautumiseen on päästää irti syyttelystä – toisin sanoen anteeksianto. Syyttely tulee tarpeesta saada jokin tai joku muu olemaan oikeassa/väärässä tai hyvä/huono ja jotenkin vastuussa siitä, mitä olemme kokeneet. Ytimessämme olemme kaikkien kokemustemme luoja.

Kun toimimme tietoisesti luojaitsestämme käsin, nousemme kaksinaisuuden yläpuolelle. Siirrymme tuomitsemisesta erottelukyvyn käyttöön. Kun astumme luojaitsemme kauneuteen ja voimaan, navigoimme tietämme eteenpäin valitsemalla vain sen, mikä tuntuu olevan harmoniassa kanssamme, ja päästämällä irti siitä, mikä ei tunnu. Ymmärrämme, että jonkin resonoiminen tai ei-resonoiminen kanssamme ei merkitse, että se on hyvä tai huono, tai jonkun muun tekemä päätös meitä varten, tai toisinpäin.

Tunnetko, miten paljon kevyempää on toimia tuosta paikasta? On vain resonointia tai ei-resonointia. Eli "valitsen enemmän tätä" tai "valitsen vähemmän tai en lainkaan tätä". Ei ole enää tarvetta lokeroida hyväksi tai huonoksi. Tämä on vapautta!

Neljäs askel siirtymisessä uhritietoisuuden yli on ottaa takaisin voimamme. Se merkitsee, että olemme sitoutunut yhdistymään siihen, kuka olemme ytimessämme. Teemme tämän itserakkauden, itsehoidon, ystävällisyyden, ravitsemisen, henkisen kehittymisen ja luovan ilmaisun myötä.

Planeetan voimakkaimpia ihmisiä eivät ole ne, jota kontrolloivat tai vähättelevät muita.

Planeetan voimakkaimpia ihmisiä ovat ne, jotka tietävät, keitä he oikeasti ovat. 

He tietävät, että he ovat paljon suurempia kuin heidän kaikkien kokemustensa ja tarinoidensa summa.

He tietävät, miten ilmaistaan itseään täysin ja puhutaan suoraan rakkauden paikasta, tarvitsematta todistaa mitään kenellekään.

He antavat anteeksi nopeasti ja siirtyvät haastavien kokemusten ohi vaivattomammin.

He ovat ystävällisiä ja rakastavia ympäröivälle maailmalle, ja he välittävät kaikkien elävien olentojen hyvinvoinnista.

He vaikuttavat planeetalla, olematta huolissaan siitä, miten suuri tai pieni tuo vaikutus on.

He näkevät erillisyysharhojen yli.

He kannustavat ja juhlivat muiden kykyä kukoistaa.

He näkevät itsensä osana kokonaisuutta, ei erillään kaikista muista elämänmuodoista.

He tietävät, miten rakastaan ja miten ollaan avoin ja haavoittuva.

He ovat optimistisia.

He puolustavat sitä, mihin uskovat.

Kiitos, että olet uskomaton ja voimakas valomajakka! Olet loistava valolahja maailmalle. Ei ole koskaan ollut eikä koskaan tule ketään täsmälleen sinun kaltaistasi tällä planeetalla. Kunnioita näitä sanoja ja vastaanota ne, ystäväni, kun ne ovat pieni pilkahdus siitä, miten universumi on aina tuntenut sinusta. Minulle on yksi nöyrimmäksi tekevistä kokemuksista saada tilaisuus muistuttaa sinulle siitä suurenmoisuudesta, joka asuu olemuksesi jokaisessa solussa.

Seuraavaan kertaan, taianomaisesti sinun,

Emmanuel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >