HomeViestejäEmmanuel DagherMaaliskuun 2024 energiaennuste - palkkioiden aika

Maaliskuun 2024 energiaennuste - palkkioiden aika

MAALISKUUN 2024 ENERGIAENNUSTE – PALKKIOIDEN AIKA

Kirjoittanut Emmanuel Dagher (emmanueldagher.com)
Maaliskuu 2024
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Hei ystäväni,

yhdistyminen kanssasi jälleen kerran täyttää minut valtavalla ilolla.

Matkamme jatkuu, ja on paljon aiheita, joita meidän täytyy vielä käsitellä yhdessä. Siis pitemmittä puheitta, sukelletaanpa keskustelumme ytimeen.

Maaliskuun värähtely asettaa transformatiivisen tahdin, erilaisen kuin muutamana viime kuukautena.

Monilla meistä ne tiheät kerrokset jotka ovat verhonneet havaintojamme, häviävät vähitellen, ja uusi tietoisuus sarastaa.

Tässä kuussa seisomme itse tekemämme, uuden todellisuuden kynnyksellä – olemme tietoisesti rakentaneet sen vastikään laajentuneen tietoisuutemme syvyyksistä.

Tämä on jännittävä näkymä, sillä se merkitsee lähtöä entisistä valinnoista ja tavoista, jotka eivät enää resonoi todellisen olemuksemme kanssa.

Tässä uudessa selkeydessä meille annetaan tilaisuus tehdä päätöksiä voimaantumisen ja aidon itsetietoisuuden paikasta.

Sen tekemällä asetumme luonnostaan linjaan yksilöjen, ympäristöjen ja kokemusten kanssa, jotka heijastavat korkeimpia pyrkimyksiämme ja arvojamme.

Odottamattoman hyväksyminen

Maaliskuu on valmiina ”pirskottamaan” elämäämme myriadeja yllätyksiä, sekä henkilökohtaisesti että kollektiivisesti.

Salaisuus näiden siunausten koko kirjon saamiseen on kyky pysyä avoimena ja mukautuvana.

Pysyminen avoimena ja virrassa vahvistaa tietoisen valintamme olla täysin läsnä, eläen värähtelyssä, joka tekee meille mahdolliseksi toimisen syvän voimaantumisen paikasta.

Tällaisessa läsnäolon tilassa olemme hienovirittyneet intuitiivisiin tönäisyihin, jotka opastavat meitä tyydyttävimpiä elämänkokemuksiamme kohti.

Lisäksi tämä avoimuus suojaa meitä mielen taipumukselta olla oletusarvoisesti eloonjäämismoodissa – kaava jolla on juuret historiallisissa selviytymismekanismeissa.

Tämä on myös aikaa, joka kehottaa meitä tarkastelemaan rakkautta ja kiintymystä eri tavalla, ja etsimään näitä ominaisuuksia sisältä ulkoisten lähteiden sijasta.

Hoivaavalla itserakkaudella ja myötätunnolla puramme ne häiriötekijät ja tasapainottomuudet, joita syntyy ulkoisista riippuvuuksista.

Palkkioiden ja itsensä löytämisen aika

Olemme 8.3.–30.11. ajassa, joka on täynnä palkkioita – osoitus omistautumisestamme henkilökohtaiseen kasvuun, parantumiseen ja suurimpien visioidemme tavoittelemiseen.

Tämä aika on erityisen tyydyttävää niille, jotka kiinnittävät huomiota sisäiseen työhönsä.

Maaliskuun jälkipuolisko merkitsee innostuksen, ilon ja luovuuden aaltoa, antaen tönäisyn niille, jotka painivat viivyttelemisen tai motivaationpuutteen kanssa.

Se on kutsu nousta vanhojen kaavojen yläpuolelle ja hyväksyä voimaannuttavammat selviytymismekanismit, joka edistävät vapauttamme ja potentiaaliamme.

Päiväntasaus – portti uudistumiseen

Kun kuukausi etenee, voimme tuntea energioiden rakentuvan päiväntasausta kohti – kevätpäiväntasaus pohjoisella pallonpuoliskolla ja syyspäiväntasaus eteläisellä.

Mutta mitä merkitystä sillä on meille?

Päiväntasaus toimii maagisena porttina henkisten ja fyysisten ulottuvuuksien välillä, tuoden tullessaan syvällisen uudistumisjakson.

Tämä ei ole mikä tahansa muutos – se on jumalaista alkemiaa hienoimmillaan, mahdollistaen nykytodellisuutemme täyttämisen syvemmällä rakkaudella ja viisaudella.

Kuvittele päiväntasaus aikana, jolloin ne luovat intohimot toteutuvat, joita olemme hoivanneet lempeästi viime kuukaudet, voimaannuttaen meidät alkamaan luoda maailmaa, josta unelmoimme.

Päiväntasauksen ”syleileminen” – transformaatioharjoituksia

Päiväntasaus kehottaa meitä:

* Karsimaan ylimääräisen tilastamme. On täydellinen aika yksinkertaistaa ympäristöämme ja erota tavaroista, joita emme ole käyttäneet kuluneen vuoden aikana. Tämä irtipäästäminen tekee tilaa uusien energioiden ja siunausten tulemiselle elämäämme.

* Astumaan ulos mukavasta. Haasta itsesi uusilla kokemuksilla, jotka työntävät mukavuusalueesi rajoja.

* Päivittämään rutiiniamme. Pidä päiväsi eloisina tekemällä pieniä muutoksia muutaman päivän välein, pysyen avoimena tilaisuuksille, joita tulee eteen.

* Tutkimaan uusia alkuja. Merkitsee se sitten uudelle kurssille osallistumista tai uuden henkisen harjoituksen kokeilemista, yhdisty ydinolemukseesi, jonka juuret on rakkaudessa.

* Harjoittamaan anteeksiantoa. Päästä irti entisistä valituksen aiheista ja tee tilaa rauhalle ja tunnevapaudelle.

* Harmonisoimaan energiamme. Löydä tasapaino jumalaisen feminiinisyytesi (luova, hoivaava) ja jumalaisen maskuliinisuutesi (toimintasuuntautunut, intohimoinen) välille.

* Tavoittelemaan intohimojemme. Aloita jokin projekti, joka on linjassa sydämesi todellisten toiveiden kanssa.

Jos jokin näistä resonoi, se on merkki ottaa ne elämääsi, raivaten tietä uusille iloille, jotka ovat harmoniassa syvimpien toiveidesi kanssa.

Näkyvän tuolle puolen – näkymätön taikuus

Näiden muutosten keskellä, joita tapahtuu sisällämme ja ympärillämme, on runsaasti näkymätöntä taikuutta, kuten:

Unet ja näyt. Näetkö eläviä unia tai huomaat enemmän ”kipinöitä” näkökentässäsi? Ne ovat merkkejä laajentuvasta tietoisuudestasi.

Herkkyydet ja aistimukset. Korostunut herkkyys tai epätavalliset energiavaihtelut ovat merkki, että henkesi hävittää rajoittavia verhoja.

Epälineaarinen oleminen. Henkemme opastaa meitä lineaarisen ajan ulkopuolelle, näyttäen meille, miten hyväksytään todellinen rajattomuutemme.

Tämä transformaatiovaihe on monumentaalinen – muutos kohti ”maanpäällisen taivaan” ruumiillistamista.

Se on siirtymistä pelon yli ja olemuksemme ikuisen aspektin hyväksymistä, mikä avaa vapautemme ja sallii meidän kokea ja ilmaista täysin ainutlaatuisuutemme.

Kärsivällisyys – jumalainen polku viisauteen

Henkilökohtaisessa kasvussa ja henkisessä evoluutiossa kärsivällisyyttä ylistetään usein päähyveenä, ominaisuutena joka ylittää pelkän sen ”odottamisen”, että ruumiillistaa syvemmän ja syvällisemmän merkityksen.

Yleinen sanonta ”kärsivällisyys on hyve” raaputtaa vain tämän arvoituksellisen ominaisuuden pintaa. Kärsivällisyyden ymmärtäminen täydessä syvyydessään on tunnistaa, ettei se ole pelkästään viivyttämistä, vaan jumalainen hyve, joka opastaa meitä viisauden ja täyttymyksen elämää kohti.

Kärsivällisyys – odottamisen yli

Konventionaalisen näkemyksen vastaisesti, kärsivällisyys on paljon enemmän kuin pelkkää ”odottamista”.

Todellisessa kärsivällisyydessä on kyse läsnäolon ruumiillistamisesta.

Siinä on kyse uppoutumisesta niin täysin läsnäolevaan hetkeen, että ajasta tulee irrelevantti.

Tämä olotila sallii meidän yhdistyä luonnolliseen intuitiiviseen pulssiin, joka kulkee lävitsemme – sisäisen henkemme ilmaisumuoto, joka pyrkii opastamaan meitä korkeinta potentiaaliamme kohti.

Hengen ääni

Henkemme on kaikkialla läsnäoleva, äärettömän viisauden varasto, joka tuntee elämänpolkumme kokonaisuuden.

Kultivoimalla kärsivällisyyttä edistämme yhteyttä Henkeemme, mikä sallii sen äänen tulla opastavaksi valoksi elämässämme.

Tämä ääni ei puhu sanoilla, vaan oivalluksilla, tunteilla ja tilaisuuksilla, jotka ovat aina linjassa suurimman hyvämme kanssa. Kärsivällisyyden avulla opimme kuuntelemaan tätä sisäistä opastusta ja ottamaan siitä vaarin, muokaten toimemme ja päätöksemme harmoniaan sielumme tarkoituksen kanssa.

Kärsivällisyys läsnäolona

Kärsivällisyyttä on olla täysin läsnä, elää ”tässä ja nyt”, menneisyyden katumisten tai tulevaisuuden pelkojen häiritsemättä.

Tässä läsnäolon tilassa avaudumme mahdollisuuksille, joita elämä tuo meille.

Maaliskuu voi olla otollista aikaa hyväksyä tämä käytäntö ja sallia henkemme rytmien opastaa meitä, hetkellisten halujemme tai pelkojemme sijasta.

Avoimuus – kärsivällisyyden hedelmä

Todellinen kärsivällisyyden voima lepää sen kyvyssä avata sydämemme ja mielemme.

Kun olemme kärsivällinen, luomme avoimuutta elämän kokemuksille, mikä sallii meidän olla vastaanottava oppitunneille ja kasvutilaisuuksille, joita tulee eteen.

Tämä avoimuus ei ole passiivista, vaan aktiivista – tietoinen valinta osallistua elämään viisauden ja ymmärryksen paikasta.

Kärsivällisyys on silloin paljon enemmän, kuin pelkkää halukkuutta odottaa.

Se on jumalainen hyve, joka kehottaa meitä uppoutumaan läsnäolevan hetken rikkauteen, kuuntelemaan henkemme kuiskauksia ja harmonisoimaan toimemme sen välittämään viisauteen.

Hyväksyessämme kärsivällisyyden emme ainoastaan navigoi elämää helposti ja huolettomasti/armollisesti, vaan siirrymme lähemmäs todellisen potentiaalimme oivaltamista.

Se on polku viisauteen – matka joka avautuu jokaisen hetken myötä, jolloin valitsemme olla todella läsnä ja avautua sisäisen henkemme opastukselle.

Uusi alku

Maaliskuun kolmanteen viikkoon mennessä meille annetaan tilaisuus uudistua. Se on optimaalinen aika käynnistää uusia hankkeita tai palata keskeneräisiin projekteihin.

Kärsivällisyys ja avoimuus tämän jakson aikana mahdollistaa vanhojen pelkojen ja epävarmuuksien karistamisen, tehden tilaa kasvulle ja itseilmaisulle.

Jos vanhoja epävarmuuksia tulee pintaan, anna niiden palvella muistutuksena tarpeestamme itserakkauteen ja myötätuntoon!

Itsemme rakastaminen merkitsee kaikkien tunteidemme tunnustamista ja kunnioittamista, sallien niiden täyden tuntemisen ja samalla irtipäästäen ne kiitollisuudella.

Aktiviteeteilla jotka tuovat meille iloa ja täyttymystä, vahvistamme rakkautta itseämme kohtaan.

Tapahtuu se sitten meditoinnin, taiteen tai liikunnan avulla, tai pelkästään olemalla luonnossa, nämä itserakkausteot rikastavat henkeämme.

Kun navigoimme näitä poikkeuksellisia aikoja yhdessä, minulle on kunnia jakaa tämä matka kanssasi.

Olkoon maaliskuu täynnä rajattomia siunauksia elämäsi joka osassa!

Seuraavaan kertaan, kiitollisuudella,

Emmanuel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >