HomeViestejäEmmanuel DagherTammikuu 2023 - Tammikuun 2023 energiaennuste - itsemme vapauttamisen vuosi

Tammikuu 2023 - Tammikuun 2023 energiaennuste - itsemme vapauttamisen vuosi

TAMMIKUUN 2023 ENERGIAENNUSTE – ITSEMME VAPAUTTAMISEN VUOSI

Kirjoittanut Emmanuel Dagher (emmanueldagher.com)
Tammikuu 2023
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Onnellista uutta vuotta, ystäväni!

Vuosi 2023 antaa meille tilaisuuden vapauttaa itsemme todellisuudesta, joka ei ole harmoniassa sen kanssa, kuka meistä on nyt tulossa täysin.

Tänä vuonna muistamme, ettei kenenkään tai minkään tarvitse vapauttaa, pelastaa tai korjata meitä.

Tänä vuonna muistamme, että me olemme itse asiassa vapauttaja, ja olemme täällä vapauttamassa ainoastaan mielemme – siitä illuusiosta, että sen täytyy uskoa jokainen ajatus, joka sillä on itsestään ja maailmasta.

Mitä jos ne ajatukset, joihin mielesi valitsee samaistua, ovat vain ajatuksia, eikä niillä ole mitään tekemistä sen kanssa, kuka oikeasti olet?

Mitä jos olet ytimeltäsi sellainen, joka on jo vapaa ja paljon suurempi kuin mikään ajatus, johon mielesi valitsee samaistua?

Ydinitsesi, joka on henki-itsesi, on ollut ja tulee aina olemaan vapaa.

Mielen ei ole ehkä mukava hyväksyä sitä valtavaa tietoa, että olet jo vapaa, koska mieli on ollut ehdollistunut menestymään itsesuojelun kontrollointi- ja turvallisuusrajoissa.

Avain mielen vapauttamiseen on näyttää lempeästi sille, miten löydetään mukavuutta ja turvaa tunnustamalla päivittäin ydinitsesi/henki-itsesi. Kun luodaan ydin/henki-itsellesi enemmän tilaa olla läsnä mielelle, se sallii mielen rakentaa luottamusta sinuun.

Kun löydämme tapoja vakuuttaa mielelle, ettei se menetä mitään hyväksymällä ydinitsemme ja työskentelemällä harmonisesti yhdessä sen kanssa – näyttämällä sille, miten arvokasta tämä voi olla – vapautamme sen hyväksymään todellisen roolinsa.

Kun astumme uuteen vuoteen, pohditaanpa, sallimmeko itsemme olla vapaa kaikin tavoin.

Sallimmeko itsemme säteillä kirkkaasti? Puhummeko täysin totuuttamme?

Hyväksymmekö ja jaammeko kaikki lahjamme, taitomme ja läsnäolomme maailman kanssa niin, kuin todella haluamme?

Otammeko usein aikaa rakastaa, helliä ja hoivata itseämme ja muita?

Sallimmeko mielemme joka päivä antaa tunnustusta ydinitsellemme/hengellemme, niin kuin henkemme jo rakastaa mieltä ja antaa sille tunnustusta?

Ilmaisemmeko vilpitöntä kiitollisuutta siunauksistamme?

Jos vastasit kyllä näihin kysymyksiin, luultavasti koet jo suurta vapautta elämässäsi.

Jos jostain syystä kamppailet edelleen yhdistymisessä vapausvärähtelyyn ja -kokemukseen, tiedä, että se on vain palautetta muistuttamaan sinulle, että mielesi haluaa saada rakkautta, tunnustusta ja tukea sinulta.

Jumalainen feminiinisyys parantaa

Vastarinta jota näemme edelleen maailmassa tällä hetkellä, on jäämää ihmiskunnan kollektiivimielestä. Tuolle kollektiivimielelle selviytyminen on edelleen suurempi prioriteetti kuin oleminen rakkausvärähtelyssä ja jumalaisen luontomme muistaminen.

Tämä johtuu siitä, että ihmiskunta on kauan sitten tiedostamatta suostunut rakentamaan järjestelmän, joka perustuu erillisyyteen, puutteeseen, hierarkiaan ja kontrolliin.

Ihmiskunta loi tuon elämänmuodon oppiakseen, mitä sisäistä kasvua voisimme saada elämällä selviytymispohjaisessa yhteiskunnassa.

Tuhansia vuosia tämä järjestämä palveli ihmiskunnan "oletusasetuksena", mikä antoi meille paljon tärkeää palautetta siitä, mitä haluamme ja mitä emme halua luoda enemmän täysivaltaisina olentoina.

Nyt tämä selviytymisjärjestelmä on saavuttamassa päättymisajankohtansa, eikä se voi jatkua enää paljon kauemmin. Siitä syystä näemme niin paljon kaaosta kaikkialla.

Koska tämä vanha rakenne on ollut maailman oletusjärjestelmä hyvin pitkään, kollektiivisen egomielen tuntiessa suurta muutosta, se tekee kaiken voitavansa pitääkseen kiinni niistä selviytymispohjaisista menetelmistä, joista se on riippuvainen.

Muista, että egomieli luulee tekevänsä oikein pitämällä tiukasti kiinni siitä, mitä se on aina uskonut tarvitsevansa, pysyäkseen turvassa ja suojeltuna.

Monet oivaltavat nyt lisääntyvässä määrin, että eläminen koko ajan selviytymismoodissa on vaikeampaa kuin koskaan.

Kuitenkin useimmat ovat vielä epävarmoja, miten hypätään pois selviytymistavoista – kontrolli, puute ja pelko – olemistapoihin jotka heijastavat voimaantunutta tietoisuustilaa, jossa vapaus hallitsee ylimpänä, kunnioittaen kaikkea elämää oikeudenmukaisuuden, rauhan, myötätunnon ja rakkauden myötä.

Kun siirrymme vuoteen 2023 ja sen yli, yksi jumalaisen feminiinisyyden tärkeimmistä rooleista on auttaa ihmiskuntaa siirtymään yli sen tiedostamattoman maskuliinisuuden väärinluomuksista, joka unohti kauan sitten jumaluutensa.

Kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa ihmiskuntaan vaikutti aionien ajan ensisijaisesti maskuliiniaspekti, joka oli erillään jumalaisesta lähteestään.

On hyvin selvää, että tämä jumaluutensa unohtanut maskuliiniaspekti yrittää nyt kovasti pitää kontrolloivan otteensa ihmiskunnasta ja painostaa isosti.

Tämän voi nähdä helposti monissa uskonnollisten organisaatioiden, hallitusten ja suuryritysten osissa, jotka turvautuvat pelkoon agendansa edistämisessä.

Tämä maskuliinienergian tiedostamaton jumalainen aspekti parantuu jumalaisen feminiinisyyden avulla ja palaa puhtaan täydellisiin malleihinsa.

Jumalainen maskuliinisuus palaa jumalaisen feminiinisyyden avulla elämänkokemukseemme Maassa.

Jumalainen feminiinisyys edustaa jumalaista rakkautta.

Jumalainen maskuliinisuus edustaa jumalaista toimintaa.

Yhdessä ne ovat voittamattomia ja luovat universumeja, jotka tukevat kaikkea ehdottomasti.

Jumalainen rakkaus on voimakkain energia koko olemassaolossa. Siitä kaikki tulee. Se on pyhä sydän ja kohtu, josta kaikki syntyy.

Jumalainen rakkaus ei tunne tuomitsemista. Se tuntee vain eheyden ja täydentämisen.

Jumalainen rakkaus ilmaistuna on myötätuntoa.

Aioneita ihmiskunta johdatettiin uskomaan (pelko- ja kontrollipohjaisilla opetuksilla), että kaiken olemassaolon Lähde/Jumala oli mies – temperamenttinen mieshahmo, joka asui jossain taivaalla ja tuomitsi kaikki.

Tämän tyyppinen ehdollistuminen on lietsonut pelko- ja selviytymismalleja, jotka saivat ihmiskunnan antamaan voimansa harvoille valituille.

Mutta nyt tapahtuu jotain valtavaa.

Ihmiskunnan pelkokupla poksahtaa, ja kollektiivimieli (vähän kompuroiden) pystyy nyt vastaanottamaan jumalaisen feminiinisyyden ravitsevaa rakkautta.

Tämä sallii sen maskuliinienergian osan, joka on sivuuttanut jumaluutensa, lopultakin parantua ja muistaa jumaluutensa jälleen, koko ihmiskunnassa.

Monet jotka ovat olleet uppoutuneena pelko- ja selviytymismalleihin, ovat oppimiskäyrällä, kun he sopeutuvat uuteen tapaan olla, joka on linjassa heidän "minä olen" -olemuksensa/henki-itsensä kanssa – heidän jumalaisten feminiini- ja maskuliiniaspektiensa kanssa.

Kun jotkut huomaavat haastavaksi nousta vanhojen pelko- ja selviytymismalliensa yläpuolelle. meidän on tärkeää antaa heille tilaa integroida ja parantua.

Sitten kun pelolla ei ole enää otetta ihmiskunnan tietoisuudesta, meistä tulee vapaita.

Voimme osallistua maskuliinisuuden parantumiseen, jotta voimme vapauttaa itsemme sen vanhoista toimintamalleista.

Voimme tehdä tämän olemalla myötätuntoinen läsnäolo itsellemme ja koko ihmiskunnalle, kun sopeudumme kaikki niihin muutoksiin, jotka siirtävät meidät pois vanhoista, pelkopohjaisista kaavoista.

Myötätunto on kyky tarkkailla jonkun muutosvastarintaa, tuomitsematta tuota asennetta tai yrittämättä korjata tai pelastaa sitä.

Tästä myötätuntotilasta voimme ruumiillistaa ehdottoman rakkauden ja ilmaista sitä itseämme ja ihmiskuntaa kohtaan.

Kun me ja ihmiskunta saamme syvää ja ravitsevaa rakkautta myötätunnon avulla, näemme, että kollektiivimieli ja oma mielemme vastustaa vähemmän todennäköisesti sitä parantumista ja transformaatiota, jota tapahtuu nyt.

Myötätunnon avulla voimme tukea jumalaista feminiinisyyttä, kun se parantaa sitä maskuliinienergian aspektia, joka päätti kerran hylätä sen kauniin jumaluuden, jonka osa se on.

Vahvistunut intuitio

Yksi monista lahjoista jonka jumalainen feminiinisyys antaa meille, on intuitio. Vuonna 2023 ja sen jälkeen yhteytemme intuitioon vahvistuu.

Intuitio toimii läheisesti oikean aivopuoliskon ja korkean sydämen kanssa, antaen meille oivalluksia, jotka ylittävät vasemman aivopuoliskon logiikan ja päättelyn rajat.

Intuitio on liuonnollista sisäistä tietämistämme. Se ylittää mentaalisen älyn ja yhdistää meidät sydämen viisauteen. Se on henkemme ääni.

Intuitio puhuu meille jatkuvasti riippumatta siitä, onko mieli tietoinen siitä vai ei. Se opastaa meitä aina korkeimman polkumme suuntaan ja "tönii" suurempaa laajentumista kohti, jotta voimme elää mahtavimman version elämästämme tässä nopeasti muuttuvassa todellisuudessa.

Vuonna 2023 ja sen jälkeen meille annetaan monia tilaisuuksia vahvistaa intuitiotamme. Tunnemme myös voimakkaampaa vetoa ruokkia itseämme henkisesti.

Meitä pyydetään vain olemaan tietoisesti läsnä. Tämä sallii meidän olla avoin ja niiden oivallusten ja intuitiivisten tönäisyjen käytettävissä, jotka auttavat meitä lempeästi siirtymään henkilökohtaisen ja kollektiivisen matkamme seuraavaan vaiheeseen.

Voimakkaalla yhteydellä intuitioon voimaannutamme elämämme joka aspektia.

Mitä enemmän kuuntelemme ja kunnioitamme intuitiivisia lahjojamme, sitä paremmin olemme linjassa luomaan elämän, jossa on täyttymystä, iloa, rakkautta, rauhaa, vaurautta, vapautta ja hyvinvointia.

Vuoden 2023 astroyhteenveto

Kun astumme vuoteen 2023, tässä on lyhyt katsaus, mitä on odotettavissa edessä olevana vuotena.

Tammikuu

Tämä vuosi alkaa pamauksella, kun Mars, toiminnan ja energian planeetta, siirtyy Oinaaseen, soturin merkkiin. Tämä voi tuoda kunnianhimoa ja halua ottaa uusia haasteita. Ole kuitenkin tietoinen halusta toimia impulsiivisesti tai ottaa tarpeettomia riskejä. Lempeä ja vakaa tahti vie pitkälle.

Helmikuu

Venus, rakkauden ja suhteiden planeetta, siirtyy Kaloihin, romanssin ja mielikuvituksen merkkiin. Tämä voi olla haaveilevaa, romanttista aikaa, mutta on tärkeää pysyä maadoittuneena todellisuuteen, antamatta fantasian viedä mukanaan. Tämä on myös erinomaista aikaa vahvistaa kykyämme näkyä itsellemme ja rakastaa itseämme.

Maaliskuu

Merkurius, kommunikoinnin ja matkustuksen planeetta, siirtyy Oinaaseen, mikä tuo terävän ja suoran lähestymistavan kommunikointiin. Tämä voi olla upeaa aikaa pitää puoliasi ja saada ideasi ja haluamasi tarkoitukset läpi. Kuitenkin noina hetkinä armo ja ystävällisyys vievät pitkälle. On tärkeää olla tietoinen tässä, jotta emme kontrolloi tai pakota tietämme eteenpäin hyökkäävästi.

Huhtikuu

Aurinko siirtyy Härkään, vakauden ja turvallisuuden merkkiin. Tämä on aikaa fokusoitua käytännön asioihin ja rakentaa vahvaa perustaa tulevaisuudelle. On myös hyvää aikaa arvostaa yksinkertaisia asioita elämässä ja nauttia rennommasta tahdista.

Toukokuu

Jupiter, kasvun ja laajentumisen planeetta, siirtyy Kaksosiin, kommunikoinnin ja joustavuuden merkkiin. Tämä voi tuoda uusia tilaisuuksia oppia ja yhdistyä muihin. Varo kuitenkin hajottamasta energiaasi liikaa tai ottamasta enemmän, kuin pystyt käsittelemään.

Kesäkuu

Saturnus, rakenteen ja vastuun planeetta, siirtyy Vesimieheen, innovaation ja edistyksen merkkiin. Tämä on aikaa fokusoitua pitkäaikaisten suunnitelmien laatimiseen ja tulevaisuudenvision luomiseen. On myös hyvää aikaa avautua uusille ideoille ja uusille tavoille tehdä asioita.

Heinäkuu

Uranus, muutoksen ja kapinallisuuden planeetta, alkaa perääntyä Härässä, vakauden ja turvallisuuden merkissä. Tämä voi tuoda odottamattomia häiriöitä rutiineihisi ja ravistella turvallisuudentunnettasi. On hyvä aika olla sopeutuva ja avoin muutokselle.

Elokuu

Aurinko siirtyy Leijonaan, luovuuden ja itseilmaisun merkkiin. Tämä on aikaa hyväksyä yksilöllisyytesi ja antaa ainutlaatuisten taitojesi säteillä. On myös hyvä aika pitää tauko ja pitää hauskaa.

Syyskuu

Pluto, transformaation ja vallan planeetta, alkaa perääntyä Kauriissa, kunnianhimon ja saavuttamisen merkissä. Tämä voi tuoda voimasta fokusoitumista ja päättäväisyyttä, mutta myös taipumusta pakkomielteisiin ja kontrollointiin. On tärkeää pysyä tasapainossa ja olla jäämättä liikaa kiinni tavoitteidesi saavuttamiseen.

Lokakuu

Venus siirtyy Skorpioniin, intohimon ja intensiivisyyden merkkiin. Tämä voi tuoda voimakkaita tunteita ja syvää yhteydenhalua. On kuitenkin tärkeää olla rehellinen ja avoin tunteistasi, antamatta mustasukkaisen omistushalun päästä tielle.

Marraskuu

Neptunus, illuusion ja henkisyyden planeetta, alkaa perääntyä Kaloissa, romanssin ja mielikuvituksen merkissä. Tämä voi tuoda lisää henkisyyden tunnetta ja halua yhdistyä johonkin suurempaan, kuin itse olemme. On myös hyvä aika olla tietoinen illuusiosta ja olla jäämättä kiinni fantasiaan.

Joulukuu

Vuoden loppuessa Aurinko siirtyy Kauriiseen, kunnianhimon ja saavuttamisen merkkiini. Tämä on aikaa fokusoitua tavoitteisiisi ja tehdä työtä menestystä kohti. On myös hyvä aika olla käytännönläheinen ja kurinalainen ponnisteluissasi.

Vilpitön intentio/aikomus 2023

"Tästä hetkestä eteenpäin, hyväksyn, vastaanotan ja huomaan täysin vapauden sisälläni ja kaikkialla ympärilläni. Valitsen olla avoin ja elämän luonnollisessa virrassa, jotta voin jatkaa laajentumista suurempaan iloon, rakkauteen, rauhaan, vapauteen, taloudelliseen varallisuuteen, tukeen, luovuuteen, tasapainoon, vakauteen, hauskuuteen, leikkiin, täyttymykseen, luottamukseen, yhteyteen, jumalaiseen muistiin ja turmeltumattomaan terveyteen, helposti ja armollisesti. Tämä tai jotain suurempaa, ja niin se on!"

Seuraavaan kertaan, taianomaisesti sinun,

Emmanuel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >