HomeViestejäMuita kirjoittajia7.11.2015 - Maria Bethencourt - 11-11-portaali, verhojen putoaminen ja vaihdokassielut

7.11.2015 - Maria Bethencourt - 11-11-portaali, verhojen putoaminen ja vaihdokassielut

11-11-PORTAALI, VERHOJEN PUTOAMINEN JA VAIHDOKASSIELUT
 
Arcturuslaisia kanavoinut Maria Bethencourt (lightlover1964.wordpress.com)
7.11.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Fyysisen muutoksen aika on saapunut.
 
Edelläkävijät ovat ankkuroituneet täysin ykseyteen ja pitävät korkeimman mahdollisen ITSEN värähtelyä, kun 11-11-portaalin energiat saapuvat tässä nyt-hetkessä kaikkiin verkkoihin.
 
Tämä tuleva aalto poistaa edelläkävijöiltä nopeasti viimeisen vastarinnan sisäisten verkkojen fyysiseen ilmentymiseen. He näkevät todellisen ulkoisen verkkoesityksen sisäisestä taajuudestaan, kun uudet aikajanat ilmentyvät. Asioita tapahtuu nopeasti, kun heidän sisäiset tukoksensa eivät enää ole este.
 
Edelläkävijät astuvat täysin ylösnousemusaikajanalleen – niille jotka he ovat täysin päättäneet luoda ilman ulkopuolista sekaantumista.
 
Unelmien toteutumisen aika on tullut ja se on kaikkien ulottuvilla.
 
11-11-portaali on ulkoinen ilmentymä tulevista energioista, jotka harmonisoituvat magneettisesti numeroon 1 – uusien luomusten ja ilmentämisen energiaan. Se resonoi myös numeroon 4 – enkelitietoisuus – ja aktiovoi lisää kaikkia enkeli-ihmisiä täällä auttamaan Maan ylösnousemuksessa. Tämä energia yhdessä aurinkoaktiovointien (purkaukset yms.) kanssa yhdistää galaktiset ja astrologiset asetelmat toimittamaan mahdollisimman voimakkaan energiaiskun kaikkiin verkkoihin, auttamaan tässä suurenmoisessa aikakausien vaihtumisessa.
 
Aurinko on purkautunut lakkaamatta ja lähettänyt fotonivaloaaltoja auttamaan kaikkia tiheyden irtipäästämisessä. Se on valmistelua tähän tulevaan massiiviseen evoluutioaaltoon, joka saavuttaa huippunsa ja täyden ankkuroitumisensa 11-11-asetelmassa.
 
Mitä enemmän tukoksia on yksilön chakrajärjestelmässä, sitä enemmän nuo valotaajuuspäivitykset tuntuvat fyysisesti (flunssa). Edelläkävijöillä jotka ovat tehneet sisäisen työn, energiat virtaavat läpi ja ankkuroituvat verkkoihin vähäisin merkein fyysisessä kehossa. He saavuttavat uuden tason selkeydessä, itsensä voimaannuttamisessa ja ykseydessä Lähteen kanssa.
 
Muistakaa, että jokainen yksilö pystyy käsittelemään valotaajuuspäivitykset (flunssa). Älkää nähkö näitä fyysisiä merkkejä sairautena, koska se laittaa teidät sairausenergiaan ja alentaa värähtelyä. Ilmaiskaa aikomus, että nämä fyysiset muutokset tapahtuvat helposti ja sujuvasti ja olkaa kiitollinen, että tiedostatte ne. Yhdistykää täysin fyysiseen kehoitseenne ja kuunnelkaa sitä. Kehollanne on täysi tieto siitä, miten kehittyä ja muuttua. Teidän tehtävänne on kuunnella sitä.
 
Tulevat energiat toimivat ponnahduslautana korkeamman itsenne täydelle laskeutumiselle. Korkeampien ulottuvuuksien aspekteille, jotka auttavat muutoksessa. ITSEN paljastumisessa.
 
Esimerkiksi jos sielu kokee arcturuslaista sivilisaatiota, tuo aspekti ankkuroituu fyysiseen 3D-tietoisuuteen ja tulee yhdeksi ihmisitsen kanssa. Jokainen sielu valitsee galaktisen kokemuksensa erityistarkoituksesta auttaakseen tässä aikakausien vaihtumisessa. Tästä syystä tuo galaktinen sukulinja valittiin tarkoituksesta. Kaikilla galaktisilla sivilisaatiolla jotka osallistuvat kolmanteen ulottuvuuteen, on ylösnousemis- ja laskeutumisaikajanoja, kun tämä on kaksinaisuusuniversumi.
 
On aika kunnioittaa galaktista sukulinjaanne.
 
Paljastuminen on henkilökohtainen ja tapahtuu yksilöllisesti ensin sisältä.
 
Galaktiset valoperheet noudattavat sekaantumattomuudenlakia. Niiden tavoite on auttaa kaikkia, aiheuttamatta hiukkaakaan pelkoa, koska pelko energisoi alempia verkkoja ja alentaa välittömästi kaikkien värähtelyä. (Valoalukset eivät näyttäydy, jos se saa yhdenkin sielun maan päällä tuntemaan pelkoa.) Jokaisen sielun tehtävänä on valmistautua ja nostaa värähtelyään päästäkseen aluksille, nähdäkseen ne, jos se on niiden valinta.
 
Kun sielut tulevat tähän universumiin, ne alkavat hitaasti alentua korkeimmasta ulottuvuudesta kolmanteen ulottuvuuteen. Prosessia ei voi kiirehtiä, koska laskeutumisen on tapahduttava varovasti ulottuvuuksien läpi. Taajuuksia ei voi nostaa tai laskea liian nopeasti, koska fyysinen astia ei pysty selviytymään massiivisista muutoksista liian nopeasti.
 
Ulottuvuudet ovat taajuuksia, jotka ovat tietoisuustasoja. Ulottuvuuksissa on nousevia ja laskevia maailmoja.
 
Ensimmäinen erottuminen ykseydestä Lähteen kanssa on sukupuoli ja värisäteet.
 
Lähdevalo, valkoinen valo, värähtelee liian korkealla fyysiselle 3D-astialle. Erottumisen on laskettava sitä, jotta se voi inkarnoitua. Jokaisella säteellä on erityistarkoitus ja –kokemus, jota se etsii – sama pätee sukupuoleen. Nämä valitaan yksilöllisesti.
 
Sielu valitsee sitten galaktisen kokemuksensa päättämällä sen sivilisaation, jota se haluaa tutkia tietoisuuden ensimmäisellä erillisyystasolla. Sitten se jatkaa valitsemista ja erottumista alempiin ulottuvuuksiin ja maailmoihin (sivilisaatiot ovat aikajanoja) valmistautuakseen fyysiseen maakokemukseen.
 
Galaktisten sivilisaatioiden valikoima on ääretön.
 
Siksi yhdellä sielulla voi olla esimerkiksi ITSEN arcturuslainen aspekti, plejadialainen aspekti, syyrialainen itse, enkeli-itse, dragoniaani-itse, orionlainen itse jne. – monia ITSEN aspekteja eri galaktisilla aikajanoilla, jotka kaikki osallistuvat tähän siirtymään ja auttavat siinä. Kaikki nuo ITSEN aspektit ovat laskeutumista tietoisuustasolla, taajuustasolla.
 
Kaikki nuo ITSEN galaktiset aspektit myös ylösnousevat ja laskeutuvat aina.
 
11-11-energiat tuovat yhtenäisyyden kaikkiin itseihin ja verhojen putoamisen täysin. Jokainen sielu pystyy "näkemään" sen, mitä sen taajuus (tietoisuus) sallii sen nähdä. Tämä on portaittainen prosessi. Kaikkea ei nähdä kerralla, koska tietoisuuden on laajennuttava kyetäkseen ymmärtämään suuremman ITSEN kunkin aspektin.
 
Tämä on erilainen prosessi kaikilla.
 
Jotkut sielut alkavat "nähdä" korruption lääketieteen alueella. Toiset lääketeollisuudessa. Koulutuksessa. Hallituksessa. Ruokateollisuudessa. Säämanipuloinnissa. Jne. Kaikessa harhassa.
 
Toiset ovat energeettisesti siinä taajuuskohdassa, missä tämä tuleva aalto "poistaa kalkin" heidän kolmannesta silmästään. He "näkevät" rinnallaan kulkevien todellisen galaktisen alkuperän. Harhaverhot puhkaistaan ja kaikki sielut näytetään niinä galaktisina kansalaisina, joita ne oikeasti ovat. Tämä on seuraava askel Maan auttamisessa tulemaan galaksin kansalaiseksi. Ylösnousemus- ja paljastumisaikajanat on täysin ankkuroitu ja ne ovat nyt kaikkien käytettävissä.
 
Tässä massiivisessa muutoksessa monet sielut päättävät olla jatkamatta enää inkarnaatiota ja poistuvat tästä todellisuudesta.
 
Joillakin ei ole vaihtoehtoa, koska heidän fyysinen kehonsa ei kestä muutosta. Toiset haluavat kokea laskeutumisen ja erillisyysaikajanat rinnakkaisuniversumissa. Monet ovat tehneet sen, mitä he tulivat tekemään tämän siirtymän ankkuroimiseksi (vapaaehtoiset) ja lähtevät toisiin ulottuvuuksiin ja kokemuksiin. Jotkut haluavat jatkaa ylösnousemusaikajanoilla, mutta tiedostamattomina luojina. Syitä on monia, mutta silloin kun heidän kehonsa on tehnyt siirtymän, se on kehittynyt ja sen versio on parannettu, se voi jatkaa, mutta sielu haluaa kuitenkin poistua tästä todellisuudesta, joten vaihdokkaat astuvat sisään.
 
Se on eri kokemus kuin kehoon syntyminen, mutta tuo kokemus on niiden käytettävissä, jotka valitsevat sen. Tämä tuo mukaan korkean taajuuden sielun, jolla ei ole lapsuuden maaohjelmointia. Koska fyysinen astia on tehnyt siirtymän, korkeammalla värähtelevät sielut voivat astua sisään vahingoittamatta astiaansa. Se, ettei ole mielen ohjelmointia ja rajoituksia, sallii korkeamman taajuuden sielun tehdä tämän sopimuksen. Näitä sopimuksia tehdään nyt 11-11-portaalia varten. Nämä sielut ovat osa seuraavaa evoluutioaaltoa ja ne ovat täällä auttamassa tässä seuraavassa evoluutiovaiheessa. Se aika on saapunut, jolloin halukkaat vaihdokkaat voivat kokea ylösnousemus-/laskeutumisaikajanan tietoisena/tiedostamattomana luojana, ja niitä ohjataan sisään massana 11-11-portaalissa.
 
Jotkut yhdistyvät kaksoisliekkiinsä, jos se on sovittu polku. Kaksoisliekit yhdistyvät myös maailmanlaajuista palvelua varten ja ankkuroimaan hieros gamos –aikajanat. Toiset tulevat yhdistyäkseen sieluperheeseen täyttämään valitun henkilökohtaisen ja globaalin tarkoituksen. Jotkut tulevat vain kokeakseen heräävän planeetan. Jotkut kulkevat rinnakkaismaapallolle kokeakseen planeetan laskeutumisen.
 
Taas kerran vaihtoehtoja on äärettömästi.
 
Maaplaneetan seuraava evoluutiovaihe on alkanut. Taivas on ankkuroitu Maahan ja Maa on ankkuroitu taivaaseen. Valmistautukaa hämmästymään ihmeistä kaikkialla ympärillänne.
 
Olemme Arcturuslaisia. Riemuitsemme ykseydestä kanssanne. Me olemme te. Te olette me. Olemme kaikki yhtä Lähteen kanssa. Sanat eivät voi kuvata rakkauttamme teitä kohtaan – tuntekaa totuutemme sydämessänne. Meille on uskomaton ilo palvella teitä kaikkia. Kutsukaa meitä, jos resonoimme sydämessänne. Olemme täällä auttamassa tässä suurenmoisessa siirtymässä. Rakkautemme teitä kohtaan on ehdotonta ja ikuista.
   -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >