HomeViestejäMuita kirjoittajia24.5.2015 - Carolyn Gregoire - Kyllä, on mahdollista olla sekä introvertti että ekstrovertti

24.5.2015 - Carolyn Gregoire - Kyllä, on mahdollista olla sekä introvertti että ekstrovertti

KYLLÄ, ON MAHDOLLISTA OLLA SEKÄ INTROVERTTI ETTÄ EKSTROVERTTI
 
Kirjoittanut Carolyn Gregoire (www.in5D.com)
24.5.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Nimitämme itseämme ylpeänä introvertiksi tai ekstrovertiksi. Jos internetiin on uskomista, erityisesti introvertit nauttivat itsensä sellaiseksi luokittelusta ja yhdistyvät introverttitovereihin (virtuaalisesti, ei tietenkään henkilökohtaisesti) yhteisen juhla- ja jutusteluinhonsa tiimoilta.
 
Mutta todellisuudessa harvat meistä sopivat mukavasti kumpaankaan persoonallisuustyyppiin. Ja meille jotka olemme keskellä sisäänpäinkääntyneisyyden ja ulospäinsuuntautuneisuuden asteikkoa, on myös nimi. Psykologit viittaavat tällaisiin ihmisiin "ambivertteina" eli ilmaisemme kumpaakin käyttäytymistapaa tilanteesta riippuen.
 
Varmasti jotkut ihmiset osuvat suoraan joko introvertti- tai ekstroverttileiriin, mutta noin 38% saattaa olla jossain sillä välillä, kertoi psykologi Robert R. McCrea The Huffington Postissa.
 
Sinusta voi persoonallisuusasteikolla tulla ambivertti kahta reittiä: voit vastata asteikon puolivälissä kaikkiin asioihin – esimerkiksi olet neutraali sosiaalisten tilanteiden ja ihmisjoukkojen ja kotiin jäämisen ja yksin olemisen suhteen. Tai voit olla ambivertti, koska vaihtelet kahden ääripään välillä – joskus elät juhlista ja toisilla kerroilla haluat olla vain yksin.
 
Jossain määrin tämä luokittelu on mielivaltaista. Ulospäinsuuntautuneisuuden määrän arvioiminen on kuin arvioisi sitä, miten lyhyt tai pitkä joku ihminen on. Ihmisen pituuden arvioiminen riippuu siitä, miten määrittelemme lyhyen ja pitkän, aivan kuten ulospäinsuuntautuneisuustason arvioiminen riippuu siitä, miten introvertti, ekstrovertti ja ambivertti määritellään.  
 
Kuitenkin niillä jotka pystyvät hyödyntämään kummankin persoonallisuustyypin vahvuuksia – introvertin kyky olla yksin, keskittyä ja pohdiskella itseään hiljaa ja ekstrovertin seurallisuus, ystävällisyys ja lähestyttävyys – saattaa olla etulyöntiasema.
 
"Ambivertit voivat ottaa kummastakin parhaat puolet", sanoi persoonallisuuspsykologi Brian Little - "Me, Myself and Us: The Science of Personality and the Art of Well-Being" –teoksen kirjoittaja – The Huffingon Postissa. "Niillä jotka ovat ambivertteja, on enemmän vapausasteita elämänsä muotoilemisessa kuin niillä, jotka ovat ääripäitä."
 
Tämä sinun pitäisi tietää ambiverteista ja sisäänpäinkääntyneisyyden ja ulospäinsuuntautuneisuuden asteikosta.
 
Ulospäinsuuntautuneisuustasossasi on kyse siitä, miten helposti stimuloidut.
 
Introverttina tai ekstroverttina olemisessa ei ole kyse vain siitä, miten ystävällinen tai sosiaalinen olet. "Kiihtottumismallin" mukaan kyse on enemmän siitä, miten stimuloitunut olet, erityisesti aivojen neokorteksissa, mikä toimii mielen korkeampien toimintojen keskuksena, kuten avaruudellinen päättely, tietoinen ajattelu, kieli ja aistihavainnot. Liian korkealla kiihottumistasolla voimme olla poikki, stressaantunut ja pakahtunut ja liian matalalla tasolla saatamme olla kyllästynyt ja levoton.
 
Little selittää, että neokorteksin kiihottumisella on optimitaso. Siinä missä ekstrovertit ovat ihannekiihottumistason alapuolella ja siksi heidän täytyy etsiä jännittäviä ja stimuloivia tilanteita, introvertit ovat kroonisesti optimikiihottumistason yläpuolella (eli heillä on matalampi stimuloitumiskynnys). Tämän tuloksena introvertit yrittävät alentaa kiihottumistasoaan etsimällä hiljaisempaa ympäristöä ja toimintaa, mikä liittyy siihen, miksi heidät usein tulkitaan väärin epäsosiaaliseksi.
 
Määritelmän mukaan ambivertit ovat näiden kahden keskellä kiihottumisen osalta – joko siksi että he kulkevat edestakaisin optimikiihottumistason ylä- ja alapuolella tai koska he ovat tavallisesti keskellä, mukavalla kiihottumistasolla – joten he ovat tavallisesti rentoja sekä rauhallisempien että stimuloivempien kokemusten tasapainossa.
 
Ambivertit pystyvät valjastamaan joustavan persoonallisuuden.
 
1900-luvun amerikkalainen psykologi William James sanoi, että 30-vuotiaaseen mennessä persoonallisuus on "kiinteä kuin laasti". Jotkut tutkimukset ovat tukeneet tätä väitettä ja ajatus sisäänpäinkääntyneisyydestä ja ulospäinsuuntautuneisuudesta persoonallisuuskategorioina antaa ymmärtää, että meillä on suhteellisen muuttumattomat piirteet, mutta Little väittää, että persoonallisuutemme voi olla paljon muuttuvampi kuin luulemme.
 
"Minusta James ymmärsi vain 50%:sti oikein", Little sanoi. "Minusta olemme ihmisinä periaatteessa puolittain kiinteitä. Meillä on suurempaa mukautuvuutta ja muutoskapasiteettia mm. "vapaiden ominaisuuksien" käyttämisessä, kuten ne määrittelen – introvertti ihminen voi käyttäytyä ekstrovertisti ja hän voi tehdä tätä jonkin aikaa, mutta ei pitkään."
 
Jossain määrin introvertit voivat käyttäytyä kuin ekstrovertit ja toisinpäin. Mutta jos introvertti puskee itseään liian pitkään käyttäytymään kuin ekstrovertti – menee ulos seurustelemaan joka ilta tai laittautuu liian moniin hyvin stimuloiviin tilanteisiin – hän palaa luultavasti loppuun.
 
Toisaalta ambivertti liikkuu jatkuvasti kahden suuntautumistavan välillä ja pystyy paremmin hyödyntämään mukautuvuuden. Joustava persoonallisuus sallii ambivertin sopeutua paremmin erilaisiin tilanteisiin ja ottaa paras irti erilaisista henkilökohtaisista ominaisuuksista.
 
"Ambivertit ovat tuolla mukavalla alueella, tuossa suloisessa paikassa, missä he pystyvät käyttäytymään valeintroverttina tai vale-ekstroverttina maksattamatta hintaa siitä hermostolla", Little sanoi.
 
Heillä on etulyöntiasema tietyntyyppisissä suorituksissa.
 
Psykologi Dan Pink keksi termin "ambivertin etulyöntiasema" kuvaamaan ambivertin ylivertaista kykyä hyödyntää sekä introverttien että ekstroverttien vahvuuksia.
 
Erityisesti myynnissä ambivertit kunnostautuvat – stereotyyppisen karismaattisen superulospäinsuuntautuneen myyntimiehen sijasta. Tutkimuksessaan joka julkaistiin Psychological Science –lehdessä, Adam Grant, Pennsylvanian yliopiston psykologi, havaitsi, että ambivertit ovat ekstrovertteja ja introvertteja tehokkaampia sopimuksen aikaansaamisessa. Grant tutki ohjelmistotalon henkilöstöä ja arvioi, missä kukin henkilö oli ekstrovertti-introverttiasteikolla 1-7. Hän huomaisi, etteivät hyvin introvertit (1 tai 2) eivätkä hyvin ekstrovertit (6 tai 7) olleet tehokkaimpia myynti-ihmisiä. Sen sijaan ambivertit olivat ylivoimaisesti tehokkaimpia ohjelmistomyynnissä.
 
Grant oletti, että vaikka menestyneillä myynti-ihmisillä täytyy olla jossain määrin itsevarmuutta, voimakkaat ekstrovertit voivat joskus olla liian itsevarmoja ja innokkaita tekemään kaupat. Ambivertit voivat toisaalta osua parempaan tasapainoon itsevarmuuden ja lähestyttävyyden välillä.
 
"Tutkimukseni merkitsee, että organisaatiot hyötyvät kouluttaessaan hyvin ekstrovertteja myynti-ihmisiään käyttämään joitain introvertimpien kollegojensa hiljaisia ja varautuneita tapoja", Grand totesi lopuksi.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >