HomeViestejäMuita kirjoittajiaMarraskuu 2014 - Sharon Cheney - Siirtyminen kultaiseen aikaan

Marraskuu 2014 - Sharon Cheney - Siirtyminen kultaiseen aikaan

SIIRTYMINEN KULTAISEEN AIKAAN
 
Kirjoittanut Sharon Cheney (www.sharoncheney.com)
Marraskuu 2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Monet ihmiset ovat tunteneet viime aikoina siirtymisen neljänteen ulottuvuuteen. He tuntevat jonkin olevan eri tavalla, mutta heidän on vaikea määritellä sitä.
 
Joillakin säännölliset tulonlähteet saattavat muuttua, kun taas toiset tuntevat itseään estettävän eivätkä ymmärrä, mitä heille tapahtuu. Voimme tehdä tämän siirtymän vaivattomasti, kun ymmärrämme, että tämä on se kultainen aika, mitä olemme odottaneet joulukuusta 2012.
 
Planeetta ja sen asukkaat on nyt ankkuroitu täysin neljänteen ulottuvuuteen. Planeettaverkko mikä on sallinut tämän tapahtua, on ollut paikoillaan vuodesta 2008 saakka.
 
Jos mietit, millainen tulevaisuus on, vastaus on, että kaikkien ihmisten, eläinten ja kasvien tietoisuus muuttuu.
 
Ihmiset oivaltavat Luojan läsnäolon (joka on älykäs olento) lapsuudesta saakka ja tuntevat uskollisuutta hänelle. Ihmiset ovat herkempiä kaikilla elämänsä alueilla.
 
Psyykkiset kyvyt, kuten telekinesia (asioiden liikuttaminen mielellä), levitointi, telepatia (toisten ajatusten lukeminen), teleportaatio (itsensä kuljettaminen mielellä) ja selväjärkinen unennäkö (luoden aktiivisesti sen, mitä haluat unelmissasi), tulevat yleisiksi.
 
Kun olemme täysin ankkuroituneet neljänteen ulottuvuuteen, tapahtuu ufojen massahavaintoja ja positiivismielisten maan ulkopuolisten vierailuja. Havaitsemme, että energialääketiede voi parantaa täysin kehon, joten nyt käyttämämme lääkkeet tulevat tarpeettomiksi.
 
Jokainen ulottuvuus tuo uusia kokemuksia. Aika tuntuu pidentyvän. Sosiaalinen elämä on enemmän yhteisöorientoitunutta. Kun tietoisuutemme lisääntyy, alamme nähdä uusin silmin, mikä sallii meidän kokea siihen totuuteen perustuvaa ykseyttä, että kaikki elämä on keskenään yhteydessä ja toisistaan riippuvaista.
 
Kun tämä tapahtuu, tunnemme erillisyyden sijasta yhteyttä kaikkiin eläviin olentoihin.
 
Tämä ulottuvuusmuutos on se kultainen aika, mitä olemme odottaneet. Kuvittele maailma, missä on vain rakkautta, rauhaa ja harmoniaa. Saadaksemme Isä Äiti Jumalan kaikki siunaukset, meidän on elettävä rakkaudessa. Monet odottivat kultaisen ajan alkavan joulukuussa 2012. Tuolloin alkoi monta suurta sykliä, muttemme nähneet tai tunteneet varsinaisia muutoksia tapahtuvan.
 
Nyt melkein kaksi vuotta myöhemmin tunnemme tämän siirtymän ja näemme muutoksia tapahtuvan henkilökohtaisessa elämässämme ja maailmanlaajuisesti. Meidän täytyy vain rentoutua ja sallia tämän muutoksen ilmentyä, kun meillä ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa.
 
Maapallo siirtyy eteenpäin meidän kanssamme tai ilman meitä. Epäonnistuminen muuttumisessa johtaa jäämiseemme kolmannen ulottuvuuden todellisuuteen, mikä on tuttu meille kaikille.
 
Monet ihmiset pelkäävät muutosta tai eivät pidä siitä, mutta tätä muutosta olemme kaikki odottaneet. Tämä muutos voi olla niin helppo kuin tietoisuus omista ajatuksista ja henkisesti kohottavampien ajatusten ajatteleminen.
 
Parhaan näkeminen kaikissa ihmisissä sen sijaan, että näkee heidän vikansa tai syyttää heitä siitä, mitä on tapahtunut. Vaikka onnistuisit tässä vain puolet ajasta, se auttaa.
 
Liian usein menemme elämän läpi automaattiajattelulla ja toimien niin, kuin olemme aina toimineet, edes ajattelematta, mitä muita vaihtoehtoja meillä on.
 
Tämän siirtymän vaivattomassa läpikäymisessä on tärkeintä itsemme ja toisten rakastaminen koko ajan, jotta voimme luoda rauhaa, harmoniaa ja täydellisyyttä elämäämme ja tälle planeetalle.
 
Tiedän, että tämä on vaikea tehtävä, erityisesti ollessamme vihainen, loukkaantunut tai peloissamme. Negatiiviset tunteet ja stressi on todellisuudessa tarkoitettu hyödyttämään kasvuamme. Stressi antaa meille sysäyksen sopeutua vaikeisiin tilanteisiin ja etsiä sitä rakkautta, mitä on jokaisessa stressaavassa tilanteessa.
 
Kun muutumme, todellisuutemme muuttuu ja alamme nähdä asiat eri tavalla. Päätämme rakastaa toisia ja hyväksyä heidät – myös itsemme – sellaisina kuin he ovat, koska se tuntuu meistä hyvältä. Päätämme reagoida rakkaudella ja myötätunnolla vihan, pelon tai loukkaantumisen sijasta, koska näemme sen tuomat positiiviset tulokset.
 
Kun teemme näin, värähtelymme ja tietoisuutemme nousee. Positiiviset rakastavat ajatukset vaikuttavat myös DNA:hamme, mikä antaa meidän elää pidempään ja terveempää elämää.
 
Meidän on oivallettava, että pelko ilmentää vain lisää pelkoa. Tuomme usein pelkoja edellisistä elämistä, kunnes ne eivät enää hyödytä oppimistamme. Sitten kuin olemme pelkojemme isäntä, meistä tulee vahvempi, viisaampi, älykkäämpi ja rakastavampi.
 
Alamme ymmärtää, että pelkoja oli vain oppimistamme varten. Kun oivallamme sen, meistä tulee henkisesti aikuinen. Pelko ja muut negatiiviset tunteet ovat kokemuksia, jotka voivat muuttaa tietoisuustta.
 
Kaikki mikä saa meidät tuntemaan jotain muuta kuin puhdasta rakkautta, kuten viha, pelko tai loukkaantuminen, saa meidät etsimään rakkautta.
 
Tämä merkitsee, että aina kun kohtaamme vaikeita tilanteita tai suhteita, meidän on etsittävä rakkautta tuosta ihmisestä tai tilanteesta. Jokainen suhde ja tilanne on vain peili, mikä heijastaa meille aspektejamme, joista olemme tietämätön tai joita emme halua tunnustaa.
 
Kykenemällä löytämään rakkautta vaikeasta tilanteesta tai henkilöstä, pystymme löytämään rakkautta itsestämme. Mitä enemmän rakastamme itseämme, sitä helpommaksi tulee nähdä rakkautta toisissa. Suosittelen, että yrität ajatella positiivisesti ja olla rakastava kaikkia kohtaan viikon nähdäksesi, miten hyvältä se saa olosi tuntumaan.
 
Meidän on noustava toivon ja pelon yläpuolelle elääksemme nyt-hetkessä. Toivo ilmaisee, että uskomme tulevaisuuden olevan parempi kuin nykyhetki, kun taas pelko ilmaisee, että elämme menneistä kokemuksistamme.
 
Meidät haastetaan hyväksymään se, mitä on nyt-hetkessämme, ja luottamaan, että kaikki tulee olemaan ok, vaikka ei näytäkään odottamaltamme tai vaikka koemme elämässämme muutoksia, jotka eivät ole itse tekemiämme. On siis parasta hyväksyä se, mitä elämässäsi on, rakkaudella pettymyksen tai pelon sijasta ja etsiä kokemustesi hopeareunusta.
 
Negatiivisuus ja pelko aiheuttavat tasapainottomuutta, mikä on sitten saatettava tasapainoon. Tämä on ollut syy niihin kaikkiin maamuutoksiin, joita olemme kokeneet kuluneina vuosina ja jotka ovat tulleet maanjäristyksinä, tsunameina, napamuutoksina, epätavallisina säämalleina ja ilmastomuutoksina.
 
Olen varma, että haluamme kaikki tehdä oman osuutemme planeetan tuomisessa tasapainoon, erityisesti kun meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin ajatella positiivisesti ja olla rakastavampi.
 
Jotkut ihmiset odottavat maan ulkopuolisten pelastavan, mutta tätä ei tapahdu, koska niiden ei sallita puuttua asioihin. Meillä on sisällämme kaikki, mitä tarvitaan. Meitä on kontrolloitu pelolla, mille olemme altistuneet televisio-ohjelmien, uutisten, videopelien ja elokuvien kautta. Meidän on valittava rakkaus pelon sijasta. Meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin olla rakastava, luottaa itseemme, säilyttää oma sisäinen tasapainomme ja olla murehtimatta pikkuasioita.
 
Pysy sydänkeskuksessa pelkomoodiin menemisen sijasta. Vältä toimia, jotka aiheuttavat pelkoa, kuten uutisten kuunteleminen (useimmiten huonoja), ja pidä elämäsi yksinkertaisena. Tunnista hyvät ihmiset ja asiat, joita on elämässäsi, sen sijaan että keskityt siihen, mitä sinulla ei ole. Meidän on oivallettava, että planeetta siirtyy eteenpäin meidän kanssamme tai ilman meitä. Emme voi tehdä henkilökohtaisesti mitään, mikä vaikuttaa sen evoluutioon. Valintamme vaikuttavat vain henkilökohtaiseen elämäämme.
 
Tällä planeetalla tapahtuu nyt ennenkuulumaton puhdistusprosessi. Kaikki mikä on ristiriidassa rakkauden ja täydellisyyden kanssa, työnnetään pintaan parannettavaksi ja muunnettavaksi. Tästä syystä näemme jatkuvasti konflikteja maiden välillä sekä korruption, yritysten ahneuden ja ihmiskunnasta välittämättömyyden paljastumista.
 
Tämä on vastakohta sille, miltä tulevaisuutemme näyttää. Voimme kaikki tukea positiivisen muutoksen luomista antamalla äänemme kuulua sen sijaan, että istumme kädet ristissä ja tunnemme avuttomuutta ja toivottomuutta asioiden nykytilasta. Ihmisillä on voima synnyttää muutos, mikä tapahtuu tietoisuusmuutoksena ruohonjuuritasolla.
 
Meidän ei tarvitse korjata maailmaa. Meidän täytyy vain luoda uusi maailma, minkä voimme tehdä helposti olemalla rakastavampi ja ylläpitämällä visiota siitä, millaiselta haluamme tulevaisuuden näyttävän. Voimme rukoilla vallassa olevien tekevän päätöksiä, jotka tekevät kaikkien elämää paremmaksi, ei vain heidän omaansa.
 
Voimme ylläpitää visiota hallituksesta, mikä ymmärtää kaiken elämän ykseyden ja keskinäisen yhteyden ja haluaa kohdella kaikkea elämää sen ansaitsemalla kunnioituksella.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >