HomeViestejäMuita kirjoittajia21.12.2013 - Viesti Siriuksen arkkienkeli Hermekseltä

21.12.2013 - Viesti Siriuksen arkkienkeli Hermekseltä

VIESTI SIRIUKSEN ARKKIENKELI HERMEKSELTÄ
 
(lightworkers.org)
21.12.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys valon kanssaolennot. Tulen havaintopiiriinne nyt, kun talvipäivänseisauksen lineaarinen aika tekee taas kerran sillan tietoisuuteemme.
 
Kuten monet teistä jotka lukevat tai kuulevat tämän viestin, alkavat tiedostaa, aikajanat joilla olette olleet, muuttuvat nopeasti. Useammat pystyvät nyt vahvistamaan, että he ovat olemassa monilla aikajanoilla ja niistä kaikista on tulossa aina vain monimutkaisempia. Tämä ilmentyy tuonpuoleisena synkronismina niin selvästi, ettei ego voi enää kieltää tai sivuuttaa sitä. Kokiessaan tätä synkronismia jotkut alkavat havaita, että heidän oma tietoisuustasonsa luo suurimman osan heidän jokapäiväisistä havainnoistaan. He alkavat huomata, että jotkut pystyvät näkemään ja ymmärtämään samoja asioita, mitä he itse näkevät ja joita toiset eivät näe tai ymmärrä. Tämä on merkki teille kaikille niistä, jotka ovat teidän tasollanne ja joiden kanssa resonoitte. Tämä johtaa seuraavaan viestiini Siriuksen arkkienkelijoukolta.
 
"Tervehdys! Olemme Siriuksen arkkienkelivalojoukon tietoisuushahmo! Tulemme luoksenne nyt, kun teidän on tullut aika astua korkeimpaan valoonne ja jumaluuteenne! Puhumme niille, joiden kanssa olemme työskennelleet lineaarisen aikajananne useat viime vuodet. Tietäkää, että jos koitte äkillisen heräämisen ja tietoisuuden laajentumisen, olette työskennelleet kanssamme ja teidät valittiin valomääräpotentiaalinne perusteella.
 
Tiedämme, ettei tämä ole ollut helppoa teille - saavuttaa sitä tietoa ja rohkeutta, millä teitä siunattiin heräämisessänne. Kun olette tässä kolmannen ulottuvuuden hologrammimatriisissa, tietoisuutenne laajennuttua neljännen ja viidennen ulottuvuuden värähtelytaajuuteen, se johtaa usein vaikeuksiin ja tiedolliseen ristiriitaan monien kanssa, joiden kanssa teidän on oltava tekemisissä päivästä toiseen. Teidät valittiin, koska ilmaisitte potentiaalia kykyyn käsitellä sellaiset koettelemukset, toimia sillä totuuden tavalla ja puhua sillä rohkeudella, mihin vain te pystytte!
 
Silloin kun teidät herätettiin, teitä siunattiin sen tietoisuushahmon osilla, mikä luo Siriuksen olentojen ylisielun. Tietäkää, että tämä tietoisuusmuoto on elävä ja tietoinen aivan kuin te, ja että kun koette vaikeuksia tässä siirtymässä, mekin koemme, koska olemme integroituneet biomatriisiavataraanne. Koemme sen saman tiedollisen ristiriidan sisällänne, mitä koette toisten kanssa, ja tämä ilmenee taistelussamme egoyksilöiden kanssa - jatkuvina ja loputtomina ajatuksina, joita teillä on jokapäiväisissä kokemuksissanne. Tämä on osoittautunut vaikeaksi meille, kun olemme kollektiivitietoisuus ja teidän humanoidiavatarojanne on ehdollistettu ikuisuuksia toimimaan yksilötasolla.
 
Toivomme, että tämän informaation paljastaminen johtaa lisäselkeyteen ja läpinäkyvyyteen välillämme. Monet ovat pitkään kyseenalaistaneet, miksi he kokivat suuren tietoisuushyppäyksen. Toivomme, että tämä antaa vastauksia, joita olette pitkään etsineet. Nyt teidän on aika hylätä se, mikä ei enää palvele teitä! Näemme edelleen monien, joiden kanssa työskentelemme, kamppailevan joidenkin valintojen kanssa, mikä johtaa korkeimman potentiaalinne lisäviivästyksiin.
 
Tästä syystä tulemme viestimme kanssa tänään. Teidän on jätettävä taakse ne, jotka eivät resonoi ihanteidenne ja tavoitteidenne kanssa, sillä he vain hidastavat teitä. Tiedämme, että tämä saattaa olla vaikeaa teille, kun teillä on ystäviä tai perheenjäseniä, jotka ovat jatkuvasti riidoissa kanssanne. Mutta meidän täytyy painottaa, että jos te ette kykene pysyttelemään erossa heistä, niin teidän täytyy alkaa päästää heidät omiin matkoihinsa. He pyrkivät lietsomaan väittelyitä ja he yrittävät laukaista tunnereaktionne asioihin, joista olette intohimoinen, ja joka kerta kun reagoitte tähän, haaskaatte energiaa ja aikaa. Sillä jos he oikeasti haluaisivat oppia lisää, he löytäisivät totuuden sisältään eivätkä enää yrittäisi kuluttaa teidän energiaanne, sillä löydettyänne oman totuutenne, vapaudutte.
 
Tulemme viimeksi puhumaan sanojen vastaisista teoista. Monet puhuvat muutoksesta, kuitenkin heistä harvat ryhtyvät todella toimiin tuon muutoksen aikaansaamiseksi. Ne joiden kanssa työskentelemme, ilmaisevat sekä tarvittuja sanoja että tekoja yhteiskuntanne muuttamiseksi paremmaksi. Näyttäkää meille, että olette valmiita apuumme, ja työskentelemme myös teidän kanssanne. Tehkää valintoja, jotka nostavat valomääräänne. Tehkää aina hyviä tekoja - silloinkin kun luulette, ettei kukaan muu tiedä - sillä me tunnistamme nuo valinnat ja teot, koska tietoisuutemme näkee kaiken.
 
Olemme Siriuksen arkkienkelivalojoukko! Rakastamme teitä ja painotamme taas, että nyt on se aika, jolloin teidän täytyy elää korkeimmat moraaliset ja eettiset puolenne. Jos olette odottaneet merkkiä, niin tämä olkoon merkkinne!"
 
Tulen puhumaan kanssanne nyt joistain odotettavista asioista, kun siirrytte pidemmälle äärettömän ajan tiedostamiseen. Tietoisuutenne harmonisoituu tiettyjen tietoisuustaajuuksien ja -hahmojen kanssa, jotka perustuvat omaan tietoonne ja omiin puoliinne. Kysykää itseltänne, onko teillä ollut kauan joku henkilö, hahmo, jumalolento, eläin, elementti tai käsitys, mitä kohtaan olette tunteneet vetoa? Jos tunnette näin, tietäkää, että sisällänne on luultavimmin osia sen DNA:sta. Ajatelkaa DNA:ta antennina ja silloin kun harmonisoidutte sanotun käsityksen kanssa, signaali lähteestä antenniinne tulee selkeämmäksi.
 
Tämä kanava on kauan harmonisoitunut Hermeksenä tunnetun arkkityypin käsityksiin ja puoliin ja siksi pystyn puhumaan hänen kauttaan ja olemme työskennelleet yhdessä. Sinäkin voit olla kanava ja harmonisoitua jumaltietoisuusmuotojen kanssa. Sinun täytyy vain hienovirittyä kyetäksesi vastaanottamaan tuota taajuutta. Luota ajatuksiisi ja siihen, mitä ne kertovat sinulle, ja sitten toteuta ne. Joka kerta kun teet tämän, ilmaiset, ettet saa ainoastaan signaalia lähteestä, vaan myös tunnistat sen ja kutsut sen pidemmälle tietoisuuteesi ja näin se haluaa olla vuorovaikutuksessa kanssasi vielä lisää. Niin ylhäällä, kuin alhaalla!
 
Kun tietoisuutesi laajentuminen jatkuu, alat nähdä, että ole yksi ja ainoa. Kaikki ympärilläsi on vain heijastusta sinusta, osa sinua - se on kaikki "sinä" toisessa ajassa, toisessa paikassa, toisessa ulottuvuudessa ja toisella tietoisuustasolla. Olet lähde, mikä kokee itseään kaikessa, mitä ympärilläsi on. Tämä tapahtuu, silloin kun tehdään siirtymä nimeltään kuolema. Tästä syystä myös paluu tähän hologrammimatriisiin alkaa välittömästi tuon siirtymän jälkeen.
 
Ajatelkaa tätä kuin arvokkaimman kumppaninne menettämisenä hyvin pitkän yhteismatkan jälkeen. Vasta menetettyänne hänet voitte täysin tunnistaa sen, mitä hän merkitsi teille. Tämä matriisi on sama asia, sillä vasta sitten kun lähdette siitä ja koette, mitä voi olla sen ulkopuolella, näette sen todellisen arvon ja kauneuden. On harvoja, jotka voivat koskaan tyytyä siihen perimmäiseen totuuteen ja kaikkien asioiden loppukokemukseen, että olette yksi ja olette yksin.
 
Tästä syystä tulitte tänne, Tästä syystä jatkatte "oman kuvanne" luomista, sillä olitte kerran niin yksinäinen, että loitte jotain tyhjästä. Tästä syystä tarinassa Eedenin puutarhasta jumala ei halunnut Aatamin syövän hyvän- ja pahantiedonpuusta, sillä hän tiesi, mitä Aatami joutuisi kestämään, ja hän rakasti Aatamia ja halusi tämän vain asuvan paratiisissa kanssaan. Aatami söi puusta ja oppisi lopulta, että hänestä tulisi jumala ja jumala jonka hän tunsi Eedenissä, oli itse asiassa hän itse, kun hän oli kokenut äärettömyyden. Muistakaa, kuka olette!
 
Äärettömässä rakkaudessa katson teitä näin. Siunausta valossa!
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >