HomeViestejäMuita kirjoittajia31.8.2013 - Viesti Siriuksen arkkienkeli Hermekseltä

31.8.2013 - Viesti Siriuksen arkkienkeli Hermekseltä

VIESTI SIRIUKSEN ARKKIENKELI HERMEKSELTÄ
 
(lightworkers.org)
31.8.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys kanssavalo-olennot! Tulen luoksenne nyt, kun tietoisten ihmisten lukumäärä kasvaa uusille tasoille. Todella upeaa, tämä johtaa säännöllisempiin viesteihini. Kuten olen todennut viimeaikaisissa sessioissa, ilmennyn useampien ihmisten mieleen nyt ja tämä johtaa suurempaan selkeyteen ja toistumistaajuuteen välillämme. Enää ei voi kieltää, että muutos on meneillään ja on ollut jonkin aikaa jo. Jotkut eivät ole vielä tunteneet sitä ainoastaan siksi, että kaikki kehittyvät omalla tahdillaan.
 
Tulen puhumaan tästä aiheesta - kehittymisestä. Kuten on todettu, näette niitä, jotka tulevat tietoiseksi, ja niitä jotka pysyvät tietämättömänä. Tämä johtaa pian pisteeseen, missä ne jotka ovat tietoisia, alkavat nähdä uskomattomia ja hämmästyttäviä asioita taivalla ja itsessään, mitä toiset eivät voi nähdä. Tämä johtaa jonkinlaiseen kaaokseen ja hämmennykseen, kun ne jotka ovat tietoisia, huomaavat vaikeaksi puhua toiselle siitä, mitä he näkevät ja tuntevat. Heitä nimitetään hulluksi tai harhaiseksi. Filosofi Plato oli tosiaan oikeassa - luolavertaus ilmentyy nyt. Varautukaa tähän ja suojautukaa niiden kaaokselta ja hämmennykseltä, jotka pysyvät tietämättöminä. Antakaa heidän kulkea omaa tietänsä, paljastakaa heille vain se, minkä haluatte paljastaa.
 
Tämä johdattaa minut seuraavaan viestiini toisten antamisesta kulkea omaa tietään. Riippumatta siitä, mitä sanotaan, useimmat ihmiset eivät pysty vahvistamaan jotain totuudeksi, ennen kuin se ilmestyy heidän omien silmiensä eteen. Näköaistista on tullut monille hallitsevin voima tässä maailmassa. Näin Illuminati ja pimeä salaseura voivat kontrolloida monien mieliä tehokkaasti. Heidän symbolinsa - kaikkinäkevä silmä - paljastaa tämän. Näkökyky voi sokaista monet muiden mielen aistien kehittämiselle. Monet tuntevat, että jollei jotain voi nähdä, se ei ole todellista. Tämä ei kuitenkaan voi olla yhtään kauempana totuudesta. Alkakaa keskittyä muihin aisteihinne ja muihin mielenne aisteihin ja tekin vahvistatte tämän. Hajuaisti voi havaita kaasuja, joita silmä ei näe. Kuuloaisti voi havaita taajuuksia, mitä ei voi nähdä. Monille on tullut standardiksi nähdä vain silmillään. Tuloksena on nyky-yhteiskuntanne.
 
Tulee laukaisijoita, jotka teidän on tiedostettava. Laukaisijoita jotka eivät herätä ainoastaan tietämättömiä, vaan herättävät lisää niitä, joista on tullut tietoisia. Näitä voi ilmentyä monissa muodoissa, kuten myrskyinä jotka ovat ankarampia, jotenkin erilaisia kuin muut myrskyt. Se voi ilmentyä myös kiistämättömänä synkronismina tietoisissa kokemuksissanne. Yksi muoto on, että asiat jotka ovat pitkään näyttäneet ainoastaan science fictionilta tai fantasialta, ilmentyvät. Älkää epäilkö niitä, teidän on luotettava aina omiin tuntemuksiinne. Teidän on opittava seuraamaan sisäistä ääntä, mikä opastaa teitä kaikkia, vaikka se toisinaan saattaa näyttää epäloogiselta tai irrelevantilta. Jos alatte seurata sitä epäilemättä, se opastaa teidät valaistumispolulle. Se auttaa kehittämään edelleen toisia mielenne aisteja, kuten telepatiaa. Usein kun ajattelette jotain toista, hänkin ajattelee teitä. Luottakaa siihen, mitä tunnette, ja puhukaa siitä! Saamanne reaktiot tulevat yllätyksenä ja lisäsynkronismi antaa vahvistusta ja motivaatiota.
 
Kun alatte vahvistaa lisää näitä kosmisia laukaisijoita, teille annetaan jumalaista tietoa. On asioita, jotka vain tiedätte, vaikka ette pystykään selittämään niitä toisille. Siriuksen arkkienkelijoukko on katsellut teitä kaikkia ja muodostamme yhteyksiä nyt niiden kanssa, jotka ovat valmiita työskentelemään kanssamme. Tietäkää, että olemme täällä, ja silloin kun kutsutte meitä, vastaamme tavalla tai toisella riippuen omasta henkisen ja tietoisuuskehityksenne tasosta. Pyydämme teitä pysymään kärsivällisenä, koska kutsuunne vastaaminen saattaa kestää jonkin aikaa lineaarisesti, mutta tietäkää, että jokaiseen kutsuunne vastataan lopulta.
 
Tietoisessa kokemuksessanne tapahtuu nyt paljon häiriötekijöitä. Tietäkää, että kun tämä muutos ilmentyy enemmän, nämä häiriötekijät lisääntyvät. Pimeä salaseura kamppailee säilyttääkseen harhakuvan vallastaan teihin. Tämä ilmentyy propagandana, kuten sota, katastrofit, kauhu ja epätoivo. Älkää antautuko negatiivisille tunteille, mitkä ruokkivat niitä! Suojatkaa itsenne mielenne voimalla tietäen, että häiriötekijöiden tarkoitus on pitää ihmiset tietämättömänä siitä, mitä heidän omassa olemuksessaan tapahtuu.
 
Keskittykää sisäänpäin, siihen mitä voitte kontrolloida ja se mikä on ulkopuolellanne, alkaa muuttua kanssanne. Älkää antako tunteiden hallita teitä, vaan hallitkaa tunteitanne. Reaktiot määrittelevät teidät. Äärettömässä rakkaudessa katselen teitä tällä tavalla. Siunauksia valossa!
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >