HomeViestejäMuita kirjoittajia30.4.2012 - Ram Arjuna - Lupaava päivä 5.5 - toukokuun energia on merkittävä muutos

30.4.2012 - Ram Arjuna - Lupaava päivä 5.5 - toukokuun energia on merkittävä muutos

LUPAAVA PÄIVÄ 5.5. - TOUKOKUUN ENERGIA ON MERKITTÄVÄ MUUTOS, AINOA TODELLINEN KOLMOISPORTAALIPÄIVÄ 2012
 
Kirjoittanut(/julkaissut) Ram Arjuna ( 2013rainbowroundtable.ning.com)
30.4.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Numerologiassa - numeroiden ja niiden symbolisen merkityksen kielessä - päivämäärien numerot lasketaan yhteen todellisen merkityksen tai ydinolemuksen saamiseksi. Esimerkiksi vuosi 2012 on 2+1+2=5, mikä osoittaa vuoden 2012 yleisolemuksesi "viisi". Kun toukokuu on viides kuukausi ja 2012 on viitosvuosi, kolmoisportaalipäivä 5-5-5 on merkittävä. Ota hetki pohdiskellaksesi numeroa viisi, mikä numerologisessa perusmerkityksessä ja -tulkinnassa merkitsee merkittävää muutosta.
 
Tietysti vuosi 2012 olisi viitosvuosi! Siinä on täydellisesti tolkkua, kun siirrymme seuraavaan sykliin galaktisessa Maya-kalenterissa. Tässä koko vuodessa on kyse suuresta transformaatiosta.
 
Toukokuun 5. on myös täysikuu, Wesak-kuu tarkkaan ottaen, milloin juhlitaan Buddhan syntymää ja valaistumista. Taaskin erittäin voimakas ja merkittävä päivä. Buddhan energiassa ja opetuksissa on kyse myötätunnosta ja tasapanosta, kun navigoimme tätä kaksinaista olemassaoloa elämän 3D-todellisuudessa. Buddha ja Kosmiset valoneuvostot kommunikoivat korkeammista ulottuvuuksista tämän päivämäärän merkityksestä. Mikseivät siis useammat puhu siitä?
 
Symboliikan puhdas energia on taianomaista. Ensimmäinen "viisi" kolmoisportaalipäivässä edustaa kosmista, toinen jumalaista ihmistä kulkuneuvona ja kolmas äiti Gaiaa. Voidaan alkaa nähdä tasapaino ja symmetria tämän päivämäärän täydellisyydessä.
 
"Viisi" mikä edustaa merkittävää muutosta, heijastaa, mitä tapahtuu evoluutiomme suuressa suunnitelmassa, kun siirrymme tietoisen tajuamisen korkeampiin tiloihin. Kun tulemme harmoniaan galaktisen keskuksen kanssa, uudet valotaajuudet, informaatio ja säteilyt aurinkokuntamme ytimestä tulevat ulottuville. Emme ole olleet tässä asetelmassa noin 26000 vuoteen. Tämä "kolmiomittaus", planeetta-asema, tekee mahdolliseksi vastaanottaa uusia valoasteikkoja, joita ei ole ollut aiemmin ulottuvilla.
 
Tämä tekee tästä ajasta kosmisessa historiassa hyvin erityisen.
 
Nämä uudet valoasteikot ovat informaatiota, teknologiaa ja kommunikointia galaktisesta ytimestä, mitkä on suunniteltu laajentamaan ymmärrystämme itsestä ja paikastamme aurinkokunnassa, galaktisessa perheessä sekä kosmisessa sydämessä ja mielessä. Tämä 5-5-5-portaali aloittaa uuden koodilähetyksen, mikä kommunikoi tehokkaammin "niin ylhäällä kuin alhaalla" -käsitystä - ymmärrystä, että kaikki huokuu alkuperäisestä lähde-energiasta, että olemme kaikki osa kokonaisuutta, että jokainen ilmentymä on puhdas peiliheijastus ajatuksistamme ja näin luo todellisuuttamme. Uudet koodit vahvistavat tietoa ja kykyä ymmärtää sitä valotaajuutta, mikä luo rakenteen ja ilmentää sen fyysiseen muotoon maailmassamme. Se tuo seuraavan ymmärrystason siitä, että me luomme todellisuutemme.
 
5-5-5-portaali on tärkein. Uudet valoasteikot tulevat ulottuville kosmisesta galaktisesta keskuksesta tänä lupaavana päivänä. Nämä valokoodit ja informaatio työntävät sisään DNA-aktivoinnin ja energiasuunnitelma-asetelman seuraavan vaiheen mahdollistamaan tämän laajentumisen ihmistietoisuudessa. Me fyysisinä tiennäyttäjinä, koodinkantajina ja tähtisiemeninä olemme portaali, missä nämä koodit ankkuroituvat todellisuuteemme. Kun seisomme Gaian pinnalla, olemme portaali, mikä maadoittaa tämän valon fyysiseen ilmentämiseen.
 
Puhtaimmassa muodossa valo on lähde-energiaa. Valokoodit ovat lähteen puhdas kommunikointimuoto. Ne ovat matemaattinen taajuussarja-asetelma, universumimme universaalia kieltä, mistä muodostuu selviä ja täsmällisiä informaatiopaketteja, jotka ihmisen energeettinen ja fyysinen rakenne tunnistaa ja pystyy tulkitsemaan. Nämä paketit toimivat suoraan fyysisen ja moniulotteisen DNA:n kanssa ja aktivoivat ja laukaisevat muistin ja tietoisen ymmärryksen.
 
Valokoodit toimivat monilla tasoilla. Pieni näyte siitä, mitä ne on suunniteltu tekemään … Ne laukaisevat fyysisen muistin, jotta keho pitää, integroi ja tulkitsee valoa muuntamaan solurakenteen kristallikokoonpanoksi. Ne aktivoivat moniulotteisen muistin yhdistymiseksi korkeamman itsen tai sieluolemuksen kanssa ja sen muistamiseksi, kuka on. Ne vapauttavat ja palauttavat viisautta toisista tähtijärjestelmistä ja Gaiasta. Ne tuovat myös tulevaisuuden teknologioita ja tietoa tietoiseen tajuntaamme yksilö- ja kollektiivitasolla. Mutta perimmiltään ne on suunniteltu auttamaan ihmiskuntaa (kaikkia tietoisia olentoja) muistamaan, että olemme kaikki osa lähde-energiaa ja jumaluutta.
 
Energiat, valokoodit sykkivät galaktisesta ytimestä fyysisen kehomme kautta Gaiaan. Sitten Gaia, taivaallinen emäntämme, välittää fyysisten portaaliemme kautta takaisin galaktiseen ytimeen/lähdeälykkyyteen valotasomme ja valmiutemme sisältää seuraavan DNA-valokooditason. Tämä syke kosmisen ytimen, fyysisen kehon/piirustuksen ja Gaian välillä jatkuu koko päivän ympäri maailmaa valoinformaatiolatauksina niiden energiamatriisiin, jotka pystyvät ankkuroimaan sen järjestelmäänsä. Oletko valmis?
 
Kun koodit ankkuroituvat niiden valomatriisiin, jotka sisältävät riittävän määrän valoa, solurakenne ja DNA tekevät taas kerran kvanttisiirtymän..
 
Nämä koodit aloittavat aktivoinnin niiden tähtisiementen, koodinkantajien ja valotyöntekijöiden DNA/RNA:ssa, jotka ilmoittautuivat edelläkävijöiksi tämän ankkuroimisessa ihmiskuntaa varten. Aikavälillä 5.5.-12.12.2012 ne jotka ankkuroivat näitä koodeja, valmistelevat ihmisen piirustuksen/matriisin konfiguroitumaan uudelleen, jotta se voi sisältää tämän tietoisuustason. Valomatriisissa on monia komponentteja, kuten merkaba, ka-keho, valokeho jne., mutta puhtaimmassa ja kattavimmassa tilassaan se on rakenne, mikä tulkitsee lähdevaloinformaatiota ja tekee siitä ymmärrettävää ihmismielelle. Lupauksemme ja roolimme on valmistella valomatriisimme sisältämään tätä valoa ja informaatiota riittävällä tasolla ja riittävänä joukkona, jotta piirustus voidaan laajentaa planeettaverkkoihin ja tuoda se näin kaikkien ihmisten saataville. Tämä valotaso ihmismatriisissa on välttämätön massojen valmistelemiseksi valotulvaan, mitä tulee 144-kristallirakenteen tullessa täysin käyttöön 12.12.12.
 
Tämä on päävalmistelutehtävä, mihin monet ilmoittautuivat. Oletko yksi heistä? Fyysinen järjestelmämme konfiguroituu solutasolla yhdistymään taas kosmiseen sydämeen ja mieleen - siirtymiseksi havaintotasolle, mikä sallii selkeän ymmärryksen itsestämme jumalaisina valo-olentoina ja olemassaolostamme kosmisessa kokonaisuudessa.
 
Me olemme valoportaaleja!
 
Kerääntykää yhteen toisten valotyöntekijöiden kanssa ja ankkuroikaa tätä valoa sinä jumalaisena ihmiskulkuneuvona, joka olette. Kaikki paikat Gaian pinnalla ovat pyhiä! Jos kuitenkin keräännytte voimapaikkoihin, pyörteisiin, Gaian merkittäville ley-linjoille, kykynne ankkuroida täydemmin tätä energiaa parantuu.
 
Kutsu on kuulunut. Olemme kaikki tehneet vuosien ajan työtä tätä tehtävää kohti. Olemme jatkaneet hengen yllykkeiden seuraamista ollaksemme ihmiskunnan palveluksessa. Kerääntykää sieluperheen kanssa, juhlikaa Wesak-täysikuun ja Buddhan energioita, tanssikaa, laulakaa ja kunnioittakaa roolianne moniulotteisena valonmestarina.
 
Kun lisätään yhteen numerot 5-5-5, saadaan 1+5=6. Kuutosen ydinenergiaolemus on koti ja perhe.
 
Olemme osa kosmista valoperhettä!
 
Paikkamme siinä oivalletaan täydemmin, kun uudet valokoodit aktivoituvat DNA:ssamme ja muisti siitä, keitä todellisuudessa olemme, tulee tietoisuuteemme. 2012 on transformaatiovuosi! Elä oma valosi!
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Niillä näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni. En kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >