HomeViestejäMuita kirjoittajia29.12.2011 - Abby Haydon - Rakkauden vuosi

29.12.2011 - Abby Haydon - Rakkauden vuosi

RAKKAUDEN VUOSI
 
Valokokoonpanoa kanavoinut Abby Haydon (www.spiritualguidance.com )
29.12.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Haluaisimme kiittää teitä läsnäolostanne ja kiinnostuksestanne siihen tietoon, mitä tulee.
 
Haluaisimme puhua sydänkeskuksen laajentumisesta. Saatatte ajatella tätä alutta neljäntenä chakrana tai sydänalueen energiakeskuksena, mikä pystyy synnyttämään rakkautta, iloa ja kauneutta. Vaikka monet tuntevatkin tämän rakkauskeskuksen olevan sydämessään, haluaisimme tuoda esiin ajatuksen, että sydänkeskus, rakkauden, ilmaisemisen ja positiivisten tunteiden kokemisen keskus on energiakenttä, joka ympäröi kehoa. Tämä energiakenttä mahdollistaa teille positiivisten tai negatiivisten tunteiden ilmaisemisen.
 
Fyysisen kehon sydänalue on kehon tunnekeskuksen ankkuripiste. Eri rauhaset jotka ovat kurkun ja sydämen välissä, ovat myös osa sydänkeskusta. Tämä alue missä tunnekeho ankkuroituu fyysiseen kehoon, mahdollistaa ihmisille suuren kauneuden ja ilon tai suuren negatiivisuuden ilmaisemisen.
 
Tämä sydänkeskus on avautumassa äärimmäisen nopeasti. Kun sydänkeskus laajenee ja tunnekeho vahvistuu, monia kauniita kokemuspiirteitä tapahtuu planeetalla. Kun tästä upeasta sydänkeskuksesta tulee vieläkin vahvempi, monia kauniita ihmeitä tapahtuu maailmanne ihmisille. Monet ihmiset jotka ovat mukana monentyyppisissä henkisissä käytännöissä - elämän eri alueilta ja monista uskonnollisista perinteistä - puhuvat kaikki rakkaudesta. Monet puhuvat sydämestä. Näillä eri henkisillä perspektiiveillä on erilaisia kuvauksia siitä, mitä sydän on ja mitä rakkaus on.
 
Haluaisimme antaa teille sydänkeskuksen energiakentän visuaalisen muodon. Tämä energiakierto kulkee sydämestä ylös päähän, kehon ympäri (kummaltakin puolelta) alas jalkoihin ja sitten taas ylös sydämeen. Se itse asiassa näyttää jättimäiseltä sydämeltä, joka sisältää koko kehon.
 
Sydämen muodosta on tullut vuosisatojen saatossa synonyymi rakkaudelle ja muille positiivisille tunteille.
 
Tämä energiakenttä on ankkuroitu rinnan alueelle hyvin erityissyystä. Tunteellinen sydänkeskus on yhteydessä fyysiseen sydämeen. Fyysisen sydämen jokainen lyönti vahvistaa tunnekehoa. Tämä on kehon ainoa keskus, mitä energisoidaan tällä tavalla. On toisia kehokeskuksia, mentaali- ja henkikehon keskuksia, jotka ovat kiinni kehorauhasissa. Intuitiivinen keskus on ankkuroitu kolmannen silmän alueelle. Älykeskus on ankkuroitu päälaelle ja korvien taakse. Nämä eri alueet stimuloivat eri toimintoja ja tietoisuutta ihmisessä. Kuluneella vuosisadalla älykeskus on ollut äärimmäisen stimuloitu. Tämä on synnyttänyt monia upeita keksintöjä. Ne joilla on voimakkaasti kehittynyt älykeskus, pystyvät vastaanottamaan "syötettä" luodakseen monia erityyppisiä tuotteita. Tietokone ja kaikki tekniset ja sähkölaitteet ovat syntyneet kehon energiakenttien äly- tai mentaalikeskuksen stimuloinnista.
 
Nyt sydänkeskuksen on aika päästä parrasvaloihin. Nyt paljon enemmän energiaa virtaa sydänkeskuksen kautta. Sydänkeskus vaatii puhdistamista tänä ajankohtana. Parantavan energian virtaamista sydänkeskuksen läpi on tapahduttava tulevana vuonna.
 
Vuonna 2012 ihmiset generoivat paljon pelkoa. Tästä syystä on erittäin tärkeää energisoida sydänkeskusta positiivisilla tunteilla. On tärkeää ajatella jumalaista rakkautta ja sen jakamista toisten kanssa. Tähän vuoteen 2012 sisältyy suurta hämmennystä. On paljon väärinymmärrystä siitä, mitä tänä vuonna tapahtuu. Suurta vastakkainasettelua tulee 2012 kaikkiin sydämiin ja mieliin tällä planeetalla, sillä melkein kaikki ovat kuulleet vähän Maya-profetiasta, mutteivät tunne faktoja. Ajatelkaa tätä tiedon puutetta suurena haasteena. Haluatte ehkä ajatella sitä taisteluna: taisteluna pelon ja rakkauden välillä. On tärkeää energisoida itseään rakkaudella ja positiivisilla tunteilla ja olla antamatta toisten pelkojen ottaa valtaa itsestä.
 
Tunneolemuksenne pitäminen rakkauden tilassa ja oleminen sallimatta pelon tai negatiivisuuden ottaa valtaa teistä on erittäin tärkeää nyt. Kannustaisimme kaikkia ajattelemaan tätä uutta vuotta rakkauden vuotena, sydämen laajentumisen ja parantumisen vuotena.
 
Tämän vuoden energiat synnyttävät paljon henkisen kasvun ja parantumisen potentiaalia. Tulee monia tilaisuuksia parantaa menneiden elämien tunnetuskaa sekä tilanteita, jotka tarvitsee parantaa nykyelämästä. Tämän vuoden energiat auttavat yksilöitä päästämään irti pysähtyneistä tunnemuodostelmista ja malleista, jotka eivät enää palvele heitä.
 
Tämän vuoden energiaa käyttäessään monet parantavat aspektejaan, jotka tämän elämän tai toisten elämien kokemukset ovat kukistaneet ja tallanneet. Sydämen parantuminen voi tulla esiin monilla tavoilla. Sinisen, purppuran, violetin ja erilaisten vaaleanpunaisten sävyjen kanssa työskenteleminen voi tuoda suurta parannusta sydänkeskukseen. Näiden värien käyttäminen tai niiden lähellä oleminen uudistaa sydänkeskustanne.
 
Muita tekniikoita tulee ulottuville tänä vuonna tämän sielun kautta, jolle puhumme. Jaamme tapoja aktivoida ja vahvistaa sydänkeskusta ja kokea enemmän rakkauden ja autuuden tunteita. Mainitsemiemme rakkauden värien rinnalla kannustaisimme teitä käyttämään myös ääntä. E- ja F-sävel sekä mitkä tahansa näiden kahden muunnelmat voivat olla arvokkaita. Jos pysytte käyttämään näitä säveliä laulamalla niitä, ne ovat erittäin parantavia.
 
Käveleminen, syvään hengittäminen ja mielen pitäminen keskittyneenä ihmiseen, paikkaan tai kokemukseen, joka tuo positiivisia tunteita teille, on toinen tapa energisoida sydänkeskusta rakkaudella. Liikkuminen positiivisten ajatusten ja tunteiden kanssa vahvistaa tätä puoltanne. Jos suunnittelette menevänne kävelylle, kävelevänne töihin tai tekevänne jotain fyysistä toimintaa, mikä liikuttaa jalkoja ja käsiä, keskittykää johonkin, mitä tuo teille rakkauden tunteen. Voitte ajatella jotakuta rakasta elämässänne nyt tai puhua kuolleelle rakkaalle, jonka kanssa teillä oli vahva rakkausside. Haluatte ehkä ajatella jotain henkiolentoa tai ylösnoussutta mestaria tai jotakuta, joka ruumiillistaa teille rakkautta. Kaikki stimuloi hyvin fyysistä ja tunnekehoa positiivisella energialla. Myös tanssi aktivoi fyysistä ja tunnekehoa samalla tavalla. Veren pumppaaminen sydämen läpi ja kokemus tanssin ilosta on voimakas tapa mahdollistaa sydänkeskuksen vaikutus ympäristöönne.
 
Ennen kuin aloitatte rakkauskävelyn, sulkekaa silmänne ja vain ajatelkaa tuota ihmistä, paikkaa tai kokemusta, mikä tuo teille rakkauden tunteen. Sallikaa tuon ajatuksen laajentua sisällänne useita hetkiä. Alkakaa sitten kävellä. Jos on jokin laulu, jota haluatte hyräillä tai ajatella kävellessänne ja joka synnyttää rakkauden tunteen, niin senkin tekeminen olisi hyvin arvokasta. Tämän lisäulottuvuuden ottaminen tavaksi päivittäiseen kävelyynne tai liikuntaanne on arvokasta.
 
Jonkin rakastamanne asian ajattelemisen lisääminen fyysiseen toimintaan energisoi ajatustanne. Fyysisen sydämen läpi pumppaava veri virkistää tunnesydänkeskusta. Nämä kaksi toimivat yhtenä.
 
Kaikkia ihmisiä kutsutaan nyt käyttämään enemmän potentiaaliaan. Hyvin suuri osa olemuksestanne on ollut horroksessa. Selviytyminen maailmassanne tukahduttaa monia kauniita puolianne. Hyvin suuri osa teissä on levossa eikä sitä stimuloida. Kulttuurin älyllinen puoli on hallinnut ylimpänä monta vuotta. Nyt on aika stimuloida olemuksenne toista keskusta. Nyt on aika stimuloida kykyänne rakastaa. Kun generoitte lisää rakkautta, autatte monia ihmisiä päästämään irti peloistaan. Sallikaa itsenne olla rakkauden generaattori. Nyt on aika, jolloin voitte muuttaa maailmaanne ja tehdä siitä sellaisen, kuin haluatte sen olevan. Kaikkien on tärkeää ottaa tämä ajatus vakavasti.
 
Vaikkette keskustelisikaan tästä ajatuksesta toisten kanssa, he alkavat tuntea aikomuksenne hyödyn. Näette tämän hyödyn jatkuvan niiden ihmisten myötä, joiden kanssa olette tekemisissä.
 
Haluaisimme antaa teille kuvan laajentuneesta sydämestä. Nähkää seisovanne jossain valitsemassanne paikassa - meri, vuoret tai vaikka avaruus. Paikka voi olla erilainen joka kerta, kun synnytätte kuvan. Nähkää sydänkeskuksenne jättimäisen sydämen polttopisteenä.
 
Nähkää itsenne suuren sydämen keskellä. Nähkää tämä energiakenttä ympärillänne. Alatte sitten nähdä erilaisia kokemuksia. Voitte nähdä energiakenttänne muuttuvan värilliseksi. Se voi alkaa sykkiä tai värähdellä. Se voi myös alkaa pyöriä ja liikkua ympärillänne. Jos mahdollista, tehkää kentästä ruusun- tai laventelinvärinen. Jos näette tummia alueita tässä kentässä, nähkää vain ruusunväriä sykkivän sydämestä, mikä on ympärillänne. Saatatte nähdä kuvia sydänalueella. Saatatte nähdä esineitä sydänalueella. Nämä esineet ja kuvat voivat muuttua päivittäin. Jos näette kuvan ihmisestä - elävästä tai kuolleesta - hän tarvitsee rakkausenergiaanne. Niitä joita rakastatte ja jotka tarvitsevat, voi edustaa kuvasymboli. Jos näin on, lisätkää vain enemmän ruusunväriä kuvaan tai symboliin.
 
Työskenteleminen tällä tavalla ja sallien sen kasvaa sydämessänne on erittäin kaunista. Vain tämän informaation lukeminen alkaa stimuloida tätä sydänkeskusta. Monet ihmiset eivät tiedä, miten muuttaa ajattelutapaansa. He eivät tiedä, miten lopettaa negatiiviset ajatukset ja pelokas ajattelu. Pelosta on tullut erittäin voimakasta viimeisten kolmen vuoden aikana. Maailmanne talous ja rahoitusrakenteet ovat stimuloineet paljon pelkoa. Monet pelkäävät joutuvansa puutteeseen. Monet pelkäävät kamalia maanmuutoksia tänä vuonna. Vaikka maapallo muuttuukin monien muutosten kautta, tätä kaikkea voidaan muuntaa ja vähentää, kun jokainen olento generoi enemmän rakkautta.
 
Jos teillä on kokemus, missä pelkäätte, ja olette jonkin pelkoilmentymän otteessa, haluaisimme kannustaa teitä ajattelemaan kuvaa, minkä olemme antaneet teille, ja muuttamaan välittömästi ajatteluanne. Ottakaa hetki ja asettakaa tämä sydän ympärillenne. Nähkää joku rakkaanne siinä. Huomaatte, että koko energiakenttänne muuttuu. Pystytte huokaisemaan helpotuksesta ja päästämään irti pelosta, joka piti teitä otteessaan hetki aiemmin. Tämä käsite on erittäin voimakas, vaikka onkin erittäin yksinkertainen.
 
Tämän käsitteen käyttäminen mahdollisimman usein tuo suurta parannusta teille, mutta myös maailmalle. Olette voimakas. Älkää antako itsenne joutua niihin pelon ja epäilyn energiamuotoihin, joita planeetalla monet luovat. Jos tunnette tämän negatiivisuuden itsessänne, tietäkää, että se on kuin takki, jonka voitte riisua. Voitte muuttaa tämän hetkessä laittamalla yllenne säteilevän ruusu- ja laventeliasun. Tämä voi olla jumalainen rakkausvaatteenne. Itsenne täyttäminen positiivisilla tunteilla on erittäin tärkeää nyt. Näin tehdessänne autatte planeettaa tekemään positiivisen transformoitumisen uudelle aikakaudelle, joka odottaa.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >