HomeViestejäMuita kirjoittajia22.10.2011 - Adonna - Päivämääriä, portteja ja kumppaneita, osa 2

22.10.2011 - Adonna - Päivämääriä, portteja ja kumppaneita, osa 2

PÄIVÄMÄÄRIÄ, PORTTEJA JA KUMPPANEITA, OSA 2
 
Taivaan enkeleitä kanavoinut Adonna (www.operationterra.com)
22.10.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Okei, no niin. Olemme pyytäneet saada puhua sinulle tänään, koska meistä tuntuu, että tietyt asiat ovat tärkeitä tänä aikana. Viime kommunikoinnissamme jonka otsikoimme "Päivämääriä, portteja ja kumppaneita", teimme huomioita omasta näkökulmastamme, joita jotkut ihmiset eivät ole ymmärtäneet oman perspektiivinsä vuoksi, ja halusimme selkeyttää noita asioita, jotta tarkoituksemme on täysin selvä.
 
Ensinnäkin päivämääriin liittyen haluamme kerrata, että kokemanne prosessi ja matka on luonteeltaan loputon eikä se muutu riippuen siitä, minkä muodon subjektiivinen kokemuksenne ottaa. Ajan ulkopuolella kaikki asiat ovat samanaikaisesti läsnä jossain osassa Jumalan mieltä, kuten olemme kutsuneet sitä. Ne voivat todella ilmentyä tai olla vain mahdollisuutena - kaikki on aina tulossa esiin tai purkautumassa takaisin siihen olemassaoloperustaan, mikä kasvattaa sen.
 
Kyse on oikeasti hyvin dynaamisesta ja monimutkaisesta prosessista ja ellei ole täysin yhteydessä tuohon tietoisuuteen, mistä kaikki muu syntyy, ei voi arvostaa perspektiiviämme tähän asiaan riippumatta siitä, miten monia sanoja käytyämme yrittäessämme kuvata sitä teille niin, että voitte ymmärtää sen verhotun ihmisen perspektiivistä, joka ajattelee olevansa erillään kaikesta muusta.
 
Oikeasti ei ole "aikaa" sellaisena, kuin ymmärrätte sen. Kuten olemme sanoneet aiemmin, aika on vektorimääre, joka laittaa asiat aika-paikkajatkumon fyysiseen ulottuvuuteen. Sillä on muoto - korkeus, leveys ja syvyys - aivan kuten "paikalla" ja se palvelee "paikantajana", muttei sillä ole omaa erillistä todellisuuttaan, paitsi että se on hyödyllinen malli, jonka kautta voidaan sijoittaa asiat ja tapahtumat suhteeseen toistensa kanssa. Kalenterinne ja muut aikaa merkitsevät tai mittaavat laitteenne ovat vain sitä - laitteita jotka erilaiset mielen prosessit ovat keksineet hyödyllisiksi työkaluksi kuvaamaan näitä ilmiöitä. Kuitenkin sen ajattelukokemuksen vuoksi, että olette erillinen olento, joka on erillään kaikesta ja suhteessa kaikkeen, teillä on taipumusta tajuta asiat takaperin. Sen sijaan että hahmotatte nämä laitteet laitteiksi, sekoitatte mittaustyökalun mitattavaan asiaan. Laitatte ansaitsematonta merkitystä sekä laitteelle että niille tulkinnoille, joita sillä tekevät jonkinlaisina auktoriteetteina pidetyt.
 
Samalla kun asioiden tapahtuma-ajankohdalla on merkitystä, on aivan yhtä tärkeää tarkkailla, mitä tapahtuu. Tämä usein johtaa vääriin johtopäätöksiin, kun sitä ei hahmoteta oikeissa puitteissa. Ellei hahmoteta suoraan läheisiä yhteyksiä jonkin asian tai tapahtuman ja kaiken muun olemassa olevan välillä, on helppoa antaa syy-seuraussuhde itse ilmiölle, kun oikeasti on vain yksi ja ainoa "syy", joka on vastuussa kaikesta, mitä on olemassa. Ja tämä johtaa toiseen pointtiimme - ilmeiseen väärinymmärrykseen aiemmasta toteamuksestamme, että kaksoisliekit, kaksoissielut tai "kaksoset" ovat ihmisen sepittämiä ja perustuvat siihen harhaan, että olette erillään toisistanne.
 
Kumppanit
 
Jotkut ihmiset eivät ole lukeneet kovin huolellisesti sanojamme ja he ovat sivuuttaneet ne kuvaukset, joita olemme antaneet asioiden ottamasta muodosta Terralla - vain yhdellä monista todellisuustasoista. Sanoimme, että Terralla kaikki mikä lisääntyy seksuaalisesti, on osa parittelevaa paria, mitä olemme kutsuneet dyadiksi. Olemme myös sanoneet useammassa paikassa, että ylisielut luovat kaikki heijastukset, joita voidaan tarkkailla eläminä tai kehoina ja että itse ylisielulla ei ole sukupuolta ja se on kokonainen, joten ei ole mitään tarvetta löytää toisia osiaan ollakseen kokonainen. Sanoimme, että dyad on mekanismi, jonka kautta voidaan etsiä liittoa kokonaisuuden kanssa. Emme sanoneet, että se on olemassaolon perusyksikkö, ja haluamme tehdä selväksi, ettei ole mitään olemassaolon perusyksikköä paitsi yksi elämä, mitä ilmaistaan kaikkien muotojen kautta, mitä se luo.
 
Voitte kutsua sitä, miksi haluatte. Mikä tahansa nimi kelpaa, mutta jotkut nimet välittävät merkityksen muille, kun taas toiset eivät. Menneisyydessä olemme käyttäneet termejä Jumala, Luoja ja Lähde, koska useimmat 3D-termejä ja ilmaisumuotoja ymmärtävät ihmiset tajuaisivat ne. Kirjurimme tulkitsee lähetyksemme fyysisiksi sanoiksi ja hän puhuu amerikanenglantia äidinkielenään, joten sanamme tulevat niiden termien kautta, joita hän käyttäisi puhuessaan toisille, jotka myös ymmärtävät amerikanenglantia. Kuitenkin tarkoituksemme suodattuu myös niiden tietoisuuden ja havaintotavan kautta, jotka lukevat ja vastaanottavat näitä kommunikointeja hänen kirjoitustensa ja nettisivujensa kautta, joten se mitä välittyy kullekin ihmiselle, vaihtelee sen mukaisesti, mitä se tuo hänen ymmärrykseensä, kokemuksiinsa ja havaintotapaansa liittyen.
 
Yksi lukijamme on äskettäin keksinyt termin "valtameri" tälle lähteelle, mistä kaikki muu syntyy, koska hän koki hiljattain tämän olemassaoloperustan nestemäisenä ilmaisumuotona, joka aaltoilee kuin meri. Huomaatte, että kirjurimme on toistuvasti käyttänyt kuvia, jotka liittyvät mereen, ja me olemme myös käyttäneet noita vertauskuvia viesteissä. Sitä voitaisiin kutsua "tietoisuusmereksi". Asian ytimenä tässä on, ettei ole yhtä sanaa tai edes lausetta, joka kuvaa täsmällisesti tämä kokemusperustaa. Se on koettava, jotta se voidaan ymmärtää, ja siihen saakka kunnes ollaan täydessä yhteydessä sen kanssa - lyhyen aikaa tai pysyvänä olotilana - mikään sanamäärä ei välitä sen kokemisen tai tuon olemassaoloperustan luonnetta.
 
Olemme puhuneet toistuvasti tästä asiasta. Kenties jotkut teistä alkavat ymmärtää tämän, kun siirrytte riittävästi omaan "tietämykseenne" alkaaksenne tunnistaa, ettei välillämme ole tässä mitään salaisuuksia. On vain verho. Kun tuo verho ohenee, muutatte myös suhdettanne meihin informaatiolähteenänne ja korvaatte meidät omalla "tietämyksellänne" ja teistä tulee itsenäisempiä ja täysivaltaisempia olentoja - tovereitamme eikä oppilaitamme.
 
Kaikella mitä olemme sanoneet ja tehneet liittyen Operaatio Terraan, on ollut tämä yhtenä tavoitteena - vapauttaa teidät pikkuitsen vankilasta ja auttaa ja tukea teitä siirtymään todelliseen luonteeseenne valtavana ja itsetietoisena älykkyytenä, mikä on "saostanut" tämän todellisuusosuuden omasta olemuksestaan. Olemme viitanneet tuohon osaanne sanalla eloha (monikko elohim), mutta taaskin sanat ja nimet ovat oikeasti vain "laitteita", joilla yritetään tehdä silta meidän ja teidän perspektiivin väliseen kuiluun. Niillä ei ole omaa todellisuuttaan, paitsi se minkä annatte niille kuullessanne sanat ja tulkitessanne niitä omien linssienne kautta.
 
Jos katsotaan taaksepäin uudempaa ihmishistoriaa (palaten vain muutaman tuhannen vuoden taakse), voidaan nähdä omaksutun erilaisia laitteita, joilla yritetään kuvata erilaisia ymmärryksiä, kun ne tulevat esiin ihmistietoisuudessa. Kuitenkin tuossa kehityksessä on tapahtunut mielenkiintoinen asia. Käsitykset joita pidettiin totuutena tiettynä aikana ja tietyssä ympäristössä, hyväksyttiin muuttumattomiksi, joten kaikkea mikä ylitti sen, pidettiin radikaalina, harhaoppina tai jonain pelättävänä ja eliminoitavana. Sama pätee tänä päivänä. Syistä joihin emme mene tänään, vakiintunutta ajattelua tämän olemassaoloperustan luonteesta uhkaa se itsepintainen väitteemme, ettei mikään ole luonnostaan hyvää tai pahaa sille, mikä sen luo (mihin meistä on mukava viitata Luojana, koska se kuvaa toimintaa, joka jatkuvasti luo kaikkea, mitä ilmenee) - että Luojalle kaikki sen luomukset ovat hyviä.
 
Monilla, ellei useimmilla tai kaikilla teistä, on henkilökohtaisia mieltymyksiä olla sopusoinnussa ainutlaatuisen ilmaisunne kanssa yhdessä elämässä, jota eletään. Ylisielunne suunnitteli teidät tiettyjen ennakkoasteiden, taipumusten ja persoonapiirteiden kera - hedelmöityksestä, sielun tulemisesta ja sikiön kasvamisesta aina fyysiseen kuolemaan tai täydelliseen transformoitumiseen saakka, kumpi tapahtuukin tietylle yksilölle. "Persoonaa" käytetään roolina annetussa draamassa sekä siinä, "mitä ollaan miehiään" - moraali, omatunto ja arvojärjestelmät mistä henkilö täytyy muista persoonista, joiden kanssa hän on tekemisissä.
 
Mieltymyksenne ovat osa sitä, miten määrittelette itsenne erilaiseksi tai samanlaiseksi kuin muut ympärillänne. Etsitte niitä, jotka jakavat arvonne, tapana vahvistaa määritelmää itsestänne. Kuitenkin meidän perspektiivistämme on vain kaiken oleminen. Kaikki vain on, mitä on ja miten on, eikä ole mitään parempaa kuin jokin muu, ei mitään huonompaa kuin jokin muu. On vain yksi Luoja, joka käyttää monia luomuksiaan kuin pukuja, kaikkia kerralla.
 
Näemme todellisuuden täydellisen yhteyden perspektiivistä ja siksi voimme kokea ja tarkkailla kaikkea sen oikeassa suhteessa kaikkeen muuhun. Kaikki täyttää ainutlaatuisen paikkansa kokonaisuudessa, jotta kaikki mahdolliset kokemukset ovat Luojan käytössä oman itsensä kokemista varten. Sillä ei ole mieltymyksiä. Se vain haluaa kokea kaikkea mahdollista. Siksi kaikki on täydellistä juuri sellaisena, kuin se on tietyllä hetkellä. Se antaa täydellisen kokemuksen tyydyttämään Luojan halun saada tuon tietyn kokemuksen. Luoja nauttii kaikista luomistaan kokemuksista. Tämä voi olla vaikea ymmärtää, mutta tuskanne ja ilonne ovat Luojalle vain kokemuksia, joiden kautta se kokee tyydytystä.
 
Ihmisillä jotka ovat edelleen verhottuja, ei ole mitään auktoriteettia puhua siitä, mitä Jumala haluaa jollekin toiselle. Jokainen ihminen voi tietää vain, mitä Jumala haluaa hänelle - ja vain silloin, jos hän kuuntelee sisältä ja voi kuulla, mitä jokainen hetki kertoo hänelle. Joitain ihmisiä "kutsutaan" tiettyyn tarkoitukseen ja toisilla ei ole aavistustakaan, mikä heidän olemistarkoituksensa on. Sillä ei ole merkitystä, tietääkö tarkoituksensa vai ei. He palvelevat sitä vain olemalla ilmaisumuoto.
 
Hyvin monia ajatuksia leijuu siitä, miten pitäisi syödä, käyttäytyä tai uskoa saavuttaakseen tietyn lopputuloksen, mutta mikään noista uskomuksista ei ole itsessään oikea - aivan kuin se uskomus, että tarvitaan joku muu täydentämään itsensä, ei ole oikea. Se on vain uskomus ja mekanismi, jonka kautta edistää omaa pyrkimystään täyttää oma tarkoituksensa - riippumatta siitä, ymmärtääkö tarkoituksensa vai ei. Kaikkea ohjaa ylisielu. Mikään ei lähde verhotun ihmisen sisältä ja siihen saakka kunnes verho häviää ja saadaan täydellinen yhteys pysyväksi olotilaksi, mitään kaikesta ei ymmärrä kunnolla kukaan, joka ei ole tuossa tilassa.
 
Teillä ei ole aavistustakaan, miten paljon rauhaa tulee olemisesta täydellisessä yhteydessä. Kaikki tajutaan tarkoituksenmukaisesti, nähdään oikeissa puitteissaan ja kaikkea arvostetaan omalla paikallaan kokonaisuudessa. Te jotka teette tällä hetkellä matkaa Terraan, pystytte arvostamaan näitä sanoja enemmän, sitten kun saatte tuon täydellisen yhteystilan. Toiset voivat torjua sanamme, koska osa heidän matkaansa ei ole arvostaa näiden toteamusten oikeellisuutta tällä hetkellä, mutta sekin on täydellistä, koska he ovat vain sitä, kuka he tulivat olemaan. He ovat vain "persoona" omassa roolissaan ja paikassaan kokonaisuudessa.
 
Jos katselisitte elokuvaa ja yksi henkilöistä alkaisi yhtäkkiä toimia tavoilla, mitkä eivät ole johdonmukaisia hänen tavalleen käyttäytyä tai vielä tärkeämpää, sopusoinnussa koko draaman - tarinajuonen - kanssa, se tuntuisi olevan "pilalla" katselijoista. Koska voimme havaita kaiken täydellisyyden juuri sellaisena, kuin se on ja tulee esiin, voimme hyväksyä kaiken ja vain tehdä osamme oman roolimme esittämisessä kokonaisuudessa. Rooliimme kuuluu näiden keskustelujen käyminen teidän kaikkien kanssa, jotka ovat tunteneet vetoa lukea sanojamme omassa roolissaan kokonaisuudessa.
 
Niinpä vaikka tunnette ehkä vetoa etsiä kumppania tai nauttia olemisesta nykyisen kanssa, tämä on vain osa yleistä pyrkimystä tulla yhdeksi Kaikkeuden kanssa. Se ei ole universumin perusrakennuspalikka! Toivomme, että olemme tehneet näkemyksemme selväksi tässä. Kaikki on peräisin ylisieluista ja niiden kirjoittamaa. Ne puolestaan palvelevat Luojan halua kokea kaikkia mahdollisia yhdistelmiä ja permutaatioita luomalla kaikkia mahdollisia yhdistelmiä ja permutaatiota Luojan koettavaksi. Kuulostaa vähän kehältä ja se on sitä. On vain Luoja ilmaisemassa ja kaikki muu on harhaa, mikä tekee Luojalle mahdolliseksi tutkia kaikkia käytettävissä olevia mahdollisuuksia tietyn luomuksen reunaehtojen sisällä.
 
Koska kalenterit ovat vain laitteita ajan merkitsemiseen tai mittaamiseen eivätkä määrittele itse aikaa, kaikki menetelmät päivämäärän asettamiseen jollekin ovat parhaimmillaankin likimääräisiä ja voivat olla pelkästään jonkun tulkintoja, mitkä eivät ole yleismaalimallisesti totta. Ei ole kovinkaan kauaa ihmistermein siitä, kun ihmiset ajattelivat Maan olevan kaiken keskus, koska havaittiin, että aurinko nousi ja laski ja tähdet vaikuttivat liikkuvan taivaalla. Näytti siltä, että kaikki taivaankappaleet pyörivät Maan ympärillä ja noissa liikkeissä oli tiettyä periodisuutta. Monenlaisia kalentereita kehitettiin kuvaamaan noita liikkeitä ja tietyille asemille tai tapahtumille antoivat erityismerkityksiä ne, jotka olivat oman aikansa auktoriteetteja. Missään tästä ei kuitenkaan ole mitään olennaisesti pätevää. Ne ovat parhaimmillaankin sopimuksia ja suurin osa niistä on pian yhtä hyödyttömiä ennustamiseen tai minkään merkitsemiseen kuin kello ilman viisareita tai numeroita, joka näyttää vain yhtä sanaa "nyt".
 
On vain "nyt". Myös sanamme "pian" on karkea likimäärä ja se annetaan miljardien vuosien puitteissa. Onko kukaan tämän lukijoista väsynyt odottamaan jotain ilmestyvän tai tapahtuvan jonkin annetun kalenterin tai ennusteen mukaisesti? Ehdotamme, että siirrätte ajatuksen päivämääristä ja kumppaneista menneisyyteen ja asutte täysin nyt-hetkeen. Reagoikaa siihen, mitä ilmenee, sitten kun se ilmenee, parhaan kykynne mukaan ja luottakaa, että matka vie teidät sinne, minne olette menossa. Ei voi olla toisin, koska ylisielut ovat luoneet homman toimimaan niin ja "sinulla" (tuolla osallasi, joka luulee olevansa erillään kaikesta muusta) ei ole mitään sanottavaan siihen kaikkeen! (Anteeksi nauramisemme, mutta meidän perspektiivistämme tämä on todella hyvin humoristista.)
 
Meillä on jäljellä vielä kolmas asiamme - portit. Nekin ovat vain laitteita tai mekanismeja - tapoja toteuttaa se, mitä ylisielut ovat kirjoittaneet tapahtuvaksi sopusoinnussa Luojan haluille uudesta luomakunnasta. Kaikki nämä 12 porttia vievät ne, jotka ovat tietyllä aikajanalla uuteen paikkaansa uudessa luomakunnassa. Vaikka useimmat ihmiset jotka eivät jätä kehoaan välittömästi, luulevat olevansa edelleen samalla planeetalla kuin aina, he eivät ole. Tästä nykyisestä maaplaneetasta ei ole mitään versiota, mikä tulee läpi mistään madonreiästä koskemattomana. Jokainen maaplaneetan versio ilmestyy eri paikkaan uudessa luomakunnassa. Versio josta tulee "uusi Maa" (mihin viittaamme Terrana), siirtyy pois 3D-kehostaan, 4D-ilmaisuunsa. Jotkut ihmiset päätyvät Terran negatiivisen polariteetin 4D-planeettakaksoselle, mitä emme nimeä. Kaikki muut "maat" siirtyvät toiseen 3D-planeettakehoon ja jokainen niistä antaa lisää 3D-kokemuksia niille, joiden on kirjoitettu saavan niitä uudessa luomakunnassa.
 
Aikajanat ovat jo eroamassa toisistaan ja ovat tehneet sitä monta vuotta. Liike ei ole yleensä ilmeistä ja ironisesti ne jotka menettävät tajuntansa teidän kokemuksellenne, voivat jatkaa eri suuntaan - suuntaan joka on rinnakkainen omalle mutta ei havaittavissa. Jokainen aikajana on siirtynyt ikään kuin tunneliin (omaan madonreikäänsä) ja kun asiat kehittyvät päätökseensä, kaikki muistot siitä mikä jätettiin taakse, haalistuvat, kun uutta informaatiota tulee sisään ja uusia tilanteita esittäytyy. Tämä on jo liikkeessä ja se voidaan nähdä yleisliikkeenä, mutta sitä eivät jaa tasavertaisesti kaikki olennot, jotka ovat nyt kehossa nykyplaneetalla. Ne jotka menettävät tajuntansa teidän kokemuksellenne, voivat kulkea tai olla kulkematta edelleen toisella aikajanalla, mutta teidän täytyy vain pitää silmänne kohdistettuna siihen matkaan, minkä vain te voitte tehdä. Kaikki on jo joka tapauksessa tapahtunut, joten nauttikaa vain matkasta mahdollisimman paljon, olkaa hyvä itsellenne ja valmis vastaamaan siihen, mitä ilmestyy.
 
Jätämme teidät nyt rauhassa, kunnioituksessa ja siunauksessa. Aamen, adonoy sabayoth. Olemme Taivaan enkeleitä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >