HomeViestejäValerie Donner7.1.2013 - Suoraan sydämestä

7.1.2013 - Suoraan sydämestä

SUORAAN SYDÄMESTÄ
 
Kirjoittanut ja kanavoinut Valerie Donner (www.thegroundcrew.com)
Uutiskirjeestä 7.1.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakas maajoukko,
 
Onnellista vuotta 2013 teille! Vuoteen 2012 keskittymisen jälkeen 2013 tuntuu joutuneen takapenkille. Pääsimme läpi 12-12-12:sta ja 21-12-12:sta ja täällä sitä ollaan korkeammissa ulottuvuuksissa. Kuten Joanna Cherry, mestareiden kanava, kertoi meille, käymme läpi "lempeää siirtymää". Minulle tunteet ovat edelleen voimakkaita, energiat pehmeitä ja rakastavia ja on kyse olemisesta nyt-hetkessä.
 
Kadotan helposti ajantajun. Huomaan useampien ihmisten hymyilevän jopa postissa, myös virkailijoiden. Tunnen voimakkaampaa yhteisötarvetta joka päivä. Kahtiajako itseä palvelevien ja muita palvelevien välillä tulee aina vain selvemmäksi. Itse valitsen olla jälkimmäisten kanssa. Erottelemme jyviä akanoista. Tulemme läpinäkyvämmäksi toisillemme, jotta pystymme tarkkailemaan toisten ihmisten energioita ja aikomuksia meidän suhteemme.
 
Tapaan upeita valotyöntekijäneroja, jotka palvelevat planeettaa tiedemiehinä, parantajina, keksijöinä, tutkijoina, totuuden kertojina, lakimiehinä ja lääkäreinä. Tulemme yhteen valossa ja rakkaudessa. Astumme tekemään todellista työtämme tämän planeetan palveluksessa. Voin tuntea innostuksen nousevan.
 
Olemme uuden maapallon kanssaluomisprosessissa. Tästä on kyse. Löydämme uusia tapoja palvella valoa ja yhdistymme toisiimme rakastavasti ja syvällisesti. Teemme yhteistyötä rakkaudessa ja rauhassa.
 
Heräsin 21.12.12 tuntien voimakkaita energioita sydänchakrassani. Kuulin sanat "laskekaa aseenne". Kahdentoista ihmisen kokoontumisessamme 21.12.12 meitä siunattiin mestari Sanat Kumaran läsnäololla. Hänen antamansa viesti on myös sinulle. Näin hän puhui.
 
Sanat Kumara 21.12.12
 
Huom.: Sanat Kumara on maan planeettalogos ja sen ensisijainen valvoja. Hän on vastuussa maan ja Venuksen ylösnousemuksesta. Hänet tunnetaan myös ikiaikaisena ja loputtomien kesien nuorukaisena. Hän on Venukselta ja hän on auttanut ihmiskuntaa valoulottuvuuksista käsin kenties kauemmin kuin kukaan toinen mestari.
 
Tervehdys, olen Sanat Kumara. Tervehdin teitä kaikkien mestareiden puolesta, jotka ovat kulkeneet maan päällä aiemmin.
 
Onnittelut teille kaikille uutteruudestanne, kovasta työstänne ja päättäväisyydestänne saavuttaa tämän valopiste 21.12.12, keskeinen ajankohta.
 
Tiedämme, että on helppoa laittaa mestarit jalustalle. Haluan muistuttaa teille, että valotyöntekijät jotka ovat tällä hetkellä maan päällä, ovat tutkassamme. Tiedämme, että elämänne on ollut haastavaa. Useimmat teistä eivät halunneet lähteä mukavista valoulottuvuuksista ja palata maan päälle uuteen inkarnaatioon. Tiesitte sen olevan haaste. Useimmilla teistä ei ole ollut parasta lapsuutta tai helpoimpia ihmissuhteita. Olette tehneet kovasti työtä, opiskelleet kovasti ja monet teistä ovat viettäneet tuntitolkulla mietiskellen elämää, istuen terapeuttien luona, kasvaen ja ajatellen.
 
Olette lukeneet lukemattomia kirjoja ja kohdanneet lukuisia haasteita. Olette rakastaneet ja tunteneet epävarmuutta. Monet teistä päättivät olla koskaan palaamatta maan päälle. Jotkut teistä ajattelivat, että ellette palaisi takaisin, että pystyisi elämään itsenne kanssa. Katselitte taivaalle kaivaten yhteyttä avaruusperheeseenne ja haluten päästä kotiin. Useimmat teistä eivät koskaan tunteneet, että olitte viettäneet aiemmin hetkeäkään maan päällä - kuitenkin olette edelleen täällä. Olette voimakkaampia kuin koskaan ja aivan yhtä päättäväisiä näkemään maapallon muutoksen, kun odotatte ja tunnette uteliaisuutta tietoisuudessa, kun se synnyttää. Teidän vuoksenne olemme onnistuneet saavuttamaan tämän loistavan tilan.
 
Olemme valinneet valotyöntekijöiden eliitin. Olette kestäneet monien muutosta tarvitsevien asioiden haittavaikutukset, voidaksenne kunnioittaa maapalloa tässä valaistumisprosessissa. Teidän oli unohdettava monia asioita, jotta voisitte muistaa ne asiat, jotka olitte unohtaneet. Tämä on kenties niiden muistamisprosessi, jotka olivat tienneet asioita ennen teitä.
 
Teidän oli menetettävä se, mitä teillä oli … ja monta kertaa ette voineet edes ymmärtää unelmianne, ihmettelitte perheenjäseniänne ja sitä, miten edes jouduitte maan päälle. Kamppailitte lapsuuden läpi ja seurasitte yleistä polkua tai malleja, joita useimmat ihmiset kannustetaan seuraamaan, jotta voisitte tulla tähän ajattomuuden risteykseen evoluutiossa ja muutoksessa, mikä tapahtuu nyt.
 
Kaikki nuo terapiavuodet lapsuudesta saakka tuovat tulosta, koska olette edistyneet monumentaalisesti, rakastaneet ja parantaneet sen kaiken. Kuka olisi voinut ajatella, että olette edustaneet valoulottuvuuksia? Olette tulossa sen muistamisen aikaan, kuka olette oikeasti, kuka olette kera kyvyn käyttää lahjojanne sekä laajentua ja kurkottaa toisia kohti.
 
Te olette maapallon Kristus-tietoisuuden syy. Olette se ylpeyden aihe, mihin Luoja ja me valoulottuvuuksissa luotimme kauniin maapallon säilyttämisessä. Olette tehneet mahdolliseksi kunnioittaa kaikkia ja elää rauhassa ja loistossa, siinä rauhassa ja loistossa mikä teille luvattiin 2000 vuotta sitten. Se ei ole ollut helppoa ja jos uskoisitte kaiken, mitä kuulette mediastanne, luulisitte sen olevan edelleen kyseenalaista.
 
Jokainen teistä on osa Jumalan suunnitelmaa ja kaikki ne jotka ovat opettaneet teille, mitä ei saa tehdä, ovat tehneet palveluksen teille tämän hetken vuoksi. Sanottiin, että "hiljaiset perivät maan", ja näitä te olette. En kutsuisi teitä välttämättä "hiljaisiksi" - kyse on vain siitä, että olitte viisaita ja varovaisia puheissanne ja päänne pistämisessä peliin käyttääksenne lahjojanne. Tulette käyttämään lahjojanne, jotka Luoja päätti antaa teille.
 
Niinpä juhlimme tänään tiimimme jäseniä, jotka ovat auttaneet meitä. Oletteko valmiita ryhtymään Jumalan lisähommiin maapallon uudistamiseksi? Olette maapallon voittajia. Haluaisimme kutsua teitä uuden maan kansalaisiksi.
 
Maapallon historiassa on puuttuvia osia, jotka löydetään, ja tänään kaikkien teidän kanssa autamme teitä saamaan aikaan aukon/tilaisuuden totuudelle ja valolle. Katolisen kirkon arkistoissa on monia salaisuuksia, jotka voidaan jakaa ja joista olisi hyötyä koko ihmiskunnalle. Niinpä pyydän teitä avaamaan mielenne tämän tapahtumiselle. Aktivoin myös kaikki valokoodit kehossanne sekä maassa. Tämä sisältää kaikkien muidenkin pyhien paikkojen aktivoinnin, missä informaatiota pidetään. Voitteko tuntea sen, kun kutsun esiin nyt valokoodien aktivoinnin? Tämä tehdään siinä voimassa, joka olen. Olen hiljaa muutaman minuutin, kun tämä aktivointi jatkuu, joten jatkakaa sisäänhengitystä - hengittäkää sisään maapalloa. Integroitte edelleen näitä energioita, joten antakaa minulle vain vähän lisää aikaa. (Tämä kesti ainakin 10 minuuttia. Sinäkin voit virittyä saamaan tämän aktivoinnin meditaatiossa Sanat Kumaran kanssa.)
 
Älkää yllättykö, miten paljon totuutta ja valoa tulee. Miten te pärjäätte? Valvomme edistymistänne ja sanon hyvin tyytyväisenä: "Onneksi olkoon kaikesta, mitä olette tehneet." Olette nyt yhdistyneempiä maapallon ja valoulottuvuuksien kanssa kuin koskaan aiemmin. Aiomme tehdä läheisemmin työtä kansanne sydämestä sydämeen sekä tietoisuudessanne. Teistä tulee voimaantuneempia kuin koskaan. Teistä tulee onnellisia ja tyytyväisiä siihen uuteen maapalloon, mitä kaikki luomme yhdessä. Tietäkää, että sanon Luojamme puolesta, että hän on erittäin tyytyväinen.
 
Olen Sanat Kumara. Sanon näkemiin nyt. Rakastan teitä kaikkia kovasti.
 
Viesti Miralta Pleadien korkea-arvoisesta neuvostosta
(nyt Maaneuvostossa)
 
Tervehdys, olen Mira.
 
Olemme läsnä teidän ja maapallon kanssa, kun opastamme teitä korkeampiin energioihin. Nousette tyypillisen 3D-tietoisuuden yläpuolelle. Se saattoi näyttää ennen lähes saavuttamattomalta. Vanhasta tulee vielä kaukaisempaa, kun jatkatte matkaanne kanssamme.
 
Valvomme etenemistänne ja taivastanne, viritymme maan sisäosan toimintoihin ja ihmistietoisuuden taajuuksiin. Meidän näkökulmastamme muutoksessa on vain vähän kyseenalaista. Näemme kolmannen ulottuvuuden perustan ja sen hajoavan, mikä on teille tuttua. Planeetta on mullistuksessa. Suurin osa ihmisistä kieltää edelleen tämän tosiasian.
 
Maajoukkona olette tietoisia meistä ympärillänne ja taivaallanne. Olemme lähellä ja läsnä. Monia yksityiskohtia on selvitettävä Päälähteen ja maapallon kanssa. Neuvottelut ovat käynnissä. Pimeyden linnake heikkenee ja planeetalla vaaka kallistuu.
 
Tämä merkitsee, että kollektiivinen valotietoisuus on voimakkaampaa kuin pimeys. Pyydämme teitä jatkamaan henkistä työtänne meditoimalla ja rukoilemalla auttaaksenne prosessissa. Kriittisen massan saavuttaminen ei vaadi merkittävää energiavoimaa. Itse elämän energiat johtavat tätä ja tietoisuutenne vaikuttaa myös näihin energioihin.
 
Pysykää maadoittuneena. Ottakaa uusi avosylin vastaan. Se mitä olette odottaneet, tulee teille ja tuo teille paljon suurempaa iloa, rauhaa ja rakkautta, mitä olette voineet kuvitella.
 
Olen Mira, rakastaen ja palvellen teitä ja maapalloa.
 
Lopuksi
 
Meillä jokaisella on ollut oma kokemuksemme vuodesta 2012 ja nyt vuodesta 2013. Kehitymme omaa tahtiamme. Jotain tapahtuu. Se voi vaikuttaa hienovaraiselta, mutta se tapahtuu. Kun toimimme valon ja korkeampien taajuuksien kanssa, autamme muuttamaan omaa ja maapallon tietoisuutta. Tehdään yhteistyötä, maajoukko. On meidän aikamme.
 
Siunausta, rakkautta ja valoa,
Valerie Donner
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >