HomeViestejäMarlene Swetlishoff18.10.2015 - Viesti Hilarionilta

18.10.2015 - Viesti Hilarionilta

VIESTI HILARIONILTA 18. – 24.10.2015
 
Kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Kun maailma siirtyy edemmäs niihin korkeampiin taajuuksiin, jotka ovat nyt ulottuvilla, on pitkä sopeutumisjakso, jossa on sarja intensiivisiä latauksia ja sitten lepoaika sallimaan kehon harmonisoitua ja integroitua täysin uuteen parannettuun itsen versioon. Teissä on hyvin monia, jotka yrittävät kovasti luopua aiemmista rajoituksista ja ajatusmalleista, jotka rajoittavat siirtymistänne pidemmälle tällä hetkellä. Tästä tulee paljon helpompaa nyt, kun siirtyminen korkeampiin oktaaveihin on tapahtunut. Ne mentaali- ja tunne-esteet poistetaan, jotka ovat estäneet teitä ottamasta oikeutetun paikkanne elämän näyttämöllä uudessa todellisuusmaailmassa.
 
Olette nyt – vielä enemmän kuin ennen – energiavoimapesä ja pystytte vaikuttamaan energiadynamiikkoihin ympärillänne mitä suotuisimmalla tavalla. Se vaatii, että aiotte olla siunaus tällä tavalla, fokusoidutte tähän joka päivä ja ilmaisette sanallisesti tämän aikomuksen. Vain olemalla se, kuka olette tässä hetkessä, tuotte siunauksia muille. Teitä jotka olette onnistuneesti integroineet uudet taajuudet tähän mennessä ja olette korkeammilla tasoilla suostuneet siihen, käytetään kanavina levittämään näitä korkeampia taajuuksia, joita on nyt käytettävissä.
 
Jokainen joka lukee tai kuulee tämän viestin, on valon- ja rauhanlähettiläs. Teistä on tullut erottelevampi tavassanne käyttää fokustanne ja energioitanne ja tällä on suotuisa vaikutus tekemäänne työhön ja maailmalle tuomiinne lahjoihin. Planeetan jokaisella ihmisellä on ainakin yksi erityislahja, jonka he toivat jakaakseen toisten kanssa. Näemme useampien teidän alkavan mennä syvälle sisään voidaksenne harmonisoitua jumalaisen ydinolemuksenne kanssa, pysyäksenne oikeilla raiteilla siinä työssä, mitä tulitte tänne tekemään. Uskaltaudutte oppimiskäyrien yli uusille alueille ja se voi tuntua joskus epämukavalta. Teitä kannustetaan kestämään ja näkemään aiempien odotusten yli siihen, mikä odottaa vielä paljastamista. Kuten aina, vaatii halukkuuttanne ja päättäväisyyttänne siirtyä seuraavalle tasolle. Kyse on teidän matkastanne ja te kuljette tuota polkua – kukaan muu ei voi tehdä sitä puolestanne, kukaan muu ei voi toteuttaa unelmianne, se vaatii teidän toimintaanne. Sitten kun teette valinnan ja päätöksen siirtyä eteenpäin, saatte apua pyytäessänne ja tiedätte jo, että sitä annetaan.
 
Kun teette tämän, alatte tunnistaa synkronismia jokapäiväisessä elämässänne. Teille annetaan siunauksia, joita tarvitsette päästäksenne seuraavaan askeleeseen. Nämä ovat siunauksia ja vakuutuksia, että olette oikeilla raiteilla, kun kamppailette mennäksenne sinne, minne ette ole aiemmin menneet. Pystytte niin paljon enempään, kuin olette uskoneet mahdolliseksi, ja näitä mahdollisuuksia avautuu teille nyt. Tarttukaa hetkeen, kun se tulee, ja uskaltakaa tehdä uudesta elämästänne verrattoman majesteettinen. Liittolaiset ja ystävät ympäröivät teitä joka hetki, teidän täytyy vain pyytää tunnistaa heidät – ei ainoastaan henkimaailmassa, vaan myös fyysisellä tasolla. He tukevat, hoivaavat ja vahvistavat teitä henkilökohtaisella henkisellä matkallanne. Kun kuljette polkuanne, heidän hyvä tahtonsa vahvistaa, ilahduttaa ja ylläpitää teitä ja auttaa elämään tasapainoista elämää. Tiedätte epäilemättä, että te ette ole koskaan yksin.
 
Kun vakiinnutte enemmän uuteen alkuunne, näette helpommin, miten voitte muuttaa aikomuksenne toiminnaksi, ja tämä antaa kaikelle, mitä teette, mahdollisuuden tulla enemmäksi, kuin olette uneksineet mahdolliseksi. Tämä auttaa teitä hengittämään uutta elämää ja uusia mahdollisuuksia mitä arkisimpaan toimintaan. Kun yhdistytte pohjattomaan elämänlähteeseen, olette uudistunut ja täynnä iloa, joka transformoi kaiken, mitä se koskettaa, sen kohonneen tietoisuuden, totuuden ymmärtämisen ja toivon kautta, jota tämä tuo. Tämä uudistuminen ja innostus säteilee teistä ja leviää ulospäin kaikkiin ympärillänne oleviin. Sytytätte heidän valonsa ja tämä vuorostaan auttaa heitä avautumaan suuremmille mahdollisuuksille omalla polullaan ja omassa suunnassaan.
 
Kun kuljette polkuanne kunnioittaen, muistakaa arvostaa sitä maailmaa, joka elättää teidät, tukee teitä ja lisää hyvinvointianne. Kunnioittakaa ihmisiä, paikkoja asioita siitä vaikutuksesta, joka niillä on teihin elämän joka osassa tällä planeetalla. Hyväksykää toiset sellaisina, keitä he ovat, ja ylistäkää eroavuuksia ja moninaisuutta tässä elämäksi kutsutussa tanssissa. Oppikaa katsomaan ilmeisen yli, koska tämä saattaa johtaa rikkaampiin palkkoihin ja iloon, joka ei tunne rajoja. Tämä uusi suunnanmuutos tuo mukanaan koko olemuksenne palautumisen, transformoitumisen ja energisoitumisen. Kun kuljette valitsemaanne polkua, ajattoman totuuden liekki joka teillä on sydämessänne, ylevöittää ja rikastaa teitä suurimman tinkimättömyyden auralla, mikä työntää teidät kohtaamaan tulevaisuuden avoimin ja halukkain silmin ja sydämin.
 
Seuraavaan viikkoon …
 
Olen Hilarion.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >