HomeViestejäMarlene Swetlishoff27.9.2015 - Viesti Hilarionilta

27.9.2015 - Viesti Hilarionilta

VIESTI HILARIONILTA 27.9. – 4.10.2015
 
Kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Maailma on kauaskantoisessa siirtymässä korkeammalle tietoisuustasolle ja tämä on vaikeaa aikaa monille, kun muutoksia tapahtuu. Maan ihmisiä pyydetään päästämään irti kaikista entisistä odotuksistaan siinä, miltä heidän elämänsä aineellisessa maailmassa pitäisi näyttää, ja suuresta pakkomielteestä sitä kohtaan. Jokaisen yksilön täytyy viettää aikaa yksin sopeutuakseen ja arvioidakseen uudelleen noita elämänsä alueita – katsoa erityisesti, mihin heidän henkilökohtaista energiaansa käytetään. On aika katsoa itseä kaiken sen luojana, mitä kokee. On aika ottaa vastuu kaikista valinnoista, joita on tehty yksilönä ja kollektiivisesti. Tämä voi olla ylivoimaista sellaiselle, joka haluaa elää uskollisena itselleen ja kuitenkin elää vielä aineellista elämäänsä ja on vuorovaikutuksessa toisten kanssa. On vaikeaa siirtyä ohi niistä itsen ja yhteiskunnan tyrkyttämistä rajoituksista, jotka häntä koettelevat, ja keskittyä todella rauhallisen ja yltäkylläisen elämän luomiseen. Kuitenkin tähän tartutaan tästä eteenpäin.
 
Kun päätetään elää sydämen sanelun mukaan järjen sijasta, se tuo suurta tyydytystä elämän joka alueelle. Ihmiset alkavat nauttia jokaisesta kokemastaan hetkestä sen sijaan, että keskitytään "johonkin päivään tai aikaan", jolloin aletaan nauttia. Arvioidaan uudelleen pyrkimys hankkia maailman tarjoamia asioita, jotta voi olla onnellinen, kun saa ne. Sen sijaan heidän fokuksensa siirtyy sisäiseen maailmaan ja tietoisuuteen, mikä venyttää ja laajentaa heidän aiempia uskomuksiaan siitä, mikä on mahdollista, ja näin he löytävät henkilökohtaisen vapautensa. He vapauttavat itsensä käyttämällä henkilökohtaista energiaansa todellisuuteen, jonka he haluavat kokea, ja ottavat tarvittavia askelia tehdäkseen siitä mahdollisen, tuomitsematta itseään suurempaan lainaan ja työkuormaan. Tämä on vapauttava kokemus, kun he oivaltavat, etteivät he oikeasti tarvitse kaikkia asioita, joita he luulivat tarvitsevansa löytääkseen onnellisuutta omaan elämäänsä.
 
Joka kerta kun yksi ihminen vapautuu siitä harhasta, että tarvitsee hankkia tavaroita löytääkseen onnellisuuden, tapahtuu kollektiivikokemuksen suurempi voimaantuminen. Aikanaan tämä vapauttaa yhteiskunnan kokonaisuutena tiukasta tarpeesta hankkia lisää tavaraa, kun ihmiset oivaltavat omien kokemustensa kautta, etteivät he tarvitse useimpia niistä elääkseen onnellista elämää. He oivaltavat, että heille on paljon tärkeämpää viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa iloisella ja merkityksellisellä tavalla. Tämä tietoisuusmuutos on nyt käynnissä, kun ihmiset kasvavat ja laajentavat käsitystään siitä, mikä heille on mahdollista. He oivaltavat, että se mitä he voimaannuttavat, tulee heidän kokemuksekseen. Kun he nousevat aiempien ajatus- ja odotusrajojen yli ja siirtyvät rajattomiin mahdollisuuksiin, he ilmentävät korkeamman tietoisuustason kuin koskaan ennen.
 
Kun tämä tapahtuu joka yksilössä, se luo heidän sisällään halun antaa toisille merkityksellisellä tavalla, joka rikastaa ja voimaannuttaa myös heidät siirtymään rajattomiin mahdollisuuksiin omassa elämässään. Kun tietoisuusmuutos korkeammalle toimintatasolle tapahtuu joka ihmissydämessä, monia taianomaisia ilmentymiä alkaa tapahtua ja tuolloin ihmislajin nopea kehittyminen ja laajentuminen alkaa. Se minkä tekemiseen meni vuosia, tapahtuu nyt yhdessä yössä. Kun ihmiskunta keskittyy kollektiivisesti luomaan visionsa paremmasta, rauhallisemmasta ja vauraammasta maailmasta kaikille, kun kollektiivivisiona on voimaannuttaa naapuria ja antaa hänelle se, mitä hän tarvitsee siirtyäkseen eteenpäin, silloin parempi todellisuus ilmentyy nopeasti kaikille.
 
Tämä kynnys on nyt kaikkien edessä – ilmentää se, mikä tuo suurempaa keveyttä jokaiseen ihmissydämeen – sillä sydämen avautuminen on katalyytti, joka synnyttää suurimman muutoksen yhteiskunnassa. Tulevaisuuden barometri on sydämen kauneus ja sen ilmaiseminen maailmassa ulkoisesti. Jokaisen yksilön todellinen valo säteilee aina vain kirkkaammin ja laajentaa tietoisuutta korkeammista olemassaoloulottuvuuksista. Jokainen yksilö tuntee ja ilmaisee enemmän iloa, naurua ja hyvää tahtoa jokapäiväisissä arkitoimissaan. Siitä mitä sanottiin "pyyteettömäksi" vanhan maailman ajattelutavassa, tulee normi uudessa tietoisuudessa, joka nyt sarastaa.
 
Seuraavaan kertaan …
 
Olen Hilarion.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >